Wydawnictwo ciągłe

Wydawnictwo ciągłe – publikacja ukazująca się w częściach (periodycznie) na dowolnym nośniku. Nie posiada odgórnie zaplanowanego terminu zakończenia[1][2].

Może być wydawane w określonych lub nieokreślonych odstępach czasu. Części posiadają wspólny tytuł oraz są oznaczane numerycznie lub chronologicznie[1].

Do wydawnictw ciągłych zaliczamy m.in.[2]:

  • wydawnictwa periodyczne i seryjne – ukazujące się kolejno po sobie lub w osobnych częściach. Nie posiadają daty zakończenia. Najczęściej oznaczane numerycznie (np. czasopisma, magazyny, roczniki)[2];
  • wydania stale aktualizowane – stale aktualizowana treść. Termin zakończenia nie jest ustalony (np. wydania internetowe, bazy danych)[2];

Opis bibliograficzny wydawnictwa ciągłegoEdytuj

Elementy opisu bibliograficznego wydawnictw ciągłych[3][4]:

Numer

strefy

Nazwa strefy Elementy opisu Podstawowe źródło danych
1 Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności Tytuł właściwy

Dodatek do tytułu

Pierwsze oznaczenie odpowiedzialności

Główna strona tytułowa lub jej substytut
2 Strefa wydania Oznaczenie wydania Główna strona tytułowa lub jej substytut
3 Strefa numeracji Numeracja (zeszyt, tom) Główna strona tytułowa lub jej substytut, grzbiet zeszytu, obwoluta
4 Strefa adresu wydawniczego Pierwsze miejsce wydania

Nazwa wydawcy

Data wydania

Główna strona tytułowa lub jej substytut
5 Strefa uwag Uwagi Jakiekolwiek źródła
6 Strefa ISSN ISSN Jakiekolwiek źródła

PrzypisyEdytuj