Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie (w skrócie: WDŻWR, WDŻR, WDŻ lub WŻR) – przedmiot dla uczniów polskiej szkoły podstawowej, którego celem jest przygotowanie młodzieży do życia w rodzinie. Ma status przedmiotu nadobowiązkowego i obejmuje uczniów od klasy czwartej szkoły podstawowej[1].

Stan prawny edytuj

Na mocy dokonanej w 2009 nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji, zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 2431) na zajęcia wychowania do życia w rodzinie nie będą uczęszczać tylko ci uczniowie niepełnoletni, których rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły sprzeciw w formie pisemnej co do udziału dzieci w zajęciach oraz ci uczniowie pełnoletni, którzy sami zgłoszą dyrektorowi w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału w zajęciach[2].

W szkołach średnich Ministerstwo Edukacji Narodowej dopuściło do nauki tego przedmiotu następujące podręczniki:

  • Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, red. T. Król T., M. Ryś, Wydawnictwo Rubikon.
  • W.E. Papis, Busola życia, Wydawnictwo Busola.
  • M. Ryś, Wychowanie do życia w rodzinie. Książka dla młodzieży, CMPP-Ped MEN.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Wychowanie do życia w rodzinie, [w:] Magdalena Pyter, Adam Balicki, Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym. 100 podstawowych pojęć, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 324, ISBN 978-83-255-6697-5, ISBN 978-83-255-6698-2, OCLC 892612807.
  2. Wychowanie do życia w rodzinie, [w:] Magdalena Pyter, Adam Balicki, Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym. 100 podstawowych pojęć, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 325, ISBN 978-83-255-6697-5, ISBN 978-83-255-6698-2, OCLC 892612807.

Bibliografia edytuj

  • Wychowanie do życia w rodzinie, [w:] Magdalena Pyter, Adam Balicki, Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym. 100 podstawowych pojęć, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 324–326, ISBN 978-83-255-6697-5, ISBN 978-83-255-6698-2, OCLC 892612807.