Wybory samorządowe w Polsce w 1994 roku

Wybory samorządowe w 1994 zostały przeprowadzone w dniu 19 czerwca 1994 roku.

Wybory samorządowe w Polsce w 1994 roku
Państwo  Polska
Rodzaj wybory samorządowe
Data przeprowadzenia 19 czerwca 1994
poprzednie:
wybory 1990
następne:
wybory 1998
Portal Polska

Wybierano:

Frekwencja wyborcza w wyborach do rad gmin wyniosła 33,78%; głosów nieważnych było 1,60%. Ponadto, oddano 1,69% tzw. głosów ważnych bez dokonania wyboru (czystych kart do głosowania).