Wykładnia autentyczna prawa

Wykładnia autentyczna prawa – zwykle dokonywana jest przez ten sam organ, który ustanowił daną normę i zarazem przyjmuje się, że ma ona moc prawną równą mocy prawnej aktu normatywnego, który został poddany interpretacji. Jest to wykładnia o mocy powszechnie obowiązującej.

Dwie formy wykładni autentycznejEdytuj

Wykładnia autentyczna oficjalna

Zawarta w akcie, który posiada formalną moc wiążącą. Prawodawca wypowiada się, co do znaczenia norm przez siebie uchwalonych.

Wykładnia autentyczna nieoficjalna

Intencje prawodawcy są poznawane na podstawie materiałów przygotowawczych lub deklaracji, które formalnie nie wiążą.

BibliografiaEdytuj