Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

wydział Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego (WF UWr) – jeden z 10 oraz drugi pod względem liczby studentów wydział Uniwersytetu Wrocławskiego. Powstał w 1950 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Humanistycznego i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Filozoficzno-Historyczny[1]. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych[2].

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski
Ilustracja
Główny gmach wydziału
Data założenia 1952
Państwo  Polska
Adres pl. Biskupa Nankiera 15
50-140 Wrocław
Liczba pracowników
• naukowych
446
372
Liczba studentów 7752
Dziekan dr hab. Marcin Cieński, prof.UWr
Położenie na mapie Wrocławia
Mapa lokalizacyjna Wrocławia
Wydział Filologiczny
Wydział Filologiczny
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Wydział Filologiczny
Wydział Filologiczny
Położenie na mapie województwa dolnośląskiego
Mapa lokalizacyjna województwa dolnośląskiego
Wydział Filologiczny
Wydział Filologiczny
Ziemia51°06′25″N 17°02′14″E/51,106944 17,037222
Strona internetowa
Główny gmach wydziału

Wydział Filologiczny jest jednostką interdyscyplinarną. Dzieli się na 8 instytutów oraz jedną samodzielną katedrę (filologii niderlandzkiej)[3]. Aktualnie zatrudnionych jest 372 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 33 z tytułem profesora, 57 na stanowisku profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego, 9 adiunktów ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 246 adiunktów ze stopniem doktora oraz 17 asystentów z tytułem magistra)[4].

Według stanu na koniec 2011 roku na wydziale studiuje łącznie 7752 studentów studiów I i II stopnia (5109 na studiach dziennych i 2643 na studiach zaocznych) oraz 302 doktorantów, odbywających studia doktoranckie w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego[5].

HistoriaEdytuj

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego wywodzi się z Wydziału Humanistycznego, jednego z sześciu uniwersyteckich wydziałów wspólnego zespołu Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej, założonego w 1945 roku na fundamentach dawnego Friedrich-Wilhelms Universität zu Breslau. W 1952 roku Wydział Humanistyczny przekształcono i podzielono na dwie odrębne jednostki naukowo-dydaktyczne: Wydział Filologiczny i Wydział Filozoficzno-Historyczny[6].

Władze (2016–2020)Edytuj

 • dziekan: dr hab. Marcin Cieński, prof. UWr
 • prodziekan ds. nauki i ogólnych: prof. dr hab. Leszek Berezowski
 • prodziekan ds. dydaktyki: dr hab. Bogumiła Staniów, prof.UWr
 • prodziekan ds. jakości kształcenia oraz studiów niestacjonarnych: dr hab. Igor Borkowski, prof.UWr
 • prodziekan ds. studenckich: dr hab. Grzegorz Kowal

Poczet dziekanówEdytuj

Kierunki kształceniaEdytuj

Poszczególne kierunki studiów prowadzone są przez wchodzące w skład Wydziału instytuty i katedry. Również studia podyplomowe prowadzone są, podobnie jak licencjackie i magisterskie, przez poszczególne jednostki naukowo-dydaktyczne. Możliwe jest również podjęcie studiów III stopnia w Studium Doktoranckim Wydziału Filologicznego.

Wydział Filologiczny prowadzi następujące kierunki studiów oraz specjalizację[7]:

 • Ponadto Wydział oferuje następujące studia podyplomowe[2]:
  • Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa dla bibliotekarzy
  • Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa dla nauczycieli-bibliotekarzy
  • Studia Podyplomowe Wydawca Produktów Cyfrowych
  • Studia Podyplomowe Dziennikarstwa i Public Relations
  • Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Filologii Polskiej
  • Doskonalące Studia Podyplomowe Polonistyczne
  • Studia Podyplomowe Komunikacji Językowej
  • Studia Podyplomowe Wydawnicze
  • Studia Podyplomowe Wiedzy o Teatrze i Filmie
  • Studia Podyplomowe Logopedyczne – pierwszy stopień
  • Studia Podyplomowe Logopedyczne drugi stopień – specjalność Neurologopedia
  • Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne w zakresie pedagogiki specjalnej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie
  • Studia Podyplomowe Przekładu
  • Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego
  • Studia Podyplomowe Wiedzy o Kulturze Żydowskiej i Holokauście
  • Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Języka Polskiego Jako Obcego
  • Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języków Romańskich
  • Studia Podyplomowe Języka i Kultury Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej
  • Studia Podyplomowe "Lider i animator społeczności lokalnej. Edukacja nieformalna"
  • Studia Podyplomowe Menadżer Kultury we współpracy Regionów Unii Europejskiej.
  • Podyplomowe Studia Promocji Kultury
  • Studia Podyplomowe Język czeski w biznesie
  • Studia Podyplomowe Język ukraiński w biznesie
  • Studia Podyplomowe Język rosyjski w biznesie
  • Studia Podyplomowe Rosjoznawstwo

Wydział ma uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych[8]:

 • doktora nauk humanistycznych w zakresie: bibliologii i informatologii, językoznawstwa i literaturoznawstwa,
 • doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie: bibliologii i informatologii, językoznawstwa i literaturoznawstwa.

Struktura organizacyjna[9]Edytuj

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji SpołecznejEdytuj

 
Siedziba Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
dyrektor: prof. dr hab. Andrzej Zawada
zastępca dyrektora ds. ogólnych: prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski
zastępca dyrektora ds. studenckich: dr hab. Leszek Pułka, prof. UWr
zastępca dyrektora ds. dydaktycznych: dr Karina Stasiuk-Krajewska
zastępca dyrektora ds. infrastruktury i współpracy z zagranicą: dr hab. Marek Bratuń

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr dzieli się na 5 zakładów[10]:

 • Zakład Dziennikarstwa
kierownik: prof. dr hab. Andrzej Zawada
 • Zakład Medioznawstwa
kierownik: dr hab. Aleksander Woźny
 • Zakład Piśmiennictwa i Filmu
kierownik: prof. dr hab. Stanisław Bereś
 • Zakład Projektowania Komunikacji
kierownik: prof. dr hab. Michael Fleischer
 • Zakład Teorii Komunikacji Społecznej
kierownik: prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski

Instytut Filologii AngielskiejEdytuj

dyrektor: dr hab. prof. UWr Marek Kuźniak
zastępca dyrektora ds. studenckich i współpracy międzynarodowej: dr Maja Lubańska
zastępca dyrektora ds. finansowych i rozwoju infrastruktury: dr hab. Michał Garcarz
zastępca dyrektora ds. nauki i rozwoju: dr Wojciech Drąg

Instytut Filologii Angielskiej UWr dzieli się na 5 zakładów i 7 pracowni naukowych[11]:

 • Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Porównawczego
kierownik: dr hab. Bożena Rozwadowska, prof. UWr
 • Zakład Glottodydaktyki
kierownik: prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik
 • Zakład Literatury Angielskiej i Studiów Porównawczych
kierownik: prof. dr hab. Ewa Kębłowska-Ławniczak
 • Zakład Literatury i Kultury Amerykańskiej
kierownik: dr hab. Mariusz Marszalski, prof. UWr
 • Zakład Translatoryki
kierownik: dr hab. Michał Garcarz

Pracownie

 • Pracownia Anglojęzycznej Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej
kierownik: dr Justyna Deszcz-Tryhubczak
 • Pracownia Badań Kulturowej Tożsamości Płci w Literaturze i Kulturze
kierownik: dr Elżbieta Klimek-Dominiak
 • Pracownia Fonetyki i Fonologii
kierownik: dr Przemysław Pawelec
 • Pracownia Badań Eksperymentalnych nad Językiem
kierownik: dr hab. Joanna Błaszczak, prof. UWr
 • Pracownia Literatury Angielskiej XIX i XX wieku
kierownik: dr hab. Anna Budziak, prof. UWr
 • Pracownia Studiów Postkolonialnych
kierownik: dr Dorota Kołodziejczyk
 • Pracownia Współczesnej Poezji Amerykańskiej i Kanadyjskiej
kierownik: wakat

Instytut Filologii GermańskiejEdytuj

 
Siedziba Instytutu Filologii Germańskiej UWr
dyrektor: prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz
zastępca dyrektora ds. ogólnych: prof. dr hab. Marek Hałub
zastępca dyrektora ds. dydaktycznych: prof. dr hab. Tomasz Małyszek

Instytut Filologii Germańskiej UWr dzieli się na 10 zakłady i 7 pracowni naukowych[12]:

 • Zakład Dydaktyki Literatury
kierownik: prof. dr hab. Edward Białek
 • Zakład Literatury Austriackiej
kierownik: prof. dr hab. Lucjan Puchalski
 • Zakład Glottodydaktyki
kierownik: prof. dr hab. Roman Lewicki
 • Zakład Języka Niemieckiego
kierownik: prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz
 • Zakład Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego
kierownik: prof. dr hab. Lesław Cirko
 • Zakład Kultury Krajów Niemieckojęzycznych i Śląska
kierownik: prof. dr hab. Marek Hałub
 • Zakład Lingwistyki Stosowanej
kierownik: prof. dr hab. Eugeniusz Tomiczek
 • Zakład Literatury Niemiec, Austrii i Szwajcarii XIX i XX wieku
kierownik: prof. dr hab. Mirosława Czarnecka
 • Zakład Literatury Niemieckiej do 1848 r.
kierownik: prof. dr hab. Wojciech Kunicki
 • Zakład Literatury Niemieckiej po 1945.
kierownik: prof. dr hab. Irena Światłowska-Prędota

W skład Instytutu wchodzi również sześć pracowni badawczych oraz instytutowa biblioteka.


Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i OrientalnychEdytuj

 
Siedziba Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr
dyrektor: dr hab. Gościwit Malinowski, prof. UWr.
zastępca dyrektora ds. ogólnych: dr Mariusz Plago
zastępca dyrektora ds. naukowych: dr Agnieszka Wojciechowska
zastępca dyrektora ds. dydaktycznych: dr Magdalena Wolf

Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr dzieli się na 5 zakładów:

 • Zakład Filologii Greckiej
kierownik: dr hab. Gościwit Malinowski, prof. UWr.
 • Zakład Filologii Łacińskiej
kierownik: dr hab. Jakub Pigoń, prof. UWr.
 • Zakład Filologii Nowołacińskiej
kierownik: dr hab. Teresa Szostek, prof. UWr.
 • Zakład Filologii Indyjskiej
kierownik: dr hab. Przemysław Szczurek
 • Zakład Neohellenistyki i Studiów Bliskowschodnich
kierownik: dr hab. Ilias Wrazas, prof. UWr.

W Instytucie działają też 3 pracownie:

 • Pracownia Badań nad Tradycją Oralną
kierownik: dr hab. Karol Zieliński
 • Pracownia Języka i Kultury Arabskiej
kierownik: p.o. mgr Olga Kotynia
 • Pracownia Języków i Kultury Bliskiego Wschodu
kierownik: dr Krzysztof Morta

W skład Instytutu wchodzą również Szkoła Języków Antycznych i Orientalnych, Ośrodek Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski w Ostrowie Wielkopolskim oraz instytutowa biblioteka.


Instytut Filologii PolskiejEdytuj

dyrektor: dr hab. prof. UWr Paweł Kaczyński
zastępca dyrektora ds. ogólnych i finansowych: prof. dr hab. Anna Janina Dąbrowska
zastępca dyrektora ds. dydaktycznych: dr Romana Łobodzińska
zastępca dyrektora ds. naukowych: dr hab. Paweł Kaczyński

Instytut Filologii Polskiej UWr dzieli się na 13 zakładów i 5 pracowni badawczych:

 • Zakład Edytorstwa
kierownik: dr hab. Waldemar Żarski
 • Zakład Historii Dawnej Literatury Polskiej
kierownik: prof. dr hab. Jacek Sokolski
 • Zakład Historii Języka Polskiego
kierownik: prof. dr hab. Jan Miodek
 • Zakład Literatury Polskiej po 1918 r.
kierownik: prof. dr hab. Joanna Pyszny
 • Zakład Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski
kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Biliński
 • Zakład Historii Literatury Romantyzmu
kierownik: prof. dr hab. Marian Ursel
 • Zakład Językoznawstwa Stosowanego
kierownik: prof. dr hab. Anna Dąbrowska
 • Zakład Literatury Ludowej, Popularnej i Dziecięcej
kierownik: prof. dr hab. Jolanta Ługowska
 • Zakład Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej
kierownik: prof. dr hab. Władysław Dynak
 • Zakład Studiów Żydowskich
kierownik: prof. dr hab. Marcin Wodziński
 • Zakład Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych
kierownik: dr hab. Sławomir Bobowski (p.o. kierownika)
 • Zakład Teorii Literatury
kierownik: prof. dr hab. Wojciech Soliński
 • Zakład Współczesnego Języka Polskiego
kierownik: prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj

Pracownie:

 • Pracownia Komparatystyki Literackiej
kierownik: dr hab. Marcin Cieński, prof. UWr
 • Pracownia Lingwistyki Antropologicznej
kierownik: wakat
 • Pracownia Lingwistyki Informatycznej
kierownik: wakat
 • Pracownia Literatury Polskiej po 1989 roku
kierownik: dr hab. Wojciech Browarny
 • Pracownia Prostej Polszczyzny
kierownik: wakat
 • Śląska Pracownia Regionalistyczna[13]
kierownik: dr hab. Wojciech Browarny

Instytut Filologii RomańskiejEdytuj

 
Siedziba Instytutu Filologii Romańskiej UWr
dyrektor: dr hab. Krystyna Gabryjelska, prof. UWr
zastępca dyrektora ds. dydaktycznych: dr Hanna Karaszewska

Instytut Filologii Romańskiej UWr dzieli się na 3 zakłady i pracownię badawczą:

 • Zakład Językoznawstwa Francuskiego
kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Skibińska-Cieńska
 • Zakład Literatury i Kultury Francuskiej
kierownik: dr hab. Krystyna Gabryjelska, prof. UWr
 • Zakład Iberystyki
kierownik: dr hab. Beata Baczyńska, prof. UWr.

Pracownia

 • Pracownia Języków Romańskich
kierownik: dr Monika Grabowska

Instytut Filologii SłowiańskiejEdytuj

dyrektor: prof. dr hab. Anna Paszkiewicz
zastępca dyrektora ds. dydaktycznych: dr Wiesława Zybura
zastępca dyrektora ds. ogólnych: dr Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak

Instytut Filologii Słowiańskiej UWr dzieli się na 6 zakładów:

 • Zakład Bohemistyki
kierownik: dr Anna Zura (p.o.)
 • Zakład Dydaktyki
kierownik: dr hab. Krzysztof Kusal, prof. UWr
 • Zakład Języka Rosyjskiego
kierownik: dr hab. Jan Sokołowski, prof. UWr
 • Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej
kierownik: prof. dr hab. Izabella Malej
 • Zakład Serbistyki
kierownik: prof. dr hab. Milica Semków
 • Zakład Ukrainistyki
kierownik: dr hab. Agnieszka Matusiak, prof. UWr

Instytut Informacji Naukowej i BibliotekoznawstwaEdytuj

 
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr
dyrektor: prof. UWr dr hab. Bożena Koredczuk
zastępca dyrektora ds. dydaktycznych: dr hab. Aneta Firlej-Buzon
zastępca dyrektora ds. ogólnych i naukowych: dr Agnieszka Łuszpak

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr dzieli się na 4 zakłady:

 • Zakład Teorii i Historii Książki
kierownik: prof. UWr dr hab. Bożena Koredczuk
 • Zakład Bibliotekoznawstwa
kierownik: prof. UWr dr hab. Bogumiła Staniów
 • Zakład Bibliografii i Informacji Naukowej
kierownik: dr hab. Aneta Firlej-Buzon
 • Zakład Książki Współczesnej i Edytorstwa
kierownik: dr hab. Małgorzata Góralska

Katedra Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z RotterdamuEdytuj

kierownik: doc. dr Bolesław Rajman
zastępca kierownika ds. dydaktycznych i studenckich: dr Jacek Karpiński
zastępca kierownika ds. kontaktów zagranicznych: dr Irena Barbara Kalla

Katedra Filologii Niderlandzkiej UWr dzieli się na 3 zakłady i 2 pracownie badawcze:

 • Zakład Języka Niderlandzkiego
kierownik: prof. dr hab. Stanisław Prędota
 • Zakład Dawnej Literatury Niderlandzkiej
kierownik: prof. dr hab. Stefan Kiedroń
 • Zakład Współczesnej Literatury Niderlandzkiej i Afrikaans
kierownik: dr Irena Barbara Kalla

Pracownie:

 • Pracownia Leksykologii i Leksykografii Niderlandzkiej
kierownik: prof. dr hab. Stanisław Prędota
 • Pracownia Dydaktyki Języków Germańskich
kierownik: doc. dr Bolesław Rajman

PrzypisyEdytuj

 1. Wrocławskie Środowisko Akademickie. Twórcy i ich uczniowie, pod red. A. Chmielewskiego, Wrocław 2007, s. 26.
 2. a b c d Oferta kształceniowa WF UWr na rok akademicki 2011/2012.
 3. Struktura WF UWr[on-line] [dostęp: 16.05.2012]
 4. Przegląd Uniwersytecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, R. 15, Nr 11 (162), listopad 2009, s. 36.
 5. Źródło: Liczba studentów na UWr w roku akademickim 2011/2012, [w:] BIP UWr, stan na 31.12.2011 r.
 6. Przegląd Uniwersytecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, R. 15, Nr 11 (162), listopad 2009, s. 35.
 7. Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Wrocławskiego w 2011 roku [on-line] [dostęp: 12.02.2012]
 8. Wydział Filologiczny w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-01-12].
 9. Struktura organizacyjna Wydziału na jego oficjalnej stronie [on-line] [dostęp:12.02.2012]
 10. Struktura ID UWr [on-line] [dostęp: 16.05.2012]
 11. Struktura IFA UWr [on-line] [dostęp: 20.02.2016]
 12. Struktura IFG UWr [on-line] [dostęp: 16.05.2012]
 13. Śląska Pracownia Regionalistyczna.

Linki zewnętrzneEdytuj