Otwórz menu główne

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej (FMI PK, WFMiI PK) – wydział Politechniki Krakowskiej kształcący w systemach studiów: stacjonarnym i niestacjonarnym (I i II stopień) na kierunkach:

 • Fizyka techniczna – specjalności: Technologie multimedialne, Nowoczesne materiały i nanotechnologie, Modelowanie komputerowe,
 • Informatyka – specjalności: Informatyka stosowana, Grafika komputerowa i multimedia, Inżynieria obliczeniowa, Teleinformatyka,
 • Matematyka - specjalności: Matematyka w finansach i ekonomii, Modelowanie matematyczne,
 • makrokierunek Nanotechnologie i nanomateriały - specjalności: Inżynieria nanostruktur.
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Faculty of Physics, Mathematics and Computer Science
Politechnika Krakowska
Ilustracja
Data założenia 1999
Patron Tadeusz Kościuszko
Państwo  Polska
Adres 30-084 Kraków
ul. Podchorążych 1
Liczba pracowników
• naukowych
186[1]
142
Liczba studentów ok. 1800[1]
Dziekan dr hab. Andrzej Woszczyna, prof. PK
Położenie na mapie Krakowa
Mapa lokalizacyjna Krakowa
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej
Położenie na mapie województwa małopolskiego
Mapa lokalizacyjna województwa małopolskiego
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej
Ziemia50°04′29,28″N 19°54′31,43″E/50,074800 19,908730
Strona internetowa

Wydział zawarł porozumienie w sprawie współudziału w obszarze kształcenia doktorantów, w zakresie nauk matematycznych w ramach Studium Doktoranckiego prowadzonego przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podobne porozumienie podpisano w sprawie wspólnego kształcenia doktorantów w ramach Międzynarodowego Studium Doktoranckiego umożliwiające kształcenie doktorantów w zakresie nauk fizycznych wspólnie z Instytutem Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk.

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki powstał w roku 1999, jako siódmy wydział Politechniki Krakowskiej.

Struktura organizacyjnaEdytuj

 • Administracja Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki,
 • Instytut Fizyki (Katedra Struktury Materii, Katedra Fizyki Materiałów),
 • Instytut Matematyki (Zakład Analizy Matematycznej, Zakład Analizy Zespolonej, Zakład Równań Różniczkowych i Analizy Funkcjonalnej, Zakład Metod Geometrycznych),
 • Instytut Informatyki (Zakład Metod Obliczeniowych, Zakład Inteligencji Obliczeniowej, Zakład Modelowania Systemów Złożonych, Zakład Grafiki Komputerowej i Obliczeń Wysokiej Wydajności, Komputerowe Laboratoria Dydaktyczne),
 • Instytut Teleinformatyki (Zakład Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych, Zakład Systemów Rozproszonych),
 • Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii (Zakład Ekonomii, Zarządzania i Marketingu, Zakład Filozofii, Etyki i Socjologii, Pracownia Badań Edukacji i Rynku Pracy).

Władze (kadencja 2016-2020)Edytuj

 • dr hab. Andrzej Woszczyna, prof. PKDziekan
 • dr Ewa Gondek – Prodziekan, ds. kierunku Fizyka techniczna
 • dr Lech Sławik – Prodziekan, ds. kierunku Matematyka
 • dr inż. Jerzy Jaworowski – Prodziekan, ds. kierunku Informatyka
 
Siedziba Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej

Badania naukoweEdytuj

Na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki prowadzone są badania naukowe m.in. w zakresie[2]:

Fizyka

 • przemian fazowych i zjawisk krytycznych w materiałach magnetycznych,
 • spektroskopii dielektrycznej związków ciekłokrystalicznych i polimerów naturalnych,
 • astrofizycznych aspektów bombardowania jonowego tarcz organicznych,
 • symulacji komputerowych dotyczących tzw. fazy miękkiej, a w szczególności ciekłych kryształów oraz zjawiska dyfuzji (dynamika molekularna oraz metody Monte Carlo),
 • morfologii powierzchni przy użyciu profilometrii optycznej,
 • rozwijania teorii materiałów granularnych i auksetycznych,
 • badania nowych materiałów polimerowych pod kątem zastosowań w optoelektronice.

Matematyka

 • równań różniczkowych w przestrzeniach abstrakcyjnych,
 • zagadnień granicznych dla równań i nierówności różniczkowych oraz problemów sterowania optymalnego,
 • zagadnień analizy zespolonej i analizy funkcjonalnej,
 • wybranych zagadnień geometrii różniczkowej i algebraicznej,
 • współczesnych zagadnień probabilistyki,
 • nieskończonych układów nierówności funkcjonalno-różniczkowych.

Informatyka

 • rozwoju metod inteligencji obliczeniowej opartych na sztucznych systemach immunologicznych,
 • rozwoju metod generacji i adaptacji siatek,
 • możliwości asocjacyjnego przetwarzania wzorców w morfologicznej pamięci asocjacyjnej,
 • numerycznej analizy ustrojów wiotkich,
 • wieloskalowych symulacji adaptacyjną metodą elementów skończonych na równoległych systemach z procesorami wielordzeniowymi,
 • rozpoznawania i klasyfikacji obrazów,
 • wykorzystania metod oszczędnego próbkowania (compressed sensing),
 • przetwarzania języka naturalnego.

AdresEdytuj

 • Dziekanat Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej

ul. Podchorążych 1,
30-084 Kraków
tel.: +48 (12) 628 31 52

Siedzibą Wydziału jest Pałac Królewski w Łobzowie.

 • Instytut Fizyki Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej (F-1)

ul. Podchorążych 1,
30-084 Kraków
tel.: +48 (12) 628 25 80

 • Instytut Matematyki Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej (F-2)

ul. Warszawska 24,
31-155 Kraków
tel.: +48 (12) 628 29 88

 • Instytut Informatyki Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej (F-3)

ul. Warszawska 24,
31-155 Kraków
tel.: +48 (12) 628 27 80

 • Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej (F-4)

ul. Warszawska 24,
31-155 Kraków
tel.: +48 (12) 628 24 80

 • Instytut Teleinformatyki Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej (F-5)

ul. Warszawska 24,
31-155 Kraków
tel.: +48 (12) 628 26 70

 • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej

ul. Podchorążych 1,
30-084 Kraków
tel.: +48 (12) 628 31 48

Koła naukoweEdytuj

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki[3]

 • Koło Naukowe KWARK
 • Koło Naukowe Matematyków
 • Koło ENIGMA
 • Koło Naukowe Grafiki Komputerowej Visgraph
 • Koło Naukowe Informatyków
 • Koło Naukowe Instytutu Informatyki

Linki zewnętrzneEdytuj

PrzypisyEdytuj