Wydanie

(użycie z P31, jest to)

Wydanie, inaczej edycja (z łac. editio) – przekaz odpowiednio przygotowanego tekstu lub zespołu tekstów zrealizowany w określonym czasie, miejscu i formie graficznej za pomocą określonych technik drukarskich.

Istnieje wiele sposobów przygotowywania tekstu do wydania i doboru zawartości jego opracowania (np. aparatu krytycznego, komentarza). Zależą one od celów, jakim wydanie ma służyć, oraz od przewidywanych potrzeb grupy czytelników, do której adresuje się dane wydanie[1]. Ze względu na sposoby przygotowania tekstu wydania dzieli się na cztery grupy[1]:

Rejestracją wydań i ich opisem od strony sposobu przygotowania tekstu zajmuje się bibliografia. Opisem formy graficznej i wszystkich cech zewnętrznych poszczególnych wydań zajmuje się księgoznawstwo.

Przypisy edytuj

  1. a b Głowiński i inni, Słownik terminów literackich, wyd. 2., poszerzone i popr., Wrocław: Zakład Narowdowy im. Ossolińskich, 1988, s. 578, ISBN 83-04-01787-3, OCLC 18902667.