Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczął działalność 1 września 1994 roku. Podstawy założenia Wydziału stanowiło sześć jednostek organizacyjnych, zajmujących się szeroko pojętą tematyką zarządzania i działających w ramach Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Korzenie Wydziału Zarządzania sięgają działalności Wydziału Prawno-Ekonomicznego oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej, włączonej w roku 1961 do struktury Uniwersytetu Łódzkiego. Wydział specjalizuje się w kształceniu akademickim oraz prowadzeniu badań w dziedzinie zarządzania, wzorując się na europejskich i światowych przykładach oraz prowadząc współpracę międzynarodową.

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki
Ilustracja
Data założenia 1 września 1994
Państwo  Polska
Adres 90-237 Łódź
ul. Matejki 22/26
Dziekan prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla
Położenie na mapie Łodzi
Mapa lokalizacyjna Łodzi
Wydział Zarządzania
Wydział Zarządzania
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Wydział Zarządzania
Wydział Zarządzania
Położenie na mapie województwa łódzkiego
Mapa lokalizacyjna województwa łódzkiego
Wydział Zarządzania
Wydział Zarządzania
Ziemia51°46′32,718″N 19°29′14,071″E/51,775755 19,487242
Strona internetowa

WładzeEdytuj

 • Dziekan Wydziału Zarządzania: prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla
 • Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Kontaktów z Otoczeniem: prof. dr hab. Jerzy Różański
 • Prodziekan ds. Studenckich i Internacjonalizacji Programów Kształcenia: dr Maciej Turała
 • Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju: prof. dr hab. Ewa Walińska

StrukturaEdytuj

 • Strukturę organizacyjną Wydziału Zarządzania stanowią:
  • Katedra Informatyki
  • Katedra Marketingu
  • Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej
  • Katedra Rachunkowości
  • Katedra Zarządzania
  • Katedra Logistyki
  • Katedra Zarządzania Miastem i Regionem
  • Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa
  • Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  • Sekretariat Dziekana
  • Dziekanat
  • Dział Jakości Kształcenia
  • Dział Administracji i Komunikacji
  • Sekcja ds. informatyki
  • Zespół ds. projektów
  • Biblioteka
  • Centrum Jakości Badań Naukowych KNOWBASE
  • Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania
  • Ośrodek Międzynarodowych Studiów Rachunkowości

Koła naukoweEdytuj

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oferuje studentom możliwość rozwoju swoich umiejętności i zainteresowań, przy Wydziale Zarządzania funkcjonują następujące koła naukowe:

 • Studenckie Koło Naukowe Globalni
 • Studenckie Koło Naukowe Kreatywności Biznesowej "BIZAKTYWNE"
 • Studenckie Koło Naukowe Logistyki Uni-Logistics
 • Studenckie Koło Naukowe Marketingu MarkeTEAM
 • Studenckie Koło Naukowe ManageTeaM
 • Studenckie Koło Naukowe ProBiz +
 • Studenckie Koło Naukowe Public Management
 • Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości SIGMA
 • Studenckie Koło Naukowe Fascynacji Ekspansją Internetowych Mediów (SKN FEIM)
 • Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Łańcuchem Dostaw
 • Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Personelem Personalni
 • Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Strategicznego Stratolog

Współpraca z zagranicąEdytuj

Jednostki Wydziału Zarządzania prowadzą intensywną współpracę w zakresie zarządzania z licznymi partnerami zagranicznymi.

 • Współpraca bezpośrednia:
  • University of Maryland, USA
  • Towson University, USA
  • Uniwersytet Nauk Społecznych w Grenoble, Francja
  • Uniwersytet w Mariborze, Słowenia
  • Uniwersytet w Örebro, Szwecja
  • Universita degli Studi di Parma, Włochy
  • Uniwersytet Johanna Keplera w Linz, Austria
  • Kauno Technologijos Universitetas, Litwa.
 • Umowy ogólnouczelniane:
  • Justus-Liebig Universität Giessen, Niemcy
  • University of North Texas Denton, USA
  • St. Cloud State University, USA
  • Universite Lyon II, Francja
  • Uniwersytet w Lund, Szwecja
  • University of Texas w Austin, USA
  • SADE w Barcelonie, Hiszpania
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie, Słowacja
  • Uniwersytet w São Paulo, Brazylia
  • Uniwersite Lyon II LUMIERE, Francja.

Rada BiznesuEdytuj

Od 2003 roku przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje Rada Biznesu, zrzesza ona przede wszystkim lokalnych liderów województwa łódzkiego.

 • Cele i założenia Rady Biznesu to:
  • Współpraca z Wydziałem Zarządzania w obszarze procesu dydaktycznego
  • Wymiana doświadczeń z zakresu teoretycznego i praktycznego zarządzania
  • Wspieranie i członkostwo w inicjatywach studenckich
  • Udział w realizacji programu praktyk zawodowych dla najzdolniejszych studentów Wydziału Zarządzania
  • Współpraca z absolwentami Wydziału Zarządzania dla praktyki
  • Przygotowanie wraz z Wydziałem Zarządzania oferty konsultingowej i szkoleniowej dla członków Rady Biznesu[1].

Skład Rady BiznesuEdytuj

 • PZU
 • PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren
 • DACHSER Intelligent Logistics
 • BZ WBK
 • PKO Bank Polski
 • Gatta
 • Infosys
 • Marvel Hyundai, Marvel Kia Motors, Marvel Media
 • Telma Communications Agency
 • Polskapresse
 • PGE Obrót S.A. Oddział I z siedzibą w Łodzi
 • EPAL Polski Komitet Narodowy
 • Wolters Kluwer Polska
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 • Deloitte
 • Pelion
 • Velg

Prezydium Rady Biznesu Wydziału ZarządzaniaEdytuj

 • Przewodnicząca Rady Biznesu: prof. Ewa Walińska, Dziekan Wydziału Zarządzania,
 • Współprzewodniczący Rady Biznesu: prof. Tadeusz Markowski,
 • Członek Prezydium Rady Biznesu: Maciej Kaczmarek, Ferax,
 • Sekretarz Rady Biznesu III Kadencji Rady Biznesu: Michał Wadzyński.

Członkowie Honorowi Rady Biznesu Wydziału ZarządzaniaEdytuj

 • Jolanta Chełmińska, Wojewoda Łódzki,
 • Andrzej Moszura, Philips Lighting Poland S.A.,
 • Przyguccy Inter Car,
 • Stowarzyszenie Klub 500
 • PKF Consult.

Partnerzy rokuEdytuj

Od początku swojego istnienia Rada Biznesu przyznaje tytuł Partnera Roku – w uznaniu za wszelki wkład wniesiony ze strony partnerów biznesowych w funkcjonowanie i rozwój Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł zwyczajowo jest przyznawany w trakcie Gali Absolwenta. Dotychczas uhonorowane zostały firmy:

 • 2015: BZ WBK Grupa Santander
 • 2014: PKO Bank Polski
 • 2013: Infosys BPO Poland Sp. z o.o.
 • 2012: Gatta
 • 2011: DACHSER
 • 2010: PGE S.A.
 • 2009: Infosys BPO Poland Sp. z o.o.
 • 2008: BP POLSKA
 • 2007: Bank Zachodni WBK
 • 2006: PKO BP SA
 • 2005: PZU SA
 • 2004: Philips Lighting Pabianice SA

WydarzeniaEdytuj

Gala AbsolwentaEdytuj

 
Gala Absolwetna

Gala Absolwenta to wydarzenie, w którym biorą udział przedstawiciele władz Uniwersytetu Łódzkiego, władze Wydziału, a przede wszystkim absolwenci studiów I – go i II – go stopnia. Wydział Zarządzania już od 2005 roku nadaje temu przedsięwzięciu uroczystą oprawę, czyniąc moment rozdania dyplomów istotnym dla każdego absolwenta tego Wydziału.

Podczas Gali oprócz uroczystego wręczania dyplomów przyznawane są także indywidualne wyróżnienia dla studentów Wydziału Zarządzania, którzy w trakcie studiów odznaczali się wybitnymi osiągnięciami w nauce, bądź intensywną pracą na rzecz Wydziału. Ważną część uroczystości stanowi, co roku ogłoszenie wyników nagród, przyznawanych przez absolwentów ulubionym prowadzącym – tzw. WuZetek. Tymi nagrodami zostają uhonorowani wykładowcy, którzy szczególnie wyróżniają się sposobem prowadzenia zajęć oraz zostają zapamiętani przez studentów jako osoby podchodzące do swego zawodu z pasją i zaangażowaniem. Przyjęty jest również zwyczaj wręczania w trakcie Gali Absolwenta tytułu Partnera Roku, dla firmy z Rady Biznesu Wydziału Zarządzania, która w ciągu ostatniego roku wyróżniła się swoim zaangażowaniem we współpracę z Wydziałem. Oficjalną część Gali kończy pamiątkowe zdjęcie absolwentów Wydziału Zarządzania zgromadzonych na patio[2].

Plener malarskiEdytuj

 
Plener malarski

To cykliczna impreza skierowana zarówno do profesjonalistów, jak i amatorów sztuki, dla których inspirację stanowi tętniący życiem, nowoczesny budynek Wydziału Zarządzania. Jedynym warunkiem, jaki trzeba spełniać jest wykonanie w dniu imprezy dzieła, które pozostaje tematycznie związane z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Uczestnicy pleneru podchodzą do tej imprezy poważnie, w większości prezentując budynek w różnorodnych pod względem formy i techniki wykonania pracach. Niektórzy tworzą różnobarwne wariacje na temat Wydziału, inni portretują na jego tle przyszłych menedżerów, zaś dla miłośników martwej natury wymarzonym obiektem do utrwalenia na płótnie są malownicze okolice Wydziału. Najlepsze prace zostają, co roku uhonorowane nagrodami rzeczowymi[3].

26 maja 2011 roku na terenie Wydziału Zarządzania UŁ już po raz drugi stanęli w szranki młodzi ludzie, którzy wcielali w życie swoje artystyczne umiejętności.

Zjazd Dziekanów wydziałów ekonomii i zarządzania polskich uczelni publicznychEdytuj

12 i 13 czerwca 2014r. na Wydziale Zarządzania UŁ odbył się Zjazd Dziekanów wydziałów ekonomii i zarządzania polskich uczelni publicznych pod hasłem „Perspektywy kształcenia w ekonomii i zarządzaniu”. Wydarzenie było jednym z kluczowych elementów obchodów tegorocznego Jubileuszu 20-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, który jest świętem całej społeczności wydziałowej. W dwudniowych obradach wzięli udział dziekani i prodziekani wydziałów zarządzania i ekonomicznych uczelni publicznych w Polsce (UW, SGH, UG, US, SGGW, UMK, KUL, UMCS, AGH, PŁ, PW, UE w Krakowie, UE w Katowicach, UE we Wrocławiu i in.), przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, środowisk opiniotwórczych, pracodawców i instytucji wspierających.

Zjazd Dziekanów rozpoczął wykład inauguracyjny gościa specjalnego, eksperta w dziedzinie zarządzania i twórcy teorii metafor prof. Garetha Morgana z York University pt.: Complexity, Turbulence and Change: Some Implications for Business Education.

Pierwsza sesja koncentrowała się wokół wyzwań stojących przed jakością kształcenia na polskich uczelniach. W dyskusji nad systemami jakości kształcenia, które mogą stanowić wyróżnik i decydować o przewadze konkurencyjnej uczelni ważny głos zabrał m.in. prof. Marek Lisiński z Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W programie obrad znalazła się także debata z przedstawicielami środowiska pracodawców (z udziałem przedstawicieli PwC, E&Y, KPMG, Skanska), którzy opowiedzieli o swoich oczekiwaniach wobec absolwentów kierunków ekonomicznych i zarządzania. Przedstawiciele praktyki gospodarczej zgodzili się w kilku kwestiach: pracodawcy potrzebują absolwentów, dla których nauka nie stanowi problemu, otwartych na nowe wyzwania, kreatywnych, z ukształtowanymi wartościami i postawą etyczną, ze znajomością języków obcych. Warto podkreślić, że z ich wypowiedzi wynikało, iż rynek pracy nie zawsze potrzebuje „gotowych” specjalistów w każdej dziedzinie, ale osób które chcą uzupełniać wiedzę i zdobywać nowe umiejętności.

Panel dyskusyjny dotyczący związków kształcenia z praktyką podsumowała Dziekan Wydziału Zarządzania, która jednoznacznie wskazała na konieczność zacieśniania tych relacji, ale tylko jeśli obie strony wykażą odpowiedni stopień zaangażowania. Wina za niedostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy nie leży tylko i wyłącznie po stronie środowiska akademickiego, mówiła prof. Ewa Walińska, gdyż przedstawiciele praktyki gospodarczej, którym zależy na uzyskaniu długofalowych efektów powinni także zaangażować się w proces projektowania oferty dydaktycznej i sposobu prowadzenia zajęć.

Drugi dzień Zjazdu zakończyła sesja poświęcona problemom finansowania szkół wyższych, w której nie zabrakło trudnych pytań dotyczących m.in. dydaktyki, finansowania badań naukowych młodej kadry dydaktycznej czy odpłatności za drugi kierunek studiów. Adresatem tych pytań był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Marek Ratajczak, który zaakcentował potrzebę dalszych reform systemu finansowania polskiego szkolnictwa wyższego.

Obrady Dziekanów podsumowała prof. Ewa Walińska, Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ, która podziękowała za aktywny udział wszystkim obecnym na sali przedstawicielom wydziałów zarządzania i ekonomicznych polskich uczelni publicznych. Pani Dziekan podkreśliła, że Zjazd Dziekanów był momentem, w którym Wydział Zarządzania UŁ może pochwalić się osiągnięciami zarówno z zakresu kształcenia, jak i w obszarze naukowym, w tym wyróżniającą oceną instytucjonalną i kategorią naukową A, co stanowi podstawę do dalszego rozwoju mającego na celu umacnianie jego pozycji na mapie ośrodków akademickich w Polsce. Spotkanie stanowiło dla wszystkich uczestników doskonałą okazję do dyskusji nad kierunkiem rozwoju kształcenia akademickiego w zakresie zarządzania i ekonomii w okresie dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu szkół wyższych w Polsce.

Dni KarieryEdytuj

Przedsięwzięcie realizowane przez międzynarodową organizację studencką AIESEC mające na celu zaznajomienie studentów z ofertami na rynku pracy, a także ich bezpośredni kontakt oraz wymianę informacji z potencjalnymi pracodawcami promującymi oferty swoich firm. Projekt ten składa się z dwóch części: targów pracy, praktyk i staży oraz Akademii Umiejętności. Dni Kariery umożliwiają studentom porównanie ofert pracy, znalezienie właściwego profilu firmy odpowiadającego ich umiejętnościom i zainteresowaniom. Pierwsze targi pracy miały miejsce przy Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkole Głównej Handlowej w roku 1992.

Akademia Umiejętności to seria bezpłatnych szkoleń i warsztatów prowadzonych przez firmy szkoleniowe, firmy biorące udział w targach pracy oraz organizacje. Celem Akademii Umiejętności jest właściwe przygotowanie studentów do poszukiwania pracy, jak również rozwój ich biznesowych umiejętności.

Łódzkie Dni Kariery mają miejsce na Wydziale Zarządzania. W ostatniej edycji w 2011 roku, swoje oferty pracy, praktyk i staży zaprezentowało ponad 30 firm polskich i zagranicznych.

PrzypisyEdytuj

 1. Rada Biznesu (pol.).
 2. Gala Absolwenta (pol.). [dostęp 2010].
 3. Plener malarski (pol.). [dostęp 2011].

Linki zewnętrzneEdytuj