Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

wydział Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - (WCh UMCS) jeden z 11. wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział ten istnieje od 1 lutego 1989 r., kiedy to został wyodrębniony z dawnego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii.

Wydział Chemii
Faculty of Chemistry
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Ilustracja
Państwo  Polska
Adres Mała Chemia:
20-031 Lublin
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2
Collegium Chemicum:
20-031 Lublin
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3
Chemia Organiczna:
20-614 Lublin
Ul. Gliniana 33
Dziekan prof. dr hab. Władysław Janusz
Położenie na mapie Lublina
Mapa lokalizacyjna Lublina
Wydział Chemii
Wydział Chemii
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Wydział Chemii
Wydział Chemii
Położenie na mapie województwa lubelskiego
Mapa lokalizacyjna województwa lubelskiego
Wydział Chemii
Wydział Chemii
Ziemia51°14′44,77″N 22°32′27,38″E/51,245770 22,540940
Strona internetowa
Budynek Wydziału, na pierwszym planie pomnik Marii Curie-Skłodowskiej

Dorobek naukowyEdytuj

W dziedzinie badań naukowych posiada kategorię A przyznaną przez Komitet Badań Naukowych. Od lat specjalizuje się w następujących dziedzinach: fizykochemii granic międzyfazowych, chromatograficznych metodach rozdziału, preparatyce i modyfikacji sorbentów, w tym specyficznych sorbentów bioselektywnych i katalizatorów, modelowaniu procesów fizykochemicznych z wykorzystaniem technik symulacji komputerowej, teoretycznych badaniach adsorpcji na powierzchniach niejednorodnych energetycznie, chemii polimerów, chemii związków fosforoorganicznych, chemii pierwiastków ziem rzadkich, chemicznych i radiochemicznych aspektach ochrony środowiska, kinetyce i mechanizmie reakcji elektrodowych, chemii koloidów, katalizie heterogenicznej, technologiach produkcji światłowodów, dydaktyce chemii, analizie chemicznej preparatów biologicznych.

Pracownicy Wydziału Chemii w liczbie ok. 220 osób w 2004 roku uczestniczyli w 91 konferencjach krajowych i zagranicznych.

Wydział Chemii ściśle współpracuje z 50 ośrodkami krajowymi i 48 ośrodkami zagranicznymi, a w szczególności:

HistoriaEdytuj

Wraz z utworzeniem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 23 października 1944 roku rozpoczęła swoją pracę sekcja chemiczna, która wchodziła w skład Wydziału Przyrodniczego. Sekcję chemiczną tworzyły wówczas cztery Katedry: Chemii Nieorganicznej, Chemii Fizycznej, Chemii Organicznej i Mineralogii i Petrografii.

Nazwę Wydziału Przyrodniczego zmieniono 3 grudnia 1946 roku na Matematyczno-Przyrodniczy.

Kolejna zmiana nazwy nastąpiła 1 stycznia 1952 roku – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy podzielił się na dwa Wydziały: Biologii i Nauk o Ziemi oraz Matematyki, Fizyki i Chemii.

W roku 1970, w wyniku zarządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z 16 czerwca 1970 r., sekcję chemiczną przekształcono w Instytut Chemii, pozostający w składzie Wydziału Mat-Fiz-Chem. Pierwszym dyrektorem został prof. dr hab. Jarosław Ościk.

Intensywny rozwój Instytutu spowodował, że Jego Rada wystąpiła z wnioskiem o wyodrębnienie Wydziału Chemii z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Wydział powołany został przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dnia 11 listopada 1988 r. Zarządzenie weszło w życie 1 lutego 1989 roku i od tego dnia Wydział Chemii rozpoczął samodzielny byt w strukturze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Pierwszym dziekanem został wybrany prof. dr hab. Kazimierz Sykut.

Pierwszymi kierownikami i organizatorami pracowni studenckich i laboratoriów badawczych byli:

 • prof. Władysław Wiśniewski (1944–47), prof. Włodzimierz Hubicki (od r. 1947) – Katedra Chemii Nieorganicznej,
 • prof. Andrzej Waksmundzki (od r. 1944) – Katedra Chemii Fizycznej,
 • prof. Marian Godlewicz (od r. 1944), prof. Wojciech Dymek (1951-55), prof. Marian Janczewski (od r. 1955) – Katedra Chemii Organicznej,
 • prof. Maria Turnau-Morawska (1944–51) – Katedra Mineralogii i Petrografii,
  • doc. Tadeusz Penkala (od r. 1957) – Katedra Mineralogii i Krystalografii,
 • prof. Karol Akerman (od r. 1963) – Katedra Technologii Chemicznej.

Pierwsze laboratoria były organizowane od podstaw i mieściły się w pomieszczeniach adaptowanych w różnych budynkach mieszkalnych oraz w Gimnazjum im. S. Staszica przy al. Racławickich. Dopiero po dziesięciu latach (w roku 1953 i 1954) pracownie chemiczne otrzymały własne lokale. Było to możliwe po wybudowaniu dwóch gmachów przeznaczonych dla sekcji chemicznej i fizycznej, czyli budynku Małej Chemii (pl. M. Curie-Skłodowskiej 2) oraz budynku Fizyki (obecny adres pl. M. Curie-Skłodowskiej 1).

W latach 70. XX w. zostały przekazane do użytku dwa kolejne budynki: Duża Chemia (1972 r.) przy pl. M. Curie-Skłodowskiej 3 oraz pawilon Zakładu Chemii Organicznej (1975 r.) przy ul. Glinianej 33. Dobre warunki lokalowe pozwoliły na rozwój laboratoriów badawczych i studenckich oraz zwiększenie liczby pracowników naukowych.

Program studiówEdytuj

Wydział Chemii jest jednostką naukowo-dydaktyczną. Prowadzi trzy kierunki studiów: chemię, ochronę środowiska oraz fizykochemię nowych materiałów. Kierunki posiadają certyfikaty Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej i Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Obecnie wszystkie kierunki studiów na Wydziale Chemii UMCS prowadzone są w systemie dwustopniowym:

 • I stopień – trzyletnie studia licencjackie,
 • II stopień – dwuletnie studia uzupełniające magisterskie, dające możliwość uzyskania tytułu magistra chemii.

Absolwenci, którzy uzyskali dyplom magistra chemii, mają możliwość dalszego kształcenia na studiach:

 • podyplomowych dla nauczycieli,
 • III stopnia – czteroletnie studia doktoranckie z chemii.

Na Wydziale Chemii prowadzona jest rekrutacja na następujące kierunki studiów:

 • Chemia – studia prowadzone są w czterech specjalnościach.
  • I stopień – trzyletnie stacjonarne studia licencjackie
   • Chemia podstawowa i stosowana
   • Chemia kryminalistyczna
   • Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
   • Analityka chemiczna
  • II stopień – dwuletnie stacjonarne studia magisterskie
   • Chemia podstawowa i stosowana (wybór specjalizacji):
    • fizykochemiczno-teoretyczna
    • organiczna
    • nieorganiczna
    • materials chemistry (studia w języku angielskim)
   • Chemia kryminalistyczna
   • Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
   • Analityka chemiczna
  • III stopień – czteroletnie stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie prowadzone w ramach specjalności związanych z realizowaną przez Wydział tematyką badawczą w zakresie:
   • chemii nieorganicznej,
   • chemii organicznej,
   • chemii fizycznej i teoretycznej,
   • chemii analitycznej.

Specjalność: Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków prowadzona jest również w trybie niestacjonarnym na I i II stopniu.

 • Ochrona środowiska – studia międzywydziałowe. Organizują je wspólnie, od roku akademickiego 1992/93, Wydział Chemii oraz Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS.
  • I stopień – trzyletnie studia licencjackie.
  • II stopień – uzupełniające studia magisterskie na Wydziale Chemii, Ochrona środowiska, specjalizacja: Chemia środowiska
 • Fizykochemia nowych materiałów – studia międzywydziałowe. Organizują je wspólnie, od roku akademickiego 2013/14, Wydział Chemii oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki.
  • I stopień – 3,5 letnie studia inżynierskie.
  • II stopień – uzupełniające studia magisterskie.

Władze Wydziału Chemii UMCSEdytuj

Wydziałem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dziekan we współpracy z Prodziekanami. Na wydziale analogiczną do Senatu funkcję pełni Rada Wydziału obejmująca wszystkich pracowników nauki i reprezentację pozostałych grup pracowniczych i studentów.

Władze Wydziału Chemii w kadencji 2012–2016 [1]Edytuj

 • Dziekan – prof. dr hab. Władysław Janusz
  • Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem – dr hab. Anna Deryło-Marczewska, prof. UMCS
  • Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą – dr hab. Dorota Kołodyńska
  • Prodziekan ds. Dydaktyki – prof. dr hab. Stanisław Pikus

Władze Wydziału Chemii w kadencji 1989/90Edytuj

 • Dziekan – prof. dr hab. Kazimierz Sykut
  • Prodziekan ds. Badań – dr hab. Tadeusz Borowiecki
  • Prodziekan ds. Dydaktyki – dr hab. Andrzej Dąbrowski

Władze Wydziału Chemii w kadencji 1990/93Edytuj

 • Dziekan – dr hab. Andrzej Dąbrowski, prof. UMCS
  • Prodziekan ds. Badań – dr hab. Tadeusz Borowiecki
  • Prodziekan ds. Dydaktyki – dr hab. Piotr Staszczuk (do 1992) dr hab. Zbigniew Hubicki (od 1993)

Władze Wydziału Chemii w kadencji 1993/96Edytuj

 • Dziekan – dr hab. Andrzej Dąbrowski, prof. UMCS
  • Prodziekan ds. Badań Naukowych – dr hab. Jacek Goworek, prof. UMCS
  • Prodziekan ds. Dydaktyki – dr hab. Zbigniew Hubicki, prof. UMCS

Władze Wydziału Chemii w kadencji 1996/99Edytuj

 • Dziekan – dr hab. Tadeusz Borowiecki, prof. UMCS
  • Prodziekan ds. Badań Naukowych – prof. dr hab. Jacek Goworek
  • Prodziekan ds. Programów Studiów i Współpracy Zagranicznej – dr hab. Jan Rayss, prof. UMCS
  • Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktycznych – dr hab. Stanisław Chibowski, prof. UMCS

Władze Wydziału Chemii w kadencji 1999/2002Edytuj

 • Dziekan – prof. dr hab. Tadeusz Borowiecki
  • Prodziekan ds. Badań Naukowych – prof. dr hab. Barbara Gawdzik
  • Prodziekan ds. Programów Studiów i Współpracy Zagranicznej – dr hab. Jan Rayss, prof. UMCS
  • Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktycznych – prof. dr hab. Stanisław Chibowski

Władze Wydziału Chemii w kadencji 2002/05Edytuj

 • Dziekan – prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski
  • Prodziekan ds. Badań Naukowych – prof. dr hab. Barbara Gawdzik
  • Prodziekan ds. Programów Studiów i Współpracy Zagranicznej – prof. dr hab. Jacek Goworek
  • Prodziekan ds. Dydaktyki – dr hab. Władysław Janusz, prof. UMCS

Władze Wydziału Chemii w kadencji 2005/08Edytuj

 • Dziekan – prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski
  • Prodziekan ds. Badań Naukowych – prof. dr hab. Jacek Goworek
  • Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą – dr hab. Janusz Ryczkowski, prof. UMCS
  • Prodziekan ds. Dydaktyki – prof. dr hab. Władysław Janusz

Władze Wydziału Chemii w kadencji 2008/12Edytuj

 • Dziekan – prof. dr hab. Władysław Janusz
  • Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem – dr hab. Anna Deryło-Marczewska, prof. UMCS
  • Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą – dr hab. Janusz Ryczkowski, prof. UMCS
  • Prodziekan ds. Dydaktyki – prof. dr hab. Stanisław Pikus

Chemicy we władzach Wydziału i Instytutu w latach 1944/89Edytuj

Władze Instytutu Chemii UMCS w latach 1970/89Edytuj

Władze Instytutu Chemii w latach 1970/78

 • Dyrektor – prof. dr hab. Jarosław Ościk
  • Wicedyrektor – prof. dr hab. Wawrzyniec Podkościelny

Władze Instytutu Chemii w latach 1978/81

 • Dyrektor – prof. dr hab. Jarosław Ościk
  • Wicedyrektor – prof. dr hab. Jerzy Szczypa

Władze Instytutu Chemii w latach 1981/84

 • Dyrektor – prof. dr hab. Kazimierz Sykut
  • Wicedyrektor – prof. dr hab. Wawrzyniec Podkościelny

Władze Instytutu Chemii w latach 1984/87

 • Dyrektor – prof. dr hab. Kazimierz Sykut
  • Wicedyrektor – prof. dr hab. Zdzisław Suprynowicz

Władze Instytutu Chemii w latach 1987/89

 • Dyrektor – prof. dr hab. Wawrzyniec Podkościelny
  • Wicedyrektor – prof. dr hab. Emil Chibowski

Chemicy we władzach Wydziału Mat-Przyrodn i Mat-Chem-Fiz do 1989 r.- Dziekan, ProdziekanEdytuj

prof. dr hab. Włodzimierz Hubicki

 • 1950–52 – prodziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
 • 1952–53 – dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii

prof. dr hab. Jarosław Ościk

 • 1961–63 – prodziekan Wydziału Mat-Fiz-Chem
 • 1965–69 – dziekan Wydziału Mat-Fiz-Chem

prof. dr hab. Kazimierz Sykut

 • 1965–69 – prodziekan Wydziału Mat-Fiz-Chem
 • 1970–72 – dziekan Wydziału Mat-Fiz-Chem

doc dr Jerzy Pytlarz

 • 1972–78 – prodziekan Wydziału Mat-Fiz-Chem

prof. dr hab. Jan K. Różyło

 • 1978–84 – prodziekan Wydziału Mat-Fiz-Chem

prof. dr hab. Janusz Barcicki

 • 1981–84 – dziekan Wydziału Mat-Fiz-Chem

prof. dr hab. Wanda Brzyska

 • 1984–87 – prodziekan Wydziału Mat-Fiz-Chem

dr hab. Andrzej Dąbrowski

 • 1987–89 – prodziekan Wydziału Mat-Fiz-Chem

Chemicy we władzach UMCS - Rektor, Prorektor UMCSEdytuj

prof. dr hab. Włodzimierz Hubicki

 • 1956-59 - prorektor UMCS ds. nauki

prof. dr hab. Janusz Barcicki

 • 1968-72 - prorektor UMCS ds. nauki

prof. dr hab. Kazimierz Sykut

 • 1972-75 - prorektor UMCS ds. dydaktycznych
 • 1975-81 - prorektor UMCS ds. nauki i badań

prof. dr hab. Wanda Brzyska

 • 1981-82 - prorektor UMCS

prof. dr hab. Jerzy Szczypa

 • 1984-90 - prorektor UMCS ds. nauki i badań naukowych
 • 1993-96 - prorektor UMCS ds. nauki i badań naukowych

prof. dr hab. Jan Rayss

 • 1990-93 - prorektor UMCS ds. badań

prof. dr hab. Stanisław Chibowski

 • 2002-05 - prorektor UMCS ds. studenckich i nauczania
 • 2008-12 - prorektor UMCS ds. kształcenia

prof. dr hab. Tadeusz Borowiecki

 • 2005-08 - prorektor UMCS ds. kadr

prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski

 • 2008-12 - rektor UMCS

Struktura wydziałuEdytuj

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj