Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

wydział Uniwersytetu Łódzkiego

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego – jeden z 12 wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego.

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Faculty of Economics and Sociology
Uniwersytet Łódzki
Ilustracja
Data założenia

1965

Państwo

 Polska

Województwo

 łódzkie

Adres

90-255 Łódź
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5

Liczba pracowników
• naukowych

520
397

Liczba studentów

ok. 5000

Dziekan

dr hab. Rafał Matera

Położenie na mapie Łodzi
Mapa konturowa Łodzi, w centrum znajduje się punkt z opisem „Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, w centrum znajduje się punkt z opisem „Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego”
Położenie na mapie województwa łódzkiego
Mapa konturowa województwa łódzkiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego”
Ziemia51°46′30″N 19°27′53″E/51,775000 19,464722
Strona internetowa

Jego siedziba znajduje się w przedwojennym budynku Wolnej Wszechnicy Polskiej, przy ul. POW 3/5 w Łodzi.

Historia edytuj

Tradycje łódzkiego środowiska ekonomicznego i socjologicznego sięgają lat dwudziestych XX wieku – wówczas w Łodzi działała Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Ekonomicznych. W 1937 r. funkcjonowanie w Łodzi rozpoczął Oddział Wolnej Wszechnicy Polskiej, w którym zajęcia dydaktyczne prowadzili także późniejsi profesorowie Uniwersytetu Łódzkiego: Edward Rosset i Józef Chałasiński. Łódzki Oddział Wolnej Wszechnicy Polskiej rozpoczął budowę gmachu przy ul. POW 3/5, zasadniczej części dzisiejszego budynku Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, która została zakończona w 1948 roku. W 1945 r. wydano dekret powołujący Uniwersytet Łódzki, który pierwotnie składał się z trzech wydziałów: Humanistycznego, Matematyczno-Przyrodniczego oraz Prawno-Ekonomicznego. Na bazie filii Szkoły Głównej Handlowej, która działała w Łodzi od 1945 r. utworzono Wyższą Szkołę Ekonomiczną. W ramach WSE istniały takie kierunki studiów jak: Ekonomika Przemysłu, Finanse, Towaroznawstwo, a następnie kierunek Handlowo-Towaroznawczy. W 1961 r. powołano w Uniwersytecie Łódzkim Wydział Ekonomiczny. Powstał on w oparciu o kadrę naukową Wyższej Szkoły Ekonomicznej, a także kadrę katedr ekonomicznych Wydziału Prawno-Ekonomicznego UŁ oraz katedr socjologicznych Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ. W wyniku włączenia do struktury Uniwersyteckiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi i przyłączenia katedr socjologicznych UŁ w 1965 r. powołano Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny.

W styczniu 1981 r. w reakcji na niezarejestrowanie Niezależnego Zrzeszenia Studentów studenci Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego przyłączyli się do studentów Wydziału Prawa i Administracji i rozpoczęli strajk okupacyjny pod hasłem „Solidarne czekanie”.

Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku część katedr podjęła inicjatywę wydzielenia się z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego i utworzeniu Wydziału Zarządzania. Starania te uzyskały akceptację Senatu UŁ.

W 2005 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym odbyło się pierwsze interdyscyplinarne seminarium Summer School. Obecnie każdego roku na przełomie czerwca i lipca Wydział gości profesorów oraz studentów z czterech kontynentów.

Od roku 2010 przy Wydziale działa nowoczesne Centrum Informatyczno-Ekonometryczne wybudowane w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

W 2015 r. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny obchodził jubileusz 50-lecia istnienia.

Znani absolwenci Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

Wśród znanych absolwentów Wydziału znajdują się między innymi Marek Belka, Andrzej Sapkowski, Jacek Saryusz-Wolski, Krzysztof Candrowicz, Jolanta Chełmińska, Aleksander Gudzowaty, Witold Orłowski, Jarosław Neneman, Andrzej Koźmiński, Jerzy Kropiwnicki.

Kalendarium

 • 1937: założenie Łódzkiego Oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej
 • 1945: wydanie dekretu powołującego Uniwersytet Łódzki
 • 1961: powołanie w Uniwersytecie Łódzkim Wydziału Ekonomicznego
 • 1965: powołanie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
 • 2005: pierwsze interdyscyplinarne seminarium Summer School na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Wybitnymi pracownikami Wydziału byli m.in. profesorowie: Antonina Kłoskowska, Jan Szczepański, Edward Rosset, Jan Lutyński, Jolanta Kulpińska, Jerzy Dietl, Alicja Jaruga.

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym wydziałem Uniwersytetu Łódzkiego. Liczba studentów wynosi blisko 5000, natomiast pracowników naukowo-dydaktycznych około 400. Na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym prowadzone są wielokierunkowe prace naukowo-badawcze o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Dzięki współpracy z uczelniami z Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej oraz Azji realizowane są międzynarodowe granty naukowe i projekty badawcze. Odbywają się również wykłady dziekańskie, na które zapraszani są najwybitniejsi przedstawiciele nauk ekonomicznych i humanistycznych znanych w Polsce i za granicą.

 
Gala Absolwentów 2017
 
Dzień EkSocu 2017

Oferta kształcenia edytuj

W roku akademickim 2020/21 studenci mają możliwość kształcenia się na 17 kierunkach w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w języku polskim i angielskim, na wszystkich poziomach kształcenia: studiach I stopnia (licencjackich), II stopnia (magisterskich) oraz studiach III stopnia (doktoranckich). Wydział posiada również ofertę studiów podyplomowych (15 kierunków)[1].

Jakość badań i kształcenia jest potwierdzona kategorią „A” w klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaną Wydziałowi Ekonomiczno-Socjologicznemu w 2017 r.

Oferowane kierunki studiów[2][3]:

 • Bankowość i finanse cyfrowe – studia I i II stopnia, stacjonarne,
 • EkoMiasto – studia I stopnia, stacjonarne,
 • Ekonometria i analityka danych – studia I stopnia, stacjonarne,
 • Ekonomia – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne,
 • Ekonomia w języku angielskim – studia I i II stopnia, stacjonarne,
 • Finanse i biznes międzynarodowy – studia I i II stopnia, stacjonarne,
 • Finanse i rachunkowość – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne,
 • Gospodarka przestrzenna – studia I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne,
 • Informatyka ekonomiczna – studia I stopnia, stacjonarne,
 • Informatyka i ekonometria – studia II stopnia stacjonarne,
 • Inwestycje i nieruchomości – studia I i II stopnia, stacjonarne,
 • Logistyka – studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne,
 • Logistyka w gospodarce – studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne,
 • Praca socjalna – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne,
 • Rewitalizacja miast – studia II stopnia, stacjonarne,
 • Rynek finansowy – doradztwo inwestycyjne – studia II stopnia, stacjonarne,
 • Socjologia – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne.

Baza dydaktyczna edytuj

Bazę dydaktyczną wydziału stanowią sale wykładowe o powierzchni od 32 m² do 443 m² mogące pomieścić od 16 do 402 osób. Wydział dysponuje także najnowszym sprzętem komputerowym rozmieszczonym w 20 pracowniach komputerowych, sprzętem multimedialnym, nagłośnieniem, profesjonalną obsługą techniczną, powierzchniami pod stoiska reklamowe i systemy wystawiennicze. Na terenie wydziału dostępne jest wi-fi oraz biblioteka wydziałowa. Dodatkowo istnieje część gastronomiczna.

 
Aula wykładowa na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Współpraca z otoczeniem edytuj

Wydział posiada bogate tradycje w budowaniu relacji z otoczeniem. Regularnie podejmowanych jest wiele działań, mających na celu upraktycznienie przekazywanej wiedzy, inicjowanych przede wszystkim przez Radę Biznesu oraz Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych.

Program współpracy z otoczeniem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ na lata 2017–2022[4]

Program jest rozwinięciem Strategii Rozwoju Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie współpracy z otoczeniem. Otoczenie to rozumiane jest jako system podmiotów – przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, sektora publicznego i innych instytucji, które są zainteresowane wymianą wiedzy i doświadczeń ze studentami i pracownikami uczelni – z którymi ze względu na rzeczywistą i potencjalną częstotliwość kontaktów oraz relatywną bliskość, możliwe jest budowanie trwałych i wzajemnie korzystnych relacji.

Cele strategiczne skupiają się na praktycznym modelu kształcenia kreatywności, kultury i przedsiębiorczości oraz funkcjonowaniu wydziału jako miejsce wymiany myśli, debaty i współpracy.

Rada Biznesu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego[5]

Rada Biznesu na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym została powołana w 2009 r. W jej skład wchodzą przedstawiciele sektora przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Poprzez członkostwo w Radzie Biznesu stają się oni oficjalnymi Partnerami Wydziału. Przedstawiciele wchodzący w skład Rady Biznesu związani są z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym na wielu płaszczyznach poprzez:

 • wymianę doświadczeń pomiędzy teoretykami i praktykami,
 • pozyskiwanie miejsc do odbywania praktyk studenckich,
 • promowanie najzdolniejszych studentów poprzez fundowanie stypendiów i nagród,
 • promowanie najzdolniejszych absolwentów (pomoc w uzyskaniu przez nich pierwszej pracy),
 • organizowanie wspólnych konferencji, seminariów, warsztatów, wykładów,
 • pozyskanie partnerów do finansowania badań, dydaktyki oraz rozbudowy infrastruktury organizacyjnej i technicznej uczelni,
 • prowadzenie wspólnej edukacji i współtworzenie programów dydaktycznych;

Firmy reprezentowane w Radzie Biznesu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego[6]:

 • Łódzki Dom Biznesu
 • Bluerank
 • Consulting4startup
 • BRE Bank SA
 • mBank
 • Danfoss Poland  Sp. z o.o.
 • Deloitte
 • Dom Jubilerski  A&A
 • EY Polska
 • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Infosys Poland Sp. z o.o.
 • Kastor SA
 • ING Bank Śląski S.A.
 • BFF Polska S.A.
 • Narodowy Bank Polski
 • OSTC Poland Sp. z o. o.
 • Philips Polska
 • Polskapress Sp. z o.o. Oddział Prasa Łódź
 • PwC w Łodzi
 • Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bawełna” w Łodzi
 • Bank Zachodni WBK
 • Shumee SA
 • Sonoco Poland Packaging Services Sp. z o.o.
 • Toya Sp. z o.o.
 • Avallon Sp. z o.o.
 • LONG TERM MANAGEMENT Sp. z o.o.

Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych[7] edytuj

Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego jest wyodrębnioną wewnętrzną jednostką organizacyjną. Jego misją jest koordynacja i profesjonalizacja współpracy Wydziału z instytucjami otoczenia biznesowego na rzecz wsparcia kształcenia praktycznego i rozwoju karier zawodowych studentów.

Do podstawowych celów szczegółowych Centrum zalicza się m.in.:

·       wsparcie merytoryczne i obsługę studentów w zakresie realizacji praktyk zawodowych;

·       nawiązywanie i koordynację współpracy z instytucjami otoczenia zewnętrznego na rzecz profesjonalizacji studenckich praktyk zawodowych;

·       współpracę z pracodawcami w zakresie promocji talentów studentów Wydziału;

·       wsparcie efektywności realizacji praktyk, staży zawodowych i zatrudnienia studentów na regionalnym rynku pracy zgodnie z profilem wykształcenia;

·       angażowanie praktyków z instytucji otoczenia biznesowego Wydziału do realizacji zajęć praktycznych dla studentów;

·       organizację szkoleń, kursów, warsztatów i innych form promocji, upowszechnianie i integracja wiedzy praktycznej z teoretyczną.

Działalność studencka edytuj

Obecnie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym działa 14 studenckich kół naukowych[8]:

 • SKN 4 FUTURE przy Instytucie Ekonometrii
 • SKN EQUILIBRIUM przy Katedrze Ekonometrii
 • SKN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT (SKN „HRM”) przy Katedrze Pracy i Polityki Społecznej
 • SKN IM-TECH przy Katedrze Informatyki Ekonomicznej
 • SKN INWESTOR przy Katedrze Rynku i Inwestycji Kapitałowych
 • SKN LOGIN przy Katedrze Logistyki
 • SKN PROGRESS przy Instytucie Finansów
 • SKN REAL ESTATE przy Katedrze Inwestycji i Nieruchomości
 • SKN SOCIAL FORCE przy Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej
 • SKN SPATIUM przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska
 • SKN FORECAST przy Instytucie Gospodarki Międzynarodowej
 • SKN MACROMETRICS przy Instytucie Ekonometrii
 • SKN PARADYGMAT przy Instytucie Ekonomii
 • SKN DECYZJE FINANSOWE przy Instytucie Finansów
 • SKN METODA przy Katedrze Metod i Technik Badań Społecznych[9]

Szkoła patronacka edytuj

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny działa na rzecz upowszechniania nauki i edukacji w regionie. W działanie to wpisuje się projekt Wydziału „Szkoła patronacka”, obejmujący współpracę z wybranymi szkołami ponadpodstawowymi w Łodzi i w regionie. Od stycznia 2013 patronatem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ objętych zostało 25 szkół ponadgimnazjalnych[10].

Współpraca międzynarodowa edytuj

Na wydziale realizowanych jest wiele programów umożliwiających studentom i pracownikom udział w programach takich jak Erasmus +, Mobility Direct czy Summer School.

Program Erasmus[11] polega na realizowaniu wyjazdów stypendialnych do uczelni w 28 krajach Unii Europejskiej, a także krajów EFTA/EOG (tj. Islandii, Liechtensteinu, Norwegii) i państw kandydujących do UE (Turcji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii). Wyjazdy są możliwe do zrealizowania dzięki podpisywanym od lat umowom o współpracy z uczelniami z całej Europy.

Program Mobility Direct[12] to program Uniwersytetu Łódzkiego umożliwiający jednosemestralną wymianę studentów pomiędzy uczelniami partnerskimi z krajów spoza Unii Europejskiej. Program cieszy się zainteresowaniem wśród wschodnich partnerów, m.in. Rosji, Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu. Każdego roku Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ przyjmuje ponad 100 studentów zza wschodniej granicy na jeden semestr nauki.

Summer School[13] to cykl seminariów naukowych organizowanych przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny oraz przez partnerów wydziału: Uniwersytet w Iwanowie (Rosja), Uniwersytet UISEK w Quito (Ekwador), Uniwersytet FMU w São Paulo (Brazylia), La Universidad Autonoma del Estado de Mexico w Toluce (Meksyk). Inicjatywa podjęta została przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ i Facultades Metropolitanas Unidas w São Paulo w 2004 r. na podstawie porozumienia dotyczącego utworzenia Polsko-Brazylijskiej Szkoły Letniej. Dwa lata później Szkoła została rozszerzona o Universidad SEK z Quito. W następnych latach włączały się do współpracy kolejne uczelnie. W wykładach i debatach prowadzonych w języku angielskim biorą udział studenci i wykładowcy z Europy, Ameryki Południowej i Azji. Częścią programu jest również Łódzka Szkoła Letnia (Łódź Summer School), organizowana corocznie na przełomie czerwca i lipca. Celem seminarium jest umożliwienie młodym ludziom z różnych krajów nawiązanie kontaktów i współpracy oraz dyskusji na temat kulturowych, społecznych oraz ekonomicznych aspektów związanych z procesami globalizacji i integracji europejskiej. W 2019 r. odbyła się XV edycja łódzkiej Szkoły Letniej.

Współpraca międzynarodowa w dziedzinie kształcenia akademickiego oraz badań naukowych jest możliwa dzięki 52 umowom bilateralnym podpisanym przez władze wydziału z władzami uczelni partnerskich.

EkSoc Visiting Fellowship[14] - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny każdego roku wyłania kilku wybitnych pracowników naukowych z całego świata, którzy spędzają u nas minimum 3 miesiące i w tym czasie prowadzą badania naukowe (we współpracy z naukowcami i doktorantami Wydziału) oraz zajęcia ze studentami (w wymiarze 60 godzin).

Program na celu wspieranie międzynarodowej współpracy naukowo-dydaktycznej, podniesienie rangi naukowej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, poszerzenie oferty edukacyjnej oraz podniesienie jakości badań. Więcej informacji znajduje się na stronie Wydziału.

Struktura organizacyjna edytuj

Instytut Ekonometrii edytuj

Dyrektor: dr hab. Piotr Kębłowski[15]
 • Katedra Ekonometrii
 • Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
 • Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych

Instytut Ekonomii edytuj

Dyrektor: dr hab. Piotr Krajewski[15]
 • Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii
 • Katedra Ekonomii Rozwoju
 • Katedra Funkcjonowania Gospodarki
 • Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej
 • Katedra Historii Ekonomii
 • Katedra Makroekonomii
 • Katedra Wymiany Międzynarodowej

Instytut Finansów edytuj

Dyrektor: dr hab. Anna Szymańska[15]
 • Katedra Bankowości
 • Katedra Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego
 • Katedra Finansów Korporacji
 • Katedra Finansów Publicznych
 • Katedra Finansów i Rachunkowości MSP
 • Katedra Rynku i Inwestycji Kapitałowych
 • Katedra Ubezpieczeń

Instytut Gospodarki Międzynarodowej edytuj

Dyrektor: dr hab. Małgorzata Janicka[15]
 • Katedra Biznesu i Handlu Międzynarodowego
 • Katedra Finansów i Inwestycji Międzynarodowych

Instytut Gospodarki Przestrzennej edytuj

Dyrektor: dr hab. Aleksandra Nowakowska[15]
 • Katedra Ekonometrii Przestrzennej
 • Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska
 • Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego
 • Katedra Inwestycji i Nieruchomości
 • Katedra Polityki Ekonomicznej

Instytut Logistyki i Informatyki edytuj

Dyrektor: prof. dr hab. Radosław Zajdel[15]
 • Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa
 • Katedra Badań Operacyjnych
 • Katedra Informatyki Ekonomicznej i Medycznej
 • Katedra Logistyki i Innowacji
 • Katedra Pracy i Polityki Społecznej

Instytut Socjologii edytuj

Dyrektor: dr hab. Kaja Kaźmierska[15]
 • Katedra Metod i Technik Badań Społecznych
 • Katedra Socjologii Kultury
 • Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania
 • Katedra Socjologii Polityki i Moralności
 • Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej
 • Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych
 • Katedra Socjologii Sztuki Katedra Socjologii Wsi i Miasta

Instytut Statystyki i Demografii edytuj

Dyrektor: dr hab. Katarzyna Bolonek-Lasoń[15]
 • Katedra Demografii
 • Katedra Metod Statystycznych
 • Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej

Władze wydziału edytuj

W kadencji 2020–2024[16]:

Stanowisko Imię i nazwisko
Dziekan dr hab. Rafał Matera
Prodziekan ds. kształcenia dr hab. Mariusz Sokołowicz
Prodziekan ds. finansów dr hab. Michał Mackiewicz
Prodziekan ds. studenckich dr hab. Tomasz Uryszek
Prodziekan ds. nauki dr hab. Ewa Kusideł
Prodziekan ds. współpracy z zagranicą dr Piotr Gabrielczak

Przypisy edytuj

 1. Witryny, Studia podyplomowe – Kierunki studiów – Oferta kształcenia – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego [online], eksoc.uni.lodz.pl [dostęp 2020-11-27].
 2. Studia I stopnia (licencjackie) – Kierunki studiów 2020/2021 – Oferta kształcenia – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego [online], eksoc.uni.lodz.pl [dostęp 2020-08-31].
 3. Studia II stopnia (magisterskie) – Kierunki studiów 2020/2021 – Oferta kształcenia – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego [online], eksoc.uni.lodz.pl [dostęp 2020-08-31].
 4. Program współpracy z otoczeniem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ na lata 2017–2022 [online].
 5. Rada Biznesu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego [online], radabiznesues.uni.lodz.pl [dostęp 2020-11-27] (pol.).
 6. Firmy reprezentowane w Radzie Biznesu – Rada Biznesu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego [online] [dostęp 2020-11-27] (pol.).
 7. Student, praktykant, stażysta - Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych - Strefa biznesu i promocji - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego [online] [dostęp 2020-11-27] (pol.).
 8. Koła-naukowe-na-eksocu – Strefa studenta – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego [online], eksoc.uni.lodz.pl [dostęp 2023-06-11].
 9. SKN METODA [online], www.eksoc.uni.lodz.pl [dostęp 2023-06-11] (pol.).
 10. Witryny, O projekcie Szkoła Patronacka – Szkoła patronacka – Rekrutacja – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego [online], eksoc.uni.lodz.pl [dostęp 2018-04-06].
 11. Witryny, O programie – Erasmus – Umiędzynarodowienie – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego [online], eksoc.uni.lodz.pl [dostęp 2020-11-27].
 12. Witryny, O programie – Mobility Direct – Umiędzynarodowienie – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego [online], eksoc.uni.lodz.pl [dostęp 2020-11-27].
 13. Witryny, O programie – Summer School – Umiędzynarodowienie – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego [online], eksoc.uni.lodz.pl [dostęp 2020-11-27].
 14. EkSoc Visiting Fellowship [online], 27 listopada 2020.
 15. a b c d e f g h WES UŁ – Kierownicy Instytutów i Katedr. [dostęp 2023-04-26].
 16. WES UŁ – Władze. [dostęp 2023-04-26].

Bibliografia edytuj