Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

wydział Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Lublin, Polska)

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – jednostka naukowo-dydaktyczna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II założona wraz z całym uniwersytetem w 1918 roku.

Wydział Nauk Humanistycznych
Faculty of the Humanities
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Data założenia 1918
Państwo  Polska
Adres Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Dziekan dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik prof. KUL
Położenie na mapie Lublina
Mapa lokalizacyjna Lublina
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Humanistycznych
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Humanistycznych
Położenie na mapie województwa lubelskiego
Mapa lokalizacyjna województwa lubelskiego
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Humanistycznych
51,248022°N 22,544931°E/51,248022 22,544931
Strona internetowa

HistoriaEdytuj

Wydział był jednym z czterech pierwszych wydziałów KUL. Jego struktura opierała się początkowo na czterech sekcjach: filozoficznej, filologii klasycznej, filologii nowożytnej i historii.

Na przestrzeni dziejów Wydziału do grona jego wybitnych nauczycieli akademickich należeli m.in.: Czesław Zgorzelski, ks. Józef Pastuszka[1], Jan Parandowski, Stanisław Szober, Witold Doroszewski, Tadeusz Brajerski, Juliusz Kleiner, Jan Czekanowski, Marian Plezia, Henryk Elzenberg, Zygmunt Sułowski, Jerzy Kłoczowski, Irena Sławińska. W latach 70. i 80. XX wieku wykładowcą Wydziału był Władysław Bartoszewski. Wydział składa się z 8 instytutów i 5 ośrodków badawczych[2].

Władze w kadencji 2016–2020Edytuj

 • Dziekan: dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL
 • Prodziekan do spraw studenckich: dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. KUL
 • Prodziekan do spraw nauki i współpracy międzynarodowej: dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
 • Prodziekan do spraw rozwoju i promocji: dr hab. Konrad Klimkowski

Poczet dziekanówEdytuj

Kierunki studiówEdytuj

W roku akademickim 2017/2018 w Wydziale prowadzone są następujące kierunki studiów I i II stopnia:

 • filologia (angielska, germańska, hispanistyka, klasyczna, niderlandzka, polska, romańska, słowiańska, filologia sinologia)
 • edytorstwo
 • humanistyka cyfrowa
 • historia
 • historia sztuki
 • krajoznawstwo i turystyka kulturowa[4]

Ponadto na Wydziale prowadzone są studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne w następujących dyscyplinach:

 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • historia
 • historia sztuki

StrukturaEdytuj

Instytut Filologii Angielskiej
 • Katedra Filologii Celtyckiej
 • Katedra Fonologii i Fonetyki
 • Katedra Historii Języka Angielskiego i Translatoryki
 • Katedra Językoznawstwa Stosowanego
 • Katedra Językoznawstwa Porównawczego Angielsko-Polskiego
 • Katedra Językoznawstwa Teoretycznego
 • Katedra Współczesnego Języka Angielskiego
 • Katedra Tyflodydaktyki Języka Angielskiego i Komunikacji Alternatywnej
 • Katedra Literatury i Kultury Angielskiej
 • Katedra Literatury i Kultury Amerykańskiej
 • Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego
 • Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych
Instytut Filologii Germańskiej
 • Katedra Językoznawstwa Germańskiego
 • Katedra Kultury Krajów Niemieckojęzycznych
 • Katedra Literatury Niemieckojęzycznej od Średniowiecza do XIX wieku
 • Katedra Niemieckiej i Niemieckojęzycznej Literatury XX i XXI wieku
Instytut Filologii Klasycznej
 • Katedra Filologii Greckiej
 • Katedra Języka i Literatury Greckiej
 • Katedra Filologii Łacińskiej
 • Katedra Literatury Łacińskiej Antyku Chrześcijańskiego i Czasów Nowożytnych
 • Katedra Sinologii
Instytut Filologii Polskiej
 • Katedra Literatury i Kultury Polskiej XVIII wieku
 • Katedra Dramatu i Teatru
 • Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego
 • Katedra Historii Literatury Staropolskiej
 • Katedra Języka Polskiego
 • Katedra Krytyki Literackiej
 • Katedra Literatury Modernizmu
 • Katedra Literatury Oświecenia i Romantyzmu
 • Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej
 • Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu
 • Katedra Literatury Porównawczej
 • Katedra Literatury Współczesnej
 • Katedra Teorii i Antropologii Literatury
 • Katedra Tekstologii i Edytorstwa
Instytut Filologii Romańskiej
 • Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków
 • Katedra Kultur i Literatur Romańskich
Instytut Filologii Słowiańskiej
 • Katedra Kultury Bizantyjsko-Słowiańskiej
 • Katedra Literatury Rosyjskiej
 • Katedra Literatury Ukraińskiej i Białoruskiej
 • Katedra Języków Słowiańskich
Instytut Historii
 • Katedra Historii Starożytnej i Bizantyńskiej
 • Katedra Historii Średniowiecznej
 • Katedra Historii XVI-XVIII wieku
 • Katedra Historii XIX wieku
 • Katedra Historii Najnowszej
 • Katedra Historii i Historiografii Europy Wschodniej
 • Katedra Historii Ustroju i Administracji Polski
 • Katedra Nauk Pomocniczych Historii
 • Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych
 • Katedra Dziejów i Kultury Europy Jagiellońskiej
 • Pracownia Dokumentacji i Opracowania Zbiorów Materialnych Instytutu Historii
 • Pracownia Wojskowo-Historyczna
 • Pracownia Turystyki Kulturowej i Edukacji Historycznej
 • Pracownia Geoinformacji Historycznej
 • Pracownia Dziejów Mniejszości Narodowych w Europie Środkowej i Wschodniej
 • Biblioteka Zakładów Historii i Historii Kultury
Instytut Historii Sztuki
 • Katedra Historii Sztuki Wczesnochrześcijańskiej i Tradycji Antycznej
 • Katedra Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej
 • Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej
 • Katedra Historii Sztuki Kościelnej i Muzealnictwa
 • Pracownia Zbiorów Muzealnych
 • Pracownia Chrześcijańskiej Ikonografii Porównawczej
 • Biblioteka Instytutu Historii Sztuki
Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce
Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną
Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym
Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida
Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej[5]

Wybitni absolwenciEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. ks. prof. Józef Pastuszka. kul.pl, 23 października 2016. [dostęp 2017-04-10].
 2. Historia. kul.pl. [dostęp 2015-11-01].
 3. 90. urodziny prof. Jerzego Kłoczowskiego. kul.pl. [dostęp 2015-11-01].
 4. Informacje dla kandydatów na studia. kul.pl. [dostęp 2015-11-01].
 5. Struktura. kul.pl. [dostęp 2015-11-01].

Linki zewnętrzneEdytuj