Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne - to wszystkie wydatki które ponosi się w fazie przedinwestycyjnej, jak i fazie realizacji inwestycji. Do wydatków tych zalicza się także wydatki poniesione w trakcie przygotowania inwestycji. Wydatki powinny być pomniejszone o podatkowe ulgi inwestycyjne[1].

Rodzaje wydatków inwestycyjnychEdytuj

Wyodrębnia się dwie kategorie wydatków inwestycyjnych:

  • inwestycje netto - określane jako przyrost netto realnego kapitału w danym społeczeństwie (np. maszyny, urządzenia, budynki, zapasy).
  • inwestycje brutto, które obejmują wszystkie zakupione dobra kapitałowe służące zarówno odtworzeniu starych i zużytych czynników produkcji, jak i powiększeniu kapitału[2]

PrzypisyEdytuj

  1. Dembińska-Cyran I., Gubała M., Podstawy zarządzania transportem w przykładach, Wydawnictwo: Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2005
  2. A.Becla, S.Czaja, M.Grabowska, "Elementy makroekonomii" Wyd. Hektor, Wrocław 2002