Wydział Historyczny Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Wydział Historyczny Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku – jeden z 6 wydziałów Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Prowadzi studia I i II stopnia na kierunku historia oraz posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

Dzieje WydziałuEdytuj

Wydział powstał w 1994. W 1996 uzyskał prawo do prowadzenia studiów magisterskich. W 2001 otrzymał prawo nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Na studia w Wydziale immatrykulowano ponad 3000 studentów[1].

Prowadzone studiaEdytuj

  • studia I stopnia na kierunku historia w specjalnościach: archeologiczna, archiwalno-muzealna, historia wojskowości, nauczycielska
  • studia II stopnia na kierunku historia w specjalnościach: archeologiczna, archiwalno-muzealna, historia wojskowości, nauczycielska
  • studia podyplomowe kwalifikacyjne (3-semestralne) historia i społeczeństwo[2].

Struktura WydziałuEdytuj

Inne osoby współpracujące z Wydziałem: prof. dr hab. Andrzej Chojnowski, prof. dr hab. Jan Dzięgielewski, prof. dr hab. Adam Miłobędzki, prof. dr hab. Mirosław Nagielski, prof. dr hab. Andrzej Skrzypek, dr hab. Stefan Ciara[3].

Władze dziekańskieEdytuj

  • Dziekan: dr hab. Bronisław Nowak prof. AH
  • Prodziekan: dr Radosław Wojciech Lolo

PrzypisyEdytuj

  1. O Wydziale. www.ah.edu.pl. [dostęp 2015-09-19].
  2. Oferta dydaktyczna. www.ah.edu.pl. [dostęp 2015-09-19].
  3. Kadra dydaktyczna. www.ah.edu.pl. [dostęp 2015-09-19].