Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

wydział Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego (WF UWr) – jeden z 10 oraz drugi pod względem liczby studentów wydział Uniwersytetu Wrocławskiego. Powstał w 1950 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Humanistycznego i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Filozoficzno-Historyczny[1]. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych[2].

Wydział Filologiczny
Faculty of Letters
Uniwersytet Wrocławski
Ilustracja
Dawny klasztor Premonstrantów, ob. Wydział Filologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Data założenia

1952

Państwo

 Polska

Województwo

 dolnośląskie

Adres

pl. Biskupa Nankiera 15
50-140 Wrocław

Liczba pracowników
• naukowych

446
372

Liczba studentów

7752

Dziekan

dr hab. Arkadiusz Lewicki

Położenie na mapie Wrocławia
Mapa konturowa Wrocławia, blisko centrum po prawej na dole znajduje się punkt z opisem „Wydział Filologiczny”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum po lewej na dole znajduje się punkt z opisem „Wydział Filologiczny”
Położenie na mapie województwa dolnośląskiego
Mapa konturowa województwa dolnośląskiego, po prawej znajduje się punkt z opisem „Wydział Filologiczny”
Ziemia51°06′25″N 17°02′14″E/51,106944 17,037222
Strona internetowa

Wydział Filologiczny jest jednostką interdyscyplinarną. Dzieli się na 8 instytutów oraz katedrę (filologii niderlandzkiej, judaistyki)[3]. Aktualnie zatrudnionych jest 372 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 33 z tytułem profesora, 57 na stanowisku profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego, 9 adiunktów ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 246 adiunktów ze stopniem doktora oraz 17 asystentów z tytułem magistra)[4].

Według stanu na koniec 2011 roku na wydziale studiuje łącznie 7752 studentów studiów I i II stopnia (5109 na studiach dziennych i 2643 na studiach zaocznych) oraz 302 doktorantów, odbywających studia doktoranckie w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego[5].

Historia edytuj

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego wywodzi się z Wydziału Humanistycznego, jednego z sześciu uniwersyteckich wydziałów wspólnego zespołu Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej, założonego w 1945 roku na fundamentach dawnego Friedrich-Wilhelms Universität zu Breslau. W 1952 roku Wydział Humanistyczny przekształcono i podzielono na dwie odrębne jednostki naukowo-dydaktyczne: Wydział Filologiczny i Wydział Filozoficzno-Historyczny[6].

Władze Wydziału edytuj

W kadencji 2020–2024[7]:

Stanowisko Imię i nazwisko
Dziekan dr hab. Arkadiusz Lewicki
Prodziekan ds. dydaktyki i studiów stacjonarnych dr hab. Monika Zaśko-Zielińska
Prodziekan ds. jakości kształcenia i studiów niestacjonarnych dr hab. Anna Małgorzewicz
Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Justyna Ziarkowska
Prodziekan ds. studenckich dr Mateusz Świetlicki

Poczet dziekanów edytuj

Lista niepełna:

 1. dr hab. Krystyna Gabryjelska (1993–1999)
 2. prof. dr hab. Władysław Dynak (1999–2005)
 3. dr hab. Michał Sarnowski (2005–2012)
 4. dr hab. Marcin Cieński (2012–2020)
 5. dr hab. Arkadiusz Lewicki (od 2020)

Kierunki kształcenia edytuj

Poszczególne kierunki studiów prowadzone są przez wchodzące w skład Wydziału instytuty i katedry. Również studia podyplomowe prowadzone są, podobnie jak licencjackie i magisterskie, przez poszczególne jednostki naukowo-dydaktyczne. Możliwe jest również podjęcie studiów III stopnia w Studium Doktoranckim Wydziału Filologicznego.

Wydział Filologiczny prowadzi następujące kierunki studiów oraz specjalizację[8]:

 • Ponadto Wydział oferuje następujące studia podyplomowe[2]:
  • Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa dla bibliotekarzy
  • Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa dla nauczycieli-bibliotekarzy
  • Studia Podyplomowe Wydawca Produktów Cyfrowych
  • Studia Podyplomowe Dziennikarstwa i Public Relations
  • Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Filologii Polskiej
  • Doskonalące Studia Podyplomowe Polonistyczne
  • Studia Podyplomowe Komunikacji Językowej
  • Studia Podyplomowe Wydawnicze
  • Studia Podyplomowe Wiedzy o Teatrze i Filmie
  • Studia Podyplomowe Logopedyczne – pierwszy stopień
  • Studia Podyplomowe Logopedyczne drugi stopień – specjalność Neurologopedia
  • Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne w zakresie pedagogiki specjalnej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie
  • Studia Podyplomowe Przekładu
  • Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego
  • Studia Podyplomowe Wiedzy o Kulturze Żydowskiej i Holokauście
  • Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Języka Polskiego Jako Obcego
  • Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języków Romańskich
  • Studia Podyplomowe Języka i Kultury Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej
  • Studia Podyplomowe „Lider i animator społeczności lokalnej. Edukacja nieformalna”
  • Studia Podyplomowe Menadżer Kultury we współpracy Regionów Unii Europejskiej.
  • Podyplomowe Studia Promocji Kultury
  • Studia Podyplomowe Język czeski w biznesie
  • Studia Podyplomowe Język ukraiński w biznesie
  • Studia Podyplomowe Język rosyjski w biznesie
  • Studia Podyplomowe Rosjoznawstwo

Wydział ma uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych[9]:

 • doktora nauk humanistycznych w zakresie: bibliologii i informatologii, językoznawstwa i literaturoznawstwa,
 • doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie: bibliologii i informatologii, językoznawstwa i literaturoznawstwa.

Struktura organizacyjna edytuj

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej edytuj

Dyrektor: dr hab. Katarzyna Konarska[10]
 • Zakład Dziennikarstwa
 • Zakład Projektowania Komunikacji
 • Zakład Sztuk Audiowizualnych
 • Zakład Komunikacji Międzykulturowej
 • Zakład Komunikacji Wizerunkowej
 • Zakład Medioznawstwa
 • Zakład Form Literackich i Dokumentalnych

Instytut Filologii Angielskiej edytuj

Dyrektor: dr hab. Marek Kuźniak[11]
 • Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Porównawczego
 • Zakład Glottodydaktyki
 • Zakład Literatury Angielskiej i Studiów Porównawczych
 • Zakład Literatury i Kultury Amerykańskiej
 • Zakład Translatoryki
 • Pracownia Literatury oraz Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej
 • Pracownia Badań Płci Kulturowej
 • Pracownia Fonetyki i Fonologii
 • Pracownia Badań Eksperymentalnych nad Językiem
 • Pracownia Badań nad Pisarstwem Autobiograficznym XX i XXI wieku
 • Pracownia Studiów Postkolonialnych
 • Pracownia Badań nad Ponglishem i Nowymi Odmianami Języków

Instytut Filologii Germańskiej edytuj

Dyrektor: prof. dr hab. Tomasz Małyszek[12]
 • Zakład Literatury Niemieckiej do roku 1848
 • Zakład Literatury Niemiec Austrii i Szwajcarii XIX i XX wieku
 • Zakład Literatury Niemiec po 1945 r.
 • Zakład Literatury Austriackiej
 • Zakład Dydaktyki Literatury
 • Zakład Kultury Krajów Niemieckojęzycznych i Śląska
 • Zakład Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego
 • Zakład Języka Niemieckiego
 • Zakład Lingwistyki Stosowanej
 • Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki
 • Pracownia Badań nad Literaturą i Kulturą Okresu Baroku
 • Pracownia Niemieckojęzycznej Literatury Szwajcarii
 • Pracownia Estetyki Literatury
 • Pracownia Badań nad Społeczną Historią Literatury
 • Pracownia Badań Nad Literaturą i Mediami
 • Pracownia Przekładu Tekstów Literackich
 • Pracownia Lingwistyki Mediów
 • Pracownia Skandynawistyki
 • Pracownia Fonetyki

Instytut Filologii Polskiej edytuj

Dyrektor: dr hab. Paweł Kaczyński[13]
 • Zakład Historii Dawnej Literatury Polskiej
 • Zakład Historii Literatury Romantyzmu
 • Zakład Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski
 • Zakład Literatury XX i XXI wieku
 • Zakład Literatury Ludowej, Popularnej i Dziecięcej
 • Zakład Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej
 • Zakład Edytorstwa
 • Zakład Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych
 • Zakład Teorii Literatury
 • Zakład Historii Języka Polskiego
 • Zakład Współczesnego Języka Polskiego
 • Zakład Językoznawstwa Stosowanego
 • Centrum Badań Kognitywnych nad językiem i komunikacją
 • Pracownia Badań Humanistycznych nad Problematyką Górską
 • Pracownia Kultury Literackiej XX w.
 • Pracownia Komparatystyki Literackiej
 • Pracownia Współczesnych Form Krytycznych
 • Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów
 • Pracownia Badań Regionalnych
 • Pracownia Lingwistyki Antropologicznej
 • Pracownia Polszczyzny Mówionej
 • Pracownia Prostej Polszczyzny
 • Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców
 • Studium Języka i Kultury Litewskiej
 • Pracownia Badań nad Związkami Słowa i Obrazu w Praktykach Piśmiennych
 • Pracownia Badań nad Spuścizną Stanisława Vincenza
 • Pracownia Badań nad Słowotwórstwem Nazw Żeńskich

Instytut Filologii Romańskiej edytuj

Dyrektor: prof. dr hab. Beata Baczyńska[14]
 • Zakład Iberystyki
 • Zakład Językoznawstwa Francuskiego
 • Zakład Italianistyki
 • Zakład Literatury i Kultury Francuskiej
 • Zakład Translatologii
 • Pracownia Dydaktyki Języka Francuskiego
 • Pracownia Dydaktyki Języków Hiszpańskiego i Portugalskiego

Instytut Filologii Słowiańskiej edytuj

Dyrektor: dr hab. Oleh Beley[15]
 • Zakład Bohemistyki
 • Zakład Kroatystyki i Serbistyki
 • Zakład Ukrainistyki
 • Zakład Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego
 • Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej
 • Zakład Języka Rosyjskiego
 • Pracownia Interdyscyplinarnych Badań Przekładoznawczych
 • Pracownia Interdyscyplinarnych Studiów Nad Posttotalitaryzmami
 • Pracownia Macedonistyki

Instytut Nauk o Informacji i Mediach edytuj

Dyrektor: dr hab. Aneta Firlej-Buzon[16]
 • Zakład Bibliografii i Analizy Danych
 • Zakład Edytorstwa i Projektowania Publikacji
 • Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Książką i Komunikacją
 • Zakład Mediów Cyfrowych
 • Pracownia Humanistyki Cyfrowej

Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych edytuj

Dyrektor: dr hab. Katarzyna Biernacka-Licznar[17]
 • Zakład Filologii Greckiej
 • Zakład Filologii Łacińskiej
 • Zakład Filologii Nowołacińskiej
 • Zakład Filologii Indyjskiej
 • Zakład Neohellenistyki i Studiów Bliskowschodnich
 • Zakład Studiów Włoskich
 • Zakład Studiów Chińskich
 • Pracownia Starożytnego Bliskiego Wschodu i Tradycji Biblijnej
 • Pracownia Języka i Kultury Arabskiej
 • Pracownia Badań nad Tradycją Oralną

Katedra Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu edytuj

Kierownik: dr hab. Irena Barbara Kalla[18]
 • Zakład Dawnej Literatury Niderlandzkiej
 • Zakład Języka Niderlandzkiego
 • Zakład Językoznawstwa Niderlandzkiego
 • Zakład Współczesnej Literatury Niderlandzkiej i Afrikaans
 • Pracownia Glottodydaktyki
 • Pracownia Translatoryki i Języków Fachowych
 • Pracownia Studiów Kulturowych

Katedra Judaistyki edytuj

Kierownik: prof. dr hab. Marcin Wodziński[19]

Galeria edytuj

Przypisy edytuj

 1. Wrocławskie Środowisko Akademickie. Twórcy i ich uczniowie, pod red. A. Chmielewskiego, Wrocław 2007, s. 26.
 2. a b c d Oferta kształceniowa WF UWr na rok akademicki 2011/2012.
 3. Struktura WF UWr[on-line] [dostęp 2012-05-16].
 4. Przegląd Uniwersytecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, R. 15, Nr 11 (162), listopad 2009, s. 36.
 5. Źródło: Liczba studentów na UWr w roku akademickim 2011/2012, [w:] BIP UWr, stan na 31.12.2011 r.
 6. Przegląd Uniwersytecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, R. 15, Nr 11 (162), listopad 2009, s. 35.
 7. WF UWr – Władze. [dostęp 2023-06-27].
 8. Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Wrocławskiego w 2011 roku. uka.amu.edu.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-06-09)]. [on-line] [dostęp 2012-02-12].
 9. Wydział Filologiczny w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-01-12].
 10. IDiKS UWr – Struktura. [dostęp 2023-06-27].
 11. IFA UWr – Struktura. [dostęp 2023-06-27].
 12. IFG UWr – Dyrekcja. [dostęp 2023-06-27].
 13. IFP UWr – Dyrekcja. [dostęp 2023-06-27].
 14. IFR UWr – Dyrekcja. [dostęp 2023-06-27].
 15. IFS UWr – Dyrekcja. [dostęp 2023-06-27].
 16. INoIiM UWr – Dyrekcja. [dostęp 2023-06-27].
 17. ISKSIO UWr – Dyrekcja. [dostęp 2023-06-27].
 18. KFN UWr. [dostęp 2023-06-27].
 19. prof. dr hab. Marcin Wodziński. [dostęp 2023-06-27].

Linki zewnętrzne edytuj