Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

wydział Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (WNHiP UWr) – jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1988 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Filozoficzno-Historycznego i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego[2]. Kształci studentów na ośmiu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych[3].

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytet Wrocławski
Ilustracja
Siedziba dziekanatu WNHiP UWr w byłym pałacu Hornesów
Data założenia 1988
Państwo  Polska
Adres ul. Szewska 48
50-139 Wrocław
Liczba studentów 3527[1]
Dziekan dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
Położenie na mapie Wrocławia
Mapa lokalizacyjna Wrocławia
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Położenie na mapie województwa dolnośląskiego
Mapa lokalizacyjna województwa dolnośląskiego
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Ziemia51°06′25″N 17°02′14″E/51,106944 17,037222
Strona internetowa

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych jest jednostką interdyscyplinarną. W jego ramach znajduje się 6 instytutów oraz 2 katedry (etnologii i muzykologii). Aktualnie zatrudnionych jest 265 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 24 na stanowisku profesora zwyczajnego, 35 na stanowisku profesora nadzwyczajnego i adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego, 24 na stanowisku doktora habilitowanego, 182 na stanowisku doktora).[4]

Liczna jest również grupa 106 adiunktów. Wydział współpracuje również z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową.

Według stanu na 31 grudnia 2019 roku na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych studiuje łącznie 3527 studentów (w tym 2568 na studiach dziennych, 959 na studiach zaocznych), co czyni pod względem liczby słuchaczy trzeci wydział uniwersytetu po Wydziale Filologicznym i Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii[1]. Ponadto na wydziale kształci się 170 doktorantów, odbywających studia doktoranckie w ramach Szkoły Doktorskiej[5].

HistoriaEdytuj

Po przejęciu Wrocławia przez władze polskie utworzono Uniwersytet Wrocławski, w ramach którego działał od 1946 roku Wydział Humanistyczny. 5 lat później został podzielony na 2 jednostki naukowo-dydaktyczne: Wydział Filologiczny i Wydział Filozoficzno-Historyczny. Na Wydziale Filozoficzno-Historycznym studenci mogli pobierać naukę na takich kierunkach jak: historia, historia sztuki, prehistoria i etnologia, archeologia, filozofia, pedagogika[6].

W 1969 roku zreorganizowano strukturę wydziału, tworząc 2 Instytuty: Historyczny oraz Filozofii, Socjologii i Logiki. Utrzymano działalność dotychczasowych katedr: Pedagogiki, Psychologii, Historii Sztuki, Etnografii, Archeologii. W tym samym roku włączono Instytut Kulturoznawstwa w skład wydziału[6].

Ostatnia jak dotychczas reorganizacja Wydziału nastąpił w 1988 roku. Wydzielono wtedy Wydział Nauk Społecznych i utworzono nowy Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, w ramach którego aktualnie działają: Instytut Historyczny, Instytut Archeologii, Instytut Historii Sztuki, Instytut Kulturoznawstwa, Instytut Pedagogiki, Instytut Psychologii, Katedra Etnologii i Katedra Muzykologii. W latach 1999–2003 w jego ramach funkcjonowało Kolegium Nauczycielskie Pedagogiki[6].

WładzeEdytuj

Poczet dziekanówEdytuj

 • 1988–1990: prof. dr hab. Włodzimierz Wojciechowski – archeolog (młodsza epoka kamienia)
 • 1990–1996: prof. dr hab. Marek Czapliński – historyk (historia XIX i XX w.)
 • 1996–2002: prof. dr hab. Krzysztof Wachowski – archeolog (archeologia średniowiecza)
 • 2002–2008: prof. dr hab. Bogdan Rok – historyk (nowożytnik)
 • 2008-2016: prof. dr hab. Elżbieta Kościk, historyk (historia gospodarcza)
 • 2016-2020: prof. dr hab. Przemysław Wiszewski - historyk (historia średniowiecza)
 • od 2020 r.: dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr - archeolog (archeologia Polski i powszechna epoki żelaza)

Kierunki kształceniaEdytuj

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych prowadzi następujące kierunki studiów[3]:

 • studia licencjackie (pierwszego stopnia), trwające 3 lata i kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata:
 • studia magisterskie (drugiego stopnia) trwające 2 lata i kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra:
  • archeologia (tryb dzienny)
  • etnologia i antropologia kulturowa (tryb dzienny)
  • historia (tryb dzienny i zaoczny)
  • historia sztuki (tryb dzienny i zaoczny)
  • interdyscyplinarne studia europejskie (tryb dzienny)
  • kulturoznawstwo (tryb dzienny)
  • muzykologia (tryb dzienny)
  • pedagogika

Ponadto Wydział oferuje jednolite studia magisterskie, trwające 5 lat i kończące się zdobyciem tytułu zawodowego magistra na kierunkach[3]:

 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (tryb dzienny i zaoczny)
 • pedagogika specjalna (tryb dzienny i zaoczny)
 • psychologia (tryb dzienny i zaoczny)

W roku akademickim 2020/2021 wydział prowadził nabór na następujące studia podyplomowe:

 • dźwięk i audiosfera (prowadzone przez Instytut Muzykologii)
 • psychodietetyka (prowadzone przez Instytut Psychologii)
 • psychologia zarządzania (prowadzone przez Instytut Psychologii)
 • psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami (prowadzone przez Instytut Psychologii)
 • specjalista ds. zarządzania rehabilitacją (prowadzone przez Instytut Psychologii)

Wydział prowadzi dla absolwentów posiadających tytuł zawodowy magistra 4-letnią Szkołę Doktorską w ramach której można uzyskać stopień naukowy doktora. Do wyboru są następujące kolegia i dyscypliny naukowe[7]:

 • Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury: archeologia, nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii
 • Kolegium Doktorskie Historii: historia
 • Kolegium Doktorskie Pedagogiki: pedagogika
 • Kolegium Doktorskie Psychologii: psychologia

Wydział Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych ma uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych[8]:

  • doktora nauk humanistycznych w zakresie: archeologii, pedagogiki, psychologii, nauk o sztuce, kulturoznawstwa, historii i etnologii,
  • doktora habilitowanego w zakresie: archeologii, historii, pedagogiki, nauk o sztuce i psychologii.

Struktura organizacyjnaEdytuj

Instytut ArcheologiiEdytuj

 
Siedziba Instytutu Archeologii UWr w byłym pałacu Hornesów przy ul. Szewskiej 48
Dyrektor: prof. dr hab. Jerzy Piekalski
Zastępca ds. Dydaktycznych: dr hab. Justyna Baron, prof. UWr
Kontakt:
ul. Szewska 48, 50-139 Wrocław
www: www.archeo.uni.wroc.pl

Instytut Archeologii UWr dzieli się na 5 zakłady i 2 samodzielne pracownie[9]:

 • Zakład Archeologii Epoki Kamienia
 • Zakład Archeologii Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza
 • Zakład Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich
  • Kierownik: dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
 • Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza
  • Kierownik: dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr
 • Zakład Archeologii Historycznej
  • Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Piekalski
 • Pracownia Archeometrii i Konserwacji Zabytków Archeologicznych
 • Pracownia Archeologii Pozaeuropejskiej

Instytut HistorycznyEdytuj

 
Siedziba Instytutu Historycznego UWr w dawnym Pałacu Książąt Legnicko-Brzeskich przy ul. Szewskiej 49
Dyrektor: dr hab. Filip Wolański, prof. UWr
Zastępca ds. dydaktycznych: dr hab. Barbara Techmańska
Zastępca ds. nauki i współpracy z zagranicą: prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz
Zastępca dyrektora ds. inwestycji: dr hab. Miron Urbaniak, prof. UWr
Kontakt:
ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław
www: www.hist.uni.wroc.pl

Instytut Historyczny UWr dzieli się na 12 zakładów i 7 pracowni badawczych[10]:

 • Zakład Antropologii Historycznej
 • Zakład Dydaktyki Historii i WOS
 • Zakład Historii Europy Wschodniej
 • Zakład Historii Gospodarczej, Demografii i Statystyki
 • Zakład Kultury Materialnej
 • Zakład Historii Najnowszej
 • Zakład Historii Polski i Powszechnej do końca XV w.
 • Zakład Historii Polski i Powszechnej XVI - XVIII w.
 • Zakład Historii Polski i Powszechnej XIX i XX w.
 • Zakład Historii Starożytnej
 • Zakład Historii Śląska
 • Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki
 • Pracownia Bibliografii Śląska
 • Pracownia Atlasu Historycznego
  • Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Strauchold
 • Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych
 • Kierownik: prof. dr hab. Marek Derwich
 • Pracownia Badań nad Polską Emigracją w Niemczech po 1945 roku
 • Pracownia Dziejów Kościołów i Mniejszości Narodowych
  • Kierownik: prof. dr hab. Gabriela Wąs
 • Pracownia Badań nad Wczesnymi Dziejami Europy Środkowej
 • Pracownia Dokumentacji Dziedzictwa Kulturowego
 • Pracownia Edytorstwa Źródeł Historycznych

Instytut Historii SztukiEdytuj

Dyrektor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr
Zastępca ds. dydaktycznych i studenckich: dr Arkadiusz Wojtyła
Zastępca ds. naukowych: dr Agnieszka Patała
Kierownik podyplomowego studium Wiedzy o Sztuce: dr Arkadiusz Wojtyła
Kontakt:
ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław
www: www.historiasztuki.uni.wroc.pl

Instytut Historii Sztuki UWr dzieli się na 4 zakłady i 2 pracownie[11]:

 • Zakład Historii Sztuki Pradziejów i Średniowiecza
  • Kierownik: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr
 • Zakład Historii Sztuki Renesansu i Reformacji
  • Kierownik: dr Marcin Wisłocki (p.o. kierownika)
 • Zakład Historii Sztuki i Kultury Baroku
 • Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej
 • Pracownia Dokumentacji Zabytków Sztuki
  • Kierownik: dr Agnieszka Seidel-Grzesińska
 • Pracownia Badań nad Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną

Instytut KulturoznawstwaEdytuj

 
Instytut Kulturoznawstwa UWr
Dyrektor: dr hab. Dorota Koczanowicz
Zastępca ds. dydaktycznych: dr hab. Magdalena Barbaruk
Kontakt:
ul. Szewska 50/51, 50-139 Wrocław
www: www.kulturoznawstwo.uni.wroc.pl

Instytut Kulturoznawstwa UWr dzieli się na 3 zakłady, 3 pracownie i 1 laboratorium naukowe[12]:

 • Zakład Teorii i Krytyki Kultury
 • Zakład Badań Praktyk Kulturowych
 • Zakład Globalizacji i Komunikacji
 • Pracownia Badań nad Światem Przeżywanym
  • Kierownik: wakat
 • Pracownia Studiów Globalnych
  • Kierownik: brak
 • Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego
  • Kierownik: dr Robert Losiak
 • Laboratorium Humanistyki Współczesnej
  • Kierownik: dr hab. Renata Tańczuk

Instytut MuzykologiiEdytuj

Dyrektor: prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech
Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych: dr Agnieszka Drożdżewska
Kontakt:
ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław
www: www.muzykologia.uni.wroc.pl

W skład Instytutu Muzykologii UWr wchodzą 3 zakłady[13]:

 • Zakład Muzykologii Historycznej
  • Kierownik: dr Grzegorz Joachimiak (p.o. kierownika)
 • Zakład Muzykologii Systematycznej
 • Zakład Antropologii Muzycznej

Instytut PedagogikiEdytuj

 
Jeden z budynków Instytutu Pedagogiki UWr przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu
Dyrektor: dr hab. Alicja Szerląg, prof. UWr
Zastępca dyrektora ds. współpracy międzynarodowej i projektów badawczych: dr Martyna Pryszmont
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych: dr Mirosław Piwowarczyk
Zastępca dyrektora ds. ogólnych i współpracy z otoczeniem: dr Marek Podgórny
Kontakt:
ul. J. Dawida 1, 50-527 Wrocław
www: www.pedagogika.uni.wroc.pl

Instytut Pedagogiki UWr dzieli się na 9 zakładów[14]:

Instytut PsychologiiEdytuj

 
Jeden z budynków Instytutu Psychologii przy ul. Dawida 1
Dyrektor: dr Tomasz Frąckowiak
Zastępca Dyrektora ds. studenckich: dr Magdalena Nawrat
Zastępca Dyrektora ds. ogólnych: dr Joanna Piskorz
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych: dr Katarzyna Serafińska
Kontakt:
ul. J. Dawida 1, 50-527 Wrocław
www: www.psychologia.uni.wroc.pl

Instytut Psychologii UWr dzieli się na 10 zakładów, 4 pracownie badawcze i laboratorium badawcze[15][16]:

 • Zakład Psychologii Twórczości
 • Zakład Eksperymentalnej Psychologii Społecznej
 • Zakład Psychologii Edukacji i Wychowania
 • Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia
 • Zakład Psychologii Ogólnej
 • Zakład Psychologii Osobowości
  • Kierownik: wakat
 • Zakład Psychologii Różnic Indywidualnych
 • Zakład Psychologii Rozwoju
 • Zakład Psychologii Zarządzania
 • Zakład Psychologii Żywienia
 • 'Pracownia HR
  • Kierownik: dr Magdalena Ślazyk–Sobol
 • Pracownia Badań nad Mediami Społecznościowymi
  • Kierownik: dr Anna Oleszkiewicz
 • Pracownia Badań Nad Węchem i Smakiem
  • Kierownik: dr Agnieszka Sorokowska
 • Pracownia Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego
  • Kierownik: dr Marta Kochan-Wójcik
 • Laboratorium - Grupa badająca społeczności tradycyjne

Katedra Etnologii i Antropologii KulturowejEdytuj

Kierownik: dr hab. Monika Baer, prof. UWr
 • Zastępca kierownika: dr Mirosław Marczyk
Kontakt:
ul. Szewska 50-51, 50-139 Wrocław
www: www.etnologia.uni.wroc.pl

PrzypisyEdytuj

 1. a b BIP UWr, liczba studentów wg stanu na 31.12.2019 [on-line] [dostęp: 10.10.2020]
 2. Struktura Uniwersytetu Wrocławskiego według stanu na rok akademicki 2020/2021 [on-line] [dostęp: 11.10.2020]
 3. a b c Kierunki studiów na Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2020/2021 [on-line] [dostęp: 10.10.2020]
 4. Przegląd Uniwersytecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, R. 15, nr 5 (158), Wrocław 2009, s. 2.
 5. Liczba doktorantów na UWr według stanu na 31.12.2019 roku [on-line] [dostęp: 10.10.2020]
 6. a b c Rys historyczny WNHiP UWr na stronie jednostki [on-line] [dostęp: 09.10.2020]
 7. Szkoły Doktorskie na WNHiP UWr w roku akademickim 2020/2021 [on-line] [dostęp: 10.10.2020]
 8. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI).
 9. Struktura organizacyjna IAr UWr w roku akademickim 2020/2021 na stronie jednostki [on-line] [dostęp: 10.10.2020]
 10. Struktura organizacyjna IH UWr w roku akademickim 2020/2021 na stronie jednostki [on-line] [dostęp: 10.10.2020]
 11. Struktura organizacyjna IHS UWr w roku akademickim 2020/2021 na stronie jednostki [on-line] [dostęp: 10.10.2020]
 12. Struktura organizacyjna IKu UWr w roku akademickim 2020/2021 na stronie jednostki [on-line] [dostęp: 10.10.2020]
 13. Struktura organizacyjna IMu UWr w roku akademickim 2020/2021 na stronie jednostki [on-line] [dostęp: 10.10.2020]
 14. Struktura organizacyjna IPe UWr w roku akademickim 2020/2021 na stronie jednostki [on-line] [dostęp: 10.10.2020]
 15. Struktura organizacyjna IPs UWr - zakłady w roku akademickim 2020/2021 na stronie jednostki [on-line] [dostęp: 10.10.2020]
 16. Struktura organizacyjna IPs UWr - pracownie w roku akademickim 2020/2021 na stronie jednostki [on-line] [dostęp: 10.10.2020]

Linki zewnętrzneEdytuj