Otwórz menu główne

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (WNHiP UWr) – jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1988 r. w wyniku reorganizacji Wydziału Filozoficzno-Historycznego i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na ośmiu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytet Wrocławski
Ilustracja
Siedziba dziekanatu WNHiP UWr w byłym pałacu Hornesów
Data założenia 1988
Państwo  Polska
Adres ul. Szewska 48
50-139 Wrocław
Liczba studentów 5237[1]
Dziekan dr hab. Elżbieta Kościk
Położenie na mapie Wrocławia
Mapa lokalizacyjna Wrocławia
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Położenie na mapie województwa dolnośląskiego
Mapa lokalizacyjna województwa dolnośląskiego
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Ziemia51°06′25″N 17°02′14″E/51,106944 17,037222
Strona internetowa

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych jest jednostką interdyscyplinarną. W jego ramach znajduje się 6 instytutów oraz 2 katedry (etnologii i muzykologii). Aktualnie zatrudnionych jest 265 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 24 na stanowisku profesora zwyczajnego, 35 na stanowisku profesora nadzwyczajnego i adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego, 24 na stanowisku doktora habilitowanego, 182 na stanowisku doktora).[2]

Liczna jest również grupa 106 adiunktów. Wydział współpracuje również z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową.

Według stanu na 2008 rok na wydziale studiuje łącznie 5237 studentów (w tym 3041 na studiach dziennych, 2196 na studiach zaocznych oraz kilkudziesięciu doktorantów, odbywających studia doktoranckie w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego.[3]

HistoriaEdytuj

Po przejęciu Wrocławia przez władze polskie utworzono Uniwersytet Wrocławski, w ramach którego działał od 1946 r. Wydział Humanistyczny. 5 lat później został podzielony na 2 jednostki naukowo-dydaktyczne: Wydział Filologiczny i Wydział Filozoficzno-Historyczny. Na Wydziale Filozoficzno-Historycznym studenci mogli pobierać naukę na takich kierunkach jak: historia, historia sztuki, prehistoria i etnologia, archeologia, filozofia, pedagogika.

W 1969 r. zreorganizowano strukturę wydziału, tworząc 2 Instytuty: Historyczny oraz Filozofii, Socjologii i Logiki. Utrzymano działalność dotychczasowych katedr: Pedagogiki, Psychologii, Historii Sztuki, Etnografii, Archeologii. W tym samym roku włączono Instytut Kulturoznawstwa w skład wydziału.

Ostatnia jak dotychczas reorganizacja Wydziału nastąpił w 1988 r. Wydzielono wtedy Wydział Nauk Społecznych i utworzono nowy Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, w ramach którego aktualnie działają: Instytut Historyczny, Instytut Archeologii, Instytut Historii Sztuki, Instytut Kulturoznawstwa, Instytut Pedagogiki, Instytut Psychologii, Katedra Etnologii i Katedra Muzykologii. W latach 19992003 w jego ramach funkcjonowało Kolegium Nauczycielskie Pedagogiki.

WładzeEdytuj

Poczet dziekanówEdytuj

Kierunki kształceniaEdytuj

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych prowadzi następujące kierunki studiów[4]:

 • Ponadto Wydział oferuje następujące studia podyplomowe:
  • Studia Podyplomowe Historii
  • Studia Podyplomowe "Psychologia Zarządzania"
  • Studia Podyplomowe "Szkoła Kontaktów Interpersonalnych"
  • Studia Podyplomowe "Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami"
  • Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej
  • Studia Podyplomowe Pedagogiczne w zakresie Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych
  • Studia Podyplomowe Pedagogiczne w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych
  • Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogiki Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej
  • Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Edukacji Kulturalnej dla Nauczycieli
  • Studia Podyplomowe Pedagogiki w Zakresie Pedagogiki Przedszkolnej i Opieki nad Dzieckiem
  • Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Wiedzy o Śląsku
  • Studia Podyplomowe Wiedzy o Sztuce
  • Studia Podyplomowe Dokumentalistyka Dóbr Kultury Materialnej
  • Studia Podyplomowe Zarządzanie Dokumentacją Audiowizualną i Dokumentem Elektronicznym
  • Studia Podyplomowe Współczesnych Metod Dokumentacji i Promocji Dziedzictwa Kulturowego
  • Studia Podyplomowe Biblioterapia
 • Wydział ma uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych[5]:
  • doktora nauk humanistycznych w zakresie: archeologii, pedagogiki, psychologii, nauk o sztuce, kulturoznawstwa, historii i etnologii,
  • doktora habilitowanego w zakresie: archeologii, historii, pedagogiki, nauk o sztuce i psychologii.

Struktura organizacyjna[6]Edytuj

Instytut ArcheologiiEdytuj

 
Siedziba Instytutu Archeologii UWr w byłym pałacu Hornesów przy ul. Szewskiej 48
Dyrektor: prof. dr hab. Jerzy Piekalski
Zastępca: dr hab. Artur Błażejewski
Kontakt:
ul. Szewska 48, 50-139 Wrocław
www: www.archeo.uni.wroc.pl

Instytut Archeologii UWr dzieli się na 3 zakłady i 1 samodzielną pracownię:

 • Zakład Archeologii Epoki Kamienia
 • Zakład Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza
 • Zakład Archeologii Średniowiecza
  • Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Wachowski
 • Pracownia Archeometrii i Konserwacji Zabytków Archeologicznych
  • Kierownik: dr inż. Beata Miazga

Instytut HistorycznyEdytuj

 
Siedziba Instytutu Historycznego UWr w dawnym Pałacu Książąt Legnicko-Brzeskich przy ul. Szewskiej 49
Dyrektor: prof. dr hab. Rościsław Żerelik
Zastępca ds. nauczania: dr hab. Grzegorz Hryciuk, prof. UWr
Zastępca ds. nauki i współpracy z zagranicą: dr hab. Przemysław Wiszewski
Kontakt:
ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław
www: www.hist.uni.wroc.pl

Instytut Historyczny UWr dzieli się na 12 zakładów i 5 pracowni badawczych:

 • Zakład Antropologii Historycznej
 • Zakład Dydaktyki Historii i WOS
 • Zakład Historii Europy Wschodniej
 • Zakład Historii Gospodarczej, Demografii i Statystyki
 • Zakład Kultury Materialnej
  • Kierownik: dr hab. Jan Kęsik, prof. UWr
 • Zakład Historii Najnowszej
 • Zakład Historii Polski i Powszechnej do końca XV w.
 • Zakład Historii Polski i Powszechnej XVI - XVIII w.
 • Zakład Historii Polski i Powszechnej XIX i XX w.
 • Zakład Historii Starożytnej
 • Zakład Historii Śląska
 • Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki
 • Pracownia Bibliografii Śląska
 • Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych
 • Pracownia Atlasu Historycznego
 • Pracownia Badań nad Polską Emigracją w Niemczech po 1945 roku
 • Pracownia Dziejów Kościołów i Mniejszości Narodowych

Instytut Historii SztukiEdytuj

Dyrektor: dr hab. Waldemar Okoń
Zastępca ds. nauczania: dr Cezary Wąs
Kontakt:
ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław
www: www.historiasztuki.uni.wroc.pl

Instytut Historii Sztuki UWr dzieli się na 4 zakłady i 2 pracownie:

 • Zakład Historii Sztuki Pradziejów i Średniowiecza
  • Kierownik: wakat
 • Zakład Historii Sztuki Renesansu i Reformacji
 • Zakład Historii Sztuki i Kultury Baroku
 • Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej
 • Pracownia Dokumentacji Zabytków Sztuki
 • Pracownia Fotograficzna
  • Kierownik: Józefa Stokłosa

Instytut KulturoznawstwaEdytuj

 
Instytut Kulturoznawstwa UWr
Dyrektor: prof. dr hab. Stefan Bednarek
Zastępca ds. dydaktycznych: dr Bronisław Czajkowski
Kontakt:
ul. Szewska 50/51, 50-139 Wrocław
www: www.kulturoznawstwo.uni.wroc.pl

Instytut Kulturoznawstwa UWr dzieli się na 2 zakłady:

 • Zakład Problemów Kultury Artystycznej
  • Kierownik: prof. dr hab. Paweł Banaś
 • Zakład Teorii i Historii Kultury
  • Kierownik: dr hab. Adam Nobis, prof. UWr

Instytut PedagogikiEdytuj

 
Jeden z budynków Instytutu Pedagogiki UWr przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu
Dyrektor: dr hab. Alicja Szerląg, prof. UWr
Zastępca Dyrektora ds. ogólnych i promocji: dr Marek Podgórny
Zastępca Dyrektora ds. dydaktyki i jakości kształcenia: dr Mirosław Piwowarczyk
Zastępca Dyrektora ds. projektów badawczych, współpracy z zagranicą i pracodawcami: dr Arkadiusz Urbanek
Kontakt:
ul. J. Dawida 1, 50-527 Wrocław
www: www.pedagogika.uni.wroc.pl

Instytut Pedagogiki UWr dzieli się na 9 zakładów:

Instytut PsychologiiEdytuj

 
Jeden z budynków Instytutu Psychologii przy ul. Dawida 1
Dyrektor: dr hab. Anna Oleszkowicz, prof. UWr
Zastępca Dyrektora ds. studiów stacjonarnych: dr Bogna Bartosz
Zastępca Dyrektora ds. nauczania: dr Alina Czapiga
Zastępca Dyrektora ds. studiów niestacjonarnych i spraw ogólnych: dr Alicja Keplinger
Kontakt:
ul. J. Dawida 1, 50-527 Wrocław
www: www.psychologia.uni.wroc.pl

Instytut Psychologii UWr dzieli się na 9 zakładów i 2 pracownie badawcze:

 • Zakład Eksperymentalnej Psychologii Społecznej
 • Zakład Filozoficznych Podstaw Psychologii
 • Zakład Metodologii Badań Psychologicznych
 • Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia
 • Zakład Psychologii Ogólnej
 • Zakład Psychologii Osobowości
 • Zakład Psychologii Rozwoju
 • Zakład Psychologii Edukacji i Wychowania
 • Zakład Psychologii Zarządzania
 • Pracownia Terapii Neuropsychologicznej
  • Kierownik: mgr Agnieszka Olszewska
 • Pracownia Metod Badań Psychologicznych
  • Kierownik: mgr Ewa Okręglicka-Forysiak

Katedra Etnologii i Antropologii KulturowejEdytuj

Kierownik: dr hab. Eugeniusz Kłosek
Kontakt:
ul. Szewska 50-51, 50-139 Wrocław
www: www.etnologia.uni.wroc.pl

Instytut MuzykologiiEdytuj

Dyrektor: prof. dr hab. Maciej Gołąb
Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych: dr Agnieszka Drożdżewska
Kontakt:
ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław
www: www.muzykologia.uni.wroc.pl

W skład Instytutu Muzykologii UWr wchodzą 3 zakłady:

PrzypisyEdytuj

 1. stan na 30.11.2008 r., źródło: BIP UWr
 2. Przegląd Uniwersytecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, R. 15, nr 5 (158), Wrocław 2009, s. 2.
 3. Liczba studentów według kierunków i rodzajów studiów; źródło: BIP UWr, stan na 31.12.2011 r.
 4. Oferta edukacyjna WNHiP UWr na rok 2011 [on-line] [dostęp: 14.02.2012]
 5. Informacja z serwisu Nauka Polska
 6. Informacja za BIP UWr, stan na 10.09.2009 roku.

Linki zewnętrzneEdytuj