Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (WNP DSW) – jeden z 4 wydziałów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej powstały w 1997 jako jedna z pierwszych jednostek tej uczelni[1]. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych[2].

Wydział Nauk Pedagogicznych
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Data założenia 1997
Państwo  Polska
Adres ul. Strzegomska 55
53-611 Wrocław
Liczba pracowników
• naukowych

73 (w 2012 roku)
Dziekan dr hab. Paweł Rudnicki, prof. DSW
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Nauk Pedagogicznych
Ziemia51°06′25″N 17°02′14″E/51,106944 17,037222
Strona internetowa

Wydział jest jednostką interdyscyplinarną. W jego ramach znajdują się 3 instytuty i pracownia[3]. W 2012 zatrudnionych w nim było 73 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 6 z tytułem profesora, 19 ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 48 ze stopniem doktora)[4].

Liczna jest również grupa adiunktów. Wydział współpracuje również z emerytowanymi profesorami[5].

WładzeEdytuj

 • Dziekan: dr hab. Paweł Rudnicki, prof. DSW
 • Prodziekan ds. studenckich: dr Urszula Dzikiewicz-Gazda
 • Prodziekan ds. kształcenia: dr Joanna Minta

Poczet dziekanówEdytuj

 • 2005-2008: dr hab. Bożena Wojtasik, prof. DSW - pedagogika (pedagogika ogólna, pedagogika społeczna)
 • 2008-2017: dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, prof. DSW - pedagogika (pedagogika ogólna, pedagogika rodziny)
 • od 2017: dr hab. Paweł Rudnicki, prof. DSW - pedagogika

Kierunki kształceniaEdytuj

Wydział Nauk Pedagogicznych prowadzi następujące kierunki i specjalności studiów[2]:

 • studia pierwszego stopnia (licencjackie, 3-letnie)
  • pedagogika
   • animacja kultury i edukacja muzealna
   • cultural animation and museum studies
   • doradztwo zawodowe i rozwój kariery
   • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego
   • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad dzieckiem
   • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z psychomotoryką
   • edukacja zdrowotna – bezpieczeństwo i higiena pracy
   • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
   • pedagogika rodzinna
   • pedagogika szkolna z tutoringiem
   • psychologia edukacji
  • pedagogika specjalna
   • andragogika specjalna z rehabilitacją
   • edukacja elementarna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (specjalność nauczycielska)
   • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
   • pedagogika lecznicza z doradztwem rehabilitacyjnym
   • pedagogika resocjalizacyjna
   • surdopedagogika z terapią logopedyczną
   • terapia zajęciowa z psychomotoryką
  • psychologia
  • praca socjalna
   • doradca socjalny
   • zarządzanie projektami społecznymi
 • studia drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające, 2-letnie)[6]:
  • pedagogika
   • kultura i edukacja
   • culture and education
   • pedagogika społeczna
   • badania społeczne i ewaluacja w praktyce oświatowej
   • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
   • marketing i zarządzanie w edukacji
   • neuropedagogika z tutoringiem
   • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
   • pedagogika zdrowia z arteterapią
   • pedagogika zdrowia i zarządzanie bezpieczeństwem
   • pomoc psychologiczno-pedagogiczna
   • pomoc społeczna
   • poradnictwo małżeńskie i rodzinne z terapią
   • poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
   • psychologia edukacji z coachingiem
   • terapia specyficznych trudności w uczeniu się
   • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotoryką
   • zarządzanie uczeniem się i zmianą w organizacjach
  • pedagogika specjalna
   • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
   • pedagogika lecznicza
   • pedagogika resocjalizacyjna
   • surdopedagogika
   • terapia zajęciowa z psychomotoryką
  • psychologia
  • praca socjalna
   • wsparcie indywidualne i społeczne
   • organizator pomocy społecznej
 • studia trzeciego stopnia (doktoranckie, 4-letnie)[7]:
  • pedagogika

Ponadto Wydział Nauk Pedagogicznych oferuje następujące studia podyplomowe[8]:

 • akademia tutoringu
 • arteterapia
 • całożyciowe poradnictwo edukacyjno–zawodowe
 • diagnoza i terapia problemów rodziny
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • edukacja na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • gimnastyka korekcyjna
 • język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
 • logopedia
 • mediator szkolny
 • menedżer HR - zarządzanie projektem szkoleniowym i zintegrowany audyt wewnętrzny
 • metoda projektu w edukacji i socjoterapii
 • opiekun osoby starszej
 • organizacja i zarządzanie edukacją dorosłych
 • organizacja i zarządzanie oświatą
 • poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 • profilaktyka i terapia uzależnień
 • profilaktyka zaburzeń w zachowaniu i pomoc psychopedagogiczna
 • psychomanipulacje w relacjach społecznych: diagnoza, konsekwencje, przeciwdziałanie
 • psychomotoryka
 • resocjalizacja
 • seksualność człowieka dorosłego
 • socjoterapia
 • surdopedagogika
 • terapia i resocjalizacja osób uzależnionych od narkotyków
 • terapia pedagogiczna
 • terapia zajęciowa
 • tyflopedagogika
 • wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka
 • wspieranie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym
 • wychowanie do życia w rodzinie

Wydział ma uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych[9]:

 • doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
 • doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

Struktura organizacyjnaEdytuj

Instytut Pedagogiki i Pedagogiki Specjalnej[10]

Dyrektor: dr Sławomir Krzychała
Zastępcy: dr Magdalena Czubak-Koch, dr Małgorzata Oleniacz
Kontakt:
ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław
www.pedagogika.dsw.edu.pl

Instytut Psychologii[11]

Dyrektor: dr Dorota Dyjakon

Instytut Psychologii DSW dzieli się na 2 Zakłady:

 • Zakład Psychologii Ogólnej
 • Zakład Psychologii Stosowanej

Wydziałowa Pracowania Sztuk Nowoczesnych[12]

Kierownik: dr hab. Maria Reut, prof. DSW

Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją[13]

Dyrektor: dr Hana Cervinkova, prof. DSW
Kontakt:
ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław
www: www.iisce.dsw.edu.pl

Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją DSW dzieli się na 1 zakład[14]:

 • Zakład Antropologii Edukacji i Studiów Kulturowych
  • Kierownik: dr hab. Hana Cervinkova

Badania naukoweEdytuj

Kierunki badań naukowych prowadzonych na wydziale to:
Instytut Pedagogiki - edukacja artystyczna; współczesne sztuki wizualizacji; edukacja dla bezpieczeństwa; edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną; edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne; edukacja wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego; edukacja zdrowotna bezpieczeństwo i higiena pracy; pedagogika opiekuńcza z promocją zdrowia; pedagogika rodzinna; pedagogika zdrowia i profilaktyka społeczna; poradnictwo zawodowe i edukacyjne; praca socjalna; andragogika; marketing i zarządzanie w edukacji; pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna; pedagogika społeczna i zarządzanie bezpieczeństwem; pedagogika twórczości wizualnej; poradnictwo pedagogiczne; psychologia społeczna w edukacji; terapia pedagogiczna[15],
Instytut Pedagogiki Specjalnej - pedagogika specjalna; edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych umysłowo; pedagogika lecznicza; resocjalizacja; surdopedagogika; terapia zajęciowa[16],
Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów Edukacyjnych - studia teoretyczne nad modelami profesjonalizmu nauczycielskiego; badania empiryczne nad profesjonalnymi karierami nauczycieli i "nauczycieli nauczycieli"; całościowe badania nad programami edukacyjnymi wspierającymi rozwój nauczycieli oraz badania nad relacjami między teorią a praktyką w doskonaleniu działań edukacyjnych; badania nad kulturą szkoły; badania nad zastosowaniem technologii informacyjnej w kształceniu[17].

AdresEdytuj

Wydział Nauk Pedagogicznych
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
ul. Strzegomska 55
53-611 Wrocław

PrzypisyEdytuj

 1. Historia i misja DSW [on-line] [dostęp: 2.12.2012]
 2. a b Oferta edukacyjna DSW [on-line] [dostęp: 1.12.2012]
 3. Struktura organizacyjna DSW [on-line] [dostęp: 25.06.2018]
 4. Liczba pracowników naukowo-dydaktycznych na rok akademicki 2011/2012
 5. Informacja uzyskana w dziekanacie WNP DSW.
 6. Oferta studiów II stopnia na DSW [on-line][dostęp: 4.12.2012]
 7. Studia III stopnia oferowane przez WNP DSW [on-line] [dostęp: 10.12.2012]
 8. Studia podyplomowe oferowane przez WNP DSW [on-line] [dostęp: 11.11.2012]
 9. Wydział Nauk Pedagogicznych w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-12-01].
 10. O instytucie, DSW [dostęp 2018-06-25] (pol.).
 11. Instytut Psychologii, DSW [dostęp 2018-06-25] (pol.).
 12. Wydziałowa Pracownia Sztuk Nowoczesnych, DSW [dostęp 2018-06-25] (pol.).
 13. IISCE - Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją, DSW [dostęp 2018-06-25] (pol.).
 14. Struktura organizacyjna MISnKiE DSW [on-line] [dostęp: 11.11.2012]
 15. Instytut Pedagogiki w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-12-11].
 16. Instytut Pedagogiki Specjalnej w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-12-11].
 17. Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów Edukacyjnych w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-12-11].

Linki zewnętrzneEdytuj