Wydział Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

wydział Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Wydział Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – wydział Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Kształci studentów na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Wydział Geoinżynierii
The Faculty of Geoengineering
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Ilustracja
Wydział Geoinżynierii
Data założenia

1 stycznia 2020

Państwo

 Polska

Adres

ul. Romana Prawocheńskiego 15,
10-720 Olsztyn

Liczba studentów

2634[1]

Dziekan

dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM

Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, u góry nieco na prawo znajduje się punkt z opisem „Wydział Geoinżynierii”
Ziemia53°45′37″N 20°27′39″E/53,760278 20,460833
Strona internetowa

Historia WydziałuEdytuj

Nauki geodezyjneEdytuj

Ideę utworzenia Wydziału Geodezyjnego zawdzięcza się przedstawicielom olsztyńskich instytucji geodezyjnych. Wysunięta przez nich inicjatywa, spotkała się z poparciem ówczesnych władz Wyższej Szkoły Rolniczej oraz z uznaniem i pomocą władz wojewódzkich. Zaowocowało to utworzeniem 1 października 1960 roku Zawodowego Studium Geodezji Urządzeń Rolnych, w którym odbyła się pierwsza rekrutacja kandydatów na studia z zakresu geodezji i urządzeń rolnych. Następnie przyjęto za priorytet pozyskanie dla Studium niezbędnej kadry naukowo-dydaktycznej. Dzięki pomocy Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w Olsztynie pracę rozpoczęli pierwsi naukowcy. 3 grudnia 1967 r. przekształcono Studium Geodezji Urządzeń Rolnych w Wydział Geodezji Urządzeń Rolnych (WGUR), a 1 września 1970 r. zmieniono jego nazwę na Wydział Geodezji i Urządzeń Rolnych (WGiUR). 26 listopada 1971 r. Wydział uzyskał pierwsze uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora nauk technicznych i doktora nauk rolniczych z zakresu gleboznawstwa.

1 października 1972 r., wraz z przekształceniem Wyższej Szkoły Rolniczej w Akademię Rolniczo-Techniczną, otworzono Planetarium Lotów Kosmicznych. Z kolei 11 września 1978 r. oddano do użytku Obserwatorium Satelitarne w Lamkówku k. Barczewa oraz Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie. 1 lipca 1989 r. Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia. Natomiast 1 września 1992 r. dokonano zmiany ostatniej nazwy Wydziału na Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (WGiGP). 1 października 1997 r. nastąpiło uruchomienie kierunku gospodarka przestrzenna, a rok później informatyki, która w 2001 r. została przeniesiona na nowo powstały Wydział Matematyki i Informatyki. 1 września 1999 r. po połączeniu trzech szkół wyższych w Uniwersytet Warmińsko-Mazurski również WGiGP znalazł się w jego strukturze.

Natomiast 1 stycznia 2015 roku zmieniono nazwę jednostki na Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, a Wydział przejął od Wydziału Nauk Technicznych kształcenie na kierunkach związanych z budownictwem[2]. Na koniec 2019 wydział prowadził kształcenie na 4 kierunkach: Budownictwo, Geodezja i kartografia, Gospodarka przestrzenna, Inżynieria informacji.

Nauki związane ze środowiskiemEdytuj

W roku 1951 utworzono w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczej Wydział Rybacki, kształcący kadry dla potrzeb rybołówstwa morskiego oraz rybactwa śródlądowego. Wydział posiadał w latach 50. i 60. pełne prawa akademickie, najlepszą w kraju rybacką kadrę naukową i program kształcenia. W latach 1966–1968 katedry specjalizujące się w problematyce morskiej zostały przeniesione do Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie, gdzie utworzono Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności. Z pozostałych w Olsztynie czterech katedr: Rybactwa, Limnologii, Ichtiologii oraz Ekonomiki Przedsiębiorstw Rybackich, powołano przy Wydziale Zootechnicznym Oddział Rybactwa Śródlądowego. W 1970 roku z inicjatywy profesora Przemysława Olszewskiego i kadry naukowej, przy poparciu Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, na bazie Oddziału i przeniesionej z byłego Wydziału Zootechnicznego Katedry Zoologii, zarządzeniem Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego został powołany Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego. Z dniem 31 stycznia 1997 roku Wydział zmienił swoją dotychczasową nazwę i przekształcił się w Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa, co odpowiadało faktycznemu profilowi kształcenia i prowadzonych badań. Jednak od 1 maja 2012 roku wraz z rozwojem oferty dydaktycznej, rozwojem obszarów badawczych, potencjałem naukowym kadry i z przyjętą strategią rozwoju Wydział przyjął nazwę Wydział Nauk o Środowisku.

Na koniec 2019 wydział prowadził kształcenie na 3 kierunkach: Inżynieria środowiska, Rybactwo, Turystyka i rekreacja.

Połączone jednostkiEdytuj

W wyniku przeprowadzonej w 2018 roku przez ustawodawcę reformy i wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wprowadzającej ograniczenia liczby dyscyplin naukowych, 1 stycznia 2020 został powołany Wydział Geoinżynierii, z połączenia dotychczas dwóch funkcjonujących samodzielnie jednostek naukowych: Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa oraz Wydziału Nauk o Środowisku (kierunek Rybactwo został włączony w struktury Wydziału Bioinżynierii Zwierząt)[3][4].

Na Wydziale prowadzone są badania i zajęcia w zakresie dyscyplin naukowych: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, inżynieria lądowa i transport oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, prowadzone w 3 jednostkach: Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska, Instytut Geodezji i Budownictwa, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego i doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia. W tym też zakresie realizuje studia doktoranckie.

Struktura organizacyjnaEdytuj

  • Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska
  • Instytut Geodezji i Budownictwa
  • Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii
  • Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego
  • Obserwatorium Satelitarne
  • Ośrodek Sprzętu Geodezyjnego

PrzypisyEdytuj

  1. Informator Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. 2012.
  2. Uchwała Nr 542 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany nazwy Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej [1].
  3. https://www.gisplay.pl/gis/8408-nowy-wydzial-geoinzynierii-na-uwm-w-olsztynie.html.
  4. Nowy wydział na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – Gazeta Olsztyńska, gazetaolsztynska.pl [dostęp 2020-07-09] (pol.).