Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

wydział Politechniki Warszawskiej

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej został utworzony w 1999 roku z istniejącego Instytutu Fizyki przy Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Znajduje się na terenie centralnym uczelni przy ul. Koszykowej 75.

Wydział Fizyki
The Faculty of Physics
Politechnika Warszawska
Ilustracja
Data założenia

1999

Państwo

 Polska

Województwo

 mazowieckie

Adres

ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa

Dziekan

Wojciech Wróbel

Położenie na mapie Warszawy
Mapa konturowa Warszawy, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Wydział Fizyki”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Wydział Fizyki”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Wydział Fizyki”
Ziemia52°13′17,11″N 21°00′26,14″E/52,221420 21,007260
Strona internetowa

Historia

edytuj

Wydział Fizyki jest jednym z najmłodszych wydziałów Politechniki Warszawskiej utworzonym w wyniku podziału Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej i kontynuującym jego tradycje[1].

Nauczanie fizyki w obecnym Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej ma już ponad stuletnią tradycję. Pierwszym wykładowcą fizyki był profesor Wiktor Biernacki. Spośród wybitnych fizyków, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju fizyki na Politechnice Warszawskiej należy wymienić w kolejności chronologicznej Profesorów: Józefa Wierusza-Kowalskiego, Stanisława Kalinowskiego, Mieczysława Wolfkego, Wacława Szymanowskiego, Szczepana Szczeniowskiego i Bohdana Karczewskiego. Pierwszą Katedrę Fizyki Doświadczalnej utworzono w 1919 – po otrzymaniu przez Politechnikę Warszawską statusu uczelni akademickiej. W 1921 powstaje druga katedra Fizyki. Po zakończeniu wojny, liczba katedr Fizyki wzrasta do czterech (trzy katedry na terenie centralnym i jedna na terenie południowym).

Instytut Fizyki Politechniki Warszawskiej powstał 1 września 1965. Jego zadaniem miało być usprawnienie i zintensyfikowanie działalności dydaktycznej i naukowej prowadzonej przez cztery katedry Fizyki rozrzucone po różnych wydziałach Uczelni. W roku 1970 w wyniku kompleksowej reorganizacji Politechniki Warszawskiej polegającej na zastąpieniu struktury katedralnej strukturą instytutową, Instytut Fizyki stał się jednolitą międzywydziałową jednostką zatrudniającą około 180 osób (w tym 2 profesorów, 10 docentów oraz około 100 pozostałych pracowników naukowo-dydaktycznych).

Rozwój fizyki na Politechnice Warszawskiej kształtował się we współpracy i konstruktywnej rywalizacji z innymi ośrodkami fizyki w Warszawie takimi jak Uniwersytet Warszawski i Instytut Fizyki PAN.

Władze Uczelni zawsze doceniały fundamentalny charakter wiedzy fizycznej w kształceniu inżyniera. Znalazło to swoje odbicie w powołaniu do życia w 1975 Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, w skład którego weszły dwa instytuty ogólnouczelniane – Instytut Fizyki i Instytut Matematyki. 1 września 1999 roku Instytut Fizyki przekształcony został w Wydział Fizyki, powołany do samodzielnego organizowania i prowadzenia ogólnouczelnianej działalności dydaktycznej i naukowej.

Władze Wydziału

edytuj

Władze Wydziału Fizyki w kadencji 2020–2024[2]

 • Dziekan – dr hab. inż. Wojciech Wróbel, prof. uczelni
 • Prodziekan ds. Ogólnych – dr inż. Przemysław Duda, prof. uczelni
 • Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju – prof. dr hab. inż. Mariusz Zdrojek
 • Prodziekan ds. Kształcenia – dr hab. inż. Katarzyna Rutkowska, prof. uczelni
 • Prodziekan ds. Studenckich – dr inż. Agnieszka Siemion

Zakłady naukowe

edytuj
 • Fizyki Układów Złożonych
 • Optyki i Fotoniki
 • Półprzewodników
 • Joniki Ciała Stałego
 • Badań Strukturalnych
 • Badań Wysokociśnieniowych
 • Fizyki Jądrowej

Samodzielna Pracownia

edytuj
 • Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych

Kierunki studiów I stopnia (inżynierskich)

edytuj
 • Fizyka Techniczna
  • Materiały i Nanostruktury
  • Optoelektronika
  • Fizyka Komputerowa
  • Fizyka Medyczna
 • Fotonika

Kierunki studiów II stopnia (magisterskich)

edytuj
 • Photonics
 • Fizyka Techniczna
  • Eksploracja Danych i Modelowanie Interdyscyplinarne
  • Fizyka Medyczna
  • Fizyka i Technika Jądrowa
  • Fizyka Zaawansowanych Materiałów
  • Optyka Stosowana

Kierunki studiów III stopnia (doktoranckich)

edytuj
 • Doktor Nauk Fizycznych
  • Fizyka Układów Złożonych
  • Optyka
  • Fizyka Ciała Stałego
  • Fizyka Jądrowa

Organizacje Studenckie

edytuj
 • Wydziałowa Rada Samorządu
 • Koło Naukowe Fizyki Komputerowej
 • Koło Naukowe Fizyków
 • Koło Naukowe Muzyka i Akustyka
 • Koło Naukowe Optyki i Fotoniki

Przypisy

edytuj
 1. Jerzy E. Garbarczyk (red.), Fizyka na politechnice Warszawskiej. Od Zakładów i Katedr przez Instytut do Wydziału, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015, ISBN 978-83-7814-447-2 [dostęp 2020-12-28] (pol.).
 2. Władze Wydziału Fizyki PW [online], Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej [dostęp 2020-12-28] (pol.).

Bibliografia

edytuj