Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji

Wybory uzupełniające do Senatu RP V kadencji (2001–2005) odbyły się w siedmiu terminach: 27 kwietnia 2003, 12 października 2003, 28 marca 2004, 11 lipca 2004, 12 września 2004, 21 listopada 2004 i 16 stycznia 2005 z powodu wygaśnięcia mandatów dziesięciu senatorów. W dwóch przypadkach przyczyną była śmierć deputowanych wybranych w wyborach parlamentarnych w 2001, w czterech – wybór do Parlamentu Europejskiego w 2004, w kolejnych czterech – objęcie stanowisk niepołączalnych z mandatem senatorskim.

Lista wyborów uzupełniających do Senatu V kadencji edytuj

Okręg Data Były senator[a] Wybrany senator[a] Frekwencja Przyczyna
2 27 kwietnia 2003 Henryk Gołębiewski (SLD-UP) Mirosław Lubiński (SLD-UP) 3,73% wybór na Marszałka Województwa Dolnośląskiego[1]
23 12 października 2003 Adam Jamróz (SLD-UP) Krzysztof Jurgiel (PiS) 5,64% wybór na sędziego Trybunału Konstytucyjnego[2]
3 28 marca 2004 Marian Noga (SLD-UP) Stanisław Huskowski (KWW) 6,39% powołanie na członka Rady Polityki Pieniężnej[3]
1 11 lipca 2004 Jerzy Cieślak (SLD-UP) Ryszard Matusiak (LPR) 2,81% śmierć[4]
22 12 września 2004 Mieczysław Janowski (BS) Kazimierz Jaworski (KWW) 5,45% wybór na posła do Parlamentu Europejskiego[5]
26 Grażyna Staniszewska (BS) Zofia Skrzypek-Mrowiec (LPR) 5,24%
30 Genowefa Grabowska (SLD-UP) Krystyna Bochenek (UW) 3,63%
31 Adam Gierek (SLD-UP) Wojciech Saługa (PO) 3,50%
29 21 listopada 2004 Adam Graczyński (SLD-UP) Klemens Ścierski (UW) 3,06% śmierć[6]
36 16 stycznia 2005 Ryszard Sławiński (SLD-UP) Elżbieta Streker-Dembińska (SLD) 3,18% powołanie na członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji[7]

Przyczyny zarządzania wyborów uzupełniających edytuj

Podstawą prawną zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP VII kadencji była Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2001 r. nr 46, poz. 499).

Zgodnie z art. 215 w razie utraty mandatu przez senatora Prezydent RP zarządzał przeprowadzenie wyborów uzupełniających w okręgu, z którego został on wybrany, w ciągu 3 miesięcy od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora. Wyborów uzupełniających nie przeprowadzano w okresie 6 miesięcy przed dniem, w którym upływał termin zarządzenia wyborów do Sejmu. Głosowanie przeprowadza się wyłącznie na terytorium kraju.

Wygaśnięcie mandatu senatora niezwłocznie stwierdzał Marszałek Senatu w formie obwieszczenia w następujących wypadkach:

 • utraty prawa wybieralności;
 • pozbawienia mandatu prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 • zrzeczenia się mandatu (w tym przez odmowę złożenia ślubowania);
 • śmierci senatora;
 • zajmowania w dniu wyborów stanowiska lub funkcji, których, stosownie do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej albo ustaw, nie można łączyć z mandatem senatora, z zastrzeżeniem przepisu ust. 3;
 • powołania w toku kadencji na stanowisko lub powierzenia funkcji, których, stosownie do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej albo ustaw, nie można łączyć ze sprawowaniem mandatu senatora;
 • wyboru w toku kadencji na posła do Parlamentu Europejskiego;
 • sprawowania przez senatora albo powołania go na stanowisko lub funkcję:
a) radnego rady gminy, rady powiatu lub sejmiku województwa,
b) w zarządzie powiatu, zarządzie województwa lub zarządzie związku komunalnego,
c) w zarządzie lub w radzie regionalnej albo branżowej kasy chorych,
d) wójta lub burmistrza (prezydenta miasta).

Wybory uzupełniające 27 kwietnia 2003 (okręg nr 2) edytuj

 
Okręg wyborczy nr 2 na tle Polski

Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu nr 2, które odbyły się 27 kwietnia 2003, zostały zarządzone postanowieniem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego z 20 lutego 2003[8] z powodu wyboru Henryka Gołębiewskiego na urząd marszałka województwa dolnośląskiego. Przeprowadziła je Okręgowa Komisja Wyborcza w Wałbrzychu.

Mandat senatorski uzyskał Mirosław Lubiński.

Kalendarz wyborczy edytuj

 • do 8 marca 2003 – zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej: przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora; przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców,
 • do 18 marca 2003 do godz. 24:00 – zgłaszanie kandydatów na senatora w celu zarejestrowania,
 • 25 kwietnia 2003 o godz. 24:00 – zakończenie kampanii wyborczej,
 • 27 kwietnia 2003, godz. 6:00–20:00 – głosowanie[8].

Kandydaci edytuj

Swoje kandydatury zarejestrowali[9]:

 1. Ryszard Dudek (KWW Dudek-Wałowski),
 2. Wacław Dziendziel (Polskie Stronnictwo Ludowe) – wojewoda wałbrzyski,
 3. Mirosław Lubiński (KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy),
 4. Tomasz Feliks Wójcik (Liga Polskich Rodzin) – były poseł.

Ryszard Dudek kandydował w poprzednich wyborach w tym okręgu (wrzesień 2001).

Wyniki edytuj

Kandydat Komitet wyborczy Głosów
Mirosław Lubiński KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy 7960
Tomasz Wójcik Liga Polskich Rodzin 7086
Wacław Dziendziel Polskie Stronnictwo Ludowe 4685
Ryszard Dudek KWW Dudek-Wałowski 1137
Frekwencja: 3,73%
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

Wybory uzupełniające 12 października 2003 (okręg nr 23) edytuj

 
Okręg wyborczy nr 23 na tle Polski

Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu nr 23, które odbyły się 12 października 2003, zostały zarządzone postanowieniem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego z 23 lipca 2003[10] z powodu wyboru Adama Jamroza na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Przeprowadziła je Okręgowa Komisja Wyborcza w Białymstoku.

Mandat senatorski uzyskał Krzysztof Jurgiel.

Kalendarz wyborczy edytuj

 • do 23 sierpnia 2003 – zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej: przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora; przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców,
 • do 2 września 2003 do godz. 24:00 – zgłaszanie kandydatów na senatora w celu zarejestrowania,
 • 10 października 2003 o godz. 24:00 – zakończenie kampanii wyborczej,
 • 12 października 2003, godz. 6:00–20:00 – głosowanie[10].

Kandydaci edytuj

Swoje kandydatury zarejestrowali[11]:

 1. Mieczysław Bagiński (Polskie Stronnictwo Ludowe) – radny sejmiku podlaskiego, były wojewoda łomżyński,
 2. Krzysztof Bil-Jaruzelski (KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy),
 3. Krzysztof Jurgiel (Prawo i Sprawiedliwość) – poseł, były prezydent Białegostoku,
 4. Marek Kaczyński (Liga Polskich Rodzin) – były poseł,
 5. Tadeusz Klimowicz (Unia Polityki Realnej),
 6. Artur Milewski (KWW Artura Kazimierza Milewskiego),
 7. Mariusz Olszewski (Alternatywa Partia Pracy) – były poseł,
 8. Andrzej Soroka (Partia Ludowo-Demokratyczna),
 9. Sławomir Zgrzywa (Platforma Obywatelska) – marszałek województwa podlaskiego, były wojewoda łomżyński.

Andrzej Chmielewski (Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej) wycofał swoją kandydaturę 3 października[12].

Wyniki edytuj

Kandydat Komitet wyborczy Głosów
Krzysztof Jurgiel Prawo i Sprawiedliwość 18 198
Marek Kaczyński Liga Polskich Rodzin 10 635
Krzysztof Bil-Jaruzelski KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy 10 516
Mieczysław Bagiński Polskie Stronnictwo Ludowe 4304
Sławomir Zgrzywa Platforma Obywatelska RP 3050
Tadeusz Klimowicz Unia Polityki Realnej 2121
Andrzej Soroka Partia Ludowo-Demokratyczna 1604
Artur Milewski KWW Artura Kazimierza Milewskiego 736
Mariusz Olszewski Alternatywa Partia Pracy 403
Frekwencja: 5,64%
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

Wybory uzupełniające 28 marca 2004 (okręg nr 3) edytuj

 
Okręg wyborczy nr 3 na tle Polski

Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu nr 3, które odbyły się 28 marca 2004, zostały zarządzone postanowieniem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego z 21 stycznia 2004[13] z powodu wyboru Mariana Nogi na członka Rady Polityki Pieniężnej. Przeprowadziła je Okręgowa Komisja Wyborcza we Wrocławiu.

Mandat senatorski uzyskał Stanisław Huskowski.

Kalendarz wyborczy edytuj

 • do 7 lutego 2004 – zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej: przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora; przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców,
 • do 17 lutego 2004 do godz. 24:00 – zgłaszanie kandydatów na senatora w celu zarejestrowania,
 • 26 marca 2004 o godz. 24:00 – zakończenie kampanii wyborczej,
 • 28 marca 2004, godz. 6:00–20:00 – głosowanie[13].

Kandydaci edytuj

Swoje kandydatury zarejestrowali[14]:

 1. Emil Antoniszyn (Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej),
 2. Jacek Bąbka (KWW Studenta Jacka Bąbki),
 3. Marek Celejewski (Ruch Katolicko-Narodowy),
 4. Stanisław Czerwiński (Polskie Stronnictwo Ludowe),
 5. Władysław Frasyniuk (Unia Wolności) – były poseł,
 6. Stanisław Huskowski (KWW Stanisława Huskowskiego) – były prezydent Wrocławia,
 7. Janusz Korwin-Mikke (KWW Janusza Korwin-Mikke) – były poseł,
 8. Artur Paprota (Liga Polskich Rodzin),
 9. Jan Rymarczyk (KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy) – radny sejmiku dolnośląskiego,
 10. Krzysztof Wronecki (KWW Krzysztofa Wroneckiego).

Emil Antoniszyn i Janusz Korwin-Mikke kandydowali w poprzednich wyborach w tym okręgu (wrzesień 2001).

Wyniki edytuj

Kandydat Komitet wyborczy Głosów
Stanisław Huskowski KWW Stanisława Huskowskiego 14 506
Janusz Korwin-Mikke KWW Janusza Korwin-Mikke 10 782
Władysław Frasyniuk Unia Wolności 8797
Jan Rymarczyk KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy 6757
Artur Paprota Liga Polskich Rodzin 6140
Emil Antoniszyn Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 4486
Marek Celejewski Ruch Katolicko-Narodowy 3489
Krzysztof Wronecki KWW Krzysztofa Wroneckiego 2223
Jacek Bąbka KWW Studenta Jacka Bąbki 1265
Stanisław Czerwiński Polskie Stronnictwo Ludowe 1180
Frekwencja: 6,39%
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

Wybory uzupełniające 11 lipca 2004 (okręg nr 1) edytuj

 
Okręg wyborczy nr 1 na tle Polski

Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu nr 1, które odbyły się 11 lipca 2004, zostały zarządzone postanowieniem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego z 4 maja 2004[15] z powodu śmierci Jerzego Cieślaka. Przeprowadziła je Okręgowa Komisja Wyborcza w Legnicy.

Mandat senatorski uzyskał Ryszard Matusiak.

Kalendarz wyborczy edytuj

 • do 22 maja 2004 – zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej: przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora; przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców,
 • do 1 czerwca 2004 do godz. 24:00 – zgłaszanie kandydatów na senatora w celu zarejestrowania,
 • 9 lipca 2004 o godz. 24:00 – zakończenie kampanii wyborczej,
 • 11 lipca 2004, godz. 6:00–20:00 – głosowanie[15].

Kandydaci edytuj

Swoje kandydatury zarejestrowali[16]:

 1. Leszek Bubel (Polska Partia Narodowa) – były poseł,
 2. Adam Gmurczyk (Narodowe Odrodzenie Polski),
 3. Stanisław Gwizda (Sojusz Lewicy Demokratycznej) – były radny sejmiku dolnośląskiego,
 4. Ryszard Matusiak (Liga Polskich Rodzin) – były poseł,
 5. Ryszard Nowak (Polskie Stronnictwo Ludowe) – były poseł,
 6. Andrzej Piesiak (KWW Andrzeja Piesiaka) – były senator,
 7. Marcin Zawiła (Unia Wolności) – były poseł, radny sejmiku dolnośląskiego.

Ryszard Matusiak kandydował w poprzednich wyborach w tym okręgu (wrzesień 2001).

Wyniki edytuj

Kandydat Komitet wyborczy Głosów
Ryszard Matusiak Liga Polskich Rodzin 6150
Andrzej Piesiak KWW Andrzeja Piesiaka 4766
Stanisław Gwizda Sojusz Lewicy Demokratycznej 3964
Ryszard Nowak Polskie Stronnictwo Ludowe 3590
Marcin Zawiła KWW Marcina Zawiły 2668
Leszek Bubel Polska Partia Narodowa 591
Adam Gmurczyk Narodowe Odrodzenie Polski 412
Frekwencja: 2,81%
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

Wybory uzupełniające 12 września 2004 (okręgi nr: 22, 26, 30 i 31) edytuj

Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach nr: 22, 26, 30 i 31, które odbyły się 12 września 2004, zostały zarządzone postanowieniem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego z 5 lipca 2004[17] z powodu wyboru Mieczysława Janowskiego, Grażyny Staniszewskiej, Genowefy Grabowskiej i Adama Gierka do Parlamentu Europejskiego. Przeprowadziły je odpowiednio Okręgowe Komisje Wyborcze w: Rzeszowie, Bielsku-Białej, Katowicach i Sosnowcu.

Mandaty senatorskie uzyskali: Kazimierz Jaworski, Zofia Skrzypek-Mrowiec, Krystyna Bochenek i Wojciech Saługa.

Kalendarz wyborczy edytuj

 • do 24 lipca 2004 – zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej: przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora; przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców,
 • do 3 sierpnia 2004 do godz. 24:00 – zgłaszanie kandydatów na senatora w celu zarejestrowania,
 • 10 września 2004 o godz. 24:00 – zakończenie kampanii wyborczej,
 • 12 września 2004, godz. 6:00–20:00 – głosowanie[17].

Okręg nr 22 edytuj

 
Okręg wyborczy nr 22 na tle Polski

Kandydaci edytuj

Swoje kandydatury zarejestrowali[18]:

 1. Aleksander Bentkowski (Polskie Stronnictwo Ludowe) – były poseł, były minister sprawiedliwości,
 2. Kazimierz Jaworski (KWW Kazimierza Jaworskiego „Dolina Strugu”),
 3. Norbert Mastalerz (Socjaldemokracja Polska) – członek zarządu województwa podkarpackiego,
 4. Mieczysław Maziarz (Liga Polskich Rodzin),
 5. Wanda Merendino (KWW Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych),
 6. Leszek Midura (KWW Leszka Midury),
 7. Zbigniew Rynasiewicz (Platforma Obywatelska),
 8. Waldemar Sikora (KWW Ruch Chrześcijańsko-Ludowo-Narodowy „Nadzieja”) – były poseł,
 9. Krzysztof Stanibuła (Polska Partia Narodowa),
 10. Karol Wąsowicz (Sojusz Lewicy Demokratycznej),
 11. Jerzy Wróbel (Polska Partia Pracy).

Waldemar Sikora kandydował w poprzednich wyborach w tym okręgu (wrzesień 2001).

Wyniki edytuj

Kandydat Komitet wyborczy Głosów
Kazimierz Jaworski KWW Kazimierza Jaworskiego „Dolina Strugu” 11 714
Mieczysław Maziarz Liga Polskich Rodzin 11 560
Aleksander Bentkowski Polskie Stronnictwo Ludowe 8377
Zbigniew Rynasiewicz Platforma Obywatelska RP 7865
Karol Wąsowicz Sojusz Lewicy Demokratycznej 3062
Waldemar Sikora KWW Ruch Chrześcijańsko-Ludowo-Narodowy „Nadzieja” 2666
Norbert Mastalerz Socjaldemokracja Polska 1905
Leszek Midura KWW Leszka Midury 1734
Wanda Merendino KWW Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych RP 766
Jerzy Wróbel Polska Partia Pracy 323
Krzysztof Stanibuła Polska Partia Narodowa 168
Frekwencja: 5,45%
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

Okręg nr 26 edytuj

 
Okręg wyborczy nr 26 na tle Polski

Kandydaci edytuj

Swoje kandydatury zarejestrowali[19]:

 1. Ryszard Barcik (Sojusz Lewicy Demokratycznej),
 2. Józef Heczko (KWW Józefa Heczko – Prawo, Rodzina, Ojczyzna),
 3. Janusz Korwin-Mikke (Unia Polityki Realnej) – były poseł,
 4. Robert Larkowski (Polska Partia Narodowa),
 5. Rafał Muchacki (Platforma Obywatelska),
 6. Mariusz Olszewski (Polska Partia Pracy) – były poseł,
 7. Tadeusz Polok (Polskie Stronnictwo Ludowe),
 8. Renata Rosowska (Unia Wolności),
 9. Zofia Skrzypek-Mrowiec (Liga Polskich Rodzin),
 10. Marcin Tyrna (Prawo i Sprawiedliwość),
 11. Krystyna Walas (Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej),
 12. Bogusław Zgierski (Socjaldemokracja Polska).

Marcin Tyrna kandydował w poprzednich wyborach w tym okręgu (wrzesień 2001).

Wyniki edytuj

Kandydat Komitet wyborczy Głosów
Zofia Skrzypek-Mrowiec Liga Polskich Rodzin 6320
Rafał Muchacki Platforma Obywatelska RP 4630
Marcin Tyrna Prawo i Sprawiedliwość 4615
Janusz Korwin-Mikke Unia Polityki Realnej 3467
Renata Rosowska Unia Wolności 3442
Ryszard Barcik Sojusz Lewicy Demokratycznej 3409
Józef Heczko KWW Józefa Heczko – Prawo, Rodzina, Ojczyzna 1164
Krystyna Walas Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1038
Tadeusz Polok Polskie Stronnictwo Ludowe 900
Bogusław Zgierski Socjaldemokracja Polska 776
Mariusz Olszewski Polska Partia Pracy 215
Robert Larkowski Polska Partia Narodowa 104
Frekwencja: 5,24%
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

Okręg nr 30 edytuj

 
Okręg wyborczy nr 30 na tle Polski

Kandydaci edytuj

Swoje kandydatury zarejestrowali[20]:

 1. Krystyna Bochenek (Unia Wolności),
 2. Leszek Bubel (Polska Partia Narodowa) – były poseł,
 3. Leszek Lacheta (Socjaldemokracja Polska),
 4. Andrzej Misiołek (Unia Polityki Realnej),
 5. Elżbieta Postulka (KWW Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych),
 6. Artur Stojko (Sojusz Lewicy Demokratycznej),
 7. Werner Wesoły (Platforma Obywatelska),
 8. Michał Wójcik (Prawo i Sprawiedliwość) – radny sejmiku śląskiego,
 9. Stanisław Zapała (Liga Polskich Rodzin).

Wyniki edytuj

Kandydat Komitet wyborczy Głosów
Krystyna Bochenek Unia Wolności 10 038
Stanisław Zapała Liga Polskich Rodzin 5555
Michał Wójcik Prawo i Sprawiedliwość 5300
Werner Wesoły Platforma Obywatelska RP 4084
Artur Stojko Sojusz Lewicy Demokratycznej 2425
Leszek Lacheta Socjaldemokracja Polska 1219
Elżbieta Postulka KWW Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych RP 649
Andrzej Misiołek Unia Polityki Realnej 507
Leszek Bubel Polska Partia Narodowa 167
Frekwencja: 3,63%
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

Okręg nr 31 edytuj

 
Okręg wyborczy nr 31 na tle Polski

Kandydaci edytuj

Swoje kandydatury zarejestrowali[21]:

 1. Marek Barański (Sojusz Lewicy Demokratycznej),
 2. Andrzej Dolniak (Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej),
 3. Krzysztof Dziwak (KWW Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych),
 4. Piotr Hałasik (KWW Piotra Hałasika),
 5. Janusz Kubicki (Socjaldemokracja Polska),
 6. Bożena Kupińska (Partia Ludowo-Demokratyczna),
 7. Romuald Pajor (Polska Partia Narodowa),
 8. Daniel Podrzycki (Polska Partia Pracy),
 9. Wojciech Saługa (Platforma Obywatelska),
 10. Antoni Sosnowski (Liga Polskich Rodzin) – radny sejmiku śląskiego,
 11. Adam Trefon (Polskie Stronnictwo Ludowe),
 12. Henryk Zaguła (Unia Wolności) – były prezydent Dąbrowy Górniczej, były radny sejmiku śląskiego,
 13. Piotr Zarzycki (Unia Polityki Realnej).

Piotr Zarzycki kandydował w poprzednich wyborach w tym okręgu (wrzesień 2001).

Wyniki edytuj

Kandydat Komitet wyborczy Głosów
Wojciech Saługa Platforma Obywatelska RP 4593
Marek Barański Sojusz Lewicy Demokratycznej 3632
Antoni Sosnowski Liga Polskich Rodzin 3329
Piotr Hałasik KWW Piotra Hałasika 2386
Janusz Kubicki Socjaldemokracja Polska 1436
Henryk Zaguła Unia Wolności 1289
Andrzej Dolniak Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1220
Daniel Podrzycki Polska Partia Pracy 776
Piotr Zarzycki Unia Polityki Realnej 628
Adam Trefon Polskie Stronnictwo Ludowe 537
Krzysztof Dziwak KWW Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych RP 368
Bożena Kupińska Partia Ludowo-Demokratyczna 346
Romuald Pajor Polska Partia Narodowa 164
Frekwencja: 3,50%
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

Wybory uzupełniające 21 listopada 2004 (okręg nr 29) edytuj

 
Okręg wyborczy nr 29 na tle Polski

Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu nr 29, które odbyły się 21 listopada 2004, zostały zarządzone postanowieniem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego z 13 września 2004[22] z powodu śmierci Adama Graczyńskiego. Przeprowadziła je Okręgowa Komisja Wyborcza w Rybniku.

Mandat senatorski uzyskał Klemens Ścierski.

Kalendarz wyborczy edytuj

 • do 2 października 2004 – zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej: przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora; przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców,
 • do 12 października 2004 do godz. 24:00 – zgłaszanie kandydatów na senatora w celu zarejestrowania,
 • 19 listopada 2004 o godz. 24:00 – zakończenie kampanii wyborczej,
 • 21 listopada 2004, godz. 6:00–20:00 – głosowanie[22].

Kandydaci edytuj

Swoje kandydatury zarejestrowali[23]:

 1. Wacław Czerkawski (KWW „Lewica Razem”),
 2. Stanisław Kijewski (KWW „Bezpartyjny Ruch Społeczny”),
 3. Krzysztof Kluczniok (KWW „Jedność Górnośląska”),
 4. Roman Kurzbauer (Socjaldemokracja Polska) – były poseł,
 5. Kazimierz Mikołajec (Prawo i Sprawiedliwość),
 6. Maria Pańczyk-Pozdziej (Platforma Obywatelska) – radna sejmiku śląskiego,
 7. Paweł Porwoł (Liga Polskich Rodzin),
 8. Czesław Sobierajski (KWW Czesława Sobierajskiego – „Chadecja Śląska”) – były poseł, były radny sejmiku śląskiego,
 9. Klemens Ścierski (Unia Wolności) – były poseł, były minister przemysłu i handlu.

Krzysztof Kluczniok kandydował w poprzednich wyborach w tym okręgu (wrzesień 2001).

Wyniki edytuj

Kandydat Komitet wyborczy Głosów
Klemens Ścierski Unia Wolności 6178
Maria Pańczyk-Pozdziej Platforma Obywatelska RP 2787
Paweł Porwoł Liga Polskich Rodzin 2070
Kazimierz Mikołajec Prawo i Sprawiedliwość 1960
Krzysztof Kluczniok KWW „Jedność Górnośląska” 1439
Wacław Czerkawski KWW „Lewica Razem” 1167
Czesław Sobierajski KWW Czesława Sobierajskiego – „Chadecja Śląska” 797
Roman Kurzbauer Socjaldemokracja Polska 742
Stanisław Kijewski KWW „Bezpartyjny Ruch Społeczny” 363
Frekwencja: 3,06%
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

Wybory uzupełniające 16 stycznia 2005 (okręg nr 36) edytuj

 
Okręg wyborczy nr 36 na tle Polski

Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu nr 36, które odbyły się 16 stycznia 2005, zostały zarządzone postanowieniem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego z 24 listopada 2004[24] z powodu wyboru Ryszarda Sławińskiego na członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przeprowadziła je Okręgowa Komisja Wyborcza w Koninie.

Mandat senatorski uzyskała Elżbieta Streker-Dembińska.

Kalendarz wyborczy edytuj

 • do 27 listopada 2004 – zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej: przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora; przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców,
 • do 7 grudnia 2004 do godz. 24:00 – zgłaszanie kandydatów na senatora w celu zarejestrowania,
 • 14 stycznia 2005 o godz. 24:00 – zakończenie kampanii wyborczej,
 • 16 stycznia 2005, godz. 6:00–20:00 – głosowanie[24].

Kandydaci edytuj

Swoje kandydatury zarejestrowali[25]:

 1. Bożena Antczak-Połatyńska (Polskie Stronnictwo Ludowe),
 2. Piotr Florek (Platforma Obywatelska) – były radny sejmiku wielkopolskiego,
 3. Wiesława Kowalska (KWW „Samorządność”),
 4. Elżbieta Streker-Dembińska (Sojusz Lewicy Demokratycznej),
 5. Izabela Wilk (Unia Wolności),
 6. Jerzy Wojtaszek (Liga Polskich Rodzin),
 7. Ewa Zaleska (Suwerenność-Praca-Sprawiedliwość),
 8. Jan Zastawny (Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej).

Wyniki edytuj

Kandydat Komitet wyborczy Głosów
Elżbieta Streker-Dembińska Sojusz Lewicy Demokratycznej 3909
Jerzy Wojtaszek Liga Polskich Rodzin 3207
Piotr Florek Platforma Obywatelska RP 3026
Bożena Antczak-Połatyńska Polskie Stronnictwo Ludowe 2344
Jan Zastawny Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1947
Wiesława Kowalska KWW „Samorządność” 1704
Ewa Zaleska Suwerenność-Praca-Sprawiedliwość 1283
Izabela Wilk Unia Wolności 1019
Frekwencja: 3,18%
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

Uwagi edytuj

 1. a b W nawiasie podano skrót nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił do wyborów danego kandydata.

Przypisy edytuj

 1. Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Henryka Gołębiewskiego (M.P. z 2003 r. nr 9, poz. 130).
 2. Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Adama Jamroza (M.P. z 2003 r. nr 37, poz. 517).
 3. Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Mariana Nogi (M.P. z 2004 r. nr 4, poz. 57).
 4. Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Jerzego Cieślaka (M.P. z 2004 r. nr 19, poz. 332).
 5. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 czerwca 2004 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 137, poz. 1460).
 6. Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Adama Graczyńskiego (M.P. z 2004 r. nr 47, poz. 797).
 7. Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Ryszarda Sławińskiego (M.P. z 2004 r. nr 50, poz. 856).
 8. a b Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2003 r. nr 31, poz. 253).
 9. Dane o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 27 kwietnia 2003 r. w okręgu wyborczym Nr 2. Państwowa Komisja Wyborcza. [dostęp 2014-07-25]. (pol.).
 10. a b Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2003 r. nr 134, poz. 1244).
 11. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 10 września 2003 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora. Państwowa Komisja Wyborcza. [dostęp 2014-07-25]. (pol.).
 12. Uchwała Nr 9/03 Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 3 października 2003 r. w sprawie skreślenia nazwiska kandydata na senatora zgłoszonego przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej. Państwowa Komisja Wyborcza. [dostęp 2014-07-25]. (pol.).
 13. a b Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie zarządzania wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. nr 12, poz. 103).
 14. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborcze we Wrocławiu z dnia 2 marca 2004 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 3. Państwowa Komisja Wyborcza. [dostęp 2014-07-25]. (pol.).
 15. a b Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. nr 108, poz. 1140).
 16. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy z dnia 9 czerwca 2004 r. o zarejestrowanych kandydatch na senatora w okręgu nr 1. Państwowa Komisja Wyborcza. [dostęp 2014-07-25]. (pol.).
 17. a b Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. nr 158, poz. 1651).
 18. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 16 sierpnia 2004 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu. Państwowa Komisja Wyborcza. [dostęp 2014-07-25]. (pol.).
 19. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2004 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu. Państwowa Komisja Wyborcza. [dostęp 2014-07-25]. (pol.).
 20. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 20 sierpnia 2004 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu. Państwowa Komisja Wyborcza. [dostęp 2014-07-25]. (pol.).
 21. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sosnowcu z dnia 19 sierpnia 2004 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu. Państwowa Komisja Wyborcza. [dostęp 2014-07-25]. (pol.).
 22. a b Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2084).
 23. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Rybniku z dnia 26 października 2004 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora. Państwowa Komisja Wyborcza. [dostęp 2014-07-25]. (pol.).
 24. a b Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. nr 251, poz. 2508).
 25. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie z dnia 15 grudnia 2004 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 36. Państwowa Komisja Wyborcza. [dostęp 2014-07-25]. (pol.).

Linki zewnętrzne edytuj