Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (WPiA) – założony w 2001 wydział Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kształcący w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na 5 kierunkach.

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Ilustracja
Siedziba wydziału do 2020 roku
Data założenia

1 września 2001

Państwo

 Polska

Adres

Olsztyn

Dziekan

dr hab. Jarosław Dobkowski prof. UWM

brak współrzędnych

W 2018 Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przyznał wydziałowi kategorię B[1].

Historia Wydziału Edytuj

Wydział Prawa i Administracji formalnie powstał 1 września 2001 roku. Pierwszą jednostką organizacyjną, która w procesie zmian doprowadziła do jego utworzenia, była Katedra Prawa i Samorządu Terytorialnego, powstała w 1993 roku w strukturze Wydziału Humanistycznego ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Następnie na tym Wydziale utworzono w 1994 roku kierunek Administracja, czym zaczęto szkolić przyszłych administratywistów. Następnie zaczął się proces pozyskania kadry naukowej i współpracy z nowo tworzoną jednostką samodzielnych pracowników naukowych. Już po dwóch latach działalności Katedra zatrudniała 5 profesorów zwyczajnych i tytularnych oraz 4 adiunktów i asystentów. 1 marca 1996 roku, na bazie Katedry utworzono Instytut Prawa i Samorządu Terytorialnego, który z kolei 1 lutego 1998 roku został przemianowany na Instytut Prawa i Administracji, pozostając niezmiennie w strukturze Wydziału Humanistycznego WSP. W tym okresie nastąpił wzrost pracowników naukowych. Kadrowe wzmocnienie Instytutu znalazło odzwierciedlenie we wzrastającej liczbie zrealizowanych projektów badawczych.

Połączenie trzech uczelni wyższych Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego i utworzenie 1 września 1999 r. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego było dogodnym momentem dla organizacyjnego zaakcentowania wzrastającej roli Instytutu. Stąd też przy zrozumieniu władz Wydziału Humanistycznego przekształcanej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Instytut Prawa i Administracji opuścił jego strukturę, łącząc się z Wydziałem Zarządzania byłej Akademii Rolniczo–Technicznej. W wyniku tego utworzony został Wydział Zarządzania i Administracji, w którym Instytut ten stanowił jeden z zasadniczych podmiotów organizacyjnych z dwoma kierunkami naukowo–dydaktycznymi: prawa oraz administracji.

Po procesie przekształcenia Wydziału nastąpiły wybory nowych władz Wydziału i Instytutu. Na Wydziale Zarządzania i Administracji stanowisko prodziekana objął dr hab. Stanisław Pikulski, któremu na początku 2000 roku rektor powierzył funkcję pełnomocnika ds. powołania Wydziału Prawa i Administracji. 6 czerwca 2001 roku Instytutu Prawa i Administracji po podjęciu uchwały o zaprzestaniu funkcjonowania struktur Instytutu w ramach Wydziału Zarządzania i Administracji podjęto wdrożenie procedur prowadzących do przekształcenia tej jednostki w Wydział Prawa i Administracji. Następnie Senat UWM uchwałą z 10 lipca 2001 roku utworzył Wydział Prawa i Administracji, która zaczęła obowiązywać z dniem 1 września 2001 roku.

Od 2008 r. Wydział posiada prawa akademickie do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo. 1 października 2010 r. na Wydziale uruchomiony został kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne. Natomiast w 2015 r. Wydział otrzymał uprawnienia habilitacyjne w dziedzinie nauk prawnych[2]. 3 października 2016 r. został uruchomiony kierunek administracja i cyfryzacja, którego program studiów w 2017 roku otrzymał dwa wyróżnienia w zakresie innowacyjności[3]. W 2020 roku rozpoczęto budowę nowego budynku Wydziału Prawa i Administracji, który ma zostać oddany do użytku w 2023 roku.[4]

W roku 2020 został uruchomiony kierunek kryminologia a w 2022 roku doradztwo podatkowe.[5]

Władze Wydziału w roku akademickim 2019/2020 Edytuj

 • Dziekan: dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM
 • Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia: dr hab. Piotr Chlebowicz
 • Prodziekan ds. Administracyjnych i Organizacji Procesu Dydaktycznego: dr hab. Jakub Zięty

Poczet dziekanów Edytuj

Wykładowcy Edytuj

Struktura organizacyjna Edytuj

Katedry:

 • Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – kierownik prof. dr hab. Piotr Majer
 • Katedra Ekonomii i Administrowania Instytucjami Publicznymi
 • Katedra Teorii i Historii Prawa – kierownik: dr. hab. Adam Zienkiewicz
 • Katedra Kryminalistyki i Medycyny Sądowej
 • Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej
 • Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego
 • Katedra Postępowania Cywilnego
 • Katedra Praw Człowieka i Prawa Europejskiego
 • Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji – kierownik: dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM
 • Katedra Prawa Cywilnego
 • Katedra Prawa Finansowego
 • Katedra Prawa Gospodarczego
 • Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego – kierownik: prof. Ryszard Sztychmiler
 • Katedra Prawa Karnego Materialnego – kierownik: dr hab. Wojciech Cieślak, prof. UWM
 • Katedra Prawa Konstytucyjnego – kierownik: dr hab. Dorota Lis-Staranowicz
 • Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego – kierownik: dr hab. Małgorzata Szwejkowska, prof. UWM
 • Katedra Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego – kierownik: dr hab. Małgorzata Czuryk, prof. UWM
 • Katedra Prawa Rzymskiego i Porównawczego
 • Katedra Procesu Karnego – kierownik: prof. dr hab. Jerzy Kasprzak
 • Katedra Teorii Bezpieczeństwa
 • Katedra Teorii i Filozofii Prawa i Państwa

Absolwenci Edytuj

Adres Edytuj

Wydział Prawa i Administracji
al. Warszawska 98
10-702 Olsztyn

Przypisy Edytuj

 1. {{https://zpr.uwm.edu.pl/sites/default/files/u18/kategorie_naukowe_przyznane_jednostkom_naukowym.pdf KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 28 września 2018 r. o kategoriach naukowych przyznanych jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych}}
 2. Wydział prawa z pełnią praw | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, www.uwm.edu.pl [dostęp 2017-11-27] (pol.).
 3. Kierunek administracja i cyfryzacja nagrodzony, www.uwm.edu.pl [dostęp 2020-07-09] (pol.).
 4. Dobre wieści z budowy. Nowa siedziba WPiA oraz WNS będzie gotowa wcześniej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 18 maja 2022 [dostęp 2023-01-25] (pol.).
 5. UWM będzie kształcić doradców podatkowych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 9 lutego 2022 [dostęp 2023-01-25] (pol.).

Linki zewnętrzne Edytuj