Otwórz menu główne

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego (WBiOS UŚ) – jeden z 12 wydziałów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach[1] powstały w 1973 roku na bazie ówczesnego Instytutu Biologii[2]. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk biologicznych, na studiach stacjonarnych[3]. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska jest jednostką interdyscyplinarną. W jego ramach znajduje się 13 katedr i 3 pracownie naukowe[4]. Aktualnie zatrudnionych jest 189 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 24 z tytułem naukowym profesora, 42 doktora habilitowanego, 75 doktora, 48 magistra). Wspiera ich 16 pracowników technicznych. Ponadto wydział współpracuje również z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową[5].

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Ilustracja
Państwo  Polska
Adres ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice
Liczba studentów 697
Dziekan prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget
Położenie na mapie województwa śląskiego
Mapa lokalizacyjna województwa śląskiego
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Ziemia50°25′42,2″N 19°02′39,8″E/50,428389 19,044389
Strona internetowa

Według stanu na 2016 rok na wydziale studiuje łącznie 697 studentów oraz kilkudziesięciu doktorantów, odbywających studia doktoranckie w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego[6]. Wszystkie kierunki i specjalności oferowane na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska są zgodne z programami nauczania i są realizowane w systemie punktowym ECTS, co umożliwia studentom uczestnictwo w wymianach międzynarodowych i studiach zagranicznych, a także poszukiwanie pracy za granicą[7].

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska mieści się w dwóch budynkach usytuowanych w centrum Katowic. Pierwszy z nich (równocześnie siedziba władz dziekańskich i dziekanatu), znajduje się przy ulicy Jagiellońskiej 28, zaś drugi przy ul. Bankowej 9. Od 2002 roku Wydział dysponuje dodatkowo pomieszczeniami znajdującymi się w kampusie UŚ w Chorzowie, gdzie zostały umiejscowione: Pracownia Dokumentacji Botanicznej z Herbarium oraz bank genów roślin[7].

Od 1 października 2019 roku, zarządzeniem Rektora UŚ, Wydział będzie funkcjonował jako Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego, wskutek połączenia z Wydziałem Nauk o Ziemi[8].

KalendariumEdytuj

 
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jagiellońska 28
 
Tablica pamiątkowa z 1974 na fasadzie gmachu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska przy ul. Bankowej 9 w Katowicach

1969 – zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego utworzono instytutową strukturę Uniwersytety Śląskiego. Ustalono, jakie instytuty będą wchodzić w skład Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Humanistycznego i Wydziału Wychowania Technicznego, Mechaniki i Elektrotechniki. Pozawydziałowymi jednostkami organizacyjnymi były Biblioteka Główna i nowo utworzony Instytut Biologii. Jego organizatorem i pierwszym dyrektorem był doc. dr hab. Przemysław Trojan. Instytut składał się z trzech Zakładów: Ekologii Ogólnej, Biochemii oraz Mikrobiologii. Mieścił się w kilku pokojach w budynku przy ul. Z. Krasińskiego 2 w Katowicach. Jesienią 1969 roku przyjęto pierwszych studentów studiów stacjonarnych na kierunku biologia. W tym samym roku powstała Biblioteka Instytutu Biologii.

1970 – Instytut Biologii przeniesiono do budynku przy ul. Jagiellońskiej 26/28, pozyskanego po byłym Studium Nauczycielskim. W Instytucie utworzono dwa nowe Zakłady: Botaniki oraz Fizjologii Zwierząt.

1972 – dyrektorem samodzielnego Instytutu Biologii został doc. dr hab. Jerzy Chmielowski.

1973 – spośród grona pracowników naukowo-dydaktycznych wybrano delegatów na II Kongres Nauki Polskiej w Warszawie. Sekcję Nauk Biologicznych reprezentował doc. dr hab. Jerzy Chmielowski. W sierpniu zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki zostały utworzone trzy nowe wydziały: Wydział Filologiczny, Wydział Nauk Społecznych i Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. W jego skład weszły Instytuty: Biologii, Zoologii, Biochemii i Mikrobiologii, a także samodzielny Zakład Geografii, którego kierownikiem był prof. dr hab. Józef Szaflarski. W nowym roku akademickim po raz pierwszy przyjęto studentów na biologię w trybie studiów niestacjonarnych. Dziekanem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska został prof. dr hab. Marian Pytasz (zm. 2016[9]), który funkcję tę pełnił do 31 sierpnia 1975.

1975 – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska uzyskał prawo nadawania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych. Instytut Zoologii został przeniesiony do nowego budynku w Katowicach przy ul. Bankowej 9. Dziekanem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska został prof. dr hab. Sędzimir Maciej Klimaszewski. We wrześniu wprowadzono zmiany organizacyjne w obrębie struktury Wydziału: Instytuty Biochemii i Mikrobiologii zostały połączone w jedną jednostkę – Instytut Biologii Molekularnej. Przeprowadzono dwa pierwsze przewody doktorskie

1977 – Wydział otrzymuje prawo nadawania stopni doktora habilitowanego.

1978 – dziekanem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska został doc. dr hab. Mirosław Małuszyński. Zmieniła się struktura Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, na którym powstały 3 nowe instytuty: Botaniki i Zoologii, Ekologii i Rejonów Wielkoprzemysłowych oraz Fizjologii i Cytologii

1980 – W roku akademickim 1980/1981 nastąpiły zmiany w strukturze uczelni. W miejsce instytutów utworzono Katedry: Anatomii i Cytologii Roślin, Biochemii, Biofizyki i Biologii Komórki, Botaniki Systematycznej, Ekologii, Fizjologii Człowieka i Zwierząt, Fizjologii Roślin, Genetyki, Geobotaniki i Ochrony Przyrody, Histologii i Embriologii Zwierząt, Metodyki Nauczania Biologii, Mikrobiologii i Zoologii. Dziekanem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska został prof. dr hab. Mirosław Małuszyński.

1982 – stanowisko dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska objął prof. dr hab. Zbigniew Jethon.

1984 – prof. dr hab. Lesław Badura obejmuje funkcję dziekana Wydziału.

1987 – prof. dr hab. Lesław Badura ponownie zostaje powołany na stanowisko dziekana, jednocześnie zostaje przewodniczącym Rady Wydawniczej UŚ.

1990 – funkcję dziekana obejmuje doc. dr hab. Sylwia Łabużek.

1993 – ponownie, na czele władz wydziałowych stanęła prof. dr hab. Sylwia Łabużek. Wydział otwiera studia doktoranckie, powstaje również Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, którego dyrektorem został prof. dr hab. Paweł Migula.

1996 – dziekanem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska została prof. dr hab. Iwona Szarejko.

1998 – do życia powołane zostają Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze.

1999 – dziekanem ponownie wybrana została prof. dr hab. Iwona Szarejko.

2002 – otwarcie nowej siedziby Zielnika Botanicznego UŚ w chorzowskim ośrodku dydaktycznym Uczelni. Dotychczas, zbierane od 30 lat, kolekcje flory, m.in. z Jemenu, Spitsbergenu i Kaukazu, były niedostępne dla zainteresowanych badaczy. W momencie otwarcia Zielnik posiadał ok. 100 tys. skatalogowanych roślin. Dziekanem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska został prof. dr hab. Paweł Migula.

2003 – zaszczytne imię Profesora Kazimierza Czechowicza otrzymuje jedna z sal wykładowych Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, niegdyś jego ulubiona. Uroczystość towarzyszy odsłonięcie tablicy upamiętniającej postać Profesora.

2005 – stanowisko dziekana ponownie obejmuje prof. dr hab. Paweł Migula.

2007 – uroczyste podpisanie umowy konsorcjum BIOFARMA – Śląskie Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki. Projekt „Śląska BIO-Farma. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki”, w skład którego weszli: Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Śląska Akademia Medyczna oraz Instytut Onkologii w Gliwicach, miał za zadanie stworzenie sieci zintegrowanych specjalistycznych laboratoriów badawczych.

2013 - wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie biotechnologia.

2014 - uzyskano uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie ochrona środowiska.

Władze (2016-2020)Edytuj

 • Dziekan: prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget,
 • Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą: prof. dr hab. Piotr Świątek,
 • Prodziekan ds. kształcenia studentów: dr hab. Maria Augustyniak,
 • Prodziekan ds. promocji i współpracy z otoczeniem: dr hab. Edyta Sierka.

Poczet dziekanówEdytuj

 
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jagiellońska 28

Instytut Biologii

 • 1969-1971: doc. dr hab. Przemysław Trojan - biolog (ekologia, zoologia)
 • 1971-1973: doc. dr hab. Jerzy Chmielowski - biolog (biochemia drobnoustrojów i środowiska, biotechnologia)

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 • 1973–1975: prof. dr hab. Marian Pytasz - nauki kultury fizycznej, biologia (fizjologia wysiłku fizycznego)
 • 1975–1978: prof. dr hab. Sędzimir Klimaszewski - biolog (systematyka, zoogeografia)
 • 1978–1982: doc. dr hab. Mirosław Małuszyński - biolog (genetyka roślin)
 • 1982–1984: prof. dr hab. Zbigniew Jethon - medyk (medycyna lotnicza, toksykologia środowiska)
 • 1984–1990: prof. dr hab. Lesław Badura - biolog (mikrobiologia)
 • 1990–1996: doc. dr hab. Sylwia Łabużek - biolog (biochemia, biochemia drobnoustrojów i środowiska)
 • 1996–2002: prof. dr hab. Iwona Szarejko - biolog (genetyka roślin)
 • 2002–2008: prof. dr hab. Paweł Migula - biolog (ekologia, ekotoksykologia)
 • 2008–2016: prof. dr hab. Iwona Szarejko - biolog (genetyka roślin)
 • 2016–2020: prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget - biolog (mikrobiologia środowiska)

Kierunki kształceniaEdytuj

 
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jagiellońska 28

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prowadzi następujące kierunki studiów pierwszego stopnia, które trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata[3]:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia ich absolwenci mogą kontynuować dalsze kształcenie w ramach studiów drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających), które kończą się po 2 latach zdobyciem tytułu magistra. Do wyboru są następujące kierunki i specjalności[10]:

 • biologia
  • biologia ogólna i eksperymentalna
  • ekologia i ochrona przyrody
  • waloryzacja zasobów przyrody
 • biotechnologia
  • biotechnologia roślin
  • biotechnologia środowiska
 • ochrona środowiska
  • monitoring i zarządzanie środowiskiem
  • fizyko-chemiczne metody ochrony środowiska
  • geoekologia
  • nowoczesne metody instrumentalne
 • biologia żywności i żywienia
 • biotechnology (studia w jęz. angielskim)
  • plant biotechnology
  • environmental biotechnology

Ponadto Wydział oferuje następujące studia podyplomowe[11].

 • biologia dla nauczycieli
 • przyroda dla nauczycieli
 • neurodydaktyka z grywalizacją i techniką informacyjną

Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego prowadzone są także studia doktoranckie (trzeciego stopnia) w języku angielskim advanced methods in biotechnology and biodiversity[12].

Wydział ma uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych[13].

 • doktora nauk biologicznych w zakresie: biologii, biotechnologii, ochrony środowiska
 • doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie: biologii

Struktura organizacyjnaEdytuj

Katedra Anatomii i Cytologii RoślinEdytuj

 
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jagiellońska 28
Kierownik: prof. dr hab. Robert Hasterok
Samodzielni pracownicy naukowi[14]:
 • prof. dr hab. Jolanta Małuszyńska (profesor emerytowany)
 • dr hab. Bożena Kolano
 • dr hab. Jolanta Kwaśniewska

Katedra BiochemiiEdytuj

Kierownik: dr hab. Agnieszka Mrozik, prof. UŚ
Samodzielni pracownicy naukowi[15]:
 • prof. dr hab. Sylwia Łabużek (profesor emerytowany)
 • dr hab. Urszula Guzik
 • dr hab. Katarzyna Hupert-Kocurek
 • dr hab. Danuta Wojcieszyńska

Katedra Biofizyki i Morfogenezy RoślinEdytuj

Kierownik: prof. dr hab. Dorota Kwiatkowska
Samodzielni pracownicy naukowi[16]:
 • dr hab. Jerzy Nakielski, prof. UŚ
 • dr hab. Joanna Szymanowska-Pułka
 • dr Marcin Lipowczan

Katedra Biologii KomórkiEdytuj

Kierownik: prof. dr hab. Ewa Kurczyńska

Katedra Botaniki i Ochrony PrzyrodyEdytuj

Kierownik: prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik
Samodzielni pracownicy naukowi[17]:
 • dr hab. Adam Rostański, prof. UŚ
 • dr hab. Gabriela Woźniak, prof. UŚ
 • dr hab. Beata Babczyńska-Sendek
 • dr hab. Barbara Fojcik
 • dr hab. Edyta Sierka
 • dr hab. Agnieszka Kompała-Bąba
 • dr hab. Paweł Kwiatkowski
 • dr hab. Alina Urbisz
 • dr hab. Andrzej Urbisz

Katedra Fizjologii RoślinEdytuj

Kierownik: prof. dr hab. Waldemar Karcz
Samodzielni pracownicy naukowi[18]:
 • prof. dr hab. Mariusz Pietruszka
 • dr hab. Eugeniusz Małkowski

Katedra GenetykiEdytuj

Kierownik: prof. dr hab. Iwona Szarejko
Samodzielni pracownicy naukowi[19]:
 • prof. dr hab. Mirosław Małuszyński
 • prof. dr hab. Małgorzata D. Gaj

Katedra MikrobiologiiEdytuj

Kierownik: prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget
Samodzielni pracownicy naukowi[20]:
 • prof. dr hab. Joanna Radziejewska-Lebrecht (profesor emerytowany)

Katedra EkologiiEdytuj

Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Cabała
Samodzielni pracownicy naukowi[21]:
 • prof. dr hab. Stanisław Wika
 • prof. dr hab. Piotr Skubała
 • dr hab. prof. Zbigniew Wilczek, prof. UŚ
 • dr hab. Ryszard Ciepał
 • dr hab. Izabella Franiel
 • dr hab. Grażyna Madej
 • dr hab. Anna Orczewska
 • dr hab. Bernard Palowski
 • dr hab. Aldona Uziębło

Katedra Fizjologii Zwierząt i EkotoksykologiiEdytuj

Kierownik: dr hab. Mirosław Nakonieczny, prof. UŚ
Samodzielni pracownicy naukowi[22]:
 • prof. dr hab. Paweł Migula
 • dr hab. Bogdan Doleżych
 • dr hab. Maria Augustyniak
 • dr hab. Agnieszka Babczyńska
 • dr hab. Alina Kafel
 • dr hab. Piotr Łaszczyca
 • dr hab. Grażyna Wilczek

Katedra Histologii i Embriologii ZwierzątEdytuj

Kierownik: prof. dr hab. Piotr Świątek
Samodzielni pracownicy naukowi[23]:
 • prof. dr hab. Jerzy Klag
 • dr hab. Magdalena Rost-Roszkowska, prof. UŚ
 • dr hab. Izabela Poprawa
 • dr hab. Weronika Rupik

Katedra HydrobiologiiEdytuj

Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Strzelec
Samodzielni pracownicy naukowi[24]:
 • dr hab. Irena Bielańska-Grajner
 • dr hab. Mariola Krodkiewska
 • dr hab. Iga Lewin

Katedra ZoologiiEdytuj

Kierownik: prof. zw. dr hab. Aleksander Herczek
Samodzielni pracownicy naukowi[25]:
 • prof. zw. dr hab. Wacław Wojciechowski (emerytowany)
 • prof. dr hab. Jacek Gorczyca
 • prof. zw. dr hab. Piotr Węgierek
 • prof. dr hab. Karina Wieczorek
 • dr hab. Jolanta Brożek
 • dr hab. Jowita Drohojowska
 • dr hab. Łukasz Depa
 • dr Dominik Chłond
 • dr Małgorzata Kalandyk-Kołodziejczyk
 • dr Mariusz Kanturski
 • dr inż. Marcin Walczak
 • dr Agnieszka Bugaj-Nawrocka
 • dr Artur Taszakowski

Pracownia Dydaktyki BiologiiEdytuj

Kierownik: dr Marek Kaczmarczyk

Pracownia Dokumentacji BotanicznejEdytuj

Kierownik: dr hab. Adam Rostański, prof. UŚ

Pracownia Technik MikroskopowychEdytuj

Kierownik: prof. dr hab. Robert Hasterok
Laboratorium Mikroskopii Skaningowej
 • dr Jagna Karcz (prowadząca)

AdresEdytuj

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Jagiellońska 28
40-032 Katowice

BibliografiaEdytuj

 • „Mądrość zbudowała sobie dom…”. Uniwersytet Śląski 1968–2008. Dzieje, dokumentacja, źródła. Red. A. Barciak. Katowice 2008.
 • „Wyrósł z dobrego drzewa…”. Uniwersytet Śląski 1968–1998. Fakty, dokumenty, relacje. Red. A. Barciak. Katowice 1998.
 • Universitas Studiorum Silesia Anno MMIII. Red. Z. Kadłubek. Katowice 2003.

PrzypisyEdytuj

 1. Struktura organizacyjna UŚ [on-line] [dostęp: 9.10.2016]
 2. Historia WBiOŚ UŚ na stronie wydziału [on-line] [dostęp: 9.10.2016]
 3. a b Studia prowadzone przez WBiOŚ UŚ w roku akademickim 2016/2017 [on-line] [dostęp: 9.10.2016]
 4. Struktura organizacyjna WBiOŚ UŚ [on-line] [dostęp: 9.10.2016]
 5. Kadra naukowo-dydaktyczna WBOŚ UŚ na rok akademicki 2016/2017, dane uzyskane w dziekanacie
 6. Fakty i liczby na UŚ, stan na rok akademicki 2015/2016 [on-line] [dostęp: 9.10.2016]
 7. a b Informacje ogólne o WBiOŚ UŚ [on-line] [dostęp: 9.10.2016]
 8. Reorganizacja Uniwersytetu Śląskiego. Zamiast dwunastu wydziałów, będzie tylko osiem. [dostęp 2019-08-01].
 9. Zmarł prof. Marian Pytasz. us.edu.pl, 18 sierpnia 2016. [dostęp 2016-08-24].
 10. Kierunki studiów na WBOŚ UŚ na rok akademicki 2016/2017, dane z dziekanatu placówki
 11. [ Studia podyplomowe prowadzone przez WBOŚ UŚ na stronie uczelni, stan na rok akademicki 2016/2017] [on-line] [dostęp: 1.11.2016]
 12. Studia doktoranckie prowadzone przez WBOŚ UŚ na stronie wydziału [on-line] [dostęp: 1.11.2016]
 13. Uprawnienia do nadawania tytułów naukowych przez WBOŚ UŚ w bazie "Nauka Polska" [on-line] [dostęp: 1.11.20165]
 14. Wykaz pracowników KAiCR UŚ [on-line] [dostęp: 1.11.2016]
 15. Wykaz pracowników KBi UŚ [on-line] [dostęp: 1.11.2016]
 16. Wykaz pracowników KBiMR UŚ [on-line] [dostęp: 1.11.2016]
 17. Wykaz pracowników KBiOP UŚ [on-line] [dostęp: 1.11.2016]
 18. Wykaz pracowników KFR UŚ [on-line] [dostęp: 1.11.2016]
 19. Wykaz pracowników KGen UŚ [on-line] [dostęp: 1.11.2016]
 20. Wykaz pracowników KMik UŚ [on-line] [dostęp: 1.11.2016]
 21. Wykaz pracowników KE UŚ [on-line] [dostęp: 1.11.2016]
 22. Wykaz pracowników KFZ UŚ [on-line] [dostęp: 1.11.2016]
 23. Wykaz pracowników KHiEZ UŚ [on-line] [dostęp: 1.11.2016]
 24. Wykaz pracowników KHyd UŚ [on-line] [dostęp: 1.11.2016]
 25. Wykaz pracowników KZoo UŚ [on-line] [dostęp: 18.012019]

Linki zewnętrzneEdytuj