Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

polskie wydawnictwo akademickie

Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego – jest własnością Uniwersytetu Wrocławskiego, uczelni kultywującej tradycje dawnego niemieckiego Uniwersytetu Leopoldyńskiego (założonego 21 października 1702 r. przez cesarza Leopolda I Habsburga) oraz Uniwersytetu Lwowskiego (Akademii Lwowskiej, założonej przez polskiego króla Jana Kazimierza 20 stycznia 1661 r.), której to uczelni księgozbiory, kadry i tradycje stanowiły fundament polskich szkół wyższych powstających we Wrocławiu po roku 1945[1].

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.
Ilustracja
Siedziba wydawnictwa w 2017 roku
Skrót

WUWr

Status prawny

spółka z o.o.

Adres

pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław

Data założenia

1972

Dyrektor

Marcin Hamkało

Redaktor naczelny

Marcin Hamkało

Prefiks wydawcy (ISBN): 978-83-229
Strona internetowa

Siedziba WUWr mieści się przy placu Uniwersyteckim 15 we Wrocławiu[2] (redakcja znajduje się na II piętrze). Od maja 2021 roku prezesem Wydawnictwa jest Marcin Hamkało[3]. Pracami redakcyjnymi kieruje Mariusz Urbanek.

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego powstało w latach 60. XX wieku i jest jedną z najstarszych działających nieprzerwanie polskich oficyn naukowych. Od 1996 roku na mocy Aktu Założycielskiego stało się osobną firmą, którą powołał i którą nadzoruje Uniwersytet. Wydawnictwo spełnia dla UWr rolę oficyny domowej, utrzymując jednocześnie pełną samodzielność formalno-prawną. Współpracując z autorami i redaktorami z macierzystego uniwersytetu, realizuje także publikacje powstające poza nim, w tym w innych polskich i zagranicznych uczelniach wyższych czy ośrodkach naukowo-badawczych. Co roku w WUWr ukazuje się od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu książek i periodyków naukowych.

Oficyna jest wydawcą wielu serii[4], wśród nich są: Bibliotheca Judaica[5], Musicologica Wratislaviensia[6], Dramat – Teatr[7], Monografie Fundacji Nauki Polskiej, Socjologia[8] czy Złota Seria Uniwersytetu Wrocławskiego[9]. W WUWr ukazały się na przykład „Lwowska Szkoła Matematyczna” Romana Dudy, „Źródła teatru” Mirosława Kocura, „Język polskiej lewicy. Od Wielkiego Proletariatu do końca PRL” Ireny Kamińskiej-Szmaj, „Słowa w cieniu mieczy. »Dabiq« i narracja Państwa Islamskiego” Bartosza Bolechowa, „Władze Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu” Marcina Wodzińskiego, „Od House'a do Shreka. Seryjność w kulturze popularnej” Arkadiusza Lewickiego, „Pożar serca. 16 smutnych esejów o miłości, o pisarzach rosyjskich i ich muzach” Tadeusza Klimowicza czy „Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do ok. 1138 roku)” Przemysława Wiszewskiego.

Wydawnictwo koncentruje się na publikacjach z dziedziny humanistyki, przede wszystkim z zakresu prawa, ekonomii, nauk społecznych, historycznych i pedagogicznych, ale także filologii, bibliotekoznawstwa i komunikacji społecznej. Oprócz prac o charakterze monograficznym, słowników i opracowań bibliograficznych, tomów okolicznościowych i publikacji konferencyjnych wydaje także kilkadziesiąt czasopism naukowych[10]. Są wśród nich np. ukazujące się od kilku dekad „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”[11], „Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze”[12], „Prawo”[13], „Przegląd Prawa i Administracji”[14], „Estudios Hispánicos”[15], „Romanica Wratislaviensia”[16], „Studia Linguistica”[17], „Slavica Wratislaviensia”[18], „Neerlandica Wratislaviensia”[19], „Anglica Wratislaviensia”[20], „Germanica Wratislaviensia”[21], „Studia Filmoznawcze”[22], „Literatura i Kultura Popularna”[23], „Góry – Literatura – Kultura”[24], „Prace Kulturoznawcze”[25] i „Prace Literackie”[26].

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzi także stacjonarną czytelnię, organizuje spotkania autorskie[27], udostępnia bezpłatnie bazę kilkunastu tysięcy artykułów naukowych (zobacz: wuwr.pl), prowadzi szkolenia i działania animujące społeczność akademicką Wrocławia. Przygotowując swoje publikacje, dba o ich poziom edytorski[28] i merytoryczną wiarygodność, o odpowiednią widoczność w Sieci, obecność we właściwych bazach i indeksach, zajmuje się budowaniem relacji międzynarodowych i aktywnie szuka dla swoich książek i czasopism nowych dróg do akademickiego czytelnika.

W roku 2022 Wydawnictwo uruchomiło nowy portal internetowy, na którym informuje o swojej działalności.

PrzypisyEdytuj

 1. O nas – Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego [dostęp 2022-04-22] (pol.).
 2. Wydawnictwo_UWr - Szukaj w Google, www.google.com [dostęp 2022-05-05].
 3. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | krs-pobierz.pl, krs-pobierz.pl [dostęp 2022-05-05] (pol.).
 4. Produkty – Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego [dostęp 2022-05-05] (pol.).
 5. Bibliotheca Judaica – Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego [dostęp 2022-05-05] (pol.).
 6. Musicologica Wratislaviensia – Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego [dostęp 2022-05-05] (pol.).
 7. Dramat – Teatr – Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego [dostęp 2022-05-05] (pol.).
 8. Socjologia grup dyspozycyjnych – Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego [dostęp 2022-05-05] (pol.).
 9. Złota Seria – Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego [dostęp 2022-05-05] (pol.).
 10. CNS Czasopisma Naukowe w Sieci, www.wuwr.pl [dostęp 2022-05-05] (pol.).
 11. Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, wuwr.pl [dostęp 2022-05-05].
 12. Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, wuwr.pl [dostęp 2022-05-05].
 13. Prawo, wuwr.pl [dostęp 2022-05-05].
 14. Przegląd Prawa i Administracji, wuwr.pl [dostęp 2022-05-05].
 15. Estudios Hispánicos, wuwr.pl [dostęp 2022-05-05].
 16. Romanica Wratislaviensia, wuwr.pl [dostęp 2022-05-05].
 17. Studia Linguistica, wuwr.pl [dostęp 2022-05-05].
 18. Slavica Wratislaviensia, wuwr.pl [dostęp 2022-05-05].
 19. Neerlandica Wratislaviensia, wuwr.pl [dostęp 2022-05-05].
 20. Anglica Wratislaviensia, wuwr.pl [dostęp 2022-05-05].
 21. Germanica Wratislaviensia, wuwr.pl [dostęp 2022-05-05].
 22. Studia Filmoznawcze, wuwr.pl [dostęp 2022-05-05].
 23. Literatura i Kultura Popularna, wuwr.pl [dostęp 2022-05-05].
 24. Góry, Literatura, Kultura, wuwr.pl [dostęp 2022-05-05].
 25. Prace Kulturoznawcze, wuwr.pl [dostęp 2022-05-05].
 26. Prace Literackie, wuwr.pl [dostęp 2022-05-05].
 27. Wydarzenie – Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego [dostęp 2022-05-05] (pol.).
 28. Identyfikacja wizualna – Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego [dostęp 2022-05-05] (pol.).