Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego (WT UO) - jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego.

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Opolski
Państwo  Polska
Adres ul. Wojciecha Drzymały 1a
45-342 Opole
Liczba pracowników
• naukowych
57
51
Liczba studentów 271
Dziekan ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak
Położenie na mapie Opola
Mapa lokalizacyjna Opola
Wydział Teologiczny
Wydział Teologiczny
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Wydział Teologiczny
Wydział Teologiczny
Położenie na mapie województwa opolskiego
Mapa lokalizacyjna województwa opolskiego
Wydział Teologiczny
Wydział Teologiczny
Ziemia50°40′08″N 17°55′33″E/50,668889 17,925833
Strona internetowa

HistoriaEdytuj

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego powstał w 1994 roku z przekształcenia powstałej w 1981 roku filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, bazującej na kilkudziesięcioletnich doświadczeniach Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie, gdzie pracowała kadra naukowa dawnego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie[1].

Wydział Teologiczny kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych i teologicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych[2].

Wydział Teologiczny składa się z 3 instytutów i 10 samodzielnych katedr[3]. Aktualnie zatrudnionych jest 51 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 9 na stanowisku profesora zwyczajnego, 11 na stanowisku profesora nadzwyczajnego ze 14 stopniem doktora habilitowanego, 13 na stanowisku adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego, 16 na stanowisku adiunkta ze stopniem doktora oraz 2 asystentów z tytułem magistra)[4].

Najliczniejszą grupą pracowników naukowo-dydaktycznych jest 24 adiunktów. Wydział współpracuje również z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową[5].

Według stanu na 2015 rok na wydziale studenci odbywają studia w ramach studiów pierwszego stopnia (licencjackich), a następnie studiów drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających) oraz jednolitych studiów magisterskich. Łącznie na wydziale studiuje 271 studentów w ramach studiów dziennych[6].

Władze (2016-2020)Edytuj

Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego: bp dr hab. Andrzej Czaja
Dziekan: ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak
Prodziekan ds. studentów: ks. dr hab. Marek Lis, prof. UO
Prodziekan ds. nauki i studiów doktoranckich: ks. dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO[7]

Poczet dziekanówEdytuj

 • 1994-2002: ks. prof. dr hab. Helmut Jan Sobeczko - teolog (liturgika)
 • 2002-2008: ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola - teolog (teologia fundamentalna)
 • 2008-2012: ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej - teolog (ekumenizm)
 • 2012-2016: ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola - teolog (teologia fundamentalna)
 • 2016-2020: ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak - teolog (katechetyka)

Kierunki kształceniaEdytuj

Wydział Teologiczny UO prowadzi studia jednolite magisterskie stacjonarne na kierunku teologia w dwóch specjalnościach: katechetyczno-pastoralna (studia 5-letnie) oraz kapłańskiej (studia 6-letnie), a także studia niestacjonarne w dwóch specjalnościach: katechetyczno-pastoralnej (studia 5-letnie) oraz diakońskiej[8].

Poza tym wydział oferuje studia dwustopniowe pierwszego stopnia (licencjackie, 3 lata) oraz drugiego stopnia (magisterskie 2 lata) na następujących kierunkach i specjalnościach[2]:

Wydział Teologiczny prowadzi także studia doktoranckie (trzeciego stopnia, 4 letnie) z zakresu nauk teologicznych[10].

Ponadto na Wydziale Teologicznym prowadzone są następujące studia podyplomowe[11]:

 • wychowanie do życia w rodzinie
 • pokojowe rozwiązywanie konfliktów - ekumeniczne drogi pojednania
 • socjoterapia i psychoprofilaktyka społeczna
 • coaching odpowiedzialnego rodzicielstwa i duchowości rodzinnej

Wydział ma uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych[12]:

Instytucje przywydziałowe WT UOEdytuj

 • Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Gliwickiej i Opolskiej w Opolu (rektor: ks. dr hab. Andrzej Anderwald, prof. UO)
 • Centrum Kultury i Nauki w Kamieniu Śląskim (Dyrektor: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser)
 • Przywydziałowe Studium Muzyki Kościelnej w Opolu (Kierownik: ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, prof. UO)
 • Przywydziałowy Diecezjalny Ośrodek Formacyjny w Opolu (Dyrektor: ks. prof. dr hab. Helmut Jan Sobeczko)
 • Instytut Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej
 • Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją
 • Instytut Nauk o Rodzinie
 • Biblioteka Wydziału Teologicznego

WykładowcyEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Pracownicy WydziałuEdytuj

Profesorowie tytularniEdytuj

Samodzielni pracownicy naukowi WT UO bez tytułu naukowego zatrudnieni na stanowisku profesora nadzwyczajnegoEdytuj

Samodzielni pracownicy naukowi WT UO zajmujący stanowisko adiunktaEdytuj

Niesamodzielni pracownicy naukowi WT UO ze stopniem naukowym doktoraEdytuj

 • ks. dr Franciszek Koenig, muzyka kościelna
 • ks. dr Brunon Zgraja, patrologia
 • ks. dr Sławomir Pawiński, homiletyka
 • s. dr Monika Dolores Nowak, muzyka kościelna
 • ks. dr Janusz Podzielny, teologia moralna
 • ks. dr Andrzej Ochman, socjologia
 • ks. dr Andrzej Demitrów, teologia biblijna
 • ks. dr Robert Sadlak, teologia pastoralna
 • ks. dr Mariusz Drygier, historia Kościoła
 • ks. dr Łukasz Florczyk, teologia biblijna
 • dr Mariusz Pucia, muzyka kościelna
 • dr Andrzej Prasał, muzyka kościelna
 • ks. dr Mateusz Potoczny, teologia Kościołów Wschodnich
 • ks. dr Leszek Waga, pedagogika
 • ks. dr Grzegorz Gura, prawo kanoniczne, prawo cywilne

Struktura organizacyjnaEdytuj

Samodzielne KatedryEdytuj

 • Katedra Egzegezy Ksiąg Nowego Testamentu
  • Kierownik: o. prof. dr hab. Andrzej Jasiński OFM
 • Katedra Egzegezy Ksiąg Starego Testamentu
  • Kierownik: o. prof. dr hab. Andrzej Jasiński OFM
 • Katedra Filozofii Systematycznej i Historii Filozofii
  • Kierownik: ks. prof. dr hab. Kazimierz Wolsza
 • Katedra Historii Kościoła i Patrologii
 • Katedra Katechetyki i Teologii Pastoralnej
  • Kierownik: ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO
 • Katedra Prawa Kanonicznego
  • Kierownik: ks. dr Grzegorz Gura (p.o. kierownika)
 • Katedra Teologii Dogmatycznej
  • Kierownik: ks. dr hab. Dariusz S. Klejnowski-Różycki, prof. UO
 • Katedra Teologii Fundamentalnej i Religiologii
  • Kierownik: ks. dr hab. Andrzej Anderwald, prof. UO
 • Katedra Teologii Moralnej i Duchowości

Instytut Ekumenizmu i Badań nad IntegracjąEdytuj

Dyrektor: ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła
Kontakt:
ul. Drzymały 1a, 45-342 Opole

Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją UO dzieli się na 5 katedr:

 • Katedra Badań nad Integracją
  • Kierownik: ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej
 • Katedra Dialogu Międzyreligijnego
  • Kierownik: ks. dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO
 • Katedra Teologii Kościołów Poreformacyjnych
  • Kierownik: ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła
 • Katedra Teologii Kościołów Wschodnich
  • Kierownik: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser
 • Katedra Zasad Ekumenizmu
  • Kierownik: ks. dr hab. Rajmund Porada, prof. UO

Instytut Liturgiki, Muzyki i Sztuki SakralnejEdytuj

Dyrektor: ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO
Kontakt:
ul. Drzymały 1a, 45-342 Opole

Instytut Liturgiki, Muzyki i Sztuki Sakralnej UO dzieli się na 4 katedry:

 • Katedra Homiletyki, Mediów i Komunikacji
  • Kierownik: ks. dr hab. Marek Lis, prof. UO
 • Katedra Liturgiki, Hagiografii i Obrzędowości
  • Kierownik: ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO
 • Katedra Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego
  • Kierownik: ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, prof. UO
 • Katedra Sztuki Sakralnej i Ochrony Zabytków
  • Kierownik: ks. dr hab. Piotr Maniurka, prof. UO

Instytut Nauk o RodzinieEdytuj

Dyrektor: ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec
Kontakt:
ul. Drzymały 1a, 45-342 Opole

Instytut Nauk o Rodzinie UO dzieli się na 5 katedr:

 • Katedra Antropologii i Teologii Rodziny
 • Katedra Bioetyki i Etyki Społecznej
  • Kierownik: ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec
 • Katedra Duszpasterstwa i Profilaktyki Dysfunkcji Rodzin
  • Kierownik: ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz, prof. UO
 • Katedra Europejska Jean Monnet
  • Kierownik: ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej
 • Katedra Psychologii i Pedagogiki Rodziny

Zmarli profesorowieEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. S. Nicieja, Historia UO [on-line] [dostęp: 11.11.2012]
 2. a b Kierunki studiów oferowane przez WT UO na rok akademicki 2011/2012 [on-line] [dostęp: 12.11.2012]
 3. Struktura WT UO [on-line] [dostęp: 12.11.2012]
 4. Wykaz pracowników WT UO [on-line] [dostęp: 11.11.2012]
 5. Informacja uzyskana w Dziekanacie WT UO
 6. Liczba studentów według wydziałów, stan na 2015 rok [on-line] [dostęp: 11.09.2016]
 7. a b Władze wydziału. uni.opole.pl. [dostęp 2016-09-23].
 8. Informacja dotycząca studiów teologicznych na WT UO [on-line] [dostęp: 11.11.2012]
 9. Informacja dotycząca studiów nauki o rodzinie na WT UO [on-line] [dostęp: 11.11.2012]
 10. Informacja dotycząca studiów III stopnia na WT UO [on-line] [dostęp: 11.11.2012]
 11. Studia podyplomowe oferowane przez WT UO [on-line] [dostęp: 11.11.2012]
 12. Uprawnienia WT w bazie "Nauka Polska" [on-line] [dostęp: 11.11.2012]
 13. M.P. z 2017 r. poz. 392.
 14. Administrator, Śp. ks. prof. Józef Król, www.diecezja.opole.pl [dostęp 2017-05-17] (pol.).
 15. Zmarł ojciec prof. Wenanty Zubert, katowice.gosc.pl [dostęp 2018-12-06].
 16. Zmarł ks. prof. dr hab. Alojzy Marcol - Uniwersytet Opolski, www.uni.opole.pl [dostęp 2017-05-17] (pol.).
 17. Joachim, Śp. ks. prof. Józef Herbut, diecezja.opole.pl [dostęp 2018-03-09] (pol.).

Linki zewnętrzneEdytuj