Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

wydział Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego (WF UWr) – jeden z 10 oraz drugi pod względem liczby studentów wydział Uniwersytetu Wrocławskiego. Powstał w 1950 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Humanistycznego i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Filozoficzno-Historyczny[1]. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych[2].

Wydział Filologiczny
Faculty of Letters
Uniwersytet Wrocławski
Ilustracja
Dawny klasztor Premonstrantów, ob. Wydział Filologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Data założenia 1952
Państwo  Polska
Adres pl. Biskupa Nankiera 15
50-140 Wrocław
Liczba pracowników
• naukowych
446
372
Liczba studentów 7752
Dziekan dr hab. Marcin Cieński, prof. UWr
Położenie na mapie Wrocławia
Mapa konturowa Wrocławia, blisko centrum po prawej na dole znajduje się punkt z opisem „Wydział Filologiczny”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum po lewej na dole znajduje się punkt z opisem „Wydział Filologiczny”
Położenie na mapie województwa dolnośląskiego
Mapa konturowa województwa dolnośląskiego, po prawej znajduje się punkt z opisem „Wydział Filologiczny”
Ziemia51°06′25″N 17°02′14″E/51,106944 17,037222
Strona internetowa

Wydział Filologiczny jest jednostką interdyscyplinarną. Dzieli się na 8 instytutów oraz katedrę (filologii niderlandzkiej, judaistyki)[3]. Aktualnie zatrudnionych jest 372 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 33 z tytułem profesora, 57 na stanowisku profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego, 9 adiunktów ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 246 adiunktów ze stopniem doktora oraz 17 asystentów z tytułem magistra)[4].

Według stanu na koniec 2011 roku na wydziale studiuje łącznie 7752 studentów studiów I i II stopnia (5109 na studiach dziennych i 2643 na studiach zaocznych) oraz 302 doktorantów, odbywających studia doktoranckie w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego[5].

HistoriaEdytuj

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego wywodzi się z Wydziału Humanistycznego, jednego z sześciu uniwersyteckich wydziałów wspólnego zespołu Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej, założonego w 1945 roku na fundamentach dawnego Friedrich-Wilhelms Universität zu Breslau. W 1952 roku Wydział Humanistyczny przekształcono i podzielono na dwie odrębne jednostki naukowo-dydaktyczne: Wydział Filologiczny i Wydział Filozoficzno-Historyczny[6].

Władze (2020–2024)Edytuj

 • dziekan: dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr
 • prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą: dr hab. Justyna Ziarkowska, prof. UWr
 • prodziekan ds. dydaktyki i studiów stacjonarnych: dr hab. Monika Zaśko-Zielińska, prof. UWr
 • prodziekan ds. jakości kształcenia i studiów niestacjonarnych: dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr
 • prodziekan ds. studenckich: prof. dr hab. Stefan Kiedroń

Poczet dziekanówEdytuj

 • 1993–1999: dr hab. Krystyna Gabryjelska, prof. UWr – filolog (historia literatury francuskiej)
 • 1999–2005: prof. dr hab. Władysław Dynak – filolog (dydaktyka literatury, folklorystyka)
 • 2005–2012: dr hab. Michał Sarnowski, prof. UWr – filolog (językoznawstwo słowiańskie)
 • 2012–2020: dr hab. Marcin Cieński, prof. UWr – filolog (historia literatury polskiej okresu oświecenia)
 • od 2020 r.: dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr – dziennikarstwo i komunikacja społeczna (historia i teoria dzieła filmowego)

Kierunki kształceniaEdytuj

Poszczególne kierunki studiów prowadzone są przez wchodzące w skład Wydziału instytuty i katedry. Również studia podyplomowe prowadzone są, podobnie jak licencjackie i magisterskie, przez poszczególne jednostki naukowo-dydaktyczne. Możliwe jest również podjęcie studiów III stopnia w Studium Doktoranckim Wydziału Filologicznego.

Wydział Filologiczny prowadzi następujące kierunki studiów oraz specjalizację[7]:

 • Ponadto Wydział oferuje następujące studia podyplomowe[2]:
  • Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa dla bibliotekarzy
  • Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa dla nauczycieli-bibliotekarzy
  • Studia Podyplomowe Wydawca Produktów Cyfrowych
  • Studia Podyplomowe Dziennikarstwa i Public Relations
  • Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Filologii Polskiej
  • Doskonalące Studia Podyplomowe Polonistyczne
  • Studia Podyplomowe Komunikacji Językowej
  • Studia Podyplomowe Wydawnicze
  • Studia Podyplomowe Wiedzy o Teatrze i Filmie
  • Studia Podyplomowe Logopedyczne – pierwszy stopień
  • Studia Podyplomowe Logopedyczne drugi stopień – specjalność Neurologopedia
  • Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne w zakresie pedagogiki specjalnej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie
  • Studia Podyplomowe Przekładu
  • Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego
  • Studia Podyplomowe Wiedzy o Kulturze Żydowskiej i Holokauście
  • Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Języka Polskiego Jako Obcego
  • Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języków Romańskich
  • Studia Podyplomowe Języka i Kultury Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej
  • Studia Podyplomowe „Lider i animator społeczności lokalnej. Edukacja nieformalna”
  • Studia Podyplomowe Menadżer Kultury we współpracy Regionów Unii Europejskiej.
  • Podyplomowe Studia Promocji Kultury
  • Studia Podyplomowe Język czeski w biznesie
  • Studia Podyplomowe Język ukraiński w biznesie
  • Studia Podyplomowe Język rosyjski w biznesie
  • Studia Podyplomowe Rosjoznawstwo

Wydział ma uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych[8]:

 • doktora nauk humanistycznych w zakresie: bibliologii i informatologii, językoznawstwa i literaturoznawstwa,
 • doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie: bibliologii i informatologii, językoznawstwa i literaturoznawstwa.

Struktura organizacyjna[9]Edytuj

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji SpołecznejEdytuj

 
Siedziba Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
dyrektor: prof. dr hab. Andrzej Zawada
zastępca dyrektora ds. ogólnych: prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski
zastępca dyrektora ds. studenckich: dr hab. Leszek Pułka, prof. UWr
zastępca dyrektora ds. dydaktycznych: dr Karina Stasiuk-Krajewska
zastępca dyrektora ds. infrastruktury i współpracy z zagranicą: dr hab. Marek Bratuń

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr dzieli się na 5 zakładów[10]:

 • Zakład Dziennikarstwa
kierownik: prof. dr hab. Andrzej Zawada
 • Zakład Medioznawstwa
kierownik: dr hab. Aleksander Woźny
 • Zakład Piśmiennictwa i Filmu
kierownik: prof. dr hab. Stanisław Bereś
 • Zakład Projektowania Komunikacji
kierownik: prof. dr hab. Michael Fleischer
 • Zakład Teorii Komunikacji Społecznej
kierownik: prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski

Instytut Filologii AngielskiejEdytuj

dyrektor: dr hab. prof. UWr Marek Kuźniak
zastępca dyrektora ds. studenckich i współpracy międzynarodowej: dr Maja Lubańska
zastępca dyrektora ds. finansowych i rozwoju infrastruktury: dr hab. Michał Garcarz
zastępca dyrektora ds. nauki i rozwoju: dr Wojciech Drąg

Instytut Filologii Angielskiej UWr dzieli się na 5 zakładów i 7 pracowni naukowych[11]:

 • Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Porównawczego
kierownik: dr hab. Bożena Rozwadowska, prof. UWr
 • Zakład Glottodydaktyki
kierownik: prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik
 • Zakład Literatury Angielskiej i Studiów Porównawczych
kierownik: prof. dr hab. Ewa Kębłowska-Ławniczak
 • Zakład Literatury i Kultury Amerykańskiej
kierownik: dr hab. Mariusz Marszalski, prof. UWr
 • Zakład Translatoryki
kierownik: dr hab. Michał Garcarz

Pracownie

 • Pracownia Anglojęzycznej Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej
kierownik: dr Justyna Deszcz-Tryhubczak
 • Pracownia Badań Kulturowej Tożsamości Płci w Literaturze i Kulturze
kierownik: dr Elżbieta Klimek-Dominiak
 • Pracownia Fonetyki i Fonologii
kierownik: dr Przemysław Pawelec
 • Pracownia Badań Eksperymentalnych nad Językiem
kierownik: dr hab. Joanna Błaszczak, prof. UWr
 • Pracownia Literatury Angielskiej XIX i XX wieku
kierownik: dr hab. Anna Budziak, prof. UWr
 • Pracownia Studiów Postkolonialnych
kierownik: dr Dorota Kołodziejczyk
 • Pracownia Współczesnej Poezji Amerykańskiej i Kanadyjskiej
kierownik: wakat

Instytut Filologii GermańskiejEdytuj

 
Siedziba Instytutu Filologii Germańskiej UWr
dyrektor: prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz
zastępca dyrektora ds. ogólnych: prof. dr hab. Marek Hałub
zastępca dyrektora ds. dydaktycznych: prof. dr hab. Tomasz Małyszek

Instytut Filologii Germańskiej UWr dzieli się na 10 zakłady i 7 pracowni naukowych[12]:

 • Zakład Dydaktyki Literatury
kierownik: prof. dr hab. Edward Białek
 • Zakład Literatury Austriackiej
kierownik: prof. dr hab. Lucjan Puchalski
 • Zakład Glottodydaktyki
kierownik: prof. dr hab. Roman Lewicki
 • Zakład Języka Niemieckiego
kierownik: prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz
 • Zakład Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego
kierownik: prof. dr hab. Lesław Cirko
 • Zakład Kultury Krajów Niemieckojęzycznych i Śląska
kierownik: prof. dr hab. Marek Hałub
 • Zakład Lingwistyki Stosowanej
kierownik: prof. dr hab. Eugeniusz Tomiczek
 • Zakład Literatury Niemiec, Austrii i Szwajcarii XIX i XX wieku
kierownik: prof. dr hab. Mirosława Czarnecka
 • Zakład Literatury Niemieckiej do 1848 r.
kierownik: prof. dr hab. Wojciech Kunicki
 • Zakład Literatury Niemieckiej po 1945.
kierownik: prof. dr hab. Irena Światłowska-Prędota

W skład Instytutu wchodzi również sześć pracowni badawczych oraz instytutowa biblioteka.


Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i OrientalnychEdytuj

 
Siedziba Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr
dyrektor: dr hab. Gościwit Malinowski, prof. UWr.
zastępca dyrektora ds. ogólnych: dr Mariusz Plago
zastępca dyrektora ds. naukowych: dr Agnieszka Wojciechowska
zastępca dyrektora ds. dydaktycznych: dr Magdalena Wolf

Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr dzieli się na 5 zakładów:

 • Zakład Filologii Greckiej
kierownik: dr hab. Gościwit Malinowski, prof. UWr.
 • Zakład Filologii Łacińskiej
kierownik: dr hab. Jakub Pigoń, prof. UWr.
 • Zakład Filologii Nowołacińskiej
kierownik: dr hab. Teresa Szostek, prof. UWr.
 • Zakład Filologii Indyjskiej
kierownik: dr hab. Przemysław Szczurek
 • Zakład Neohellenistyki i Studiów Bliskowschodnich
kierownik: dr hab. Ilias Wrazas, prof. UWr.

W Instytucie działają też 3 pracownie:

 • Pracownia Badań nad Tradycją Oralną
kierownik: dr hab. Karol Zieliński
 • Pracownia Języka i Kultury Arabskiej
kierownik: p.o. mgr Olga Kotynia
 • Pracownia Języków i Kultury Bliskiego Wschodu
kierownik: dr Krzysztof Morta

W skład Instytutu wchodzą również Szkoła Języków Antycznych i Orientalnych, Ośrodek Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski w Ostrowie Wielkopolskim oraz instytutowa biblioteka.


Instytut Filologii PolskiejEdytuj

dyrektor: dr hab. prof. UWr Paweł Kaczyński
zastępca dyrektora ds. ogólnych i finansowych: prof. dr hab. Anna Janina Dąbrowska
zastępca dyrektora ds. dydaktycznych: dr Romana Łobodzińska
zastępca dyrektora ds. naukowych: dr hab. Paweł Kaczyński

Instytut Filologii Polskiej UWr dzieli się na 13 zakładów i 5 pracowni badawczych:

 • Zakład Edytorstwa
kierownik: dr hab. Waldemar Żarski
 • Zakład Historii Dawnej Literatury Polskiej
kierownik: prof. dr hab. Jacek Sokolski
 • Zakład Historii Języka Polskiego
kierownik: prof. dr hab. Jan Miodek
 • Zakład Literatury Polskiej po 1918 r.
kierownik: prof. dr hab. Joanna Pyszny
 • Zakład Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski
kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Biliński
 • Zakład Historii Literatury Romantyzmu
kierownik: prof. dr hab. Marian Ursel
 • Zakład Językoznawstwa Stosowanego
kierownik: prof. dr hab. Anna Dąbrowska
 • Zakład Literatury Ludowej, Popularnej i Dziecięcej
kierownik: prof. dr hab. Jolanta Ługowska
 • Zakład Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej
kierownik: prof. dr hab. Władysław Dynak
 • Zakład Studiów Żydowskich
kierownik: prof. dr hab. Marcin Wodziński
 • Zakład Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych
kierownik: dr hab. Sławomir Bobowski (p.o. kierownika)
 • Zakład Teorii Literatury
kierownik: prof. dr hab. Wojciech Soliński
 • Zakład Współczesnego Języka Polskiego
kierownik: prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj

Pracownie:

 • Pracownia Komparatystyki Literackiej
kierownik: dr hab. Marcin Cieński, prof. UWr
 • Pracownia Lingwistyki Antropologicznej
kierownik: wakat
 • Pracownia Lingwistyki Informatycznej
kierownik: wakat
 • Pracownia Literatury Polskiej po 1989 roku
kierownik: dr hab. Wojciech Browarny
 • Pracownia Prostej Polszczyzny
kierownik: wakat
 • Śląska Pracownia Regionalistyczna[13]
kierownik: dr hab. Wojciech Browarny

Instytut Filologii RomańskiejEdytuj

 
Siedziba Instytutu Filologii Romańskiej UWr
dyrektor: dr hab. Krystyna Gabryjelska, prof. UWr
zastępca dyrektora ds. dydaktycznych: dr Hanna Karaszewska

Instytut Filologii Romańskiej UWr dzieli się na 3 zakłady i pracownię badawczą:

 • Zakład Językoznawstwa Francuskiego
kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Skibińska-Cieńska
 • Zakład Literatury i Kultury Francuskiej
kierownik: dr hab. Krystyna Gabryjelska, prof. UWr
 • Zakład Iberystyki
kierownik: dr hab. Beata Baczyńska, prof. UWr.

Pracownia

 • Pracownia Języków Romańskich
kierownik: dr Monika Grabowska

Instytut Filologii SłowiańskiejEdytuj

dyrektor: prof. dr hab. Tadeusz Klimowicz
zastępca dyrektora ds. dydaktycznych: dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
zastępca dyrektora ds. ogólnych: dr Miłosz Bukwald

Instytut Filologii Słowiańskiej UWr dzieli się na 6 zakładów:

 • Zakład Bohemistyki
kierownik: dr Anna Zura (p.o.)
 • Zakład Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego
kierownik: dr Danuta Pytel-Pandey (p.o.)
 • Zakład Języka Rosyjskiego
kierownik: dr Bogumił Gasek (p.o.)
 • Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej
kierownik: dr hab. Anna Paszkiewicz
 • Zakład Kroatystyki i Serbistyki
kierownik: dr hab. Henryk Jaroszewicz
 • Zakład Ukrainistyki
kierownik: dr hab. Oleh Beley, prof. UWr

Instytut Informacji Naukowej i BibliotekoznawstwaEdytuj

 
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr
dyrektor: prof. UWr dr hab. Bożena Koredczuk
zastępca dyrektora ds. dydaktycznych: dr hab. Aneta Firlej-Buzon
zastępca dyrektora ds. ogólnych i naukowych: dr Agnieszka Łuszpak

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr dzieli się na 4 zakłady:

 • Zakład Teorii i Historii Książki
kierownik: prof. UWr dr hab. Bożena Koredczuk
 • Zakład Bibliotekoznawstwa
kierownik: prof. UWr dr hab. Bogumiła Staniów
 • Zakład Bibliografii i Informacji Naukowej
kierownik: dr hab. Aneta Firlej-Buzon
 • Zakład Książki Współczesnej i Edytorstwa
kierownik: dr hab. Małgorzata Góralska

Katedra Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z RotterdamuEdytuj

kierownik: doc. dr Bolesław Rajman
zastępca kierownika ds. dydaktycznych i studenckich: dr Jacek Karpiński
zastępca kierownika ds. kontaktów zagranicznych: dr Irena Barbara Kalla

Katedra Filologii Niderlandzkiej UWr dzieli się na 3 zakłady i 2 pracownie badawcze:

 • Zakład Języka Niderlandzkiego
kierownik: prof. dr hab. Stanisław Prędota
 • Zakład Dawnej Literatury Niderlandzkiej
kierownik: prof. dr hab. Stefan Kiedroń
 • Zakład Współczesnej Literatury Niderlandzkiej i Afrikaans
kierownik: dr Irena Barbara Kalla

Pracownie:

 • Pracownia Leksykologii i Leksykografii Niderlandzkiej
kierownik: prof. dr hab. Stanisław Prędota
 • Pracownia Dydaktyki Języków Germańskich
kierownik: doc. dr Bolesław Rajman

Katedra JudaistykiEdytuj

 
Katedra Judaistyki UWr

PrzypisyEdytuj

 1. Wrocławskie Środowisko Akademickie. Twórcy i ich uczniowie, pod red. A. Chmielewskiego, Wrocław 2007, s. 26.
 2. a b c d Oferta kształceniowa WF UWr na rok akademicki 2011/2012.
 3. Struktura WF UWr[on-line] [dostęp 2012-05-16].
 4. Przegląd Uniwersytecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, R. 15, Nr 11 (162), listopad 2009, s. 36.
 5. Źródło: Liczba studentów na UWr w roku akademickim 2011/2012, [w:] BIP UWr, stan na 31.12.2011 r.
 6. Przegląd Uniwersytecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, R. 15, Nr 11 (162), listopad 2009, s. 35.
 7. Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Wrocławskiego w 2011 roku [on-line] [dostęp 2012-02-12].
 8. Wydział Filologiczny w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-01-12].
 9. Struktura organizacyjna Wydziału na jego oficjalnej stronie [on-line] [dostęp 2012-02-12].
 10. Struktura ID UWr [on-line] [dostęp 2012-05-16].
 11. Struktura IFA UWr [on-line] [dostęp 2016-02-20].
 12. Struktura IFG UWr [on-line] [dostęp 2012-05-16].
 13. Śląska Pracownia Regionalistyczna.

Linki zewnętrzneEdytuj