Wydajność procesu technologicznego

Wydajność procesu technologicznego – stosunek ilości produktu, który jest otrzymywany w jednostce czasu w konkretnych warunkach technologicznych, do ilości, która teoretycznie może być otrzymana w tym czasie[1]. Jedną z miar wydajności procesu jest też materiałochłonność (wydajność materiałowa)[2]:

  • masa zużywanych w procesie wytwarzania jednostki masy produktu materiałów (surowców i materiałów pomocniczych) lub udział kosztów tych materiałów w całkowitych kosztach produkcji

lub

  • stosunek ilości materiałów, które są teoretycznie niezbędne do wytworzenia jednostki masy produktu, do ilości zużywanej w konkretnych warunkach technologicznych.

PrzypisyEdytuj

  1. "Leksykon naukowo-techniczny z suplementem". T. P-Ż. Warszawa: WNT, 1989, s. 1104, 1153. ISBN 83-204-0969-1.
  2. "Leksykon naukowo-techniczny z suplementem". T. A-O. Warszawa: WNT, 1989, s. 485. ISBN 83-204-0969-1.