Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

wydział Uniwersytetu Łódzkiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego – utworzona w 1952 jednostka organizacyjna Uniwersytetu Łódzkiego. Powstała z katedr filologicznych działających w ramach Wydziału Humanistycznego. Organizatorem i pierwszym dziekanem nowej jednostki został Karol Dejna. Warto zaznaczyć, że Wydział posiadał pierwszą w Polsce katedrę teorii literatury, której założycielką była Stefania Skwarczyńska (teoretyk i historyk literatury, teatrolog). Dziekanat wydziału do czerwca 2014 mieścił się przy alei Kościuszki 65 w Łodzi, w zabytkowym budynku byłego Niemieckiego Gimnazjum Reformowanego. W lipcu 2014 wszystkie kierunki Wydziału Filologicznego przeniesiono do nowo wybudowanego budynku mieszczącego się przy ulicy Pomorskiej 171/173.

Wydział Filologiczny
Faculty of Philology
Uniwersytet Łódzki
Ilustracja
Siedziba Wydziału Filologicznego UŁ przy ulicy Pomorskiej 171/173
Data założenia

1952

Państwo

 Polska

Województwo

 łódzkie

Adres

90-236 Łódź
ul. Pomorska 171/173

Dziekan

prof. dr hab. Joanna Jabłkowska

brak współrzędnych
Strona internetowa
Dawna siedziba dziekanatu Wydziału Filologicznego UŁ przy ulicy Kościuszki 65

Władze Wydziału

edytuj

W kadencji 2020-2024:[1]

Stanowisko Imię i nazwisko
Dziekan prof. dr hab. Joanna Jabłkowska
Prodziekan ds. naukowych oraz współpracy międzynarodowej i z otoczeniem społeczno-gospodarczym dr hab. Artur Gałkowski
Prodziekan ds. dydaktycznych (kierunki: filologia polska, informatologia z biznesowym językiem angielskim, informacja w środowisku cyfrowym, logopedia z audiologią, logopedia, studia polskie z językiem angielskim) oraz studiów podyplomowych i spraw socjalno-bytowych dr hab. Irena Jaros
Prodziekan ds. dydaktycznych (kierunki: filologia angielska, lingwistyka dla biznesu, translatoryka) oraz studentów zagranicznych i ruchu studenckiego na Wydziale dr Michał Lachman
Prodziekan ds. dydaktycznych (kierunki: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dziennikarstwo międzynarodowe, filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych, kulturoznawstwo, nowe media i kultura cyfrowa, produkcja teatralna i organizacja widowisk, twórcze pisanie) oraz promocji wydziału i współpracy ze szkołami dr hab. Monika Worsowicz
Prodziekan ds. dydaktycznych na kierunkach neofilologicznych (z wyłączeniem kierunków: filologia angielska, lingwistyka dla biznesu i translatoryka) oraz projektów dr hab. Ewa Kobyłecka-Piwońska

Struktura Wydziału

edytuj

Instytut Anglistyki

edytuj
Dyrektor: dr hab. Tomasz Dobrogoszcz[2]
 • Zakład Angielskiego Dramatu, Teatru i Filmu
  • Pracownia Badań nad Średniowieczną i Renesansową Literaturą Angielską
 • Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego
 • Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego
 • Zakład Językoznawstwa Korpusowego i Komputerowego
 • Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej
 • Zakład Literatury i Kultury Północnoamerykańskiej
 • Zakład Pragmatyki
 • Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki

Instytut Filologii Germańskiej

edytuj
Dyrektor: dr hab. Małgorzata Kubisiak[3]
 • Zakład Językoznawstwa Niemieckiego
 • Zakład Literatury Niemieckojęzycznej
 • Zakład Mediów Niemieckojęzycznych i Kultury Austriackiej
 • Zakład Niemcoznawstwa

Instytut Filologii Polskiej i Logopedii

edytuj
Dyrektor: dr hab. Danuta Kowalska[4]
 • Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii
 • Zakład Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej
 • Zakład Historii Języka Polskiego
 • Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej
 • Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych
 • Zakład Literatury Polskiej XX i XXI wieku
 • Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski
 • Zakład Literatury i Tradycji Romantyzmu
 • Zakład Współczesnego Języka Polskiego

Instytut Kultury Współczesnej

edytuj
 
Pałac Alfreda Biedermanna – siedziba Instytutu Kultury Współczesnej
Dyrektor: dr hab. Piotr Sitarski[5]
 • Katedra Badań Kulturowych
 • Katedra Dramatu i Teatru
 • Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych
 • Katedra Nowych Mediów i Kultury Cyfrowej
 • Katedra Teorii Literatury

Instytut Romanistyki

edytuj
Dyrektor: dr hab. Anita Staroń[6]
 • Zakład Italianistyki
 • Zakład Językoznawstwa Romańskiego
 • Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języków Romańskich
 • Zakład Literaturoznawstwa Romańskiego
 • Zakład Traduktologii Języków Romańskich

Instytut Rusycystyki

edytuj
Dyrektor: prof. dr hab. Anna Warda[7]
 • Zakład Językoznawstwa
 • Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej
 • Zakład Przekładu i Dydaktyki

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

edytuj
Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Habrajska[8]
 • Zakład Teorii i Praktyki Komunikacji

Katedra Filologii Hiszpańskiej

edytuj
Kierownik: dr hab. Agnieszka Kłosińska-Nachin[9]
 • Zakład Literatur Hiszpańskojęzycznych
 • Zakład Językoznawstwa Hiszpańskiego i Ogólnego
 • Zakład Języka Hiszpańskiego i Językoznawstwa Stosowanego

Katedra Filologii Klasycznej

edytuj
Kierownik: dr hab. Joanna Sowa[10]

Katedra Filologii Słowiańskiej

edytuj
Kierownik: dr hab. Ivan N. Petrov[11]

Katedra Informatologii i Bibliologii

edytuj
Kierownik: dr hab. Mariola Antczak[12]

Katedra Języków Specjalistycznych oraz Komunikacji Międzykulturowej

edytuj
Kierownik: dr hab. Julia Mazurkiewicz-Sułkowska[13]

Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet[14]

edytuj

Kierunki studiów

edytuj
 • 3-letnie studia I stopnia
  • Filologia polska
  • Kulturoznawstwo
  • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • Filologia, specjalność: filologia angielska
  • Filologia, specjalność: filologia germańska
  • Filologia, specjalność: filologia hiszpańska
  • Filologia, specjalność: filologia klasyczna
  • Filologia, specjalność: filologia słowiańska
  • Filologia, specjalność: filologia romańska
  • Filologia, specjalność: filologia rosyjska
  • Filologia, specjalność: filologia włoska

Dziekani Wydziału Filologicznego

edytuj

Znani pracownicy Wydziału Filologicznego

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. Władze Wydziału. [dostęp 2023-05-10].
 2. WŁADZE. [dostęp 2023-05-10].
 3. WŁADZE. [dostęp 2023-05-10].
 4. WŁADZE. [dostęp 2023-05-10].
 5. WŁADZE. [dostęp 2023-05-10].
 6. WŁADZE. [dostęp 2023-05-10].
 7. WŁADZE. [dostęp 2023-05-10].
 8. WŁADZE. [dostęp 2023-05-10].
 9. WŁADZE. [dostęp 2023-05-10].
 10. WŁADZE. [dostęp 2023-05-10].
 11. WŁADZE. [dostęp 2023-05-10].
 12. Struktura Katedry. [dostęp 2023-05-10].
 13. WŁADZE. [dostęp 2023-05-10].
 14. WOMEN'S STUDIES CENTRE. [dostęp 2023-05-10].