Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (WNŻ, noże) – wydział Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kształcący na kierunkach:

oraz makrokierunku:

 • Gastronomia - sztuka kulinarna (wspólnie z Wydziałami Bioinżynierii Zwierząt oraz Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)

Opis kierunkówEdytuj

Na makrokierunku Gastronomia - sztuka kulinarna prowadzone są studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – inżynierskie (7 sem.), sp. gastronomia – sztuka kulinarna

Studenci Inżynierii chemicznej i procesowej zdobywają wiedzę z zakresu inżynierii procesów jednostkowych w przemyśle spożywczym, projektowania maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego oraz przemian biologiczno-chemicznych w przetwórstwie żywności. Na Wydziale prowadzone są studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – inżynierskie (7 sem.), sp. inżynieria przetwórstwa żywności

Kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka pozwala studentom zdobywanie wiedzy techniczno-technologicznej z elementami inżynierii, kształtowania bezpieczeństwa i oceny jakości żywności, ekonomiki oraz nauk żywieniowych. Absolwenci są specjalistami w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności oraz zasad prawidłowego żywienia. Oferowane są studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – inżynierskie (7 sem.), sp. biotechnologia żywności, technologia mięsa, technologia mleczarska, technologia produktów roślinnych, żywienie człowieka
 • studia drugiego stopnia – magisterskie (3 sem.), sp. inżynieria przetwórstwa żywności, technologia żywności, żywienie człowieka

oraz studia niestacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – inżynierskie (7 sem.), sp. biotechnologia żywności, technologia mięsa, technologia mleczarska, technologia produktów roślinnych, żywienie człowieka
 • studia drugiego stopnia – magisterskie (3 sem.), sp. technologia żywności, żywienie człowieka

Studenci Towaroznawstwa zdobywają wiedzę z zakresu analizy ekonomicznej niezbędnej w sterowaniu jakością w przemyśle, poznają kryteria oceny surowców i produktów oraz kontroli procesów technologicznych. Absolwenci są przygotowani do pracy w różnych segmentach gospodarki, a zwłaszcza w przemyśle spożywczym, handlu, transporcie, oddziałach kontroli towarowo-celnej. Kierunek kształci również specjalistów z zakresu organizacji usług turystycznych, hotelarskich oraz gastronomicznych. Prowadzone są studia I i II stopnia (inżynierskie i magisterskie). Prowadzone są studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – inżynierskie (7 sem.), sp. kontrola i sterowanie jakością w gospodarce żywnościowej, obrót towarów i obsługa celna, towaroznawstwo w produkcji zwierzęcej
 • studia drugiego stopnia – magisterskie (3 sem.), sp. jakość żywności i obrót towarem, towaroznawstwo w produkcji zwierzęcej

oraz studia niestacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – inżynierskie (7 sem.), sp. jakość żywności, obrót towarem

Struktura organizacyjnaEdytuj

Katedry:

 • Biochemii Żywności
 • Biotechnologii Żywności
 • Fizyki i Biofizyki
 • Inżynierii i Aparatury Procesowej
 • Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności
 • Mleczarstwa i Zarządzania Jakością
 • Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych
 • Technologii i Chemii Mięsa
 • Towaroznawstwa i Badań Żywności
 • Towaroznawstwa Przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią
 • Żywienia Człowieka

Władze WydziałuEdytuj

Dziekan i prodziekani na kadencję 2008-2012:

Historia WydziałuEdytuj

Wydział Nauki o Żywności swój początek wziął od utworzonego w 1945 r. Wydziału Mleczarsko-Serowarskiego w Państwowej Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie. W 1950 r. jako Wydział Mleczarski współtworzył powołaną Wyższą Szkołę Rolniczą w Olsztynie. Wraz z rozwojem olsztyńskiej Uczelni Wydział przechodził kolejne etapy rozwoju. W 1965 r. Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych, a w roku 1966 zmienił nazwę na Wydział Technologii Mleczarskiej i Żywności. Następnie w 1978 Wydział uzyskał prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych z zakresu technologii żywności. W roku 1988 zmieniono prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych z zakresu technologii żywności, na prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych z zakresu technologii żywności. W roku 1992 zmieniono prawo nadawania stopnia doktora nauk rolniczych z zakresu technologii żywności na prawo do nadawania stopnia doktora nauk rolniczych z zakresu technologii żywności i żywienia. W roku akademickim 1998/1999 uruchomiono na Wydziale kształcenie na nowym kierunku Towaroznawstwo. W 1998 roku Wydział, jako pierwszy w kraju, zmienił nazwę na Wydział Nauki o Żywności, a w roku 1999 wszedł w struktury nowo utworzonego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W tym samym roku dokonało się kolejne poszerzenie oferty kształcenia Wydziału o trzeci kierunek: Inżynieria chemiczna i procesowa. Z kolei w 2011 r. wspólnie z Wydziałami Bioinżynierii Zwierząt oraz Kształtowania Środowiska i Rolnictwa uruchomiono makrokierunek Gastronomia - sztuka kulinarna.

W latach 1978-1981 dziekanem Wydziału Technologii Żywności ART w Olsztynie był prof. Jan Kisza[1].

AdresEdytuj

Wydział Nauki o Żywności
Plac Cieszyński 1
10-726 Olsztyn

Linki zewnętrzneEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Prof. zw. dr hab. Jan Kisza. In memoriam. nowypm.pl. [dostęp 2016-11-03].