Otwórz menu główne

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – wydział Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oferujący studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach[2]:

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
The Faculty Of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Ilustracja
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Data założenia 1 października 1960
Państwo  Polska
Adres ul. Romana Prawocheńskiego 15,
10-720 Olsztyn
Liczba studentów 2634[1]
Dziekan dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Ziemia53°45′37″N 20°27′39″E/53,760278 20,460833
Strona internetowa
Dziekan dr hab. inż. Krzysztof Świątek podczas 50 lecia wydziału

Historia WydziałuEdytuj

Ideę utworzenia Wydziału Geodezyjnego zawdzięcza się przedstawicielom olsztyńskich instytucji geodezyjnych. Wysunięta przez nich inicjatywa, spotkała się z poparciem ówczesnych władz Wyższej Szkoły Rolniczej oraz z uznaniem i pomocą władz wojewódzkich. Zaowocowało to utworzeniem 1 października 1960 roku Zawodowego Studium Geodezji Urządzeń Rolnych, w którym odbyła się pierwsza rekrutacja kandydatów na studia z zakresu geodezji i urządzeń rolnych. Następnie przyjęto za priorytet pozyskanie dla Studium niezbędnej kadry naukowo-dydaktycznej. Dzięki pomocy Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w Olsztynie pracę rozpoczęli pierwsi naukowcy. 3 grudnia 1967 r. przekształcono Studium Geodezji Urządzeń Rolnych w Wydział Geodezji Urządzeń Rolnych (WGUR), a 1 września 1970 r. zmieniono jego nazwę na Wydział Geodezji i Urządzeń Rolnych (WGiUR). 26 listopada 1971 r. Wydział uzyskał pierwsze uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora nauk technicznych i doktora nauk rolniczych z zakresu gleboznawstwa.

1 października 1972 r., wraz z przekształceniem Wyższej Szkoły Rolniczej w Akademię Rolniczo-Techniczną, otworzono Planetarium Lotów Kosmicznych. Z kolei 11 września 1978 r. oddano do użytku Obserwatorium Satelitarne w Lamkówku k. Barczewa oraz Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie. 1 lipca 1989 r. Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia. Natomiast 1 września 1992 r. dokonano zmiany ostatniej nazwy Wydziału na Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (WGiGP). 1 października 1997 r. nastąpiło uruchomienie kierunku gospodarka przestrzenna, a rok później informatyki, która w 2001 r. została przeniesiona na nowo powstały Wydział Matematyki i Informatyki. 1 września 1999 r. po połączeniu trzech szkół wyższych w Uniwersytet Warmińsko-Mazurski również WGiGP znalazł się w jego strukturze.

Natomiast 1 stycznia 2015 roku zmieniono nazwę jednostki na Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, a Wydział przejął od Wydziału Nauk Technicznych kształcenie na kierunkach związanych z budownictwem[3].

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego i doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia. W tym też zakresie realizuje studia doktoranckie.

Władze WydziałuEdytuj

Dziekan i prodziekani na kadencję 2012-2016:

Poczet dziekanówEdytuj

Opis kierunkówEdytuj

Kierunek Geodezja i kartografia przygotowuje studentów do pracy w szeroko pojętej geodezji, poczynając od wyznaczania położenia obiektów, przedstawiania ich na mapach, obsługę inżynierską, pomiary satelitarne, fotogrametryczne i teledetekcyjne, kataster nieruchomości, a na gospodarce nieruchomościami i wycenie nieruchomości kończąc.

Prowadzone są studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – inżynierskie (7 sem.), sp. geodezja i geoinformatyka, geodezja i szacowanie nieruchomości
 • studia drugiego stopnia – magisterskie, sp. geodezja i szacowanie nieruchomości (3 sem.), geodezja gospodarcza (3 sem.), geodezja i nawigacja satelitarna (3 sem.), kataster nieruchomości (3 sem.), geodezja i szacowanie nieruchomości (4 sem.), geodezja gospodarcza (4 sem.), geodezja i nawigacja satelitarna (4 sem.)

oraz studia niestacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – inżynierskie (7 sem.), sp. geodezja i geoinformatyka, geodezja i szacowanie nieruchomości
 • studia drugiego stopnia – magisterskie (3 sem.), sp. geodezja i szacowanie nieruchomości, geodezja inżynieryjna

Kierunek Gospodarka przestrzenna przygotowuje absolwentów do pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania i obrotu nieruchomościami, planowania przestrzennego, doradztwa i rzeczoznawstwa majątkowego. Prowadzone są studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – inżynierskie (7 sem.), sp. doradztwo na rynku nieruchomości, planowanie i inżynieria przestrzenna
 • studia drugiego stopnia – magisterskie, sp. gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami (3 sem.), zarządzanie nieruchomościami (3 sem.), gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami (4 sem.)

oraz studia niestacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – inżynierskie (7 sem.), sp. gospodarka przestrzenna
 • studia drugiego stopnia – magisterskie (3 sem.), sp. zarządzanie nieruchomościami

Struktura organizacyjnaEdytuj

 • Instytut Budownictwa
 • Instytut Geodezji
 • Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji
 • Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego
 • Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji
 • Katedra Geodezji Szczegółowej
 • Katedra Katastru i Zarządzania Przestrzenią
 • Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej
 • Katedra Zasobów Nieruchomości
 • Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego
 • Obserwatorium Satelitarne
 • Ośrodek Sprzętu Geodezyjnego

Studenckie Koła NaukoweEdytuj

Na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej funkcjonuje wiele kół naukowych pozwalających studentom rozwijać swoje zainteresowania:

 • Koło Naukowe Satelitarnych Obserwacji Ziemi
 • Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami
 • Koło Naukowe „Gospodarki Przestrzennej”
 • Naukowe Koło Studentów Geodezji i Kartografii „NADIR”
 • Koło Naukowe Geodetów „SCITUS”
 • Międzynarodowe Koło Naukowe Geodezji Satelitarnej i Nawigacji „GeoSiN”
 • Koło Naukowe Analiz Przestrzennych „GeoGis”

PrzypisyEdytuj

 1. Informator Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. 2012.
 2. Kierunki kształcenia 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015 | Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. wgipb.uwm.edu.pl. [dostęp 2015-10-25].
 3. Uchwała Nr 542 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany nazwy Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej [1].