Wydział Wykonawczy Tymczasowej Rady Stanu

Wydział Wykonawczy[a] był organem wykonawczym Tymczasowej Rady Stanu w Królestwie Polskim, w 1917 r. Wydział Wykonawczy został wybrany na drugim posiedzeniu Tymczasowej Rady Stanu, 17 stycznia 1917 r. W dniu 23 stycznia 1917 r. przeprowadzono podział referatów pomiędzy członków Wydziału. Z dniem 2 lutego 1918 r. kompetencje tego organu zostały przejęte przez Radę Ministrów.

SkładEdytuj

W skład Wydziału weszli:

Zmiany składuEdytuj

Podstawy prawneEdytuj

Zgodnie z § 6 rozporządzenia o tymczasowej Radzie Stanu w Królestwie Polskiem[3] organ ten miał powołać wydział wykonawczy[b]. Szczegółowe kompetencje Wydziału zostały określone w regulaminie Rady, uchwalonym 30 stycznia 1917 r. Zgodnie z art. 37 dekretu Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskiem z 3 stycznia 1918 r. kompetencje Wydziału Wykonawczego od 1 lutego 1918 r. zostały przejęte przez Radę Ministrów Królestwa Polskiego.

UwagiEdytuj

  1. Sposób zapisania nazwy organu zgodnie z art. 37 dekretu Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskiem z dnia 3 stycznia 1918 r. (Dz.U. z 1918 r. nr 1, poz. 1 ze zm.).
  2. W rozporządzeniu tym nazwę organu pisano od małej litery.

PrzypisyEdytuj

  1. W wyniku żądań władz okupacyjnych odstąpiono od utworzenia Departamentu Wojskowego, który zastąpiła Komisja Wojskowa.
  2. Zastępca p. Dzierzbickiego. „Z dokumentów chwili”. XLII, s. 23, 10 lipca 1917. Polska Partia Postępowa. 
  3. Rozporządzenie c. i k. Jenerał-Gubernatora wojskowego z dnia 6-go grudnia 1916 r. o tymczasowej Radzie Stanu w Królestwie Polskiem (Dz. Rozp. c i k. Jeneralnego Gubernatorstwa Wojskowego dla Austryacko-Węgierskiego Obszaru Okupowanego w Polsce z 1916 r., Cz. XIX, poz. 120).