Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

wydział Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (WPAiE UWr) – jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały jako jedna z najstarszych jednostek organizacyjnych wrocławskiej uczelni w 1811 roku. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk prawnych i ekonomicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych[1].

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
Ilustracja
Budynek D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, w szklanej ścianie odbija się Kościół Uniwersytecki i Collegium Anthropologicum UWr
Data założenia

1811

Państwo

 Polska

Adres

ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

Liczba pracowników
• naukowych

304
220

Liczba studentów

9022

Dziekan

prof. dr hab. Karol Kiczka

Położenie na mapie Wrocławia
Mapa konturowa Wrocławia, blisko centrum po prawej na dole znajduje się punkt z opisem „Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum po lewej na dole znajduje się punkt z opisem „Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii”
Położenie na mapie województwa dolnośląskiego
Mapa konturowa województwa dolnośląskiego, po prawej znajduje się punkt z opisem „Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii”
Ziemia51°06′25″N 17°02′14″E/51,106944 17,037222
Strona internetowa

Wydział jest jednostką interdyscyplinarną. W jego ramach znajdują się 3 instytuty, 11 katedr, 3 pracownie, centrum badań i biblioteka wydziałowa[2]. W 2009 na Wydziale zatrudnionych było 220 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 31 osób posiadających tytuł naukowy na stanowisku profesora zwyczajnego, 35 osób posiadających stopień doktora habilitowanego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 148 adiunktów ze stopniem doktora oraz 6 asystentów z tytułem magistra)[3].

Wydział współpracuje również z emerytowanymi profesorami, którzy angażują się w proces dydaktyczny, i przede wszystkim we współpracę międzynarodową.

Według stanu na 2011 rok na Wydziale studiowało łącznie 9022 studentów (w tym 4400 na studiach dziennych, 4622 na studiach zaocznych i 936 na studiach wieczorowych), a także 200 doktorantów, odbywających studia doktoranckie w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii jest największym wydziałem Uniwersytetu Wrocławskiego[4].

HistoriaEdytuj

Pierwsze próby uruchomienia we Wrocławiu studiów prawniczych miały miejsce w XVI wieku, kiedy król Czech i Węgier Władysław Jagiellończyk wydał 20 lipca 1505 roku w Budzie dokument fundacyjny dla uczelni we Wrocławiu. W dokumencie tym zaproponowano powstanie uczelni wyższej złożonej z czterech wydziałów: teologicznego, filozoficznego, medycznego i prawniczego. Pomysł utworzenia uniwersytetu na Dolnym Śląsku upadł jednak na skutek braku potwierdzenia przez papieża Juliusza II[5].

 
Król Pruski Fryderyk Wilhelm III twórca Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego

Pierwszą wrocławską szkołę wyższą utworzono dopiero na mocy Złotej Bulli cesarza Leopolda I Habsburga z 21 września 1702 roku, a była nią Akademia Leopoldyńska. Uczelnia posiadała dwa wydziały: teologiczny i filozoficzny. Mimo starań nie utworzono wydziałów: prawniczego i medycznego. Miała ona prawo do nadawania tytułów: bakałarza, licencjata, magistra i doktora prawa kanonicznego[6].

Na mocy decyzji króla Prus Fryderyka Wilhelma III Hohenzollerna z 25 kwietnia 1811 roku utworzono we Wrocławiu państwowy Uniwersytet Wrocławski, który powstał w wyniku połączenia dotychczasowej Akademii Leopoldyńskiej z protestanckim Uniwersytetem we Frankfurcie nad Odrą (Viadrina). Wśród nowo powstałych jednostek tej uczelni znalazł się Wydział Prawniczy[7].

Aktywność Wydziału nie ograniczała się wyłącznie działalności naukowo-dydaktycznej, ale obejmowała także sądownictwo. Wydział Prawniczy stanowił kolegium orzekające, wydające opinie prawne w sprawach, które zostały doń skierowane. Kres jurysdykcyjnej działalności wrocławskiego fakultetu prawniczego położyła ustawa o ustroju sądów z 1877 roku. W 1913 roku Wydział Prawniczy został przemianowany na Wydział Nauk o Prawie i Państwie[8].

Reaktywowanie Uniwersytetu Wrocławskiego po zakończeniu II wojny światowej jako polskiej uczelni państwowej nastąpiło 15 sierpnia 1945 roku, a 24 sierpnia tego samego roku powołano do życia jego sześć wydziałów, w tym Wydział Prawno-Administracyjny (WPA). Pierwsze zajęcia na wydziale rozpoczęły się w grudniu 1945 roku[9]. Kadra naukowa rekrutowała się głównie z pracowników Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie oraz Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie[8]. Proces kształtowania się struktur tego wydziału został zakończony formalnie w 1946 roku organizacją na nim 17 katedr[10].

W 1950 roku wydział otrzymał nową nazwę – Wydział Prawa (WP). W 1956 roku powstał Punkt Konsultacyjny Studium Zaocznego Prawa w Opolu, a od 1959 roku działało trzyletnie Zawodowe Studium Administracyjne, które dało początek drugiemu kierunkowi studiów administracji. Rozwój studiów administracyjnych doprowadził do zmiany nazwy wydziału w 1969 roku na Wydział Prawa i Administracji. Kolejna zmiana nazwy wydziału związana była z utworzeniem w roku akademickim 1999/2000 trzeciego kierunku studiów ekonomii. Od 2001 roku wydział nosi nazwę Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii (WPAiE)[8].

Władze w kadencji 2012–2016Edytuj

Władze w kadencji 2016–2020Edytuj

Poczet dziekanówEdytuj

 
Prof. Marek Bojarski, były dziekan WPAiE, od 2008 rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

Według[14]:

Kierunki kształceniaEdytuj

 
Aula im. Unii Europejskiej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii prowadzi następujące kierunki studiów I stopnialicencjackich (3 letnie) i II stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunkach[1]:

 • prawo[22]
 • administracja
 • ekonomia
 • polski system prawny (studia niestacjonarne II stopnia)
 • konsulting prawny i gospodarczy (studia niestacjonarne II stopnia)[23]
 • kryminologia (studia niestacjonarne I stopnia)[24]

Ponadto Wydział oferuje następujące studia podyplomowe[25]:

 • Studia Podyplomowe Finansowania Działalności Gospodarczej
 • Studia Podyplomowe Podstaw Prawa dla Nauczycieli i Pedagogów
 • Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej – Sytuacje Kryzysowe i Stany Nadzwyczajne
 • Studia Podyplomowe Ochrony Własności Intelektualnej
 • Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Archeologii Sądowej
 • Studia Podyplomowe Administracji Publicznej
 • Studia Podyplomowe Egzekucji Administracyjnej
 • Studia Podyplomowe Ekspertyzy Dokumentów
 • Studia Podyplomowe Kryminalistyki
 • Studia Podyplomowe Kryminalistycznej Rekonstrukcji Wypadków Drogowych
 • Studia Podyplomowe Legislacji
 • Studia Podyplomowe Nauk Prawno-Politycznych
 • Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych
 • Studia Podyplomowe Podatkowe
 • Studia Podyplomowe Prawa Bankowego
 • Studia Podyplomowe Prawa Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej
 • Studia Podyplomowe Prawa Gospodarczego i Handlowego
 • Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami
 • Studia Podyplomowe Prawa Inwestycyjnego
 • Studia Podyplomowe Prawa i Gospodarki Unii Europejskiej, specjalizacja stosowanie prawa wspólnotowego
 • Studia Podyplomowe Prawa Karnego Gospodarczego
 • Studia Podyplomowe Prawa Karnego Gospodarczego, specjalizacja: Prawo Karne Skarbowe
 • Studia Podyplomowe Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumentów
 • Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego
 • Studia Podyplomowe Prawa Mediów Elektronicznych
 • Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Środowiska
 • Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Prawa Socjalnego
 • Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, specjalizacja: Organizacja Pomocy Społecznej
 • Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych
 • Studia Podyplomowe Skargi Konstytucyjnej
 • Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej
 • Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych
 • Studia Podyplomowe Zarządzania Bezpieczeństwem
 • Studia Podyplomowe Zarządzanie Jednostkami Gospodarczymi
 • Studia Podyplomowe Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi
 • Studia Podyplomowe Zadania Publiczne Powierzane Organizacjom Pozarządowym i Przedsiębiorcom
 • Studia Podyplomowe Zarządzania, Restrukturyzacji i Przekształceń Własnościowych w Służbie Zdrowia
 • Studia Podyplomowe Zarządzania w Warunkach Umiędzynarodowienia Gospodarki

Wydział kształci także na studiach doktoranckich (trzeciego stopnia) w następujących dziedzinach[26]:

 • prawo

Wydział ma uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych[27]:

Struktura organizacyjnaEdytuj

Instytut Historii Państwa i Prawa

Kontakt:
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław, www: www.prawo.uni.wroc.pl

Instytut Historii Państwa i Prawa UWr dzieli się na 4 zakłady i 2 samodzielną pracownię[28]:

 • Zakład Historii Administracji – kierownik: prof. dr hab. Tomasz Kruszewski
 • Zakład Historii Państwa i Prawa Polskiego – kierownik: prof. dr hab. Leonard Górnicki
 • Zakład Powszechnej Historii Państwa i Prawa – kierownik: dr hab. Marian Ptak prof. nadzw. UWr
 • Zakład Prawa Rzymskiego – kierownik: prof. dr hab. Jarosław Rominkiewicz
 • Pracownia Dokumentacji Historyczno-Prawnej – kierownik: dr hab. Józef Koredczuk prof. nadzw. UWr
 • Pracownia Europejskiej Kultury Prawnej – kierownik: dr hab. Rafał Wojciechowski prof. nadzw. UWr

Instytut Nauk Administracyjnych

 
Prof. Leon Kieres, pierwszy preses Instytutu Pamięci Narodowej oraz wieloletni pracownik INA UWr
Kontakt:
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław, www: www.prawo.uni.wroc.pl

Instytut Nauk Administracyjnych UWr dzieli się na 6 zakładów[29]:

 • Zakład Nauki Administracji – kierownik: dr hab. Jerzy Korczak prof. nadzw. UWr
 • Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego – kierownik: prof. dr hab. Barbara Adamiak
 • Zakład Prawa Administracyjnego – kierownik: dr hab. Marcin Miemiec prof. nadzw. UWr
 • Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego – kierownik: prof. dr hab. Leon Kieres
 • Zakład Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej – kierownik: prof. dr hab. Marek Szydło
 • Zakład Porównawczej Administracji Publicznej – kierownik: prof. dr hab. Jerzy Supernat

Instytut Nauk Ekonomicznych

Kontakt
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław, www: www.ine.prawo.uni.wroc.pl

Instytut Nauk Ekonomicznych UWr dzieli się na 6 zakładów i ośrodek badań[30]:

 • Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych
 • Zakład Myśli Ekonomicznej
 • Zakład Ogólnej Teorii Ekonomii
 • Zakład Polityki Gospodarczej
 • Zakład Statystyki i Badań Operacyjnych
 • Zakład Zarządzania Finansami
 • Ośrodek Badań i Dokumentacji Unii Europejskiej

Instytut Prawa Cywilnego

Kontakt
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław, www: www.prawo.uni.wroc.pl

Instytut Prawa Cywilnego UWr dzieli się na 4 zakłady, pracownie badawczą i zespół badawczy[31]:

 • Zakład Postępowania Cywilnego
 • Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego
 • Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego
 • Zakład Prawa Pracy
 • Pracownia Ubezpieczeń Społecznych

Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych – kierownik: prof. dr hab. Marek Maciejewski

Katedra Kryminalistyki – kierownik: dr hab. Ryszard Jaworski prof. UWr

Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie – kierownik: prof. dr hab. Maciej Szostak

Katedra Postępowania Karnego – kierownik: prof. dr hab. Jerzy Skorupka

Katedra Prawa Finansowego – kierownik: prof. dr hab. Wiesława Miemiec

Katedra Prawa Karnego Materialnego – kierownik: prof. dr hab. Jacek Giezek

Katedra Prawa Karnego Wykonawczego – kierownik: dr hab. Tomasz Kalisz prof. UWr

Katedra Prawa Konstytucyjnego – kierownik: prof. dr hab. Mariusz Jabłoński

Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego – kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz

Katedra Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego – kierownik: prof. dr hab. Marek Bojarski

Katedra Teorii i Filozofii Prawa – kierownik: prof. dr hab. Andrzej Bator

Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej

Pracownia Ekspertyz Prawnych

Pracownia Nauczania Prawa w Językach Obcych

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

AbsolwenciEdytuj

AdresEdytuj

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

PrzypisyEdytuj

 1. a b Oferta kształceniowa WPAiE UWr na rok akademicki 2011/2012. prawo.uni.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-05-03)]. [on-line] [dostęp: 16.05.2012]
 2. Struktura WPAiE UWr. prawo.uni.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-05-02)]. [on-line] [dostęp: 15.05.2012]
 3. Przegląd Uniwersytecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, R. 15, nr 4 (157), Wrocław 2009, s. 3.
 4. Liczba studentów wg kierunków i rodzajów studiów; źródło: BIP UWr, stan na 31.12.2011 r.
 5. A. i A. Galasowie, Dzieje Śląska w datach, Wrocław 2001, s. 92–93.
 6. A i A. Galasowie, op. cit., s. 137.
 7. A i A. Galasowie, op. cit., s. 174.
 8. a b c Historia WPAiE UWr. prawo.uni.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-01-16)]. [on-line] [dostęp: 15.05.2012]
 9. Przegląd Uniwersytecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, R. 15, nr 4 (157), Wrocław 2009, s. 4.
 10. Zarządzenie Ministra Oświaty z 30 kwietnia 1946 roku dotyczące struktur Wydziału Prawno-Administracyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 11. Władze Wydziału. prawo.uni.wroc.pl. [dostęp 2016-03-01].
 12. Znamy nowych dziekanów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. radiowroclaw.pl, 14 marca 2016. [dostęp 2016-04-30].
 13. Wybory 2016. prawo.uni.wroc.pl. [dostęp 2016-06-10].
 14. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego: Historia - dziekani
 15. Piotr Jurek Zakład Historii Państwa i Prawa Polski, w: Przegląd Prawa i Administracji, nr C/1, Wrocław 2015, s. 32, 33
 16. Halina Wardejn-Jaworska Życiorys Iwona Jaworskiego profesora zwyczajnego Wydziału prawno-Administracyjnego we Wrocławiu, w: Sobótka, nr 3/1985, s. 395. [dostęp 2018-10-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-10-21)].
 17. Przemysław Marcin Żukowski Tadeusz Antoni Bigo (1894-1975): Droga na katedrę uniwersytecką we Wrocławiu, w: Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 4/1, 9-49
 18. Mycielski Andrzej 1900-1993. uni.wroc.pl. [dostęp 2017-01-06].
 19. Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny. Edycja 3, wyd. Interpress, Warszawa 1993, s. 321
 20. Patrzałek Aleksander (1930–2005). uni.wroc.pl. [dostęp 2017-01-06].
 21. Kto będzie rządził wydziałem prawa?. wroclaw.naszemiasto.pl, 2 grudnia 2002. [dostęp 2018-06-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-06-21)].
 22. Kierunek prawo prowadzony jest w ramach jednolitych 5-letnich studiów magisterskich.
 23. Kierunek prowadzony wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu
 24. Studia pierwszego stopnia | Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, prawo.uni.wroc.pl [dostęp 2017-12-03] (pol.).
 25. Katalog studiów podyplomowych na WPAiE UWr w roku akademickim 2011/2012 [on-line] [dostęp: 15.05.2012]
 26. Studia III stopnia na WPAiE UWr. prawo.uni.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-05-12)]. [on-line] [dostęp: 15.05.2012]
 27. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI).
 28. Struktura organizacyjna IHPiP UWr. prawo.uni.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-10-14)]. [on-line] [dostęp: 15.05.2012]
 29. Struktura organizacyjna INA UWr. prawo.uni.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-01-19)]. [on-line] [dostęp: 15.05.2012]
 30. Struktura organizacyjna INE UWr. ine.prawo.uni.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-01-13)]. [on-line] [dostęp: 15.05.2012]
 31. Struktura organizacyjna IPC UWr. prawo.uni.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-05-02)]. [on-line] [dostęp: 15.05.2012]

Linki zewnętrzneEdytuj