Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

wydział Politechniki Krakowskiej

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej (WIL PK) – jeden z największych i najstarszych wydziałów Politechniki Krakowskiej kształcący w systemie studiów: stacjonarnym i niestacjonarnym (I, II i III stopień) na kierunkach[1]:

 • Studia stacjonarne I stopnia:
  • Budownictwo (w języku polskim),
  • Budownictwo (w języku angielskim),
  • Gospodarka przestrzenna,
  • Transport,
 • Studia stacjonarne II stopnia:
  • Budownictwo (w języku polskim) – specjalności: Budowle – informacja i modelowanie (BIM), Budowlane obiekty inteligentne, Budowle i środowisko, Drogi kolejowe, Drogi, ulice i autostrady, Infrastruktura Transportu lotniczego, Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych, Mosty i budowle podziemne, Technologia i organizacja budownictwa, Zarządzanie i marketing w budownictwie,
  • Budownictwo (w języku angielskim) – specjalność: Konstrukcje budowlane i inżynierskie,
  • Transport – specjalności: Inteligentne zintegrowane systemy transportowe i logistyczne, Transport lotniczy, Transport miejski,
 • Studia stacjonarne III stopnia:
  • Budownictwo (w języku polskim),
  • Transport,
 • Studia niestacjonarne I stopnia:
  • Budownictwo (w języku polskim) – specjalności: Drogi kolejowe, Drogi, ulice i autostrady, Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Technologia i organizacja budownictwa,
  • Transport,
 • Studia niestacjonarne II stopnia:
  • Budownictwo (w języku polskim) – specjalności: Budowlane obiekty inteligentne, Drogi kolejowe, Drogi, ulice i autostrady, Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych, Mosty i budowle podziemne, Technologia i organizacja budownictwa, Zarządzanie i marketing w budownictwie, Zastosowanie informatyki w budownictwie,
  • Transport – specjalność: Systemy transportowe i logistyczne.
Wydział Inżynierii Lądowej
Faculty of Civil Engineering
Politechnika Krakowska
Ilustracja
Budynek wydziału, widok od ulicy Warszawskiej
Data założenia 1945
Typ Państwowa
Patron Tadeusz Kościuszko
Państwo  Polska
Adres ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Liczba pracowników
• naukowych

219
Liczba studentów 4118
Dziekan dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK
Położenie na mapie Krakowa
Mapa lokalizacyjna Krakowa
Wydział Inżynierii Lądowej
Wydział Inżynierii Lądowej
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Wydział Inżynierii Lądowej
Wydział Inżynierii Lądowej
Położenie na mapie województwa małopolskiego
Mapa lokalizacyjna województwa małopolskiego
Wydział Inżynierii Lądowej
Wydział Inżynierii Lądowej
Ziemia50°04′15,506″N 19°56′34,807″E/50,070974 19,943002
Strona internetowa

Wydział posiada nowoczesną i zmodernizowaną bazę laboratoriów, w tym Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego. Na wydziale działa Rada Przedsiębiorców – grupa przedstawicieli czołowych firm związanych z budownictwem i transportem, mająca istotny wpływ na kształtowanie programów studiów. WIL posiada szeroki wachlarz działalności naukowo-badawczej, prowadzi także współpracę z podmiotami gospodarczymi i instytucjami samorządowymi. W ramach programu Erasmus wydział współpracuje z 53 uczelniami na całym świecie[2].

Historia wydziału[3]Edytuj

Dzień 5.10.1945 r., to data początku funkcjonowania wydziału. Powołany dekretem z dnia 6.09.1946 r. Wydział Inżynierii, jako jeden z kilku Wydziałów Politechnicznych przy Akademii Górniczej, posiadał 3 oddziały – lądowy, wodny i geodezyjny. Powołana uchwałą Rady Ministrów z dnia 7.07.1954 r. Politechnika Krakowska zawierała m.in. Wydział Budownictwa Lądowego, od którego odłączono oddział wodny i geodezyjny, tworząc z nich Wydział Budownictwa Wodnego. Wydział Budownictwa Lądowego kształcił wówczas 840 studentów. W roku 1970, w wyniku reorganizacji uczelni, nastąpiła istotna zmiana także w organizacji wydziału. W miejsce zlikwidowanych katedr, ze stanowiących je zespołów utworzono instytuty. Taka struktura istnieje do dnia dzisiejszego z tym, że w strukturze instytutów istnieją katedry i zakłady. Ponadto na wydziale powołane zostały także samodzielne zakłady.

W 1987 r. wydział po raz kolejny zmienił swą nazwę na Wydział Inżynierii Lądowej.

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej[4]Edytuj

 • pomiary zużycia nośników energii w budynku przy zastosowaniu wybranych technologii i instalacji, badania wpływu systemów ogrzewania, chłodzenia i wentylacji pomieszczeń na parametry komfortu użytkowania, pomiary komfortu cieplnego i akustycznego w pomieszczeniach,
 • pomiary charakterystyk cieplnych badanych przegród budowlanych, badania i modelowanie wewnętrznych zysków ciepła od promieniowania słonecznego przez przegrody przeźroczyste i nieprzeźroczyste do pomieszczeń,
 • badanie wpływy automatyki, układów regulacji i inteligentnego sterowania na zużycie energii i jakość klimatu wewnętrznego,
 • sposoby szacowania kosztów eksploatacji poszczególnych systemów w kontekście przewidywanych kosztów inwestycyjnych na badane technologie, modelowanie i symulacje dynamiczne efektywności energetycznej budynków energooszczędnych z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych,
 • fizyka budowli, projektowanie budynków energooszczędnych, niekonwencjonalne źródła energii do ogrzewania budynków,
 • projektowanie i eksploatacja budowli nowej generacji (tzw. budowli inteligentnych) i automatyczne sterowanie budowlą,
 • problemy z zakresu inżynierii materiałów budowlanych, doskonalenie metodyki badana materiałów i konstrukcji budowlanych i, trwałość materiałów i konstrukcji budowlanych, ochrona przed korozją, nowe technologie realizacji konstrukcji, wzmocnienie i rekonstrukcja budowli, technologia betonu i prefabrykacji, betonowe konstrukcje sprężone, konstrukcje żelbetowe,
 • modelowanie komputerowe betonu i żelbetu, konstrukcje murowe i drewniane, konstrukcje zespolone i prefabrykowane, probabilistyczne metody projektowania, konstrukcje metalowe, teoria projektowania mostów i tuneli,
 • inżynieria ruchu obejmująca: badania procesów ruchu, analizy przepustowości dróg i skrzyżowań, bezpieczeństwo ruchu i infrastruktury transportowej, ochronę środowiska w transporcie, podstawy i doskonalenie metod projektowania infrastruktury transportowej,
 • planowanie systemów komunikacyjnych, w tym studia techniczno-ekonomiczne korytarzy transportowych, planowanie sieci transportowych, miejska komunikacja zbiorowa, transport lotniczy,
 • budownictwo drogowe i kolejowe z uwzględnieniem problemów technologii i mechaniki nawierzchni drogowej, kolejowej oraz lotniskowej,
 • statyka i dynamika budowli z uwzględnieniem wpływów sejsmicznych i parasejsmicznych oraz obciążeń wiatrem,
 • mechanika materiałów sprężystych, lepkich, plastycznych z uwzględnieniem zagadnień zniszczenia lub kontaktu,
 • metody obliczeniowe w teorii konstrukcji i mechanice materiałów, wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w mechanice konstrukcji, komputerowe symulacje i wspomaganie procesu projektowania konstrukcji,
 • formułowanie i rozwiązywanie zagadnień optymalnego kształtowania i sterowania konstrukcji,
 • systemy informacyjne, grafika komputerowa i modelowanie w budownictwie,
 • zarządzanie infrastrukturą transportowa, systemy sterowania ruchem, niezawodność i bezpieczeństwo w transporcie lotniczym, eksploatacja lotnisk,
 • kierowanie firmami transportowymi i logistycznymi, projektowanie inteligentnych systemów transportowych, zastosowanie telematyki w ruchu drogowym, systemy logistyki miejskiej,
 • organizacja i zarządzanie procesami budowlanymi, symulacje metody normowania procesów budowlanych, kierowanie podmiotami gospodarczymi, zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi, kształtowanie strategii i polityki rynkowej, kształtowanie kosztów w cyklu życia obiektów budowlanych (LCC); BIM – modelowanie informacji o budynku (3D – projektowanie; 4D – czas; 5D – koszt; 6D – użytkowanie).


Struktura organizacyjna[5]Edytuj

 • Administracja Wydziału Inżynierii Lądowej L-0,
 • Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych L-1
 • Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej L-2
 • Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie L-3
 • Instytut Mechaniki Budowli L-4
 • Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej L-5

Dziekani wydziału[6]Edytuj

Wydział Inżynierii Lądowej i Wodnej (1945 – 1953)Edytuj

Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej (1954 – 1984)Edytuj

 • Bronisław Kopyciński (1953/54 – 1955/56)
 • Michał Fuksa (1956/57 – 1957/58)
 • Kazimierz Sokalski (1958/59 – 1964/65)
 • Jan Wątorski (1965/66 – 1967/68)
 • Stefan Piechnik (1968/69 – 1972/73)
 • Krzysztof Piwowarski (1973/74 – 1977/78)
 • Władysław Muszyński (1978/79-1983/84)

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej (1985 – obecnie)Edytuj

 • Stefan Piechnik (1984/85 – 1989/90)
 • Antoni Stachowicz (1990/91 – 1995/96)
 • Kazimierz Furtak (1996/97 – 2001/02)
 • Jacek Śliwiński (2002/03 – 2007/08)
 • Tadeusz Tatara (2008/09 – 2016/17)
 • Andrzej Szarata (2016/17 – obecnie)

Władze (kadencja 2016-2020)[7]Edytuj

 • dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK – dziekan
 • dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK – prodziekan
 • dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK– prodziekan
 • dr inż. Marek Bauer – prodziekan
 • dr inż. Dorota Jasińska – prodziekan

Koła naukoweEdytuj

Wydział Inżynierii Lądowej[8]

 • Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych[9]
 • Koło Naukowe Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu
 • Koło Naukowe Konstrukcji Sprężonych
 • Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych CONKRET[10]
 • Koło Naukowe Konstrukcji Mostowych[11]
 • Koło Naukowe Fizyki Budowli
 • Koło Naukowe Drogi Kolejowe[12]
 • Koło Naukowe Logistyki TILOG[13]
 • Koło Naukowe Organizacji Budownictwa
 • Koło Naukowe Mechaniki Budowli[14]
 • Koło Naukowe Zastosowań Informatyki[15]
 • Koło Naukowe Geologów „KWARC”
 • Koło Naukowe Budownictwa Innowacyjnego InBud
 • Koło Naukowe Konstrukcji Drewnianych i Innych Surowców Tradycyjnych - KORNIKI
 • Koło Naukowe ECOPOWER
 • Koło Naukowe Drogowców WIRAŻ
 • Koło Naukowe Logistyki, Ekonomii i Marketingu

PrzypisyEdytuj

 1. Urszula Czarska, Informacje ogólne o studiach, www.wil.pk.edu.pl [dostęp 2016-02-25].
 2. Bianka Siwińska, Informator Maturzystów PERSPEKTYWY 2015, wrzesień 2014.
 3. Urszula Czarska, Historia wydziału, www.wil.pk.edu.pl [dostęp 2016-02-25].
 4. Wielu, Informator Wydziału Inżynierii Lądowej, 2015.
 5. Struktura Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, www.wil.pk.edu.pl [dostęp 2016-02-25].
 6. Urszula Czarska, Dziekani Wydziału w latach 1945–2008, www.wil.pk.edu.pl [dostęp 2016-02-25].
 7. Administrator, Władze Dziekańskie, www.wil.pk.edu.pl [dostęp 2016-02-25].
 8. Wykaz Kół Naukowych działających na Wydziale Inżynierii Lądowej.
 9. Strona Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych
 10. Conkret – Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych Politechniki Krakowskiej.
 11. Koło Naukowe Konstrukcji Mostowych Politechniki Krakowskiej.
 12. Strona Koła Naukowego Dróg Kolejowych.
 13. Strona Koła Naukowego Logistyki TILOG.
 14. Strona Studenckiego Koła Naukowego Mechaniki Budowli.
 15. Strona Koła Naukowego Zastosowań Informatyki.

Linki zewnętrzneEdytuj