Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego

wydział Uniwersytetu Śląskiego

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (do 2003 roku Wydział Techniki) – jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2019 jako Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego[1].

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Department of Computer Science and Materials Science
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Ilustracja
Instytut Informatyki WIiNoM (Sosnowiec)
Data założenia

1964

Data likwidacji

1 października 2019

Państwo

 Polska

Województwo

 śląskie

Adres

Sosnowiec

Dziekan

dr hab. Danuta Stróż, prof. UŚ

Położenie na mapie Sosnowca
Mapa konturowa Sosnowca, u góry po lewej znajduje się punkt z opisem „Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, na dole znajduje się punkt z opisem „Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach”
Położenie na mapie województwa śląskiego
Mapa konturowa województwa śląskiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach”
Ziemia50°17′50,53″N 19°08′05,46″E/50,297370 19,134850
Strona internetowa

W ramach wydziału rozwijane są dwa obszary działalności naukowej: informatyka oraz nauka o materiałach, w ramach których prowadzona jest edukacja na następujących kierunkach:

 • informatyka,
 • informatyka inżynierska,
 • inżynieria biomedyczna,
 • inżynieria materiałowa,
 • edukacja techniczno-informatyczna,
 • Mechatronika (od roku 2011)

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na poziomach: studia licencjackie lub inżynierskie, magisterskie, doktoranckie oraz studia podyplomowe i kursy. Wydział ma prawo nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie informatyki oraz doktora i doktora habilitowanego w zakresie inżynierii materiałowej.

Wydział prowadzi badania[2] w zakresie nauk informatycznych oraz nauki o materiałach. Instytut Informatyki zajmuje się m.in. badaniami z zakresu: metod sztucznej inteligencji w systemach informatycznych i decyzyjnych, systemów i algorytmów ewolucyjnych, zastosowania zbiorów przybliżonych w bazach wiedzy oraz procesach wnioskowania, zabezpieczenia systemów sieciowych, budowy systemów biometrycznych, projektowania i wizualizacji, komputerowego wspomagania diagnostyki medycznej czy systemów informacji przestrzennej. W Instytucie Nauki o Materiałach realizowane są interdyscyplinarne badania naukowe z zakresu m.in. fizyki ciała stałego, materiałoznawstwa, fizykochemii materiałów, chemii polimerów. Dotyczą one m.in. struktury i właściwości materiałów (np. stopy z pamięcią kształtu, biomateriały), elektrochemicznych metod otrzymywania i badania materiałów, właściwości materiałów, metod badania struktury atomowej, elektronowej jak również komputerowego modelowania materiałów. Fizyka i technologia materiałów piezoceramicznych, technologia wytwarzania, morfologia, właściwości i zastosowania warstwy wierzchniej to główne obszary zainteresowań badawczych naukowców z Katedry Materiałoznawstwa.

Wydział współpracuje z licznymi zakładami przemysłowymi i podmiotami gospodarczymi.

Od 1 października 2019 roku, zarządzeniem Rektora UŚ, Wydział będzie funkcjonował jako Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego, wskutek połączenia z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Chemii[1].

Lokalizacja

edytuj

Wydział mieści się w Sosnowcu oraz Chorzowie. Siedziba dziekanatu WIiNoM znajduje się w budynku przy ulicy Żytniej 12 w Sosnowcu, gdzie znajduje się również Instytut Technologii i Mechatroniki. Natomiast przy ulicy Będzińskiej 39 zlokalizowany jest Instytut Informatyki (wyremontowany gmach dawnego Domu Studenta nr 1). W Chorzowie usytuowany jest Instytut Nauki o Materiałach (ul. 75 Pułku Piechoty 1A).

Kalendarium[3]

edytuj
1959

WSP w Katowicach – na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii utworzono nowy kierunek nauczania – wychowanie techniczne. Jednocześnie powołano do życia Sekcję Wychowania Technicznego

1964

WSP w Katowicach – w listopadzie zostaje utworzony Wydział Wychowania Technicznego. W skład jego struktury organizacyjnej weszły: Katedra Technologii Ogólnej, Katedra Wychowania Technicznego, Katedra Maszynoznawstwa oraz Katedra Elektrotechniki Ogólnej

1968

utworzony zostaje Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Wychowania Technicznego zostaje włączony do struktury Uniwersytetu. Stanowisko dziekana obejmuje prof. dr inż. Marian Janusz

1969

przekształceniu ulega dotychczasowa struktura uczelni, w skład Wydziału weszły Instytuty: Wychowania Technicznego; Mechaniki oraz Elektrotechniki

1970

doc. dr hab. Sławomir Wilk zostaje dziekanem Wydziału

1971

Wydział zmienia nazwę na Wydział Techniki; uruchomiony zostaje nowy kierunek studiów – informacja naukowo-techniczna

1973

połączone Instytuty: Elektrotechniki oraz Mechaniki tworzą nową jednostkę – Instytut Informacji Naukowo-Technicznej z siedzibą w Sosnowcu. Nowym dziekanem Wydziału zostaje doc. dr Jerzy Siechowski. Wstrzymana zostaje rekrutacja na kierunek mechaniczny i elektroniczny

1975

na potrzeby Wydziału przekazano część budynku przy ul. Partyzantów. Nowym dziekanem Wydziału zostaje doc. dr Julian Dudek

1976

po raz pierwszy na Wydziale Techniki odbyły się „Dni Wydziału”

1977

Instytut Informacji Naukowo-Technicznej przemianowano na Instytut Problemów Techniki

1981

nowym dziekanem Wydziału zostaje doc. dr hab. Jan Piecha

1982

na stanowisko dziekana zostaje powołany doc. dr hab. Henryk Morawiec. Do struktury Wydziału zostaje włączony Instytut Fizyki i Chemii Metali

1986

Wydział uzyskuje prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych

1989

Wydział obchodzi podwójny jubileusz: 30-lecia utworzenia kierunku wychowanie techniczne oraz 25-lecie istnienia Wydziału

1990

na Wydziale utworzono nowy kierunek – materiałoznawstwo. Stanowisko dziekana obejmuje doc. dr hab. Eugeniusz Łągiewka

1992

informacja naukowo-techniczna, materiałoznawstwo oraz wychowanie techniczne zostają zastąpione jednym kierunkiem studiów – wychowaniem technicznym

1993

zainicjowany zostaje nowy kierunek studiów – informatyka

1996

dr hab. Marian Surowiec zostaje dziekanem Wydziału. Otwarto policencjackie studia dzienne dla absolwentów informatyki

2000

w maju nastąpiło otwarcie nowej siedziby Instytutu Informatyki

2003

Wydział Techniki zostaje przemianowany na Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

2004

projekt zgłoszony przez Wydział do konkursu „Superpracownia 2003”, organizowanego w ramach programu Internet w szkołach – projekt Prezydenta RP, znalazł się wśród nagrodzonych opracowań

2005

stanowisko dziekana obejmuje prof. UŚ dr hab. inż. Zygmunt Wróbel

2008

na Wydziale odbywa się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. inż. Janowi Węglarzowi – wybitnemu uczonemu, światowej sławy informatykowi, inicjatorowi i twórcy infrastruktury informatycznej dla środowiska naukowego w Polsce. Funkcję dziekana sprawuje prof. UŚ dr hab. Jan Ilczuk

2009

jubileusz 45-lecia istnienia Wydziału. Z tej okazji w sosnowieckim muzeum (Pałac Schöena) zorganizowana zostaje jubileuszowa sesja

2019 włączenie Wydziału w skład Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych

Struktura

edytuj

Wydział podzielony jest na 2 instytuty, jedną katedrę, które razem podzielone są na 15 zakładów. W ramach wydziału wyszczególnione są instytuty, katedry i zakłady o określonych specjalizacjach:

 • Instytut Informatyki
  • Zakład Algorytmiki i Inteligencji Obliczeniowej
  • Zakład Systemów Informatycznych
  • Zakład Systemów Komputerowych
  • Zakład Modelowania i Grafiki Komputerowej
  • Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych
 • Instytutu Nauki o Materiałach
  • Zakład Badań Strukturalnych
  • Zakład Krystalografii
  • Zakład Materiałów Amorficznych i Nanokrystalicznych
  • Zakład Modelowania Materiałów
  • Zakład Polimerów i Technologii Materiałów
  • Zakład Elektrochemii Materiałów
 • Katedra Materiałoznawstwa
  • Zakład Dydaktyki Przedmiotów Technicznych
  • Zakład Badań Warstwy Wierzchniej
  • Zakład Elektroceramiki Funkcjonalnej
  • Zakład Technologii Warstw Powierzchniowych

Przypisy

edytuj
 1. a b Reorganizacja Uniwersytetu Śląskiego. Zamiast dwunastu wydziałów, będzie tylko osiem. [dostęp 2019-08-01].
 2. J. Ilczuk: 45-lecie istnienia Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach. 1964–2009. Sosnowiec 2009.
 3. Wybór i opracowanie na podstawie:
  • „Mądrość zbudowała sobie dom…”. Uniwersytet Śląski 1968–2008. Dzieje, dokumentacja, źródła. Red. A. Barciak. Katowice 2008.
  • „Wyrósł z dobrego drzewa…”. Uniwersytet Śląski 1968–1998. Fakty, dokumenty, relacje. Red. A. Barciak. Katowice 1998.
  • J. Ilczuk: 45-lecie istnienia Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach. 1964–2009. Sosnowiec 2009.

Linki zewnętrzne

edytuj