Wybory parlamentarne w Polsce w 1922 roku

Wybory parlamentarne w Polsce 1922

Rzeczpospolita
Polska

Godło II RP

Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka II RPWyniki listy Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej w wyborach do Sejmu 1922 roku
Poparcie listy Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast” w wyborach do Sejmu 1922 roku
Wyniki listy Polskiej Partii Socjalistycznej w wyborach do Sejmu 1922 roku
Wyniki listy Związku Proletariatu Miast i Wsi w wyborach do Sejmu 1922 roku
Frekwencja w poszczególnych okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu II RP w 1922 roku. Najwyższa frekwencja wystąpiła w okręgu szamotulskim - 90,07%, a najniższa w stanisławowskim - 31,39%.
Frekwencja w poszczególnych województwach w wyborach do Senatu II RP w 1922 roku

SejmEdytuj

 
Mapa wyborcza i kalendarz wyborczy wyborów parlamentarnych w 1922 roku
 
Frekwencja w okręgach wyborczych 1922

Wyborcy z całego obszaru Polski wybierali 444 posłów, z czego 372 z list okręgowych, zaś 72 z list państwowych. Kraj został podzielony na 64 okręgi wyborcze. Miasto Stołeczne Warszawa stanowiło oddzielny okręg wyborczy. Wymienione niżej okręgi wyborcze wybierały posłów: Okręg nr 1 - miasto stołeczne Warszawa - 14, Okręg nr 2 - Warszawa powiat - 5, Okręg nr 3 - Siedlce - 4, Okręg nr 4 - Ostrów Mazowiecka - 4, Okręg nr 5 - Białystok - 6, Okręg nr 6 - Grodno - 4, Okręg nr 7 - Łomża - 4, Okręg nr 8 - Ciechanów - 5, Okręg nr 9 - Płock - 5, Okręg nr 10 - Włocławek - 5, Okręg nr 11 - Łowicz - 5, Okręg nr 12 - Błonie - 6, Okręg nr 13 - Łódź miasto - 7, Okręg nr 14 - Łódź powiat - 6, Okręg nr 15 - Konin - 6, Okręg nr 16 - Kalisz - 7, Okręg nr 17 - Częstochowa - 6, Okręg nr 18 - Piotrków Trybunalski - 5, Okręg nr 19 - Radom - 7, Okręg nr 20 - Kielce - 5, Okręg nr 21 - Będzin - 6, Okręg nr 22 - Sandomierz - 5, Okręg nr 23 - Iłża - 6, Okręg nr 24 - Łuków - 6, Okręg nr 25 - Biała Podlaska - 4, Okręg nr 26 - Lublin - 6, Okręg nr 27 - Zamość - 5, Okręg nr 28 - Krasnystaw - 5, Okręg nr 29 - Tczew - 5, Okręg nr 30 - Grudziądz - 4, Okręg nr 31 - Toruń - 5, Okręg nr 32 - Bydgoszcz - 6, Okręg nr 33 - Gniezno - 5, Okręg nr 34 - Poznań miasto - 4, Okręg nr 35 - Poznań powiat - 4, Okręg nr 36 - Szamotuły - 5, Okręg nr 37 - Ostrów Wielkopolski - 6, Okręg nr 38 - Chorzów - 5, Okręg nr 39 - Katowice - 5, Okręg nr 40 - Cieszyn - 7, Okręg nr 41 - Kraków miasto - 4, Okręg nr 42 - Kraków powiat - 8, Okręg nr 43 - Wadowice - 7, Okręg nr 44 - Nowy Sącz - 6, Okręg nr 45 - Tarnów - 7, Okręg nr 46 - Jasło - 6, Okręg nr 47 - Rzeszów - 7, Okręg nr 48 - Przemyśl - 6, Okręg nr 49 - Sambor - 6, Okręg nr 50 - Lwów miasto - 4, Okręg nr 51 - Lwów powiat - 7, Okręg nr 52 - Stryj - 6, Okręg nr 53 - Stanisławów - 9, Okręg nr 54 - Tarnopol - 10, Okręg nr 55 - Złoczów - 9, Okręg nr 56 - Kowel - 5, Okręg nr 57 - Łuck - 6, Okręg nr 58 - Krzemieniec - 5, Okręg nr 59 - Brześć nad Bugiem - 5, Okręg nr 60 - Pińsk - 5, Okręg nr 61 - Nowogródek - 6, Okręg nr 62 - Lida - 7, Okręg nr 63 - Wilno - 5, Okręg nr 64 - Święciany - 6.

SenatEdytuj

Senatorów wybrano w liczbie 111, z czego 93 z list okręgowych, zaś 18 z list państwowych. Każde województwo stanowiło oddzielny okręg wyborczy. Miasto Stołeczne Warszawa stanowiło oddzielny okręg wyborczy. Wymienione poniżej okręgi wybierały senatorów: woj. pomorskie - 3, woj. poznańskie - 7, woj. śląskie - 4, woj. krakowskie - 7, woj. lwowskie - 9, woj. stanisławowskie - 4, woj. tarnopolskie - 5, woj. wołyńskie - 5, woj. lubelskie - 7, woj. kieleckie - 9, woj. łódzkie - 8, woj. warszawskie -7, M. St. Warszawa - 4, woj. białostockie - 4, woj. poleskie - 3, woj. nowogródzkie - 3, woj. wileńskie - 4.

Wymienione listy uzyskały następującą liczbę mandatów:[1]

Lista Liczba głosów % oddanych głosów
nr 8 2 188 859 38,32
nr 16 919 407 18,35
nr 1 727 533 13.09
nr 3 528 961 9,52
nr 2 468 068 8,42
nr 7 291 508 5,24
nr 17 145 000 2,61
nr 15 56 339 1,01
nr 12 55 835 1,05
nr 5 51 033 0,91
nr 22 39 221 0,70
Związek Nar.-Żydowski 34 277 0,61
nr 13 25 262 0,45
nr 6 10 118 0,18
nr 14 3 111 0,05
nr 10 2 339 0,04
Komuniści Górnego

Śląska

957 0,01
Inne listy 6 152 0,11

Wyniki w skali krajuEdytuj

Wybory do Sejmu RP I kadencji odbyły się 5 listopada 1922 r., a do Senatu RP I kadencji, tydzień później, 12 listopada 1922 r. Frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 67,87%. Na 13 009 887 wyborców swój głos oddało 8 830 231[2]. Poszczególne komitety uzyskały następującą liczbę mandatów:

Udział poszczególnych list wyborczych w wyborach do Sejmu 1922 r.

Numer listy Nazwa listy Mandaty uzyskane
w okręgach
Mandaty z list
państwowych
Ogółem % odddanych głosów
Lista nr 1 PSL - Piast 58 12 70 12,91
Lista nr 2 PPS 34 7 41 10,18
Lista nr 3 PSL „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa” 41 8 49 10,92
Lista nr 4 Ogólny (Powszechny) Żydowski Związek Robotniczy w Polsce (Bund) 0 0 0 0,92
Lista nr 5 Związek Proletariatu Miast i Wsi 2 0 2 1,38
Lista nr 6 Związek Rad Ludowych 0 0 0 0,52
Lista nr 7 Narodowa Partia Robotnicza 15 3 18 5,36
Lista nr 8 Chrześcijański Związek Jedności Narodowej[3] 134 29 163 28,81
Lista nr 10 Unia Narodowo-Państwowa 0 0 0 0,43
Lista nr 11 Żydowski Robotniczy Komitet Wyborczy (Poalej Syjon) 0 0 0 0,17
Lista nr 12 Polskie Centrum[4] 6 0 6 2,90
Lista nr 13 PSL - „Lewica” 2 0 2 0,68
Lista nr 14 Centrum Mieszczańskie 0 0 0 0,34
Lista nr 15 Chłopskie Stronnictwo Radykalne 4 0 4 1,44
Lista nr 16 Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej 55 11 66 15,90
Lista nr 17 Komitet Zjednoczonych Stronnictw Narodowo-Żydowskich 13 2 15 1,9
Lista nr 18 Komitet Wyborczy Inwalidów i Zdemobilizowanych Wojskowych 0 0 0 0,13
Lista nr 20 Żydowski Demokratyczny Blok Ludowy (Fołks-Partaj) 1 0 1 0,56
Lista nr 22 Państwowe Zjednoczenie na Kresach 0 0 0 0,51
Listy nr 24 i 25 Związek Narodowo-Żydowski (Syjoniści Zachodniej Małopolski) 2 0 2
Listy nr 26, 28, 29 Agrarna Ukraińska Chłopska Partia (Chliboroby)[5] 5 0 5
Ogółem 372 72 444

[6]

Wyniki wyborów do sejmu z podziałem na poszczególne okręgi wyborczeEdytuj

1. Okręg wyborczy nr 1 - miasto stołeczne WarszawaEdytuj

564 264  uprawnieni do głosowania
403 795  liczba głosujących
401 504  głosy ważnie oddane
 2 291  unieważnione głosy
71,56%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
168 582  41,75%  Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 7 mandatów
 83 241  20,62%  Polska Partia Socjalistyczna                - 3 mandaty
 50 558  12,52%  Blok Mniejszości Narodowych RP               - 2 mandaty
 26 920   6,67%  Komunistyczny Związek Proletariatu Miast i Wsi       - 1 mandat
 23 204   5,75%  Żydowski Demokratyczny Blok Ludowy             - 1 mandat
 18 986   4,70%  Ogólno Żydowski Związek Robotniczy w Polsce Bund
 16 804   4,16%  Unia Narodowo - Państwowa
 6 476   1,60%  Polskie Centrum
 5 081   1,26%  Narodowa Partia Robotnicza

2. Okręg wyborczy nr 2 - Warszawa powiatEdytuj

167 191  uprawnieni do głosowania
127 557  liczba głosujących
125 894  głosy ważnie oddane
 1 663  unieważnione głosy
76,29%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
 70 673   55,41%  Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 4 mandaty
 14 469   11,34%  Polska Partia Socjalistyczna               - 1 mandat
 12 189    9,56%  Blok Mniejszości Narodowych RP
 11 226    8,80%  Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
 2 061    1,62%  Polskie Centrum
 1 569    1,23%  Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”
 1 426    1,11%  Komunistyczny Związek Proletariatu Miast i Wsi
 1 130    0,89%  Żydowski Demokratyczny Blok Ludowy
 1 060    0,83%  Ogólno Żydowski Związek Robotniczy w Polsce („Bund”)

3. Okręg wyborczy nr 3 - SiedlceEdytuj

125 159  uprawnieni do głosowania
 99 111  liczba głosujących
 98 863  głosy ważnie oddane
  248  unieważnione głosy
79,18%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
54 353   54,84%  Chrześcijański Związek Jedności Narodowej          - 4 mandaty
10 715   10,81%  Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
10 379   10,47%  Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”
 7 895    7,97%  Polska Partia Socjalistyczna
 7 852    7,92%  Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej
 4 601    4,64%  Polskie Centrum

4. Okręg wyborczy nr 4 - Ostrów MazowieckaEdytuj

165 447  uprawnieni do głosowania
120 801  liczba głosujących
110 383  głosy ważnie oddane
  418  unieważnione głosy
66,97%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
 62 501   51,74%  Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 3 mandaty
 18 883   15,63%  Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej   - 1 mandat
 16 538   13,69%  Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”
 4 408    3,65%  Polska Partia Socjalistyczna
 3 026    2,51%  Polskie Centrum
 1 437    1,19%  Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”

5. Okręg wyborczy nr 5 - BiałystokEdytuj

206 994  uprawnieni do głosowania
139 487  liczba głosujących
138 877  głosy ważnie oddane
  610  unieważnione głosy
67,38%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
 33 072   23,71%  Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej   - 2 mandaty
 31 808   22,80%  Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 2 mandaty
 30 051   21,54%  Polskie Centrum                      - 1 mandat
 20 280   14,54%  Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”             - 1 mandat
 4 764    3,42%  Narodowa Partia Robotnicza
 3 773    2,71%  Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”
 2 984    2,14%  Polska Partia Socjalistyczna

6. Okręg wyborczy nr 6 - GrodnoEdytuj

156 417  uprawnieni do głosowania
103 008  liczba głosujących
102 384  głosy ważnie oddane
  624  unieważnione głosy
65,85%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
27 968   27,15%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 2 mandaty
26 732   25,95%   Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej   - 1 mandat
21 507   20,88%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”             - 1 mandat
12 566   12,20%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”
 3 452    3,35%   Polskie Centrum
 2 892    2,81%   Polska Partia Socjalistyczna

7. Okręg wyborczy nr 7 - ŁomżaEdytuj

147 446  uprawnieni do głosowania
115 842  liczba głosujących
115 307  głosy ważnie oddane
  535  unieważnione głosy
78,56%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
64 641   55,80%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 4 mandaty
15 223   13,14%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”
12 333   10,65%   Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej
 8 242    7,12%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
 7 751    6,69%   Polska Partia Socjalistyczna
 1 422    1,23%   Chłopskie Stronnictwo Radykalne

8. Okręg wyborczy nr 8 - CiechanówEdytuj

182 402  uprawnieni do głosowania
151 208  liczba głosujących
150 880  głosy ważnie oddane
  328  unieważnione głosy
82,89%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
83 106   54,96%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 4 mandaty
20 927   13,84%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa” - 1 mandat
16 158   10,69%   Polska Partia Socjalistyczna
14 205    9,39%   Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej
 9 110    6,03%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
 1 017    0,67%   Chłopskie Stronnictwo Radykalne
  357    0,24%   Narodowa Partia Robotnicza

9. Okręg wyborczy nr 9 - PłockEdytuj

159 355  uprawnieni do głosowania
131 919  liczba głosujących
131 721  głosy ważnie oddane
  198  unieważnione głosy
82,78%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
61 788   46,84%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 3 mandaty
24 182   18,33%   Polska Partia Socjalistyczna                - 1 mandat
17 478   13,25%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”
17 052   12,93%   Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej
 6 575    4,98%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
  219    0,17%   Narodowa Partia Robotnicza

10. Okręg wyborczy nr 10 - WłocławekEdytuj

150 363  uprawnieni do głosowania
122 859  liczba głosujących
122 406  głosy ważnie oddane
  453  unieważnione głosy
81,70%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
49 687   40,44%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 2 mandaty
20 626   16,79%   Polska Partia Socjalistyczna                - 1 mandat
20 005   16,28%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa” - 1 mandat
19 009   15,47%   Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej   - 1 mandat
 6 705    5,45%   Polskie Centrum
 3 992    3,25%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
  576    0,47%   Narodowa Partia Robotnicza
  34    0,03%   Chłopskie Stronnictwo Radykalne

11. Okręg wyborczy nr 11 - ŁowiczEdytuj

160 610  uprawnieni do głosowania
135 116  liczba głosujących
134 753  głosy ważnie oddane
  363  unieważnione głosy
84,12%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
46 881   34,70%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 3 mandaty
30 722   22,74%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”             - 1 mandat
23 838   17,64%   Polska Partia Socjalistyczna                - 1 mandat
13 758   10,18%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”
13 749   10,18%   Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej
 1 451    1,07%   Polskie Centrum
 1 134    0,84%   Ogólno Żydowski Związek Robotniczy w Polsce („Bund”)
  892    0,66%   Chłopskie Stronnictwo Radykalne
  646    0,48%   Narodowa Partia Robotnicza

12. Okręg wyborczy nr 12 - BłonieEdytuj

185 324  uprawnieni do głosowania
152 097  liczba głosujących
151 533  głosy ważnie oddane
  564  unieważnione głosy
82,07%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
52 506   54,96%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 3 mandaty
29 656   19,50%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa” - 1 mandat
27 237   17,91%   Polska Partia Socjalistyczna                - 1 mandat
18 924   12,44%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”             - 1 mandat
13 507    8,88%   Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej
 2 138    1,41%   Komunistyczny Związek Proletariatu Miast i Wsi
 1 934    1,28%   Narodowa Partia Robotnicza

13. Okręg wyborczy nr 13 - Łódź miastoEdytuj

274 443  uprawnieni do głosowania
223 487  liczba głosujących
222 980  głosy ważnie oddane
  507  unieważnione głosy
81,25%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
62 452   27,94%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 3 mandaty
60 117   26,90%   Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej   - 2 mandaty
43 683   19,55%   Narodowa Partia Robotnicza                 - 2 mandaty 
19 296    8,64%   Polska Partia Socjalistyczna
14 049    6,29%   Komunistyczny Związek Proletariatu Miast i Wsi
12 492    5,59%   Ogólno Żydowski Związek Robotniczy w Polsce „Bund”

14. Okręg wyborczy nr 14 - Łódź powiatEdytuj

201 227  uprawnieni do głosowania
176 806  liczba głosujących
176 304  głosy ważnie oddane
  502  unieważnione głosy
82,89%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
63 476   35,90%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 3 mandaty
33 773   19,16%   Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej   - 1 mandat
28 288   16,05%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”             - 1 mandat
18 618   10,56%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa” - 1 mandat
15 396    8,73%   Polska Partia Socjalistyczna
11 545    6,55%   Narodowa Partia Robotnicza

15. Okręg wyborczy nr 15 - KoninEdytuj

195 037  uprawnieni do głosowania
170 007  liczba głosujących
169 558  głosy ważnie oddane
  448  unieważnione głosy
87,16%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
55 804   32,83%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 3 mandaty
28 973   17,09%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa” - 1 mandat
25 798   15,22%   Polska Partia Socjalistyczna
24 865   14,67%   Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej
15 063    8,88%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
12 433    7,33%   Polskie Centrum
 3 195    1,88%   Narodowa Partia Robotnicza

16. Okręg wyborczy nr 16 - KaliszEdytuj

207 414  uprawnieni do głosowania
176 461  liczba głosujących
175 934  głosy ważnie oddane
  527  unieważnione głosy
85,07%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
51 841   29,38%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 2 mandaty
42 226   24,00%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa” - 2 mandaty
23 925   13,60%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”             - 1 mandat
20 675   11,75%   Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej   - 1 mandat
19 566   11,12%   Polska Partia Socjalistyczna                - 1 mandat
10 407    5,92%   Polskie Centrum
 3 818    2,17%   Chłopskie Stronnictwo Radykalne
 1 022    0,58%   Narodowa Partia Robotnicza

17. Okręg wyborczy nr 17 - CzęstochowaEdytuj

187 464  uprawnieni do głosowania
162 698  liczba głosujących
162 117  głosy ważnie oddane
  581  unieważnione głosy
86,78%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
51 409   31,60%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 3 mandaty
47 045   29,02%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa” - 2 mandaty
18 066   11,14%   Polska Partia Socjalistyczna                - 1 mandat
16 034    9,89%   Polskie Centrum
14 500    8,94%   Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej
 5 758    3,55%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
 3 874    2,39%   Narodowa Partia Robotnicza

18. Okręg wyborczy nr 18 - Piotrków TrybunalskiEdytuj

153 796  uprawnieni do głosowania
126 260  liczba głosujących
125 558  głosy ważnie oddane
  702  unieważnione głosy
82,09%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
47 854   37,90%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 3 mandaty
21 728   17,31%   Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej   - 1 mandat
16 826   13,40%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”             - 1 mandat
12 071    9,61%   Polska Partia Socjalistyczna
11 879    9,46%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”
 9 072    7,23%   Narodowa Partia Robotnicza
 1 670    1,33%   Polskie Centrum
  133    0,11%   Chłopskie Stronnictwo Radykalne

19. Okręg wyborczy nr 19 - RadomEdytuj

219 594  uprawnieni do głosowania
175 569  liczba głosujących
174 899  głosy ważnie oddane
  670  unieważnione głosy
79,97%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
60 151   34,26%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 3 mandaty
41 055   23,47%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”             - 2 mandaty
23 524   13,45%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa” - 1 mandat
20 506   11,73%   Polska Partia Socjalistyczna                - 1 mandat
18 458   10,55%   Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej
 2 011    1,15%   Polskie Centrum
 1 547    0,89%   Narodowa Partia Robotnicza

20. Okręg wyborczy nr 20 - KielceEdytuj

169 942  uprawnieni do głosowania
144 177  liczba głosujących
143 753  głosy ważnie oddane
  424  unieważnione głosy
84,83%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
54 838   38,15%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa” - 3 mandaty
39 496   27,48%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 2 mandaty
14 812   10,30%   Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej
14 164    9,85%   Polska Partia Socjalistyczna
12 466    8,67%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
 4 627    3,22%   Chłopskie Stronnictwo Radykalne
 1 152    0,80%   Polskie Centrum

21. Okręg wyborczy nr 21 - BędzinEdytuj

198 115  uprawnieni do głosowania
159 179  liczba głosujących
158 381  głosy ważnie oddane
  798  unieważnione głosy
80,34%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
45 831   28,94%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 2 mandaty
40 117   25,33%   Polska Partia Socjalistyczna                - 2 mandaty
33 006   20,84%   Komunistyczny Związek Proletariatu Miast i Wsi       - 1 mandat
17 490   11,04%   Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej   - 1 mandat
 8 447    5,33%   Narodowa Partia Robotnicza
 6 723    4,25%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”

22. Okręg wyborczy nr 22 - SandomierzEdytuj

171 964  uprawnieni do głosowania
141 242  liczba głosujących
140 559  głosy ważnie oddane
  683  unieważnione głosy
82,13%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
49 673   35,34%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa” - 2 mandaty
33 504   23,84%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”             - 2 mandaty
24 925   17,73%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 1 mandat
15 563   11,07%   Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej
14 726   10,48%   Polska Partia Socjalistyczna
 1 173    0,83%   Polskie Centrum
  510    0,36%   Żydowski Demokratyczny Blok Ludowy
  480    0,34%   Chłopskie Stronnictwo Radykalne

23. Okręg wyborczy nr 23 - IłżaEdytuj

192 673  uprawnieni do głosowania
156 876  liczba głosujących
156 432  głosy ważnie oddane
  448  unieważnione głosy
81,37%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
54 728   34,99%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa” - 3 mandaty
25 167   16,09%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 1 mandat
22 374   14,30%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”             - 1 mandat
18 650   11,92%   Polska Partia Socjalistyczna                - 1 mandat
14 995    9,59%   Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej
 8 111    5,19%   Polskie Centrum
 6 442    4,12%   Chłopskie Stronnictwo Radykalne
 2 818    1,80%   Narodowa Partia Robotnicza

24. Okręg wyborczy nr 24 - ŁukówEdytuj

191 963  uprawnieni do głosowania
151 400  liczba głosujących
142 736  głosy ważnie oddane
 8 664  unieważnione głosy
78,86%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
42 532   29,80%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa” - 2 mandaty
41 179   28,85%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 2 mandaty
19 771   13,85%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”             - 1 mandat
15 528   10,88%   Chłopskie Stronnictwo Radykalne              - 1 mandat
14 809   10,38%   Blok Mniejszości Narodowych RP
 5 990    4,20%   Polskie Centrum
 1 690    1,18%   Związek Proletariatu Miast i Wsi

25. Okręg wyborczy nr 25 - Biała PodlaskaEdytuj

155 044  uprawnieni do głosowania
115 892  liczba głosujących
115 292  głosy ważnie oddane
  600  unieważnione głosy
74,74%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
36 835   31,40%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 2 mandaty
23 599   20,36%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”             - 1 mandat
22 957   19,81%   Blok Mniejszości Narodowych RP               - 1 mandat
14 230   12,28%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”
 7 347    6,34%   Polska Partia Socjalistyczna
 4 084    3,52%   Ogólno Żydowski Związek Robotniczy w Polsce („Bund”)
 2 267    1,96%   Polskie Centrum
 1 291    1,11%   Chłopskie Stronnictwo Radykalne

26. Okręg wyborczy nr 26 - LublinEdytuj

220 735  uprawnieni do głosowania
160 672  liczba głosujących
160 193  głosy ważnie oddane
  479  unieważnione głosy
72,78%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
33 784   21,09%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa” - 2 mandaty
28 738   17,94%   Blok Mniejszości Narodowych RP               - 1 mandat
26 339   16,44%   Polska Partia Socjalistyczna                - 1 mandat
22 344   13,95%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”             - 1 mandat
18 533   11,57%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 1 mandat
11 956    7,46%   Chłopskie Stronnictwo Radykalne
 6 828    4,26%   Polskie Centrum
 4 706    2,94%   Ogólno Żydowski Związek Robotniczy w Polsce („Bund”)
 2 652    1,66%   Żydowski Demokratyczny Blok Ludowy

27. Okręg wyborczy nr 27 - ZamośćEdytuj

164 180  uprawnieni do głosowania
121 121  liczba głosujących
120 025  głosy ważnie oddane
 1 096  unieważnione głosy
79,19%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
29 986   24,98%   Chłopskie Stronnictwo Radykalne              - 2 mandaty
28 461   23,71%   Blok Mniejszości Narodowych RP               - 2 mandaty
25 017   20,84%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa” - 1 mandat
13 912   11,59%   Polska Partia Socjalistyczna
11 819    9,85%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej
 9 161    7,63%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”             

28. Okręg wyborczy nr 28 - KrasnystawEdytuj

169 370  uprawnieni do głosowania
124 982  liczba głosujących
124 626  głosy ważnie oddane
  356  unieważnione głosy
73,79%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
37 341   29,96%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa” - 2 mandaty
28 738   23,06%   Blok Mniejszości Narodowych RP               - 1 mandat
25 252   20,26%   Chłopskie Stronnictwo Radykalne              - 1 mandat
19 538   15,67%   Polska Partia Socjalistyczna                - 1 mandat
 7 118    5,71%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         
 5 519    4,43%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”             
 3 140    2,52%   Polskie Centrum

29. Okręg wyborczy nr 29 - TczewEdytuj

139 602  uprawnieni do głosowania
115 410  liczba głosujących
115 171  głosy ważnie oddane
  239  unieważnione głosy
83,02%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
71 776   62,32%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 4 mandaty
25 609   22,24%   Narodowa Partia Robotnicza                 - 1 mandat
13 015   11,30%   Blok Mniejszości Narodowych RP 
 2 283    1,98%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
 1 887    1,64%   Polska Partia Socjalistyczna

30. Okręg wyborczy nr 30 - GrudziądzEdytuj

130 781  uprawnieni do głosowania
105 950  liczba głosujących
105 819  głosy ważnie oddane
  331  unieważnione głosy
81,01%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
49 646   46,92%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 2 mandaty
25 517   24,11%   Narodowa Partia Robotnicza                 - 1 mandat
23 690   22,39%   Blok Mniejszości Narodowych RP               - 1 mandat
 4 041    3,82%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
 1 659    1,57%   Polska Partia Socjalistyczna

31. Okręg wyborczy nr 31 - ToruńEdytuj

145 694  uprawnieni do głosowania
120 174  liczba głosujących
118 220  głosy ważnie oddane
  954  unieważnione głosy
82,48%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
67 444   57,05%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 4 mandaty
30 791   26,05%   Narodowa Partia Robotnicza                 - 1 mandat
15 240   12,89%   Blok Mniejszości Narodowych RP 
 4 041    3,42%   Żydowski Robotniczy Komitet Wyborczy (Poalej-Syjon)

32. Okręg wyborczy nr 32 - BydgoszczEdytuj

190 510  uprawnieni do głosowania
163 849  liczba głosujących
163 344  głosy ważnie oddane
  507  unieważnione głosy
86,07%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
77 367   47,36%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 3 mandaty
44 340   27,15%   Narodowa Partia Robotnicza                 - 2 mandaty
32 454   19,87%   Blok Mniejszości Narodowych RP               - 1 mandat
 5 798    3,55%   Polska Partia Socjalistyczna
 1 782    1,09%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”

33. Okręg wyborczy nr 33 - GnieznoEdytuj

151 667  uprawnieni do głosowania
133 436  liczba głosujących
133 150  głosy ważnie oddane
  286  unieważnione głosy
87,98%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
64 544   48,47%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 3 mandaty
41 043   30,82%   Narodowa Partia Robotnicza                 - 2 mandaty
17 120   12,86%   Blok Mniejszości Narodowych RP 
 5 358    4,02%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
 3 142    2,36%   Polska Partia Socjalistyczna
 1 672    1,26%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”

34. Okręg wyborczy nr 34 - Poznań miastoEdytuj

 97 080  uprawnieni do głosowania
 80 866  liczba głosujących
 80 598  głosy ważnie oddane
  268  unieważnione głosy
83,29%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
61 245   75,99%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 4 mandaty
13 418   16,65%   Narodowa Partia Robotnicza
 2 893    3,59%   Polska Partia Socjalistyczna
 1 679    2,08%   Związek Proletariatu Miast i Wsi
 1 357    1,68%   Centrum Mieszczańskie

35. Okręg wyborczy nr 35 - Poznań powiatEdytuj

140 218  uprawnieni do głosowania
122 738  liczba głosujących
122 413  głosy ważnie oddane
  325  unieważnione głosy
87,53%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
62 319   50,91%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 3 mandaty
37 680   30,78%   Narodowa Partia Robotnicza                 - 1 mandat
13 418   10,96%   Blok Mniejszości Narodowych RP 
 8 003    6,54%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”

36. Okręg wyborczy nr 36 - SzamotułyEdytuj

160 483  uprawnieni do głosowania
144 550  liczba głosujących
144 198  głosy ważnie oddane
  354  unieważnione głosy
90,07%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
67 715   46,96%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 3 mandaty
40 580   28,14%   Narodowa Partia Robotnicza                 - 1 mandat
32 267   22,38%   Blok Mniejszości Narodowych RP               - 1 mandat
 3 223    2,24%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”

37. Okręg wyborczy nr 37 - Ostrów WielkopolskiEdytuj

186 602  uprawnieni do głosowania
165 864  liczba głosujących
165 603  głosy ważnie oddane
  261  unieważnione głosy
88,89%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
62 447   37,71%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 3 mandaty
51 481   31,09%   Narodowa Partia Robotnicza                 - 2 mandaty
32 218   19,45%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”             - 1 mandat
17 716   10,70%   Blok Mniejszości Narodowych RP 

38. Okręg wyborczy nr 38 - ChorzówEdytuj

170 791  uprawnieni do głosowania
107 204  liczba głosujących
106 608  głosy ważnie oddane
  596  unieważnione głosy
62,77%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
43 666   40,96%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 3 mandaty
38 942   36,53%   Blok Mniejszości Narodowych RP               - 2 mandaty
11 086   10,39%   Polska Partia Socjalistyczna
 9 665    9,07%   Narodowa Partia Robotnicza 
 2 875    2,70%   Komunistyczna Partia Górnego Śląska

39. Okręg wyborczy nr 39 - KatowiceEdytuj

166 253  uprawnieni do głosowania
114 933  liczba głosujących
114 252  głosy ważnie oddane
  681  unieważnione głosy
69,13%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
37 364   32,70%   Blok Mniejszości Narodowych RP               - 2 mandaty
34 249   29,98%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 1 mandat
21 591   18,90%   Polska Partia Socjalistyczna                - 1 mandat
17 854   15,63%   Narodowa Partia Robotnicza                 - 1 mandat
 2 518    2,20%   Komunistyczna Partia Górnego Śląska

40. Okręg wyborczy nr 40 - CieszynEdytuj

215 892  uprawnieni do głosowania
133 702  liczba głosujących
133 281  głosy ważnie oddane
  421  unieważnione głosy
61,93%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
51 413   38,57%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 4 mandaty
24 384   18,30%   Polska Partia Socjalistyczna                - 1 mandat
24 211   18,17%   Blok Mniejszości Narodowych RP               - 1 mandat
23 256   17,45%   Narodowa Partia Robotnicza                 - 1 mandat
 9 547    7,16%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”

41. Okręg wyborczy nr 41 - Kraków miastoEdytuj

109 641  uprawnieni do głosowania
 73 166  liczba głosujących
 72 879  głosy ważnie oddane
  287  unieważnione głosy
66,73%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
27 620   37,90%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 2 mandaty
19 272   26,44%   Polska Partia Socjalistyczna                - 1 mandat
16 910   23,20%   Związek Narodowo-Żydowski                 - 1 mandat
 2 287    3,14%   Unia Narodowo-Państwowa
 1 817    2,49%   Narodowa Partia Robotnicza 

42. Okręg wyborczy nr 42 - Kraków powiatEdytuj

257 702  uprawnieni do głosowania
196 664  liczba głosujących
195 859  głosy ważnie oddane
  805  unieważnione głosy
76,39%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
52 874   27,00%   Polska Partia Socjalistyczna                - 3 mandaty
40 302   20,58%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 2 mandaty
38 212   19,51%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”          - 2 mandaty
31 847   16,26%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”             - 1 mandat
 4 596    2,35%   Unia Narodowo-Państwowa
 4 283    2,19%   Narodowa Partia Robotnicza 

43. Okręg wyborczy nr 43 - WadowiceEdytuj

228 367  uprawnieni do głosowania
148 259  liczba głosujących
147 221  głosy ważnie oddane
 1 038  unieważnione głosy
64,92%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
41 714   28,33%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”             - 2 mandaty
32 245   21,90%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 2 mandaty
25 475   17,30%   Polska Partia Socjalistyczna                - 1 mandat
17 968   12,20%   Polskie Centrum                      - 1 mandat
14 394    9,78%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”          - 1 mandat

44. Okręg wyborczy nr 44 - Nowy SączEdytuj

178 276  uprawnieni do głosowania
129 501  liczba głosujących
128 922  głosy ważnie oddane
  579  unieważnione głosy
72,64%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
57 909   44,92%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”             - 3 mandaty
18 956   14,70%   Polskie Centrum                      - 1 mandat
18 188   14,11%   Polska Partia Socjalistyczna                - 1 mandat
18 184   14,10%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 1 mandat
 8 028    6,23%   Związek Narodowo-Żydowski
 3 099    2,40%   Centrum Mieszczańskie
 2 720    2,11%   Narodowa Partia Robotnicza 

45. Okręg wyborczy nr 45 - TarnówEdytuj

229 751  uprawnieni do głosowania
161 234  liczba głosujących
160 844  głosy ważnie oddane
  387  unieważnione głosy
70,19%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
81 768   50,84%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”             - 5 mandatów
28 267   17,57%   Polskie Centrum                      - 2 mandaty
12 126    7,54%   Polska Partia Socjalistyczna  
11 318    7,03%   Związek Narodowo-Żydowski
 7 908    4,91%   Narodowa Partia Robotnicza 
 6 439    4,00%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej

46. Okręg wyborczy nr 46 - JasłoEdytuj

198 100  uprawnieni do głosowania
153 735  liczba głosujących
152 901  głosy ważnie oddane
  834  unieważnione głosy
77,60%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
59 848   39,14%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”             - 4 mandaty
15 312   10,01%   Polskie Centrum                      - 1 mandat
14 507    9,49%   Narodowa Partia Robotnicza                 - 1 mandat
10 891    7,12%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej
 8 674    5,67%   Chłopskie Stronnictwo Radykalne 
 7 582    4,96%   Polska Partia Socjalistyczna  
 6 555    4,28%   Związek Proletariatu Miast i Wsi
 5 160    3,37%   Centrum Mieszczańskie
 3 875    2,53%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”

47. Okręg wyborczy nr 47 - RzeszówEdytuj

221 846  uprawnieni do głosowania
153 120  liczba głosujących
152 540  głosy ważnie oddane
  580  unieważnione głosy
69,02%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
76 908   50,42%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”             - 5 mandatów
21 836   14,31%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 1 mandat
15 312   10,04%   Zjednoczone Stronnictwo Żydowskie             - 1 mandat
12 334    8,09%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”
 8 223    5,39%   Polska Partia Socjalistyczna  
 5 651    3,70%   Narodowa Partia Robotnicza 

48. Okręg wyborczy nr 48 - PrzemyślEdytuj

222 631  uprawnieni do głosowania
131 464  liczba głosujących
130 646  głosy ważnie oddane
  818  unieważnione głosy
59,05%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
36 414   27,87%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”             - 2 mandaty
21 418   16,39%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 1 mandat
20 642   15,80%   Narodowa Partia Robotnicza                 - 1 mandat
15 438   11,82%   Komitet Zjednoczonych Stronnictw Narodowo-Żydowskich    - 1 mandat
13 584   10,40%   Polska Partia Socjalistyczna                - 1 mandat
 8 123    6,22%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”  
 3 691    2,83%   Unia Narodowo-Państwowa 

49. Okręg wyborczy nr 49 - SamborEdytuj

215 849  uprawnieni do głosowania
 96 619  liczba głosujących
 95 396  głosy ważnie oddane
 1 223  unieważnione głosy
44,76%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
32 358   33,92%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”             - 3 mandaty
19 625   20,57%   Ukraiński Niezależny Chłopski Komitet           - 1 mandat
17 279   18,11%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 1 mandat
14 381   15,08%   Komitet Zjednoczonych Stronnictw Narodowo-Żydowskich    - 1 mandat
 5 924    6,21%   Polska Partia Socjalistyczna
 2 315    2,43%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”  

50. Okręg wyborczy nr 50 - Lwów miastoEdytuj

137 414  uprawnieni do głosowania
 78 261  liczba głosujących
 77 961  głosy ważnie oddane
  300  unieważnione głosy
56,95%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
33 485   42,95%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 2 mandaty
24 069   30,87%   Komitet Zjednoczonych Stronnictw Narodowo-Żydowskich    - 2 mandaty
13 939   17,88%   Polska Partia Socjalistyczna                - 1 mandat
 3 491    4,48%   Ogólno Żydowski Związek Robotniczy w Polsce („Bund”)
 1 632    2,09%   Centrum Mieszczańskie

51. Okręg wyborczy nr 51 - Lwów powiatEdytuj

275 520  uprawnieni do głosowania
 98 868  liczba głosujących
 97 691  głosy ważnie oddane
 1 117  unieważnione głosy
35,45%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
41 131   42,10%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”             - 4 mandaty
17 106   17,51%   Komitet Zjednoczonych Stronnictw Narodowo-Żydowskich    - 1 mandat
14 880   15,23%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 1 mandat
 9 669    9,90%   Polska Partia Socjalistyczna                - 1 mandat
 5 352    5,48%   Polskie Centrum 
 4 844    4,96%   Ukraiński Niezależny Chłopski Komitet 

52. Okręg wyborczy nr 52 - StryjEdytuj

253 552  uprawnieni do głosowania
100 701  liczba głosujących
 99 600  głosy ważnie oddane
 1 101  unieważnione głosy
39,75%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
25 308   25,41%   Komitet Zjednoczonych Stronnictw Narodowo-Żydowskich    - 2 mandaty
20 584   20,67%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 1 mandat
19 916   20,00%   Polska Partia Socjalistyczna                - 1 mandat
15 477   15,54%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”             - 1 mandat
11 864   11,91%   Ukraiński Niezależny Chłopski Komitet           - 1 mandat

53. Okręg wyborczy nr 53 - StanisławówEdytuj

363 213  uprawnieni do głosowania
114 015  liczba głosujących
113 432  głosy ważnie oddane
  583  unieważnione głosy
31,39%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
31 028   27,35%   Agrarna Ukraińska Chłopska Partia             - 3 mandaty
24 428   21,54%   Komitet Zjednoczonych Stronnictw Narodowo-Żydowskich    - 3 mandaty
23 195   20,45%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 2 mandaty
15 681   13,82%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”             - 1 mandat
 7 593    6,69%   Polska Partia Socjalistyczna

54. Okręg wyborczy nr 54 - TarnopolEdytuj

417 360  uprawnieni do głosowania
144 666  liczba głosujących
143 674  głosy ważnie oddane
  992  unieważnione głosy
34,66%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
62 656   43,61%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”             - 5 mandatów
34 167   23,78%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 3 mandaty
26 065   18,14%   Komitet Zjednoczonych Stronnictw Narodowo-Żydowskich    - 2 mandaty
10 957    7,63%   Agrarna Ukraińska Chłopska Partia 
 2 896    2,02%   Polska Partia Socjalistyczna

55. Okręg wyborczy nr 55 - ZłoczówEdytuj

391 147  uprawnieni do głosowania
132 532  liczba głosujących
130 199  głosy ważnie oddane
 2 333  unieważnione głosy
33,88%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
47 804   36,71%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”             - 4 mandaty
36 449   27,99%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 3 mandaty
28 486   21,88%   Komitet Zjednoczonych Stronnictw Narodowo-Żydowskich    - 2 mandaty
 9 275    7,12%   Ukraiński Niezależny Chłopski Komitet
 3 600    2,76%   Polska Partia Socjalistyczna

56. Okręg wyborczy nr 56 - KowelEdytuj

196 442  uprawnieni do głosowania
109 169  liczba głosujących
107 717  głosy ważnie oddane
 1 452  unieważnione głosy
35,73%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
91 184   84,65%   Blok Mniejszości Narodowych RP               - 5 mandatów
 3 574    3,32%   Związek Rad Ludowych
 3 483    3,23%   Polskie Centrum
 3 038    2,82%   Państwowe Zjednoczenie na Kresach
 2 981    2,77%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”
 2 486    2,76%   Polska Partia Socjalistyczna

57. Okręg wyborczy nr 57 - ŁuckEdytuj

201 444  uprawnieni do głosowania
118 235  liczba głosujących
116 626  głosy ważnie oddane
 1 609  unieważnione głosy
58,69%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
77 312   66,29%   Blok Mniejszości Narodowych RP               - 6 mandatów
10 653    9,13%   Związek Rad Ludowych
 8 976    7,70%   Stronnictwo włościańsko-rolnicze
 5 861    5,03%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej
 4 782    4,10%   Państwowe Zjednoczenie na Kresach
 4 386    3,76%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”
 3 049    2,61%   Polska Partia Socjalistyczna

58. Okręg wyborczy nr 58 - KrzemieniecEdytuj

221 319  uprawnieni do głosowania
139 240  liczba głosujących
138 339  głosy ważnie oddane
  901  unieważnione głosy
62,46%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
121 009   87,47%   Blok Mniejszości Narodowych RP               - 5 mandatów
 9 148    6,61%   Państwowe Zjednoczenie na Kresach
 4 237    3,06%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej

59. Okręg wyborczy nr 59 - Brześć nad BugiemEdytuj

234 071  uprawnieni do głosowania
113 929  liczba głosujących
111 581  głosy ważnie oddane
 2 348  unieważnione głosy
48,67%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
44 805   40,15%   Blok Mniejszości Narodowych RP               - 3 mandaty
20 746   18,59%   Polska Partia Socjalistyczna                - 1 mandat
13 598   12,19%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”          - 1 mandat
 8 816    7,90%   Państwowe Zjednoczenie na Kresach
 8 660    7,76%   Związek Proletariatu Miast i Wsi
 4 214    3,78%   Bezpartyjny Związek Polesia 
 3 715    3,33%   Związek Rad Ludowych

60. Okręg wyborczy nr 60 - PińskEdytuj

208 160  uprawnieni do głosowania
125 500  liczba głosujących
124 335  głosy ważnie oddane
 1 165  unieważnione głosy
60,29%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
52 981   42,61%   Polska Partia Socjalistyczna                - 3 mandaty
30 974   24,91%   Blok Mniejszości Narodowych RP               - 1 mandat
26 925   21,66%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”          - 1 mandat
 4 553    3,66%   Zjednoczenie Krajowe Polesia
 3 527    2,84%   Polskie Centrum

61. Okręg wyborczy nr 61 - NowogródekEdytuj

245 835  uprawnieni do głosowania
133 701  liczba głosujących
130 982  głosy ważnie oddane
 2 739  unieważnione głosy
54,38%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
59 805   45,66%   Blok Mniejszości Narodowych RP               - 4 mandaty
41 351   31,57%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”          - 2 mandaty
11 501    8,78%   Państwowe Zjednoczenie na Kresach
 9 129    6,97%   Związek Rad Ludowych
 7 197    5,49%   Zjednoczenie Krajowe Polesia

62. Okręg wyborczy nr 62 - LidaEdytuj

265 577  uprawnieni do głosowania
152 807  liczba głosujących
150 993  głosy ważnie oddane
 1 814  unieważnione głosy
57,53%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
51 668   34,22%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”          - 3 mandaty
40 677   26,94%   Blok Mniejszości Narodowych RP               - 2 mandaty
34 344   22,75%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”             - 1 mandat
18 112   12,00%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 1 mandat
 4 284    2,84%   Związek Proletariatu Miast i Wsi

63. Okręg wyborczy nr 63 - WilnoEdytuj

158 280  uprawnieni do głosowania
105 443  liczba głosujących
104 953  głosy ważnie oddane
  490  unieważnione głosy
66,61%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
32 031   30,52%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej         - 2 mandaty
16 555   15,77%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”             - 1 mandat
13 991   13,33%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”          - 1 mandat
13 064   12,45%   Polska Partia Socjalistyczna                - 1 mandat
12 785   12,18%   Blok Mniejszości Narodowych RP
 6 489    6,18%   Państwowe Zjednoczenie na Kresach
 3 591    3,42%   Żydowski Demokratyczny Blok Ludowy
 2 417    2,30%   Związek Rad Ludowych

64. Okręg wyborczy nr 64 - ŚwięcianyEdytuj

236 589  uprawnieni do głosowania
121 727  liczba głosujących
120 346  głosy ważnie oddane
 1 381  unieważnione głosy
51,44%  frekwencja
 • padło głosów na listę:
56 732   47,14%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”          - 4 mandaty
36 609   30,42%   Blok Mniejszości Narodowych RP               - 2 mandaty
10 971    9,12%   Polskie Centrum
 5 128    4,26%   Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” 
 4 119    3,42%   Związek Rad Ludowych
 3 511    2,92%   Żydowski Demokratyczny Blok Ludowy

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/54063/edition/70278/content
 2. Poznan Supercomputer and Networking Center PSNC, Digital Library of Wielkopolska, www.wbc.poznan.pl [dostęp 2017-11-12] (ang.).
 3. W skład ChZJN weszły m.in.: Związek Ludowo-Narodowy, Narodowo-Chrześcijańskie Stronnictwo Ludowe, Chrześcijańska Demokracja, Narodowa Organizacja Kobiet, Odrodzenie Gospodarcze. Zob.: Historia Polski, PWN 1984, tom IV, cz. 2, s.153.
 4. Wyborcza lista państwowa nr 12 nosiła początkowo nazwę Narodowe Zjednoczenie Ludowe i Stronnictwo Katolicko-Ludowe w Małopolsce „Polskie Centrum”
 5. Listy nie przyłączone do list państwowych
 6. Historia sejmu polskiego, t. II, cz. 2, Aneks 30, s. 299.

Linki zewnętrzneEdytuj