Otwórz menu główne

Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Opis kierunkówEdytuj

Na kierunku Inżynieria akwakultury prowadzone są studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – inżynierskie (7 sem.), sp. inżynieria akwakultury

Na kierunku Inżynieria środowiska oferowane są studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – inżynierskie (7 sem.), sp. inżynieria komunalna
 • studia drugiego stopnia – magisterskie (3 sem.), sp. zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków i gospodarowanie odpadami, inżynieria gospodarowania wodą, biotechnologia środowiskowa (oferta w języku angielskim)

Kierunek Ochrona środowiska oferuje studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – inżynierskie (7 sem.), sp. ochrona środowiska
 • studia drugiego stopnia – magisterskie (3 sem.), sp. biotechnologia w ochronie środowiska, inżynieria procesowa, biotechnologia i ochrona środowiska (oferta w języku angielskim), systemy waloryzacji środowiska, inżynieria ekologiczna

Na kierunku Rybactwo prowadzone są studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – inżynierskie (7 sem.), sp. rybactwo
 • studia drugiego stopnia – magisterskie (3 sem.), sp. akwakultura i akwarystyka

Na kierunku Turystyka i rekreacja oferowane są studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – licencjackie (6 sem.), sp. turystyka i rekreacja
 • studia drugiego stopnia – magisterskie (4 sem.), sp. turystyka i rekreacja

Struktura organizacyjnaEdytuj

Katedry:

 • Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska
 • Katedra Mikrobiologii Środowiskowej
 • Katedra Biologii i Hodowli Ryb
 • Katedra Ekologii Stosowanej
 • Katedra Ichtiologii
 • Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego
 • Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska

Władze WydziałuEdytuj

Dziekan i prodziekani na kadencję 2012-2016:

 • Dziekan: prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski, prof. zw.
 • Prodziekan ds. nauki: dr hab. inż. Sławomir Ciesielski, prof. UWM
 • Prodziekan ds. studiów i studentów: dr hab. inż. Urszula Filipkowska, prof. UWM
 • Prodziekan ds. kształcenia i studiów niestacjonarnych: dr hab. inż. Ewa Paturej, prof. UWM

Prezydium Rady Wydziałowej Samorządu StudenckiegoEdytuj

Prezydium RWSS na kadencję 2014-2016:

 • Przewodniczący: Przemysław Piech
 • I Wiceprzewodniczący: Paweł Marcinowski
 • II Wiceprzewodniczący: Aneta Trzeciak
 • Sekretarz: Iwona Laszkowska
 • Delegat do RUSS: Jakub Gąsior

Historia WydziałuEdytuj

W roku 1951 utworzono w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczej Wydział Rybacki, kształcący kadry dla potrzeb rybołówstwa morskiego oraz rybactwa śródlądowego. Wydział posiadał w latach 50. i 60. pełne prawa akademickie, najlepszą w kraju rybacką kadrę naukową i program kształcenia. W latach 1966-1968 katedry specjalizujące się w problematyce morskiej zostały przeniesione do Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie, gdzie utworzono Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności. Z pozostałych w Olsztynie czterech katedr: Rybactwa, Limnologii, Ichtiologii oraz Ekonomiki Przedsiębiorstw Rybackich, powołano przy Wydziale Zootechnicznym Oddział Rybactwa Śródlądowego. W 1970 roku z inicjatywy profesora Przemysława Olszewskiego i kadry naukowej, przy poparciu Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, na bazie Oddziału i przeniesionej z byłego Wydziału Zootechnicznego Katedry Zoologii, zarządzeniem Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego został powołany Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego. Z dniem 31 stycznia 1997 roku Wydział zmienił swoją dotychczasową nazwę i przekształcił się w Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa, co odpowiadało faktycznemu profilowi kształcenia i prowadzonych badań. Jednak od 1 maja 2012 roku wraz z rozwojem oferty dydaktycznej, rozwojem obszarów badawczych, potencjałem naukowym kadry i z przyjętą strategią rozwoju Wydział przyjłą nazwę Wydział Nauk o Środowisku.

Wydział posiada pełne prawa akademickie do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie rybactwo.

AdresEdytuj

Wydział Nauk o Środowisku
ul. Michała Oczapowskiego 5
10-957 Olsztyn

Linki zewnętrzneEdytuj