Wybory parlamentarne w Polsce w 1980 roku

Wybory parlamentarne w Polsce w 1980 roku – wybory do Sejmu PRL, które zostały przeprowadzone 23 marca 1980, równocześnie z wyborami do wojewódzkich rad narodowych (na podstawie uchwały Rady Państwa z 17 stycznia 1980[1]). Mandaty w Sejmie przydzielono organizacjom należącym do Frontu Jedności Narodu (po raz ostatni przed przekształceniem go w PRON), według ustalonej puli. W Sejmie znaleźli się więc przedstawiciele PZPR (w większości), pozostałych koncesjonowanych partii (ZSL i SD), a także kilkadziesiąt osób bezpartyjnych (w tym po kilku przedstawicieli Stowarzyszenia „Pax”, ChSS i PZKS – który występował w wyborach po raz pierwszy, po przekształceniu Znaku). Frekwencję 98,87% zatwierdziło Biuro Polityczne KC PZPR[2].

Oficjalne wyniki głosowania i wyniki wyborów

edytuj

Oficjalnie podano, że frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 98,87%. Według obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej[3] na listy FJN oddano 99,52% ważnych głosów. Głosów nieważnych oddano 13 692, czyli 0,06% wszystkich oddanych głosów.

Podział mandatów

edytuj
Ugrupowanie Mandaty % mandatów
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 261 56,7%
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe 113 24,6%
Stronnictwo Demokratyczne 37 8%
Stowarzyszenie „Pax” 7 1,5%
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne 5 1,1%
Znak 5 1,1%
Niestowarzyszeni 32 7%

Przykładowe wyniki na poszczególnych kandydatów

edytuj

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Uchwała Rady Państwa z dnia 17 stycznia 1980 roku o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych stopnia wojewódzkiego (Dz.U. z 1980 r. nr 2, poz. 3).
  2. Andrzej Rzepliński, Niewolne wybory parlamentarne. Doświadczenie polskie 1947–1989, s. 5.
  3. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 marca 1980 r. o wynikach wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia 23 marca 1980 r. (M.P. z 1980 r. nr 9, poz. 37).