Otwórz menu główne

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – jednostka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, kształcąca lekarzy weterynarii.

HistoriaEdytuj

Wydział powstał 10 października 1944 r., początkowo związany z nowo powstałym 23 października 1944 r. Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Na uniwersytecie powstały wówczas 4 pierwsze wydziały: Przyrodniczy, Rolny, Lekarski i właśnie Wydział Weterynaryjny (wówczas).

W roku akademickim 1944/1945 uruchomiono pierwsze dwa lata studiów ze 160 studentami którzy studiowali na przedwojennych uczelniach weterynaryjnych, aby już w 1945 r. wydać 7 pierwszych dyplomów lekarza weterynarii w powojennej Polsce. W 1945 r. nadano dwa stopnie doktora habilitowanego (Stefan Koeppe i Tadeusz Żuliński) oraz 5 stopni doktora nauk weterynaryjnych.

W kwietniu 1946 r. powstało 13 podstawowych katedr, często wspólnych dla pozostałych wydziałów nowego uniwersytetu (głównie dla lekarskiego i weterynaryjnego), rozmieszczonych w różnych częściach miasta. W połowie lat 50. wybudowano nowy gmach - Collegium Veterinarium oraz kliniki weterynaryjne. Zlokalizowano w nich wszystkie jednostki Wydziału, z wyjątkiem Katedry Biochemii (dawna siedziba przy ul. Lubartowskiej, obecnie w gmachu przy ul. Akademickiej 13). W styczniu 2015 roku oddano do użytku nowy budynek Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt, w którym znajdują się siedziby czterech katedr wydziału, a także pracownie naukowo - dydaktyczne, laboratoria wyposażone w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, gabinety zabiegowe i sale operacyjne oraz całodobowa przychodnia dla zwierząt.

Pierwszym dziekanem był prof. dr Józef Parnas. Dzieło to kontynuowali kolejni dziekani Wydziału, profesorowie: Kazimierz Krysiak, Alfred Trawiński, Tadeusz Żuliński i Marian Chomiak.

W roku 1955 Wydział stał się częścią nowo powstałej Wyższej Szkoły Rolniczej (WSR), przekształconej w 1972 r. w Akademię Rolniczą, a w 2008 r. w Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

W roku 1995 zmieniono jego nazwę na Wydział Medycyny Weterynaryjnej, podobnie jak trzech pozostałych krajowych wydziałów weterynaryjnych. Tym samym powrócono do prastarej nazwy, którą nosiła już w końcu XIX w. Lwowska Akademia Medycyny Weterynaryjnej.

WMW UP w Lublinie prowadzi stacjonarne studia dzienne oraz wieczorowe na kierunku: weterynaria

Struktura wydziałuEdytuj

Obecnie w skład wydziału wchodzą następujące katedry i zakłady:

 • Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt
  • Zakład Chorób Ryb i Biologii
  • Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej
  • Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
  • Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków
 • Katedra Anatomii i Histologii Zwierząt
  • Zakład Anatomii Zwierząt
  • Zakład Histologii i Embriologii
 • Katedra Biochemii
 • Katedra Fizjologii Zwierząt
 • Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych
 • Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia
 • Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych
  • Zakład Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska
  • Zakład Patofizjologii
 • Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt
  • Pracownia Radiologii i Ultrasonografii
 • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt
  • Zakład Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej
  • Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Gospodarskich i Koni
  • Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Towarzyszących
  • Zakład Patomorfologii i Weterynarii Sądowej
 • Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt
  • Zakład Andrologii i Biotechnologii Rozrodu Zwierząt

ZadaniaEdytuj

Misją Wydziału jest kształcenie i prowadzenie badań w zakresie:

 • nauk podstawowych
 • przedklinicznych
 • klinicznych
 • higieny i toksykologii żywności pochodzenia zwierzęcego oraz weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego.

Wydział ma prawo do nadawania stopni doktora nauk weterynaryjnych i doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych.

Władze wydziałuEdytuj

LokalizacjaEdytuj

Główny kompleks wydziału (Collegium Veterinarium) mieści się przy ul. Akademickiej 13, cała część kliniczna mieści się nieopodal przy ul. Głębokiej 30.

Słynni absolwenciEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj