Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej

wydział Politechniki Warszawskiej

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej – jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 19 wydziałów) Politechniki Warszawskiej powstała w 1992, która zajmuje się problematyką szeroko pojętego transportu.

Wydział Transportu
The Faculty of Transport
Politechnika Warszawska
Ilustracja
Data założenia

1992

Państwo

 Polska

Województwo

 mazowieckie

Adres

ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa

Dziekan

prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna

Położenie na mapie Warszawy
Mapa konturowa Warszawy, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Wydział Transportu”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Wydział Transportu”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Wydział Transportu”
Ziemia52°13′20,654″N 21°00′28,696″E/52,222404 21,007971
Strona internetowa

Historia[1] edytuj

W 1948 powołano w Politechnice Warszawskiej Wydział Ruchu Kolejowego przemianowany w rok później na Wydział Komunikacji. Na Wydziale tym kształcono inżynierów na specjalności eksploatacja kolei i zabezpieczenie ruchu pociągów.

Prekursorami działalności tego Wydziału byli wybitni specjaliści nie tylko z dziedzin związanych z prowadzonymi specjalizacjami, ale także z dziedziny telekomunikacji kolejowej, konstrukcji i eksploatacji pojazdów szynowych oraz trakcji elektrycznej. Należeli do nich:

 • prof. dr W. Wyrzykowski,
 • prof. T. Ważynski,
 • prof. H. Śmigielski,
 • prof. dr H. Sobolewski,
 • doc. S. Plewako,
 • prof. S. Skawiński,
 • prof. R. Szajer.

W roku 1970 w Politechnice Warszawskiej przeprowadzono reorganizację i na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów powołano Instytut Transportu, który od roku 1972 został samodzielną jednostką organizacyjną na prawach Wydziału. Instytut kierowany przez prof. dr hab. inż. Mirosławę Dąbrowę-Bajon oraz prof. dr inż. Wiesława Bajona nie tylko kontynuował tradycje dydaktyczne i naukowe dawnego Wydziału Komunikacji, ale zgodnie z potrzebami i wymogami postępu rozszerzył swoje zadania. Dlatego w skład Instytutu weszła grupa specjalistów transportu samochodowego kierowana wówczas przez prof. Wiktora Sudrę. Swoją działalność rozpoczął także zespół informatyków.

Instytut składający się z pięciu zakładów naukowo-dydaktycznych kształcił magistrów inżynierów transportu w trzech podstawowych specjalnościach:

 • organizacja i technika transportu kolejowego,
 • sterowanie ruchem w transporcie,
 • eksploatacja i utrzymanie pojazdów.

W całym okresie działalności Wydziału Komunikacji i Instytutu Transportu wypracowano i modernizowano model kształcenia inżyniera i magistra inżyniera transportu. Wychowano liczną, młodą kadrę naukową legitymującą się znacznymi osiągnięciami naukowymi. Wyrazem tego są uzyskane i uzyskiwane obecnie stopnie i tytuły naukowe oraz liczne prace naukowo-badawcze wykonywane dla potrzeb gospodarki.

Międzynarodową rangę działalności Instytutu nadawały i nadają:

 • współpraca z licznymi ośrodkami naukowymi poza granicami kraju (Akwizgran, Berlin, Drezno, Żylina, Leningrad),
 • udział i organizowanie międzynarodowych konferencji dotyczących zagadnień transportowych,
 • staże pracowników zagranicznych, staże zagraniczne własnych pracowników i staże doktorskie.

W 1979 roku Instytut uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Transport.

W czerwcu 1992 roku, decyzją Centralnej Komisji ds Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, Instytut uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Transport.

W grudniu 1992 roku uchwałą Senatu Politechniki Warszawskiej, dotychczasowy Instytut przekształcony został w pełnoprawny Wydział Transportu.

Pierwszym dziekanem Wydziału Transportu PW był dr hab. inż. Andrzej Jabłoński (lata 1992–1996). W latach 1996–2002 funkcję tę sprawował prof. dr hab. inż. Jerzy Leszczyński.

W latach 2002–2008 funkcję Dziekana Wydziału Transportu PW pełnił prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz, a w latach 2008–2016 funkcję tę pełnił prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński.

Obecnie (kadencja 2016-2020) funkcję Dziekana Wydziału Transportu PW pełni prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna.

Wydział składa się obecnie z dziesięciu Zakładów naukowo-dydaktycznych. W strukturze Wydziału ponadto wyodrębniono Ośrodek Informatyki.

W 2014 roku rozpoczęła się budowa nowego skrzydła gmachu Nowej Kreślarni, siedziby Wydziału. Budynek zostanie wyposażone w nowoczesne rozwiązania w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych[2].

Struktura organizacyjna edytuj

Władze Wydziału[3] edytuj

 • Dziekan – prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju – dr hab. inż. Konrad Lewczuk, prof. PW
 • Prodziekan ds. Kształcenia – dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, prof. PW
 • Prodziekan ds. Studenckich – dr inż. Jarosław Poznański

Zakłady naukowe[4] edytuj

 • Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki (ISTiL)
 • Zakład Budowy i Eksploatacji Środków Transportu (BiEŚT)
 • Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu (SRiIT)
 • Zakład Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie (SIiMT)
 • Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego i Teleinformatyki (ITLiT)

Dydaktyka edytuj

Obecnie wydział daje możliwość podjęcia studiów na jednym kierunku: transport, w ramach którego studenci mają możliwość wyboru specjalności na studiach I stopnia[5]

 • Bezpieczeństwo i ekologia w transporcie
 • Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych
 • Logistyka i technologia transportu samochodowego
 • Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania
 • Nowoczesne technologie w transporcie drogowym
 • Obsługa techniczna flot samochodowych
 • Organizacja i sterowanie ruchem lotniczym
 • Organizacja i technologia transportu kolejowego
 • Sterowanie ruchem drogowym
 • Sterowanie ruchem kolejowym
 • Teleinformatyka w transporcie

oraz na studiach II stopnia[6]:

 • Audyt logistyczny
 • Inżynieria transportu lotniczego
 • Logistyka i technologia transportu samochodowego
 • Organizacja i technologia transportu szynowego
 • Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego
 • Rzeczoznawstwo samochodowe
 • Sterowanie ruchem kolejowym
 • Zrównoważona mobilność miejska

Organizacje studenckie edytuj

 • Wydziałowa Rada Samorządu
 • Studenckie Koło Naukowe Nowoczesnych Technik Sterowania Ruchem Kolejowym BALISA
 • Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych KNEST
 • Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Ruchu Drogowego
 • Studenckie Koło Logistyki Stosowanej – SKLS
 • Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego SKNTL

Przypisy edytuj

Linki zewnętrzne edytuj