Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie – wydział w ramach Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W jego ramach było reprezentowane nauki humanistyczne.

Gmach posejmowy, siedziba WH (około 1950)

Mieścił się w gmachu posejmowym przy ul. Marszałkowskiej 1 oraz przy ul. Adama Mickiewicza 5 i Tadeusza Kościuszki 9

W 1924 Wydział Filozoficzny (w 1922 skupiający 46 katedr zwyczajnych i 11 nadzwyczajnych) został podzielony na Wydział Humanistyczny i Wydział Matematyczno-Przyrodniczy[1]. Do Wydziału Humanistycznego zostało przyporządkowanych 28 katedr. W roku akademickim 1938/1939 na wydziale działały 32 katedry[2].

Na wydziale były reprezentowane nauki: historii, filologia klasyczna, anglistyka, romanistyka, slawistyka, językoznawstwo, filologia ruska, germanistyka, nauki orientalistyczne, historia sztuki, muzykologia, archeologia, etnologia, prehistoria.

Dziekanem wydziału na rok 1936/1937 został wybrany prof. Stanisław Łempicki[3]. Ostatnim dziekanem w okresie II RP na polskim UJK był prof. Jerzy Kuryłowicz wybrany na przełomie czerwca/lipca 1939[4].

Wykładowcy

edytuj

Absolwenci

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Jan Draus: Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1946. Portret kresowej uczelni. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2007, s. 21. ISBN 978-83-7188-964-6.
  2. Jan Draus: Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1946. Portret kresowej uczelni. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2007, s. 22. ISBN 978-83-7188-964-6.
  3. Kronika miejska. Nowi dziekani na U. J. K.. „Gazeta Lwowska”, s. 2, Nr 159 z 15 lipca 1936. 
  4. Nowe władze akademickie Uniw. Jana Kazimierza. „Gazeta Lwowska”, s. 3, Nr 149 z 6 lipca 1939. 

Bibliografia

edytuj