Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (WH, human) – jeden z 18 wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Ilustracja
Wydział Humanistyczny
Data założenia

1969

Państwo

 Polska

Adres

ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn

Dziekan

dr hab. Andrzej Szmyt

brak współrzędnych
Strona internetowa

Kierunki studiów Edytuj

 
Human

Wydział Humanistyczny prowadzi studia na następujących kierunkach:

Opis kierunków Edytuj

Na kierunku Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze są prowadzone studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – licencjackie (6 sem.), sp. dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

Na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia prowadzone są jako stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – licencjackie (6 sem.), sp. dokumentalistyka medialna, nowe media
 • studia drugiego stopnia – magisterskie (4 sem.), sp. dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edytorstwo tekstów, zarządzanie informacją naukową

oraz studia niestacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – licencjackie (6 sem.), sp. dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • studia drugiego stopnia – magisterskie (4 sem.), sp. dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Na kierunku Filologia prowadzone są studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – licencjackie (6 sem.), sp. filologia angielska, specjalność nauczycielska w zakresie języka angielskiego, filologia germańska, specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego, filologia rosyjska, filologia rosyjska z językiem angielskim, specjalność nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego
 • studia drugiego stopnia – magisterskie (4 sem.), sp. filologia angielska, specjalność nauczycielska w zakresie języka angielskiego, filologia germańska, specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego, filologia rosyjska, specjalność nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego

oraz studia niestacjonarne:

 • studia drugiego stopnia – licencjackie (4 sem.), sp. filologia angielska, filologia germańska

Na kierunku Filologia polska studia prowadzone są jako stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – licencjackie (6 sem.), sp. filologia polska, komunikowanie publiczne, specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego i wiedzy o kulturze, specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego
 • studia drugiego stopnia – magisterskie (4 sem.), sp. filologia polska, edytorstwo tekstów, specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego i wiedzy o kulturze, studia kulturowe, zarządzanie informacją naukową, specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego, nauczanie języka polskiego jako obcego

oraz studia niestacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – licencjackie (6 sem.), sp. informacja naukowa i bibliologia, komunikowanie publiczne
 • studia drugiego stopnia – magisterskie (4 sem.), sp. filologia polska

Na kierunku Filozofia prowadzone są studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – licencjackie (6 sem.), sp. filozofia, interakcje społeczne i kooperacja, specjalność etyczno-epistemologiczna
 • studia drugiego stopnia – magisterskie (4 sem.), sp. filozofia, studia kulturowe, specjalność nauczycielska w zakresie filozofii i etyki

Na kierunku Historia prowadzone są studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – licencjackie (6 sem.), sp. historia, specjalność nauczycielska w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie, turystyka historyczna
 • studia drugiego stopnia – magisterskie (4 sem.), sp. historia, archiwistyczna, edytorstwo tekstów, zarządzanie informacją naukową, specjalność nauczycielska w zakresie historii, specjalność nauczycielska w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie

oraz studia niestacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – licencjackie (6 sem.), sp. historia
 • studia drugiego stopnia – magisterskie (4 sem.), sp. historia

Na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo prowadzone są studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – licencjackie (6 sem.), sp. informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Na kierunku Logopedia prowadzone są studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – licencjackie (6 sem.), sp. logopedia

Na kierunku Stosunki międzynarodowe prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – licencjackie (6 sem.), sp. polityka europejska
 • studia drugiego stopnia – magisterskie (4 sem.), sp. stosunki międzynarodowe, wschodoznawstwo, zarządzanie informacją naukową

Na kierunku Wojskoznawstwo prowadzone będą od roku akademickiego 2015/2016 studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – licencjackie (6 sem.)

Struktura organizacyjna Edytuj

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Edytuj

Dyrektor: dr hab. Mariola Marczak[1]
 • Zakład Kultury Mediów
 • Zakład Historii Mediów i Metod Badań Medioznawczych
 • Zakład Komunikacji Społecznej I Języka Mediów
 • Zakład Filmu, Telewizji i Nowych Mediów

Instytut Filozofii Edytuj

Dyrektor: dr hab. Andrzej Kucner[2]
 • Zakład Filozofii Kultury i Dziedzictwa Kulturowego
 • Zakład Filozofii Współczesnej
 • Zakład Historii Filozofii i Etyki
 • Zakład Epistemologii, Logiki i Metodologii Nauk
 • Pracownia Filozofii Praktycznej i Badań Interdyscyplinarnych

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Edytuj

Dyrektor: dr hab. Irena Makarczyk[3]
 • Zakład Historii Starożytnej i Średniowiecznej
 • Zakład Historii Nowożytnej i Archiwistyki
 • Zakład Historii XIX i XX wieku
 • Zakład Studiów Strategicznych i Wojskoznawstwa
 • Zakład Historii Europy Wschodniej i Krajów Nadbałtyckich
 • Zakład Stosunków Międzynarodowych
 • Pracownia Antropologii i Metodologii Historii
 • Pracownia Badań nad Historią Mówioną i Dydaktyką Historii
 • Pracownia Historii Starożytnej i Kultury Antycznej
 • Pracownia Historii Gospodarczej i Kartografii
 • Pracownia Edycji Źródeł Historycznych
 • Pracownia Historii Warmii i Mazur
 • Pracownia Historii Wojskowości
 • Pracownia Archiwistyki i Metod Komputerowych
 • Pracownia Afrykanistyczna

Instytut Polonistyki i Logopedii Edytuj

Dyrektor: prof. dr hab. Mariusz Rutkowski[4]
 • Zakład Historii Języka Polskiego z Pracownią Logopedyczną
 • Zakład Współczesnego Języka Polskiego
 • Zakład Literatury Dawnej i XIX wieku
 • Zakład Literatury Współczesnej i Teorii Literatury

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Edytuj

Dyrektor: dr hab. Joanna Orzechowska[5]
 • Zakład Literatur Wschodniosłowiańskich
 • Zakład Językoznawstwa Słowiańskiego
 • Zakład Dydaktyki i Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego

Katedra Filologii Angielskiej Edytuj

Kierownik: dr hab. Ewa Kujawska-Lis[6]
 • Pracownia praktycznej nauki języka angielskiego
 • Pracownia językoznawstwa angielskiego
 • Pracownia literatury angielskiej i amerykańskiej
 • Pracownia historii i kultury krajów anglojęzycznych
 • Pracownia translatoryki

Katedra Filologii Germańskiej Edytuj

Kierownik: dr hab. Anna Dargiewicz[7]

Władze Wydziału Edytuj

W kadencji 2016-2020:[8]

Stanowisko Imię i nazwisko
Dziekan dr hab. Andrzej Szmyt
Prodziekan ds. nauki prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski
Prodziekan ds. studenckich i promocji dr Renata Rozbicka
Prodziekan ds. kształcenia dr Krzysztof Łożyński

Poczet dziekanów Edytuj

Historia Wydziału Edytuj

Historia Wydziału Humanistycznego sięga 19 czerwca 1969 roku, kiedy powołano drugą w Olsztynie uczelnię wyższą – Wyższą Szkołę Nauczycielską, składającą się z trzech wydziałów: Humanistycznego, Pedagogicznego i Matematyczno-Przyrodniczego. 1 lutego 1970 roku utworzono w strukturach Wydziału dwie jednostki: Zakład Języka i Literatury Pięknej oraz Zakład Nauk Filozoficzno-Społecznych. 20 sierpnia 1974 roku przekształcono Wyższą Szkołę Nauczycielską w Wyższą Szkołę Pedagogiczną nie zmieniając jej jednostek organizacyjnych.

Pod koniec lat 80. nastąpił dynamiczny rozwój nauk humanistycznych na WSP. Powstały wówczas: Instytut Historii (1988 rok), Instytut Nauk Filozoficzno–Społecznych (1989), Instytut Filologii Polskiej (1990), Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej (1994) oraz Instytut Prawa i Administracji (1996) i samodzielne Katedry: Filologii Angielskiej, Filologii Germańskiej oraz Socjologii. W 1993 roku Instytut Nauk Filozoficzno-Społecznych zmienił nazwę na Instytut Nauk Politycznych i Filozoficzno-Społecznych, a w 1999 r. został podzielony na dwa Instytuty: Nauk Politycznych oraz Filozofii. Z mniejszych jednostek na Wydziale powstały także samodzielne katedry: Filologii Angielskiej, Filologii Germańskiej oraz Socjologii. 24 marca 1997 r. Wydział otrzymał pierwsze uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie: językoznawstwo. Kolejne otrzymał 30 listopada 1998 r. w dyscyplinie literaturoznawstwo oraz 22 lutego 1999 r. z historii.

1 września 1999 roku powołano Uniwersytet Warmińsko-Mazurski na bazie Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego. Wydział Humanistyczny wszedł również w te struktury, nie zmieniając swojej nazwy. Za to kilkakrotnie zmieniały się adresy Wydziału: ul. Żołnierska, pl. Jedności Słowiańskiej, ul. ks. Feliksa Szrajbera, a od 10 lutego 2006 roku Wydział Humanistyczny przeniósł się do swojej nowej siedziby przy ul. Kurta Obitza w miasteczku akademickim Kortowo II. Od 29 maja 2006 r. Wydział posiada pełne prawa do nadawania do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Kolejne uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie filozofia otrzymał 28 kwietnia 2008 r. Z kolei 30 września 2010 r. Wydziałowi przyznano uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo[9].

Wydział Humanistyczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego i doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia i językozanwstwo oraz uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinach: językoznawstwo, literaturoznawstwo, filozofia. Prowadzi studia doktoranckie w dziedzinie nauk humanistycznych w wyżej wskazanych dyscyplinach.

Linki zewnętrzne Edytuj

Przypisy Edytuj

 1. IDiKS UWM - Władze. [dostęp 2019-06-16].
 2. IF UWM - Władze. [dostęp 2019-06-16].
 3. IHiSM UWM - Władze. [dostęp 2019-06-16].
 4. IPiL UWM - Władze. [dostęp 2019-06-16].
 5. ISW UWM - Władze. [dostęp 2019-06-16].
 6. KFA UWM - Władze. [dostęp 2019-06-16].
 7. KFG UWM - Władze. [dostęp 2019-06-16].
 8. WH UWM - Władze. [dostęp 2019-06-16].
 9. Uprawnienia habilitacyjne dla językoznawców, uwm.edu.pl [dostęp 2017-11-27] (pol.).