Wydawnictwo zwartepublikacja ukazująca się jednokrotnie[1] zaplanowana przez wydawcę lub autora jako całość wydawnicza składająca się z określonej (z góry zaplanowanej) liczby części (wydanych jednocześnie lub niejednocześnie[2]) i rozpowszechniana w dowolnej formie produktu[3]. Może nią być np. pojedyncza książka, arkusz mapy, rękopis itp. jak również np. książka wielotomowa, nagranie dźwiękowe złożone z wielu utworów itp[4].

Wydawnictwa zwarte wielotomowe składają się z określonej liczby osobnych tomów (wyjątkiem mogą być wydawnictwa zeszytowe). Wydawnictwa te są przewidziane i wydawane jako całość. Poszczególne części mogą mieć własne tytuły i informacje o odpowiedzialności. Każdemu wydawnictwu zwartemu nadawany jest określony Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki ISBN[2]. Niektóre publikacje będące częścią wydawnictwa ciągłego (np. roczniki i wydawnictwa zwarte wydane w ramach serii) można dodatkowo traktować jako wydawnictwa zwarte (np. w celu udostępnienia ich zarówno oddzielnie, jak i w prenumeracie). Publikacje takie należy przede wszystkim uznać za wydawnictwa ciągłe i nadać im numer ISSN (tytuł serii). Następnie należy nadać im numer ISBN (tytuł tomu)[2].

Opis bibliograficzny wydawnictwa zwartego Edytuj

Elementy opisu bibliograficznego książki jednotomowej[5]:

Numer
strefy
Nazwa strefy Znak
umowny
Elementy opisu Podstawowe źródła danych
1 Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności :
/
;
Tytuł właściwy
Dodatek do tytułu
Pierwsze oznaczenie odpowiedzialności
Następne oznaczenie odpowiedzialności
Główna strona tytułowa lub jej substytut
2 Strefa wydania . –
/
Oznaczenie wydania
Pierwsze oznaczenie odpowiedzialności
dotyczące wydania
Główna strona tytułowa lub jej substytut[a],
inne preliminaria, okładka oraz metryka książki
4 Strefa adresu wydawniczego . –
:
,
Miejsce wydania
Nazwa wydawcy
Data wydania
Główna strona tytułowa lub jej substytut,
inne preliminaria, okładka oraz metryka książki
5 Strefa opisu fizycznego . –
:
;
+
Określenie formy książki
i/lub objętość
Oznaczenie ilustracji
Format
Oznaczenie dokumentu towarzyszącego
Cała książka
6 Strefa serii . – (
,
;
)
Tytuł serii lub podserii
ISSN serii lub podserii
Numeracja w obrębie serii lub podserii
Główna strona tytułowa lub jej substytut,
inne preliminaria, okładka, metryka książki
oraz jej grzbiet
7 Strefa uwag . - Uwagi Jakiekolwiek źródła
8 Strefa ISBN
i sposobu uzyskania książki
. - ISBN Jakiekolwiek źródła

Uwagi Edytuj

  1. stronica, część stronicy lub inna część książki zawierająca tytuł właściwy książki i w ten sposób zastępująca nieobecną główną stronę tytułową; okładka, nagłówek itp.

Przypisy Edytuj

  1. PWN: Wydawnictwo zwarte. [dostęp 2013-10-27]. (pol.).
  2. a b c Międzyinstytucjonalny Przewodnik Redakcyjny: Wydawnictwa zwarte. [dostęp 2013-10-27]. (pol.).
  3. PN-ISO 2108:2006. [dostęp 2013-10-27]. (pol.).
  4. Format MARC 21 dla danych bibliograficznych. [dostęp 2013-10-27]. (pol.).
  5. Irena Gruchała: Katalogowanie książki jednotomowej. [dostęp 2013-10-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-10-29)]. (pol.).