Wydział Krajowy – organ przygotowawczy i wykonawczy wybierany przez Sejm Krajowy na okres 6 lat (okres kadencji Sejmu Krajowego), ale w praktyce kadencja Wydziału trwała aż do wybrania nowego Wydziału Krajowego przez nowy sejm.

Na czele zarówno Sejmu Krajowego, jak i Wydziału Krajowego stał marszałek krajowy. Członkowie Wydziału nie byli zależni od zaufania sejmu i nie mogli być przez sejm odwołani przed upływem ich kadencji.

Wydział krajowy spełniał funkcje przekazane przez statut krajowy i przez późniejsze ustawodawstwo. Spełniał funkcje komisji parlamentarnych, ale również funkcje bieżącej administracji.

W skład Wydziału Krajowego do 1914 wchodziło 6 członków, później ich liczbę zwiększono do 8.