Wybory powszechne w Bośni i Hercegowinie w 2014 roku

Wybory powszechne w Bośni i Hercegowinie w 2014 rokuwybory przeprowadzone 12 października 2014, w których uprawnieni do głosowania obywatele Bośni i Hercegowiny dokonali elekcji na 4-letnią kadencję członków Prezydium oraz Izby Reprezentantów, a także przedstawicieli organów władzy na szczeblu federacyjnym i kantonalnym.

Bośnia i Hercegowina
Godło Bośni i Hercegowiny
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Bośni i Hercegowiny

Wikiprojekt Polityka

Centralna Komisja Wyborcza Bośni i Hercegowiny ogłosiła oficjalne wyniki głosowania 15 dni po przeprowadzeniu wyborów, tj. 27 października[1], a 6 dni później, po powtórnym przeliczeniu głosów zmieniła rezultaty w 17 okręgach wyborczych[2]. Ostatecznie potwierdzone wyniki zostały opublikowane w dniu 10 listopada[3].

Informacje ogólne edytuj

Uprawnionych do wzięcia udziału w głosowaniu było 3 278 908 osób, w tym 42 139 za granicą. Utworzonych zostało łącznie 5 401 stałych obwodów głosowania oraz 270 zespołów umożliwiających oddanie głosu poza obwodem[4].

Mieszkańcy Dystryktu Brczko wyrażający chęć uczestnictwa w wyborach mieli obowiązek uprzedniej rejestracji w spisie wyborców jednej z dwóch federacji. Spośród 45 317 osób, 24 789 (54,70%) zarejestrowano w Federacji Bośni i Hercegowiny, a 20 528 (45,30%) – w Republice Serbskiej[5]. Ostatecznie w spisie wyborców ujęto 2 037 076 osób zarejestrowanych w Federacji BiH (tj. 62,13% ogółu) oraz 1 241 832 w Republice Serbskiej (37,87%)[6].

Głosujący wybrali 518 przedstawicieli – 3 członków Prezydium, 42 posłów Izby Reprezentantów (30 mandatów bezpośrednich i 12 kompensacyjnych), 98 posłów Izby Reprezentantów Federacji BiH (73 mandaty bezpośrednie i 25 kompensacyjnych), Prezydenta i 2 Wiceprezydentów Republiki Serbskiej, 83 posłów Zgromadzenia Narodowego (63 mandaty bezpośrednie i 20 kompensacyjnych) oraz 289 członków parlamentów kantonalnych[4]. Łącznie, spośród 518 mandatów do obsadzenia, 47 zostało przyznanych z zastosowaniem metody kompensacyjnej. W podziale mandatów bezpośrednich uczestniczyły komitety, które przekroczyły próg 3% głosów w danym okręgu wyborczym, zaś w dystrybucji mandatów kompensacyjnych – komitety z wynikiem przynajmniej 3% w skali federacji.

Do startu w wyborach zarejestrowanych zostało 7 748 kandydatów – 4 472 mężczyzn (58%) i 3 276 kobiet (42%) – reprezentowanych przez 50 partii politycznych, 24 koalicje i 24 komitety kandydatów niezależnych[4][7].

Wybory do Prezydium Bośni i Hercegowiny edytuj

Obywatele głosujący na terytorium Federacji Bośni i Hercegowiny (okręg wyborczy nr 701/702) wybierają boszniackiego i chorwackiego przedstawiciela Prezydium (każdy uczestniczący w wyborach może oddać tylko jeden głos w obrębie boszniacko-chorwackiej karty do głosowania), zaś mieszkańcy Republiki Serbskiej (okręg wyborczy nr 703) – członka serbskiego. Wyborcy w Dystrykcie Brczko głosują natomiast na kandydatów z Federacji Bośni i Hercegowiny bądź Republiki Serbskiej, po uprzedniej rejestracji na liście wyborców.

Boszniak, Chorwat i Serb z największą liczbą głosów zostają reprezentantami swoich konstytucyjnych grup etnicznych w trzyosobowym organie pełniącym funkcję głowy państwa. Trzej zaprzysiężeni członkowie Prezydium wybierają następnie spośród siebie Przewodniczącego, który piastuje to stanowisko przez 8 miesięcy, po czym przekazuje je kolejnemu przedstawicielowi tego gremium.

Kandydaci edytuj

Wyniki edytuj

Podsumowanie wyników w wyborach do Prezydium Bośni i Hercegowiny w 2014 roku
Kandydat Partia Federacja Bośni i Hercegowiny Republika Serbska
Głosy % listy
boszniackiej
% listy
chorwackiej
Głosy % listy
serbskiej
Bakir Izetbegović SDA 247 235 32,87%
Fahrudin Radončić SBB 201 454 26,78%
Dragan Čović HDZ BiH 128 053 52,20%
Emir Suljagić DF 114 334 15,20%
Martin Raguž HDZ 1990 94 695 38,61%
Bakir Hadžiomerović SDP 75 369 10,02%
Sefer Halilović BPS 66 230 8,80%
Mustafa Cerić niezależny 33 882 4,50%
Živko Budimir SPiP 15 368 6,27%
Anto Popović DF 7 179 2,93%
Džebrail Bajramović SD BiH 5 041 0,67%
Mirsad Kebo niezależny 3 893 0,52%
Halil Tuzlić niezależny 3 162 0,42%
Adil Žigić niezależny 1 637 0,22%
Mladen Ivanić SDS, SNS 317 799 48,70%
Željka Cvijanović SNSD, DNS, SP 310 867 47,64%
Goran Zmijanjac SPP 23 936 3,67%
Razem 997 532 100,00% 100,00% 652 602 100,00%
Razem głosów oddanych (FBiH): 1 080 907 (w tym ważnych: 997 532 [92,29%]; nieważnych: 83 375 [7,71%]), frekwencja: 53,06%
Razem głosów oddanych (RS): 706 554 (w tym ważnych: 652 602 [92,36%]; nieważnych: 53 952 [7,64%]), frekwencja: 56,90%
Razem głosów oddanych: 1 787 461 (w tym ważnych: 1 650 134 [92,32%]; nieważnych: 137 327 [7,68%]), frekwencja: 54,51%

Do Prezydium Bośni i Hercegowiny wybrani zostali:

 • Bakir Izetbegović (Boszniak),
 • Dragan Čović (Chorwat),
 • Mladen Ivanić (Serb).

Wybory do Zgromadzenia Parlamentarnego Bośni i Hercegowiny edytuj

Izba Reprezentantów edytuj

Do 42-osobowej izby parlamentu wybranych zostaje 28 przedstawicieli z Federacji Bośni i Hercegowiny oraz 14 z Republiki Serbskiej. W podziale mandatów uczestniczą jedynie komitety, które przekroczyły próg 3% głosów (w danym okręgu lub w całej federacji). Na całkowitą liczbę mandatów składają się mandaty bezpośrednie uzyskane w poszczególnych okręgach wyborczych – pięciu w Federacji BiH (21 mandatów bezpośrednich) oraz trzech w Republice Serbskiej (9 mandatów bezpośrednich), a także mandaty kompensacyjne, przyznawane na podstawie zbiorczych wyników w skali federacji (7 w Federacji BiH i 5 w Republice Serbskiej).

Okręgi wyborcze edytuj

 
Podział administracyjny Bośni i Hercegowiny na kantony Federacji Bośni i Hercegowiny (I–X) oraz regiony Republiki Serbskiej (1–7), z wyszczególnieniem Dystryktu Brczko (a)

Federacja Bośni i Hercegowiny

Republika Serbska

Dystrykt Brczko
Wyborcy w Dystrykcie Brczko oddają głos na kandydatów z Federacji Bośni i Hercegowiny (okręg nr 515) bądź Republiki Serbskiej (okręg nr 522), po uprzedniej rejestracji na liście wyborców.

Wyniki edytuj

Podsumowanie wyników w wyborach do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Parlamentarnego Bośni i Hercegowiny w 2014 roku
Partia Federacja Bośni i Hercegowiny Republika Serbska Głosy
Razem
Mandaty
Razem
+/−
Głosy % Mandaty Głosy % Mandaty
Bezp Komp Suma Bezp Komp Suma
Partia Akcji Demokratycznej (SDA) 274 057 27,87% 7 2 9 31 337 4,84% 0 1 1 305 394 10   3
Sojusz Niezależnych Socjaldemokratów (SNSD) 5 842 0,59% 0 0 0 249 182 38,48% 5 1 6 255 024 6   2
Serbska Partia Demokratyczna (SDS) 211 562 32,67% 4 1 5 211 562 5   1
Front Demokratyczny (DF) 150 767 15,33% 4 1 5 150 767 5   5
Sojusz dla Lepszej Przyszłości (SBB) 142 003 14,44% 3 1 4 142 003 4   0
Koalicja (HDZ, HSS, HDKU, HSP dr. A. Starčević, HSP H-B)[8] 119 468 12,15% 4 0 4 3 554 0,55% 0 0 0 123 022 4   1
Socjaldemokratyczna Partia Bośni i Hercegowiny (SDP BiH) 92 906 9,45% 2 1 3 15 595 2,41% 0 0 0 108 501 3   5
Koalicja (PDP, NDP)[9] 194 0,02% 0 0 0 50 322 7,77% 0 1 1 50 516 1   1
Chorwacka Wspólnota Demokratyczna 1990 (HDZ 1990) 40 113 4,08% 0 1 1 40 113 1   2
Bośniacko-Hercegowińska Partia Patriotyczna (BPS) 35 866 3,65% 0 1 1 2 452 0,38% 0 0 0 38 318 1   1
Koalicja (DNS, NS, SRS-Budućnost Srpske)[10] 37 052 5,72% 0 1 1 37 052 1   0
Partia Aktywności Demokratycznej (A-SDA) 22 088 2,25% 1 0 1 22 088 1   1
Pozostałe komitety (16)[11] 100 001 10,17% 0 0 0 46 559 7,19% 0 0 0 146 560 0   4
Razem 983 305 100,00% 21 7 28 647 615 100,00% 9 5 14 1 630 920 42
Razem głosów oddanych (FBiH): 1 081 025 (w tym ważnych: 983 305 [90,96%]; nieważnych: 97 720 [9,04%]), frekwencja: 53,07%
Razem głosów oddanych (RS): 706 424 (w tym ważnych: 647 615 [91,68%]; nieważnych: 58 809 [8,32%]), frekwencja: 56,89%
Razem głosów oddanych: 1 787 449 (w tym ważnych: 1 630 920 [91,24%]; nieważnych: 156 529 [8,76%]), frekwencja: 54,51%

Po zakończeniu wyborów Prezydium mianuje Prezesa Rady Ministrów, którego rząd zostaje zaprzysiężony po otrzymaniu wotum zaufania ze strony parlamentu.

Izba Narodów edytuj

Wyboru 15 reprezentantów Izby Narodów dokonują przedstawiciele nowo uformowanych parlamentów na szczeblu federacyjnym, w identycznych proporcjach jak w przypadku Izby Reprezentantów – 2/3 delegatów desygnuje Izba Narodów Federacji Bośni i Hercegowiny (5 Boszniaków i 5 Chorwatów), a 1/3 Zgromadzenie Narodowe Republiki Serbskiej (5 Serbów).

Wybory na szczeblu federacyjnym edytuj

Federacja Bośni i Hercegowiny edytuj

Izba Reprezentantów edytuj

W dwunastu okręgach wyborczych utworzonych na terytorium Federacji Bośni i Hercegowiny wybranych zostaje 98 przedstawicieli Izby Reprezentantów. W podziale mandatów uczestniczą jedynie komitety, które przekroczyły próg 3% głosów (w danym okręgu lub w całej federacji). Na całkowitą liczbę mandatów składają się mandaty bezpośrednie uzyskane w poszczególnych okręgach wyborczych (łącznie 73 mandaty bezpośrednie), a także mandaty kompensacyjne, przyznawane na podstawie zbiorczych wyników w skali federacji (łącznie 25 mandatów kompensacyjnych).

Okręgi wyborcze edytuj
 
Podział administracyjny Federacji Bośni i Hercegowiny na kantony i gminy
Wyniki edytuj
Podsumowanie wyników w wyborach do
Izby Reprezentantów Parlamentu Federacji Bośni i Hercegowiny w 2014 roku
Partia Głosy % Mandaty +/−
Bezp Komp Suma
Partia Akcji Demokratycznej (SDA) 275 728 27,79% 21 8 29   6
Sojusz dla Lepszej Przyszłości (SBB) 145 946 14,71% 13 3 16   3
Front Demokratyczny (DF) 128 058 12,90% 10 4 14   14
Koalicja (HDZ, HSS, HDKU, HSP dr. A. Starčević, HSP H-B)[8] 118 375 11,93% 11 2 13   1
Socjaldemokratyczna Partia Bośni i Hercegowiny (SDP BiH) 100 626 10,14% 10 1 11   17
Chorwacka Wspólnota Demokratyczna 1990 (HDZ 1990) 40 125 4,04% 4 0 4   1
Bośniacko-Hercegowińska Partia Patriotyczna (BPS) 36 873 3,72% 0 4 4   4
Partia dla Bośni i Hercegowiny (SBiH) 32 790 3,30% 0 3 3   6
Partia Aktywności Demokratycznej (A-SDA) 22 334 2,25% 2 0 2   1
Nasza Partia (NS) 15 248 1,54% 1 0 1   1
Partia Pracy Bośni i Hercegowiny (Laburisti BiH) 5 607 0,57% 1 0 1   1
Pozostałe komitety (16)[12] 70 632 7,11% 0 0 0   7
Razem 992 342 100,00% 73 25 98
Razem głosów oddanych: 1 080 888 (w tym ważnych: 992 342 [91,81%]; nieważnych: 88 546 [8,19%]), frekwencja: 53,06%

Po zakończeniu wyborów Izba Reprezentantów wyznacza Prezydenta Federacji oraz mianuje Premiera, którego rząd zostaje zaprzysiężony po otrzymaniu wotum zaufania ze strony parlamentu.

Izba Narodów edytuj

Wyboru 58 reprezentantów Izby Narodów dokonują przedstawiciele nowo uformowanych parlamentów na szczeblu kantonalnym – Boszniacy, Chorwaci i Serbowie otrzymają po 17 mandatów, a pozostałe 7 trafi do przedstawicieli mniejszości narodowych.

Republika Serbska edytuj

Zobacz też: Republika Serbska.

Prezydent i Wiceprezydenci Republiki edytuj

Kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów (okręg wyborczy nr 600) zostaje mianowany Prezydentem Republiki Serbskiej. Kandydaci narodowości boszniackiej i chorwackiej z największą liczbą głosów obejmują urząd Wiceprezydenta Republiki.

Kandydaci edytuj
Wyniki edytuj
Podsumowanie wyników w wyborach na
Prezydenta i Wiceprezydentów Republiki Serbskiej w 2014 roku
Kandydat Partia Głosy %
Milorad Dodik SNSD, DNS, SP 303 496 45,40%
Ognjen Tadić SDS, SNS 296 021 44,28%
Ramiz Salkić SBiH, SDA, HSP BiH, SBB BiH, DF 24 294 3,63%
Sejfudin Tokić A-SDA 11 312 1,69%
Dragomir Jovičić SPP 7 569 1,13%
Enes Suljkanović SDP BiH 6 809 1,02%
Josip Jerković HDZ BiH, HSS BiH, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne 6 562 0,98%
Emil Vlajki PEiSP 3 202 0,48%
Amir Horić BPS 2 216 0,33%
Sanda Stojaković KP BiH 959 0,14%
Vladan Marković niezależny 948 0,14%
Milko Stojanović niezależny 873 0,13%
Ivo Blažanović DSI BiH 812 0,12%
Mladen Nešković niezależny 783 0,12%
Senad Bešić niezależny 754 0,11%
Samir Palić SDU BiH 605 0,09%
Toma Sedlo SPiP 582 0,09%
Indira Muharemović PS 565 0,09%
Petrit Čenaj niezależny 166 0,03%
Razem 668 528 100,00%
Razem głosów oddanych: 707 382 (w tym ważnych: 668 528 [94,51%]; nieważnych: 38 854 [5,49%]), frekwencja: 56,96%

Prezydentem Republiki Serbskiej został:

 • Milorad Dodik (Serb)

Wiceprezydentami Republiki Serbskiej zostali:

 • Ramiz Salkić (Boszniak),
 • Josip Jerković (Chorwat).

Zgromadzenie Narodowe edytuj

W dziewięciu okręgach wyborczych utworzonych na terytorium Republiki Serbskiej wybranych zostaje 83 przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego. W podziale mandatów uczestniczą jedynie komitety, które przekroczyły próg 3% głosów (w danym okręgu lub w całej federacji). Na całkowitą liczbę mandatów składają się mandaty bezpośrednie uzyskane w poszczególnych okręgach wyborczych (łącznie 63 mandaty bezpośrednie), a także mandaty kompensacyjne, przyznawane na podstawie zbiorczych wyników w skali federacji (łącznie 20 mandatów kompensacyjnych).

Okręgi wyborcze edytuj
 
Okręgi wyborcze w wyborach do Zgromadzenia Narodowego Republiki Serbskiej
Wyniki edytuj
Podsumowanie wyników w wyborach do
Zgromadzenia Narodowego Republiki Serbskiej w 2014 roku
Partia Głosy % Mandaty +/−
Bezp Komp Suma
Sojusz Niezależnych Socjaldemokratów (SNSD) 213 645 32,24% 24 5 29   8
Koalicja (SDS, PUP, SRS RS)[13] 173 742 26,22% 20 4 24   4
Koalicja (DNS, NS, SRS-Budućnost Srpske)[10] 61 140 9,23% 6 2 8   2
Partia Demokratycznego Postępu (PDP) 48 848 7,37% 6 1 7   0
Koalicja Ojczyzna (SBiH, SDA, HSP BiH, SBB BiH, DF)[14] 34 952 5,28% 3 2 5   3
Narodowy Ruch Demokratyczny (NDP) 33 966 5,13% 3 2 5   5
Partia Socjalistyczna Republiki Serbskiej (SP) 33 692 5,09% 1 4 5   2
Pozostałe komitety (22)[15] 62 583 9,44% 0 0 0   8
Razem 662 568 100,00% 63 20 83
Razem głosów oddanych: 707 403 (w tym ważnych: 662 568 [93,66%]; nieważnych: 44 835 [6,34%]), frekwencja: 56,96%

Po zakończeniu wyborów Prezydent mianuje Premiera, którego rząd zostaje zaprzysiężony po otrzymaniu wotum zaufania ze strony parlamentu, a także 55-osobowy Senat pełniący rolę doradczą.

Wybory na szczeblu kantonalnym edytuj

W każdym z dziesięciu kantonów tworzących Federację Bośni i Hercegowiny wybranych zostanie od 21 do 35 przedstawicieli (tylko mandaty bezpośrednie), którzy wejdą w skład zgromadzenia poszczególnego kantonu.

Ponadto, w każdym z kantonów przez poszczególne parlamenty zatwierdzony zostanie kantonalny rząd z Premierem na czele.

Kanton uńsko-sański edytuj

Zobacz też: Kanton uńsko-sański.
Podsumowanie wyników w wyborach do
Zgromadzenia Kantonu uńsko-sańskiego w 2014 roku
Partia Głosy % Mandaty +/−
100,00% 30

Kanton posawski edytuj

Zobacz też: Kanton posawski.
Podsumowanie wyników w wyborach do
Zgromadzenia Kantonu posawskiego w 2014 roku
Partia Głosy % Mandaty +/−
100,00% 21

Kanton tuzlański edytuj

Zobacz też: Kanton tuzlański.
Podsumowanie wyników w wyborach do
Zgromadzenia Kantonu tuzlańskiego w 2014 roku
Partia Głosy % Mandaty +/−
100,00% 35

Kanton zenicko-dobojski edytuj

Podsumowanie wyników w wyborach do
Zgromadzenia Kantonu zenicko-dobojskiego w 2014 roku
Partia Głosy % Mandaty +/−
100,00% 35

Kanton bośniacko-podriński edytuj

Podsumowanie wyników w wyborach do
Zgromadzenia Kantonu bośniacko-podrińskiego w 2014 roku
Partia Głosy % Mandaty +/−
100,00% 25

Kanton środkowobośniacki edytuj

Podsumowanie wyników w wyborach do
Zgromadzenia Kantonu środkowobośniackiego w 2014 roku
Partia Głosy % Mandaty +/−
100,00% 30

Kanton hercegowińsko-neretwiański edytuj

Podsumowanie wyników w wyborach do
Zgromadzenia Kantonu hercegowińsko-neretwiańskiego w 2014 roku
Partia Głosy % Mandaty +/−
100,00% 30

Kanton zachodniohercegowiński edytuj

Podsumowanie wyników w wyborach do
Zgromadzenia Kantonu zachodniohercegowińskiego w 2014 roku
Partia Głosy % Mandaty +/−
100,00% 23

Kanton sarajewski edytuj

Zobacz też: Kanton sarajewski.
Podsumowanie wyników w wyborach do
Zgromadzenia Kantonu sarajewskiego w 2014 roku
Partia Głosy % Mandaty +/−
100,00% 35

Kanton dziesiąty edytuj

Zobacz też: Kanton dziesiąty.
Podsumowanie wyników w wyborach do
Zgromadzenia Kantonu dziesiątego w 2014 roku
Partia Głosy % Mandaty +/−
100,00% 25

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Odluka o utvrđivanju i objavljivanju rezultata Općih izbora u Bosni i Hercegovini 2014. godini. Izbori.ba, 2014-10-27. [dostęp 2014-11-06]. (bośn.).
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju i objavljivanju rezultata Oćih izbora u BiH 2014. godine. Izbori.ba, 2014-11-02. [dostęp 2014-11-06]. (bośn.).
 3. ODLUKA O POTVRĐIVANJU REZULTATA OPĆIH IZBORA U BOSNI I HERCEGOVINI 2014. GODINE. Izbori.ba, 2014-11-10. [dostęp 2014-11-11]. (bośn.).
 4. a b c Opći Izbori 2014, Osnovne informacije. Izbori.ba, 2014-10-10. [dostęp 2014-11-06]. (bośn.).
 5. Brčko: 24.789 birača za FBiH, a 20.528 za RS. InfoBrčko.com, 2014-09-02. [dostęp 2014-11-09]. (bośn.).
 6. Odluka o zaključivanju i potvrđivanju izvoda iz Centralnog biračkog spiska sa stanjem na dan 28.08.2014. godine u 24:00 sata. Izbori.ba, 2014-09-02. [dostęp 2014-11-06]. (bośn.).
 7. UTVRĐENI REDOSLIJED POLITIČKIH SUBJEKATA ZA POZICIJU NA GLASAČKOM LISTIĆU – OPĆI IZBORI 2014. GODINE. Izbori.ba, 2014-07-31. [dostęp 2014-11-07]. (bośn.).
 8. a b Koalicja chorwackich ugrupowań: Chorwacka Wspólnota Demokratyczna w Bośni i Hercegowinie (HDZ BiH), Chorwacka Partia Chłopska (HSS BiH), Chorwacka Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (HDKU BiH), Chorwacka Partia Prawa dr Ante Starčevića (HSP dr. Ante Starčević BiH), Chorwacka Partia Prawa Herceg-Bośni (HSP Herceg-Bosne).
 9. Koalicja serbskich ugrupowań: Partia Demokratycznego Postępu (PDP), Narodowy Ruch Demokratyczny (NDP).
 10. a b Koalicja serbskich ugrupowań: Demokratyczny Sojusz Narodowy (DNS), Partia „Nowa Serbska” (NS), Serbska Partia Radykalna (SRS-Budućnost Srpske).
 11. 9 komitetów startujących wyłącznie w Federacji Bośni i Hercegowiny (w tym 1 koalicja dwóch ugrupowań), 4 komitety startujące wyłącznie w Republice Serbskiej oraz 3 komitety startujące na terenie całego kraju (w tym 1 koalicja trzech ugrupowań).
 12. W tym 1 koalicja pięciu ugrupowań, 1 koalicja trzech ugrupowań i 1 koalicja dwóch ugrupowań.
 13. Koalicja serbskich ugrupowań: Serbska Partia Demokratyczna (SDS), Partia Zjednoczonych Emerytów (PUP), Serbska Partia Radykalna Republiki Serbskiej (SRS RS).
 14. Koalicja Domovina: Partia dla Bośni i Hercegowiny (SBiH), Partia Akcji Demokratycznej (SDA), Chorwacka Partia Prawa (HSP BiH), Sojusz dla Lepszej Przyszłości (SBB BiH), Front Demokratyczny (DF).
 15. W tym 1 koalicja czterech ugrupowań, 1 koalicja trzech ugrupowań i 1 koalicja dwóch ugrupowań.

Linki zewnętrzne edytuj