Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego

wydział Uniwersytetu Śląskiego

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach został utworzony w 1968 roku wraz z powołaniem do życia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstał z połączenia odpowiednich wydziałów Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, z 31 lipca 1968 r., Wydział kontynuował kierunki kształcenia i działalność naukową scalonych jednostek. Jego historię tworzyły takie postacie, jak: prof. Marek Kuczma, matematyk, twórca polskiej szkoły równań funkcyjnych; związany z tym wydziałem był prof. Jan Mikusiński twórca rachunku operatorów, prof. Andrzej Pawlikowski, fizyk, twórca katowickiej fizyki teoretycznej; prof. August Chełkowski, fizyk i polityk, twórca szkół naukowych na Śląsku: fizyki molekularnej i fizyki ciała stałego, jego działalność naukowa znalazła uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą.

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Ilustracja
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ przy ul. Bankowej 14. Mozaika przedstawiająca orła w abstrakcyjnym ujęciu, na elewacji od strony ul. Chełkowskiego. Magdalena Kurek, Henryk Kobyliński, 1972.
Data likwidacji

1 października 2019

Państwo

 Polska

Adres

ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice

Dziekan

prof. zw. dr hab. Karol Kołodziej

Położenie na mapie Katowic
Mapa konturowa Katowic, u góry znajduje się punkt z opisem „Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, na dole znajduje się punkt z opisem „Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ”
Położenie na mapie województwa śląskiego
Mapa konturowa województwa śląskiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ”
Ziemia50°15′42,57″N 19°01′41,14″E/50,261825 19,028094
Strona internetowa

Wydział zajmuje kilka budynków w Katowicach: przy ulicy Bankowej 14 (Instytut Matematyki; Instytut Fizyki; Instytut Chemii); ulicy Uniwersyteckiej 4 (Instytut Fizyki) oraz ul. Szkolnej 9 (Instytut Chemii). Ma prawo do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii, doktora i doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki oraz doktora i doktora habilitowanego nauk matematycznych w zakresie matematyki. W obrębie jego struktury funkcjonują trzy instytuty: Matematyki, Fizyki oraz Chemii. Edukacja w ramach studiów stacjonarnych I stopnia prowadzona jest na następujących kierunkach: matematyka, fizyka, fizyka medyczna, ekonofizyka, biofizyka, fizyka techniczna, chemia, technologia chemiczna, informatyka oraz informatyka stosowana. Studia odbywają się w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Wydział organizuje konferencje krajowe i międzynarodowe oraz ogólnopolskie konkursy, takie jak: „Fizyka się liczy” czy „Konkurs imienia Marka Kuczmy”. Naukowcy realizujący projekty badawcze współpracują z ośrodkami europejskimi i amerykańskimi.

Od 1 października 2019 roku, zarządzeniem Rektora UŚ, Wydział będzie funkcjonował jako Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego, wskutek połączenia z Wydziałem Informatyki i Nauki o Materiałach[1].

Kalendarium[2]

edytuj
1968

utworzono Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, jako jeden z czterech pierwszych wydziałów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pierwszym dziekanem został doc. dr hab. August Chełkowski

1969

zmiana struktury organizacyjnej Uniwersytetu, w skład Wydziału weszły Instytuty: Matematyki, Fizyki, Chemii oraz Ośrodek Obliczeniowy

1972

dziekanem Wydziału został doc. dr hab. Tadeusz Dłotko. Na potrzeby Wydziału oddano nowy budynek przy ul. Bankowej 14 oraz zespół dydaktyczny i warsztaty dla Instytutu Fizyki przy ul. Uniwersyteckiej

1973

rozpoczęto rekrutację na nowy kierunek – chemię

1974

utworzono nowy Instytut: Fizyki i Chemii Metali

1975

w Instytucie Fizyki odbył się XXIV Ogólnopolski Zjazd Fizyków

1976

dotychczasowy Ośrodek Obliczeniowy, funkcjonujący na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, przekształcono w nową jednostkę o charakterze międzywydziałowym – Centrum Techniki Obliczeniowej Uniwersytetu Śląskiego

1978

dziekanem Wydziału został doc. dr hab. Franciszek Buhl

1980

w Instytucie Fizyki powstała grupa NSZZ „Solidarność”. Na pierwszym posiedzeniu Tymczasowego Uczelnianego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” został wybrany przewodniczący – dr Jan Jelonek z Instytutu Fizyki. W tym samym roku grupa studentów z Wydziału podjęła inicjatywę utworzenia Niezależnej Organizacji Studenckiej, 28 października powstało Niezależne Zrzeszenie Studentów

1981

w bibliotece Instytutu Fizyki powstała czytelnia wydawnictw niezależnych. Na stanowisko rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wybrano prof. dra hab. Augusta Chełkowskiego, współtwórcę Instytutu Fizyki

1982

do struktury organizacyjnej Wydziału Techniki wszedł Instytut Fizyki i Chemii Metali

1987

dziekanem Wydziału został doc. dr hab. Edward Siwek

1990

nowym dziekanem Wydziału został prof. dr hab. Marek Zrałek

1991

Wydział uzyskał (utracone w 1988 roku) prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie matematyki

1992

otwarcie studiów doktoranckich

1993

nowym dziekanem Wydziału został prof. dr hab. Jerzy Zioło

1994

Wydział uzyskał ponownie prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie fizyki

1997

Instytut Fizyki oraz redakcja „Dziennika Zachodniego” zorganizowały XXXIV Zjazd Fizyków Polskich

2000

kierownik Zakładu Fizyki Magnetyków w Instytucie Fizyki prof. dr hab. Jerzy Warczewski został mianowany członkiem zagranicznym Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych. W maju Instytutowi Fizyki nadano imię prof. Augusta Chełkowskiego, twórcy i współorganizatora Instytutu. Wydano także książkę pt. „Światło ze Śląska – wspomnienia o Auguście Chełkowskim”

2002

kierownik Zakładu Biomatematyki prof. Andrzej Lasota otrzymał Medal im. Wacława Sierpińskiego, wręczenia dokonał JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Piotr Węgleński. Współorganizatorem uroczystości było Polskie Towarzystwo Matematyczne. W Ustroniu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Fizyki Teoretycznej: „Kwantowe Układy złożone” zorganizowana przez Instytut Fizyki

2003

czasopismo „Acta Chromatographica” wydawane przez Instytut Chemii zostało wpisane na tzw. „listę filadelfijską”, prestiżowy i trudno dostępny wykaz zawierający tytuły, których wpływ na rozwój danej dyscypliny można udokumentować w sposób naukowometryczny. W tym samym roku w Ustroniu odbyła się, organizowana przez Zakład Biofizyki Molekularnej w Instytucie Fizyki przy współpracy z Akademią Niskich Temperatur z Odessy, międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Nieliniowe zjawiska dielektryczne w cieczach złożonych”. Senat UŚ zdecydował także o wmurowaniu w budynku Instytutu Chemii tablicy upamiętniającej działalność prof. Józefa Pietera, wybitnego psychologa, pedagoga i filozofa, orędownika powstania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach programu Polish-German Dialogue 2003 Instytut Fizyki gościł grupę niemieckich studentów. Dyrektor Instytutu Fizyki prof. dr hab. Jerzy Łuczka został członkiem Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Europejską Fundacją Nauki przy prezydium PAN

2005

Instytut Fizyki utrzymał prawo do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk fizycznych. Rok 2005 ogłoszony został Światowym Rokiem Fizyki. Z tej okazji Instytut Fizyki zorganizował spotkanie pt. „O przełomowych pracach Einsteina – 100 lat później”, podczas którego miało miejsce wręczenie nagrody najlepszemu studentowi fizyki. Wyróżnienie przyznano po raz pierwszy. Na prośbę prof. Warczewskiego związaną z Światowym Rokiem Fizyki Wojciech Kilar skomponował Sinfonię de motu[3]

2007

We współpracy z francuskim Uniwersytetem w Le Mans została uruchomiona nowa specjalność dla studentów fizyki – nanofizyka i materiały mezoskopowe – modelowanie i zastosowanie. W marcu Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii obchodził „Święto Liczby Pi”. Instytut Fizyki we współpracy ze Śląskim Kuratorium Oświaty zorganizował dla 42 nauczycieli fizyki z regionu szkolenie w Europejskim Centrum Badań Jądrowych w Genewie. W październiku odbyła się kolejna odsłona „Osobliwości Świata Fizyki” zorganizowana przez Zakład Dydaktyki Fizyki. Pod koniec roku w Instytucie Fizyki odbyła się także Trzecia Dyskusja Panelowa pt „Oblicza fizyki – między fascynacją a niepokojem. Rola fizyki w rozwoju naszej cywilizacji i kultury”

2012

Wynikiem decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Instytut Chemii uzyskał prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia

Struktura

edytuj
 
Budynek główny Instytutu Chemii UŚ w Katowicach
 
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Instytut Matematyki
 • Zakład Logiki Matematycznej
 • Zakład Teorii Mnogości i Topologii
 • Zakład Algebry i Teorii Liczb
 • Zakład Równań Funkcyjnych
 • Zakład Równań Różniczkowych
 • Zakład Analizy Rzeczywistej
 • Zakład Biomatematyki
 • Zakład Teorii Prawdopodobieństwa
 • Zakład Informatyki i Matematyki Dyskretnej
 • Zakład Metod Matematycznych w Ekonomii i Finansach
 • Pracownia Komputerowa
 • Pracownia Dydaktyki Matematyki
 • Pracownia Kształcenia Elektronicznego
Instytut Fizyki
 • Zakład Fizyki Ciała Stałego
 • Zakład Fizyki Ferroelektryków
 • Zakład Biofizyki i Fizyki Molekularnej
 • Zakład Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań
 • Zakład Fizyki Kryształów
 • Zakład Teorii Pola i Cząstek Elementarnych
 • Zakład Fizyki Teoretycznej
 • Zakład Astrofizyki i Kosmologii
 • Pracownia Dydaktyki Fizyki
 • Zespół Dydaktycznych Pracowni Fizycznych
 • Zakład Fizyki Medycznej
 • Zakład Metod Komputerowych Fizyki i Elektroniki
 • Warsztaty Doświadczalne Instytutu Fizyki
 • Laboratorium Ochrony Środowiska
Instytut Chemii
 • Zakład Chemii Polimerów
 • Zakład Dydaktyki Chemii
 • Zakład Chemii Ogólnej i Chromatografii
 • Zakład Chemii Organicznej
 • Zakład Chemii Nieorganicznej, Metaloorganicznej i Katalizy
 • Zakład Chemii Analitycznej
 • Zakład Chemii Fizycznej
 • Zakład Fizyki Chemicznej
 • Zakład Chemii Materiałów i Technologii Chemicznej
 • Zakład Chemii Teoretycznej
 • Zakład Krystalografii
 • Zakład Syntezy Organicznej
 • Pracownia Techniczna
 • Laboratorium Analiz Chemicznych

Linki zewnętrzne

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. Reorganizacja Uniwersytetu Śląskiego. Zamiast dwunastu wydziałów, będzie tylko osiem. [dostęp 2019-08-01].
 2. Wybór i opracowanie na podstawie:
  • „Mądrość zbudowała sobie dom…”. Uniwersytet Śląski 1968–2008. Dzieje, dokumentacja, źródła. Red. A. Barciak. Katowice 2008.
  • „Wyrósł z dobrego drzewa…”. Uniwersytet Śląski 1968–1998. Fakty, dokumenty, relacje. Red. A. Barciak. Katowice 1998.
 3. Sinfonia de Motu na otwarcie XXXVIII Zjazdu Fizyków Polskich. [dostęp 2012-10-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-02)].