Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

wydział Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (WNB UWr) – jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 2006 roku w wyniku podziału Wydziału Nauk Przyrodniczych na trzy mniejsze jednostki organizacyjne[1]. Kształci studentów na kierunkach: biologia, biologia człowieka, genetyka i biologia eksperymentalna, mikrobiologia, ochrona środowiska, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym, zaliczanych do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych[2].

Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski
Ilustracja
Collegium Anthropologicum, siedziba m.in. dziekanatu wydziału i Katedry Biologii Człowieka
Data założenia 1 września 2006
Państwo  Polska
Adres ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław
Liczba pracowników
• naukowych

143
Liczba studentów 1001
Dziekan prof. dr hab. Dariusz Skarżyński
Położenie na mapie Wrocławia
Mapa lokalizacyjna Wrocławia
Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Nauk Biologicznych
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Nauk Biologicznych
Położenie na mapie województwa dolnośląskiego
Mapa lokalizacyjna województwa dolnośląskiego
Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Nauk Biologicznych
Ziemia51°06′25″N 17°02′14″E/51,106944 17,037222
Strona internetowa

Wydział Nauk Biologicznych jest jednostką interdyscyplinarną. W jego ramach znajduje się 5 instytutów, 4 katedry i 3 pracownie naukowe[3]. Poza tym wydział współtworzy wspólnie z Wydziałem Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska[4]. Wg stanu na 2009 zatrudnionych jest 270 pracowników, z czego 134 z nich to pracownicy naukowo-dydaktyczni, w tym 41 z nich jest samodzielnymi pracownikami naukowymi (profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni, a także doktorzy habilitowani)[5]. Wydział współpracuje również z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową.

W 2011 roku na wydziale studiowało łącznie 1001 studentów (w tym 802 na studiach dziennych, 40 na studiach zaocznych i 159 na międzywydziałowym kierunku ochrona środowiska)[6] oraz 77 doktorantów, odbywających studia doktoranckie w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego[7].

HistoriaEdytuj

Kształcenie we Wrocławiu na kierunkach związanych z naukami przyrodniczymi rozpoczęło się w 1945 roku wraz z powołaniem do życia Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, który był wspólny dla Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej. W 1947 roku jednostka ta uległa reorganizacji i podziałowi na dwa wydziały: Matematyki, Fizyki i Chemii, który nadal był wspólny dla obu wrocławskich uczelni oraz Wydział Nauk Przyrodniczych, wchodzący wyłącznie w struktury Uniwersytetu Wrocławskiego[1].

Dynamiczny rozwój jednostek naukowo-dydaktycznych wchodzących w skład wyżej wymienionego wydziału spowodował dokonanie jego podziału na trzy mniejsze wydziały: Wydział Biotechnologii, Nauk Biologicznych oraz Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, co miało miejsce 1 września 2006 roku[1].

Władze (2016-2020)Edytuj

 • Dziekan: prof. dr hab. Dariusz Skarżyński
 • Prodziekan ds. dydaktycznych: dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska, prof. Uwr.
 • Prodziekan ds. ogólnych: prof. dr hab. Małgorzata Daczewska
 • Kierownik Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych: dr hab. Izabela Jędrzejewska
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Finansowo-Administracyjnych: mgr Anna Granat
 • Pełnomocnik Dziekana ds. działań edukacyjnych i promocji: dr Józef Krawczyk
 • Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktyki: dr Joanna Łubocka
 • Pełnomocnik Dziekana ds. zarządzania ryzykiem: dr hab. Piotr Kosiba
 • Pełnomocnik Dziekana ds. oferty wdrożeniowej: dr Rafał Ruta
 • Pełnomocnik Dziekana ds. ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych: dr Beata Rozenblut - Kościsty
 • Pełnomocnik Dziekana ds. informatycznych: dr Arnold Garbiec

Poczet dziekanówEdytuj

Kierunki kształceniaEdytuj

Wydział Nauk Biologicznych kształci studentów na następujących kierunkach i specjalnościach na studiach I stopnia (licencjackich – 3-letnie) i II stopnia (magisterskich uzupełniających 2-letnich)[2]:

Ponadto Wydział oferuje następujące studia podyplomowe[8]:

 • Zarządzenie Środowiskiem Przyrodniczym "Ekoznawca"

Możliwe jest również podjęcie studiów III stopnia (doktoranckich) na kierunku[9]:

 • nauki biologiczne

Wydział ma uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych[10]:

Struktura organizacyjnaEdytuj

 
Dziedziniec Collegium Anthropologicum, siedziby m.in. dziekanatu wydziału i Katedry Biologii Człowieka

Instytut Biologii EksperymentalnejEdytuj

Dyrektor: prof. dr hab. Robert Wysocki,
Zastępca ds. dydaktycznych: dr hab. Elżbieta Myśkow
Kontakt:
ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław
www: www.ibe.biol.uni.wroc.pl

Instytut Biologii Eksperymentalnej UWr dzieli się na 4 zakłady i 1 pracownię[11]:

 • Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin
  • Kierownik: dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UWr
 • Zakład Biologii Rozwoju Roślin
  • Kierownik: prof. dr hab. Edyta Gola, prof. UWr
 • Zakład Genetyki i Fizjologii Komórki
 • Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt (mieści się w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław)

Instytut Biologii ŚrodowiskowejEdytuj

Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Tarnawski
Zastępca ds. dydaktycznych: dr Aleksandra Kilian
Kontakt:
ul. H. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław
www: www.ibs.biol.uni.wroc.pl

Instytut Biologii Środowiskowej UWr dzieli się na 5 zakładów i 9 pracowni[12]:

 • Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców
  • p.o kierownika: dr Łukasz Paśko
  • Pracownia Biologii Płazów
   • Kierownik: dr Magdalena Chmielewska
 • Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców (mieści się w budynku przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław)
  • Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Tarnawski
   • Pracownia Biologii i Systematyki Mikrostawonogów
   • Pracownia Biologii Konserwatorskiej i Ochrony Bezkręgowców
   • Pracownia Protistologii Ewolucyjnej
   • Pracownia Biologii i Entomologii Sądowej
    • Kierownik: dr hab. inż. Marcin Kadej
 • Zakład Botaniki (mieści się w budynku przy ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław)
 • Zakład Ekologii Behawioralnej
 • Zakład Paleozoologii
 • Pracownia Analiz DNA

Instytut Genetyki i MikrobiologiiEdytuj

Dyrektor: prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa
Zastępca ds. dydaktycznych: dr Bożena Futoma-Kołoch
Kontakt:
ul. S. Przybyszewskiego 63, 51-148 Wrocław
www: www.microb.uni.wroc.pl

Instytut Genetyki i Mikrobiologii UWr dzieli się na 6 zakładów i 1 pracownię[13]:

 • Zakład Biologii Patogenów i Immunologii
 • Zakład Ekologii Drobnoustrojów i Ochrony Środowiska
  • Kierownik: dr hab. Dorota Kiewra, prof. UWr
 • Zakład Fizykochemii Drobnoustrojów
  • Kierownik: dr hab. Ewa Obłąk prof. UWr
 • Zakład Mykologii i Genetyki
  • Kierownik: dr hab. inż. Rafał Ogórek
 • Zakład Mikrobiologii
 • Zakład Parazytologii
  • Kierownik: dr hab. Marcin Popiołek prof. UWr

Instytut Specjalizacyjny – Muzeum PrzyrodniczeEdytuj

Dyrektor: prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk
Zastępca: dr hab. Jan Kotusz
Kontakt:
ul. H. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław
www: www.muzeum-przyrodnicze.uni.wroc.pl

W skład Instytutu Specjalizacyjnego wchodzą ponadto[14]:

 • Biblioteka Muzeum Przyrodniczego (ul. H. Sienkiewicza 5,
  • Kierownik: dr Jolanta Jurkowska

Instytut Specjalizacyjny – Ogród BotanicznyEdytuj

 
Fragment Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu, przedstawiający profil geologiczny Wałbrzycha
 
Staw przy wejściu do Arboretum w Wojsławicach
Dyrektor: dr hab. prof. Zygmunt Kącki
Kontakt:
ul. H. Sienkiewicza 23, 50-335 Wrocław
www: www.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl

W skład Instytutu Specjalizacyjnego wchodzą ponadto[15]:

Katedra Biologii CzłowiekaEdytuj

Kierownik: prof. dr hab. Bogusław Pawłowski
Kontakt:
ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław
www: www.antropo.uni.wroc.pl

W skład Katedry Biologii Człowieka wchodzi ponadto[16]:

 • Muzeum Człowieka

Katedra Bioróżnorodności i Taksonomii EwolucyjnejEdytuj

Kierownik: prof. dr hab. Lech Borowiec
Kontakt:
ul. S. Przybyszewskiego 63/77, 51-148 Wrocław
www: www.kbite.biol.uni.wroc.pl

Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony ŚrodowiskaEdytuj

Kierownik: prof. dr hab. Aleksandra Samecka-Cymerman
Kontakt:
ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław
www: www.biosfera.biol.uni.wroc.pl

Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska UWr dzieli się na 2 pracownie[17]:

Pracownia Biologii LasuEdytuj

Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Wesołowski
Kontakt:
ul. H. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław
www: www.las.biol.uni.wroc.pl

Pracownia Nowoczesnych Strategii Nauczania BiologiiEdytuj

Kierownik: dr Józef Krawczyk
Kontakt:
ul. S.Przybyszewskiego 63/77, 51-148 Wrocław
www: www.biologia.uni.wroc.pl

Pracownia Technik MikroskopowychEdytuj

Kierownik: dr Marta Mazurkiewicz-Kania
Kontakt:
ul. H. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław
ul. S.Przybyszewskiego 63/77, 51-148 Wrocław
www: www.biologia.uni.wroc.pl

AdresEdytuj

Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

PrzypisyEdytuj

 1. a b c Wrocławskie Środowisko Akademickie. Twórcy i ich uczniowie, pod red. A. Chmielewskiego, Wrocław 2007, s. 26.
 2. a b Oferta kształceniowa WNB UWr na rok akademicki 2011/2012 [on-line] [dostęp: 16.05.2012]
 3. Struktura organizacyjna WNB UWr [on-line] [dostęp: 16.05.2012]
 4. Informacja na oficjalnej stronie MSOŚ UWr [on-line] [dostęp: 16.05.2012]
 5. Przegląd Uniwersytecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, R. 15, Nr 1 (154), styczeń 2009, s. 3.
 6. Liczba studentów według kierunków i rodzajów studiów; źródło: BIP UWr, stan na 31.12.2011 r.
 7. Przegląd Uniwersytecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, R. 15, Nr 1 (154), styczeń 2009, s. 4.
 8. Studia podyplomowe oferowane przez WNB UWr [on-line] [dostęp: 12.05.2012]
 9. Oferta studiów III stopnia na WNB UWr [on-line] [dostęp: 12.05.2012]
 10. Wydział Nauk Biologicznych w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-05-12].
 11. Struktura IBE UWr [on-line] [dostęp: 12.05.2012]
 12. Struktura IBŚ UWr [on-line] [dostęp: 12.05.2012]
 13. Struktura IGiM UWr [on-line] [dostęp: 12.05.2012]
 14. Struktura IS MP UWr [on-line] [dostęp: 12.05.2012]
 15. Struktura IS OB UWr [on-line] [dostęp: 12.05.2012]
 16. Struktura KBC UWr [on-line] [dostęp: 12.05.2012]
 17. Struktura KEBiOŚ UWr [on-line] [dostęp: 12.05.2012]

Linki zewnętrzneEdytuj