Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki (WIEiA UZ) – jeden z 13 wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego, powstały 1 września 2001 roku wraz z powstaniem uniwersytetu[1]. Kształci on studentów na pięciu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk technicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych[2].

Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego
Faculty of Computer Science, Electrical Engineering and Automation of University of Zielona Góra
Uniwersytet Zielonogórski
Data założenia 1 września 2001
Państwo  Polska
Adres ul. prof. Z. Szafrana 2
1 65-516 Zielona Góra
Liczba pracowników
• naukowych
95
77
Dziekan dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ
Położenie na mapie Zielonej Góry
Mapa lokalizacyjna Zielonej Góry
Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego
Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego
Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego
Położenie na mapie województwa lubuskiego
Mapa lokalizacyjna województwa lubuskiego
Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego
Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego
Ziemia51°56′24,7981″N 15°31′44,4397″E/51,940222 15,529011
Strona internetowa

Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ jest jednostką interdyscyplinarną. W jego ramach znajdują się 3 instytuty [3]. Aktualnie zatrudnionych jest 77 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 11 z tytułem profesora, 17 doktora habilitowanego, 43 doktora oraz 6 magistrów. Liczbę pracowników uzupełnia 18 pracowników technicznych i administracyjnych[4]. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię „B”[5].

HistoriaEdytuj

Początki Wydziału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego związane są z powołaniem do życia w 1967 roku Wydziału Elektrycznego w strukturach ówczesnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze poprzez wydzielenie go z Wydziału Ogólnotechnicznego tejże uczelni. W latach 1996–2001 działał jako Wydział Elektryczny Politechniki Zielonogórskiej, a od 1 września 2001 roku – Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od września 2015 roku nazwę zmieniono na Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki[6].

Władze WydziałuEdytuj

W kadencji 2016–2020:[7]

Stanowisko Imię i nazwisko
Dziekan dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ
Prodziekan ds. Jakości Kształcenia dr inż. Anna Pławiak-​Mowna
Prodziekan ds. Rozwoju dr inż. Michał Doligalski

Poczet dziekanówEdytuj

 • 2015–2016: prof. dr hab. inż. Andrzej Paweł Obuchowicz – automatyk, robotyk (diagnostyka procesów, dyskretne systemy zdarzeniowe)
 • od 2016 r.: dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ – informatyk (sieci neuronowe, sieci komputerowe)

Kierunki kształceniaEdytuj

Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego prowadzi następujące kierunki studiów w roku akademickim 2018/2019[2]:

 • studia inżynierskie (pierwszego stopnia) , trwające 3,5 roku w trybie dziennym i zaocznym[8]:
  • elektronika i telekomunikacja (specjalności: elektronika prze­mysłowa, teleinformatyka, aparatura elektroniczna)
  • automatyka i robotyka (specjalności: automatyka prze­mysłowa, kom­put­erowe sys­temy sterowa­nia i diagnostyki)
  • biznes elektroniczny
  • efektywność energetyczna (specjalności: efek­ty­wna gospo­darka ener­gety­czna i utrzy­manie ruchu, ener­getyka rozpros­zona z OZE)
  • elektrotechnika (specjalności: cyfrowe sys­temy pomi­arowe, elek­troen­er­getyka i ener­goelek­tron­ika, sys­temy pomi­arowe i elektroener­getyka)
  • informatyka (specjalności: inżynieria sys­temów mikroin­for­maty­cznych, przemysłowe sys­temy infor­maty­czne, sieciowe sys­temy informatyczne)
 • studia magisterskie uzupełniające (drugiego stopnia), trwające 1,5 roku na następujących kierunkach i specjalnościach[9]:
  • automatyka i robotyka
  • elektrotechnika (specjalności: cyfrowe sys­temy pomi­arowe, elek­troen­er­getyka i ener­goelek­tron­ika, sys­temy pomi­arowe i elek­troen­er­getyka)
  • informatyka (specjalności: inżynieria kom­put­erowa, inżynieria sys­temów infor­maty­cznych, prze­mysłowe sys­temy infor­maty­czne, zin­te­growane sys­temy informatyczne)
 • studia doktoranckie (trzeciego stopnia), trwające 4 lata[10]:
  • automatyka i robo­t­yka
  • elek­trotech­nika
  • infor­matyka

Ponadto Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ oferuje następujące studia podyplomowe[11]:

 • technologie informatyczne
 • społeczeństwo w dobie internetu Rzeczy

Rada Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ ma prawo nadawa­nia stop­nia dok­tora habil­i­towanego nauk technicznych w dyscy­plinie elek­trotech­nika oraz automatyka i robo­t­yka. Pon­adto, ma uprawnienia nadawa­nia stop­nia dok­tora nauk tech­nicznych w dyscy­plinach: automatyka i robo­t­yka, elek­trotech­nika, informatyka[12].

Struktura organizacyjnaEdytuj

Dyrektor: prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek
Dyrektor: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ
Dyrektor: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz
  • Zakład Systemów Informatycznych i Obliczeń Inteligentnych
  • Zakład Robotyki i Systemów Sterowania
  • Zakład Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych
  • Pracownia Systemów Informatycznych

PrzypisyEdytuj

 1. Struktura organizacyjna Uniwersytetu Zielonogórskiego [on-line] [dostęp: 5.02.2019]
 2. a b kierunki studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim w roku akademickim 2018/2019 [on-line] [dostęp: 5.02.2019]
 3. http://pers.uz.zgora.pl:7777/pers/result_2.W?wp_wydzial_id=1&wp_kod= Struktura organizacyjna WIEiA UZ] [on-line] [dostęp: 5.02.2019]
 4. Liczba pracowników według stanu na rok akademicki 2017/2018 za Dziekanatem WIEiA
 5. Komunikat ministra [1] [on-line] [dostęp: 5.02.2019]
 6. Historia WIEiA UZ [on-line] [dostęp: 5.02.2019]
 7. Władze WIEiA UZ w kadencji 2016-2020 [on-line] [dostęp: 5.02.2019]
 8. Wykaz studiów I stopnia na WIEiA UZ w roku akademickim 2018/2019 [on-line] [dostęp: 2.02.2019]
 9. Wykaz studiów II stopnia na WIEiA UZ w roku akademickim 2018/2019 [on-line] [dostęp: 2.02.2019]
 10. Wykaz studiów III stopnia na WIEiA UZ w roku akademickim 2018/2019 [on-line] [dostęp: 2.02.2019]
 11. Wykaz studiów podyplomowych na WIEiA UZ w roku akademickim 2018/2019 [on-line] [dostęp: 2.02.2019]
 12. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych WIEiA UZ w roku akademickim 2018/2019 [on-line] [dostęp: 2.02.2019]

Linki zewnętrzneEdytuj