Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (WPiA) – założony w 2001 wydział Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kształcący w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach:

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Ilustracja
Siedziba wydziału
Data założenia 1 września 2001
Państwo  Polska
Adres Olsztyn
Dziekan dr hab. Jarosław Dobkowski prof. UWM
brak współrzędnych

Oferta kształcenia obejmuje także roczne studia podyplomowe różnej specjalności.

Opis kierunkówEdytuj

Na kierunku Administracja prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – licencjackie (6 sem.), sp. administracja
 • studia drugiego stopnia – magisterskie (4 sem.), sp. administracja, kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym, kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym (oferta w języku angielskim), administracja skarbowa

Na kierunku Administracja i cyfryzacja prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – licencjackie (6 sem.), sp. administracja i cyfryzacja

Na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – licencjackie (6 sem.), sp. bezpieczeństwo wewnętrzne
 • studia drugiego stopnia – magisterskie (4 sem.), sp. bezpieczeństwo wewnętrzne

Na kierunku Prawo oferowane są studia stacjonarne i niestacjonarne:

 • jednolite studia magisterskie (10 sem.), sp. prawo, prawo europejskie, prawo europejskie (oferta w języku angielskim)

Historia WydziałuEdytuj

Wydział Prawa i Administracji formalnie powstał 1 września 2001 roku. Pierwszą jednostką organizacyjną, która w procesie zmian doprowadziła do jego utworzenia, była Katedra Prawa i Samorządu Terytorialnego, powstała w 1993 roku w strukturze Wydziału Humanistycznego ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Następnie na tym Wydziale utworzono w 1994 roku kierukek Administracja, czym zaczęto szkolić przyszłych administratywistów. Następnie zaczął się proces pozyskania kadry naukowej i współpracy z nowo tworzoną jednostką samodzielnych pracowników naukowych. Już po dwóch latach działalności Katedra zatrudniała 5 profesorów zwyczajnych i tytularnych oraz 4 adiunktów i asystentów. 1 marca 1996 roku, na bazie Katedry utworzono Instytut Prawa i Samorządu Terytorialnego, który z kolei 1 lutego 1998 roku został przemianowany na Instytut Prawa i Administracji, pozostając niezmiennie w strukturze Wydziału Humanistycznego WSP. W tym okresie nastąpił wzrost pracowników naukowych. Kadrowe wzmocnienie Instytutu znalazło odzwierciedlenie we wzrastającej liczbie zrealizowanych projektów badawczych.

Połączenie trzech uczelni wyższych Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego i utworzenie 1 września 1999 r. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego było dogodnym momentem dla organizacyjnego zaakcentowania wzrastającej roli Instytutu. Stąd też przy zrozumieniu władz Wydziału Humanistycznego przekształcanej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Instytut Prawa i Administracji opuścił jego strukturę, łącząc się z Wydziałem Zarządzania byłej Akademii Rolniczo–Technicznej. W wyniku tego utworzony został Wydział Zarządzania i Administracji, w którym Instytut ten stanowił jeden z zasadniczych podmiotów organizacyjnych z dwoma kierunkami naukowo–dydaktycznymi: prawa oraz administracji.

Po procesie przekształcenia Wydziału nastąpiły wybory nowych władz Wydziału i Instytutu. Na Wydziale Zarządzania i Administracji stanowisko prodziekana objął dr hab. Stanisław Pikulski, któremu na początku 2000 roku rektor powierzył funkcję pełnomocnika ds. powołania Wydziału Prawa i Administracji. 6 czerwca 2001 roku Instytutu Prawa i Administracji po podjęciu uchwały o zaprzestaniu funkcjonowania struktur Instytutu w ramach Wydziału Zarządzania i Administracji podjęto wdrożenie procedur prowadzących do przekształcenia tej jednostki w Wydział Prawa i Administracji. Następnie Senat UWM uchwałą z 10 lipca 2001 roku utworzył Wydział Prawa i Administracji, która zaczęła obowiązywać z dniem 1 września 2001 roku.

Od 2008 r. Wydział posiada prawa akademickie do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo. 1 października 2010 r. na Wydziale uruchomiony został kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne. Natomiast w 2015 r. Wydział otrzymał uprawnienia habilitacyjne w dziedzinie nauk prawnych[1].

Władze Wydziału w roku akademickim 2019/2020Edytuj

 • Dziekan: dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM
 • Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia: dr hab. Piotr Chlebowicz
 • Prodziekan ds. Administracyjnych i Organizacji Procesu Dydaktycznego: dr hab. Jakub Zięty

Poczet dziekanówEdytuj

 • 1 września 2001–31 sierpnia 2008: prof. dr hab. Stanisław Pikulski
 • 1 września 2008–8 lipca 2013: prof. dr hab. Bronisław Sitek
 • 8 lipca 2013–14 września 2013: p.o. dr hab. Piotr Krajewski, prof. UWM
 • 15 września 2013–31 sierpnia 2016: prof. dr hab. Stanisław Pikulski
 • 1 września 2016 – 19 października 2018: prof. dr hab. Jerzy Kasprzak
 • 19 października 2018 – 30 września 2019: ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM
 • od 1 października 2019: dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM

WykładowcyEdytuj

Struktura organizacyjnaEdytuj

Katedry:

 • Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – kierownik prof. dr hab. Piotr Majer
 • Katedra Ekonomii i Administrowania Instytucjami Publicznymi
 • Katedra Historii Państwa i Prawa – kierownik: prof. Dariusz Szpoper
 • Katedra Kryminalistyki i Medycyny Sądowej
 • Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej
 • Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego
 • Katedra Postępowania Cywilnego
 • Katedra Praw Człowieka i Prawa Europejskiego
 • Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji – kierownik: dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM
 • Katedra Prawa Cywilnego
 • Katedra Prawa Finansowego
 • Katedra Prawa Gospodarczego
 • Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego – kierownik: prof. Ryszard Sztychmiler
 • Katedra Prawa Karnego Materialnego – kierownik: dr hab. Wojciech Cieślak, prof. UWM
 • Katedra Prawa Konstytucyjnego – kierownik: dr hab. Dorota Lis-Staranowicz
 • Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego – kierownik: dr hab. Małgorzata Szwejkowska, prof. UWM
 • Katedra Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego – kierownik: dr hab. Małgorzata Czuryk, prof. UWM
 • Katedra Prawa Rzymskiego i Porównawczego
 • Katedra Procesu Karnego – kierownik: prof. dr hab. Jerzy Kasprzak
 • Katedra Teorii Bezpieczeństwa
 • Katedra Teorii i Filozofii Prawa i Państwa

AdresEdytuj

Wydział Prawa i Administracji
al. Warszawska 98
10-702 Olsztyn

Linki zewnętrzneEdytuj

PrzypisyEdytuj