Wydawnictwo Augustana

Wydawnictwo Augustana – oficyna wydawnicza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z siedzibą w Bielsku-Białej, przy pl. Marcina Lutra 3, na Bielskim Syjonie. Nawiązuje do działalności Wydawnictwa „Zwiastun”. Specjalizuje się głównie w wydawnictwach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Nazwa Augustana wywodzi się od Augsburskiego Wyznania Wiary (łac. Confessio AugustanaKonfesja Augsburska). Zostało założone w kwietniu 1992[1].

Wydawnictwo Augustana
Status prawny jednostka organizacyjna Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Adres Pl. Marcina Lutra 3, 43-300 Bielsko-Biała
Prefiks wydawcy (ISBN): 978-83-62109
Siedziba wydawnictwa w Bielsku-Białej przy Placu Marcina Lutra 3

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Łukasz Barański, Jerzy Sojka, Reformacja. Historia i teologia luterańskiej odnowy Kościoła w Niemczech w XVI wieku cz. 1 (2016)
 • Łukasz Barański, Marcin Hintz, Jerzy Sojka, Reformatorzy (2013)
 • Eberhard Bethge, Dietrich Bonhoeffer świadek Ewangelii w trudnych czasach, tłum. Bogusław Milerski (1996)
 • Cieszyńscy ewangelicy dla Niepodległej. Wybór tekstów źródłowych, red. Jerzy Below, Magdalena Legendź (2018) ISBN 978-83-65710-21-5
 • Ewangelicki śpiewnik pogrzebowy (2015)
 • Chrystus i Jego Kościół, red. Marek Jerzy Uglorz (2000)
 • 'Formuła zgody z 1577 roku, tłum. Józef Pośpiech, red. nauk. Manfred Uglorz, Biblioteka Klasyki Ewangelickiej t. 2 (1999)
 • Leif Grane, Wyznanie augsburskie. Wprowadzenie w podstawowe myśli Reformacji luterańskiej, tłum. z jęz. niem. Kornelia Lazar, Janusz Tadeusz Maciuszko (2002)
 • Adam Hławiczka, Pan zmartwychwstał (1997)
 • Alfred Jagucki, Pytania wiary. Mały katechizm ks. Marcina Lutra w pytaniach i odpowiedziach (1997)
 • Herbert Kern, Świadkowie Jehowy (1998)
 • Jan Kliber, Radość z domu Bożego. Parafie ewangelickie na Śląsku Cieszyńskim i Opawskim po patentach tolerancyjnym i protestanckim (2013)
 • Adrian Korczago, Rodzice przez duże „R” - przewodnik po wychowaniu w wierze (2016)
 • Konfirmacja w dokumentach i opracowaniach Światowej Federacji Luterańskiej, red. Jerzy Sojka (2017)
 • Kościół i urząd kościelny w dokumentach i opracowaniach Światowej Federacji Luterańskiej, red. Marcin Hintz, Jerzy Sojka (2014)
 • Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego (1999)
 • Marcin Luter, Pisma etyczne, seria: Biblioteka Klasyki Ewangelickiej t. 6 (2009)
 • Marcin Luter, Wyznanie o Wieczerzy Pańskiej, seria: Biblioteka Klasyki Ewangelickiej t. 3 (1999)
 • Karol Macura, Patrzeć, dostrzec, zrozumieć. O ewangelickiej wrażliwości na sztukę (2016) ISBN 978-83-62109-91-3
 • Na drodze pojednania. 50-lecie Memorandum Wschodniego Kościoła Ewangelickiego w Niemczech. Auf dem weg zur versöhnung. Zum 50. jahrestag der Ostdenkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland, red. Marcin Hintz, Ireneusz Lukas (2015)
 • Marian Niemiec, Nauka o usprawiedliwieniu w dialogu Luterańsko-Rzymskokatolickim (2011)
 • Filip Jakub Spener, Pia desideria, tłum. Małgorzata Platajs, Biblioteka Klasyki Ewangelickiej t. 5 (2002)
 • Rodzina Burschów. Opowieści o polskich ewangelikach, red. Karol Karski, Aleksander Łupieńka (2016) ISBN 978-83-62109-86-9
 • Jan Szarek, Niosła mnie radość służby. Wspomnienia z czasów przemian (2016) ISBN 978-83-62109-85-2
 • Werner H. Schmidt, Wprowadzenie do Starego Testamentu (1997)
 • Jan Szturc, Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI-XX w. (1998)
 • Manfred Uglorz, Izrael ludem Jahwe. Zarys starotestamentowej antropologii teologicznej (2012)
 • Manfred Uglorz, Marcin Luter Ojciec Reformacji (1995)
 • Marek Jerzy Uglorz, Ekologiczne wątki w biblijnej historii zbawienia (2010)
 • Marek Jerzy Uglorz, Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Chrystologiczne wyznanie Listu do Hebrajczyków (2009)
 • Andrzej Wantuła, Okruchy ze Stołu Pańskiego (2005)
 • Tadeusz Wegener, Juliusz Bursche – biskup w dobie przełomów (2003)
 • Tadeusz Wojak, Zarys historii Kościoła (1995) ISBN 83-85970-33-9
 • Wyznanie augsburskie (Konfesja Augsburska) z 1530 roku. 95 tez ks. Marcina Lutra z 1517 roku, tłum. z jęz. niem. Andrzej Wantuła, tłum. z jęz. łac. Janusz Włodzimierz Jackowski, Biblioteka Klasyki Ewangelickiej t. 1 (1999)
 • Życie i wiara 1. Podręcznik do nauczania kościelnego religii ewangelickiej (2005) ISBN 83-88941-60-7
 • Życie i wiara 2. Podręcznik do nauczania kościelnego religii ewangelickiej (2005) ISBN 83-88941-62-3[2]

PrzypisyEdytuj

 1. O nas. augustana.pl. [dostęp 2016-11-07].
 2. Księgarnia Augustana. augustana.pl. [dostęp 2016-11-07].