Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

wydział Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (WOAK) – wydział Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, utworzony w 1956 roku.

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Faculty of Horticulture
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Godło
Ilustracja
Kolegium Zembala na Ogrodach
Data założenia 1956
Państwo  Polska
Adres ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

Liczba pracowników
• naukowych
98
74
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Urbański
Położenie na mapie Poznania
Mapa lokalizacyjna Poznania
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Położenie na mapie województwa wielkopolskiego
Mapa lokalizacyjna województwa wielkopolskiego
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Ziemia52°25′03,18″N 16°53′02,69″E/52,417550 16,884080
Strona internetowa

Wydział Ogrodniczy w swoim rodowodzie powołuje się na istniejącą w latach 1870–1876 Wyższą Szkołę Rolniczą w Żabikowie pod Poznaniem, w której wykładano przedmiot Ogrodnictwo. W roku 1920 wraz z powstaniem Uniwersytetu Poznańskiego na Wydziale Rolniczo-Leśnym utworzono Katedrę Ogrodnictwa. Po II wojnie światowej Katedrę Ogrodnictwa Uniwersytetu Poznańskiego reaktywowano w roku 1946. Oddzielenie Wydziału Rolniczo-Leśnego od Uniwersytetu i powstanie Wyższej Szkoły Rolniczej z Oddziałem Ogrodnictwa nastąpiło w roku 1951. Wydział Ogrodniczy jako samodzielna jednostka został powołany 31 sierpnia 1956 roku. W roku 1972 uczelnię przemianowano na Akademię Rolniczą. Od roku 1996 nosiła ona imię Augusta Cieszkowskiego, a od 2008 roku Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Decyzją senatu UPP od dnia 1 lutego 2010 Wydział Ogrodniczy zmienił nazwę na Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

W skład Wydziału wchodzi 10 katedr dysponujących stacjami doświadczalnymi zlokalizowanymi w Poznaniu, Baranowie i Przybrodzie.

Wydział posiada swoją własną Bibliotekę Wydziałową, w której skład wchodzą 459 879 tomów książek, 222 205 tomów wydawnictw ciągłych, 34 341 woluminów wydawnictw specjalnych.

Na terenie RSGD Przybroda prowadzona jest kolekcja odmian winorośli a na terenie Wydziałowej Stacji Doświadczalnej Marcelin kolekcja odmian szparaga. Obie kolekcje utrzymywane są w ramach ustanowionego w latach 90. przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Programu ochrony zasobów genowych roślin użytkowych”, koordynowanego przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin[1]. Ponadto Wydział prowadzi kolekcje zielnych roślin ozdobnych, roślin leczniczych i przyprawowych, drzew iglastych oraz odmian Ginkgo biloba i odmian Syringa sp.

Władze WydziałuEdytuj

Dziekan: Prof UPP dr hab. inż. Piotr Urbański

Prodziekan ds. Nauki: dr hab. inż. Zbigniew Karolewski

Prodziekan ds. Studiów: Prof UPP dr hab. inż. Hanna Dorna

Prodziekan ds. Studiów: dr hab. Wojciech Antkowiak

KatedryEdytuj

W skład Wydziału wchodzą następujące katedry:

Katedra Botaniki
Katedra Dendrologii, Sadownictwa i Szkółkarstwa
Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa
Katedra Fizjologii Roślin
Katedra Żywienia Roślin
Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska
Katedra Roślin Ozdobnych
Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Katedra Warzywnictwa

Kierunki kształceniaEdytuj

Obecnie Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu oferuje studia na trzech kierunkach oraz studia podyplomowe. Są to studia dwustopniowe – pierwszego stopnia (inżynierskie) – 3,5 letnie, a drugiego stopnia (magisterskie) – 1,5 letnie.

Kierunek
Ogrodnictwo

Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia.

Specjalności:

Ogrodnictwo Ogólne
Hodowla Roślin i Nasiennictwo
Kształtowanie Terenów Zieleni
Ochrona Roślin Ogrodniczych
Plant Breeding and Seed Education Anglojęzyczne studia stacjonarne II stopnia
Kierunek
Architektura Krajobrazu

Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia.

Kierunek
Medycyna Roślin:

Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia.

Kierunek
Hortiterapia: Studia podyplomowe.

Studenckie Koła NaukoweEdytuj

Koło Naukowe Ogrodników, założone w 1958 roku. Zajmuje się realizacją projektów badawczych, organizuje pokazy dla ogrodników, działkowców, organizuje krajowe i zagraniczne wyjazdy szkoleniowe, odwiedza i przyjmuje grupy studenckie z innych krajów. Od kilku lat w ramach koła działają sekcje w których studenci realizują się w wybranych dziedzinach ogrodnictwa:

Sekcja Informatyczna (2003)
Sekcja Florystyczna (2004)
Sekcja Architektury Krajobrazu (2005, od 2012 stanowi odrębne Koło Naukowe Architektów Krajobrazu)
Sekcja Nasiennicza (2006)
Sekcja Medycyny Roślin (2015)

Koło Naukowe Botaników, założone w 2000 roku. Zajmuje się badaniami z szeroko pojmowanej biologii roślin, zarówno w laboratoriach jak i pracami w terenie nad florą polską. Koło corocznie organizuje obozy naukowe, wykłady zaproszonych gości, warsztaty dla uczniów różnych szkół oraz podejmuje się realizacji różnych projektów naukowych.

Koło Naukowe Architektów Krajobrazu, powstałe z Sekcji Architektury Krajobrazu Koła Naukowego Ogrodników w 2012 r. Celem koła jest poszerzanie wiedzy i zdobywanie praktycznych umiejętności z zakresu architektury krajobrazu oraz uczestniczenie w tworzeniu przyjaznej, pięknej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej naszych miast i wsi.

BibliografiaEdytuj

  • Kozłowska M., Hołubowicz R., Łysiak G. (1997). Informator Wydziału Ogrodniczego, Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.
  • Knaflewski M., Kozłowska M., Łysiak G., Nowacki J. (2001). Faculty of Horticulture of August Cieszkowski Agricultural University of Poznań.
  • Kozłowska M., Politycka B., Krzymińska A. 2016. 60 lat Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 1956–2016. Poznań, ss. 244.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj