Wykaz historyczny warszawskich drużyn harcerskich

Uwagi ogólne

edytuj

Powstające w Warszawie od 1910 drużyny harcerskie były kolejno numerowane. W okresie międzywojennym istniało w stolicy ok. 100 drużyn harcerskich. Generalnie można przyjąć, że drużyna o niższym numerze powstała wcześniej od tej o wyższym numerze, choć są wyjątki. Z większych drużyn powstawały szczepy, które przejmowały ich numery. Zwykle szczep skupia kilka drużyn o tym samym numerze.

Wykaz zawiera informacje o drużynach (także szczepach, które powstały z drużyn, oraz gromadach, wchodzących w skład dawnych drużyn, a obecnie szczepów) – zarówno istniejących dawniej (historycznych), jak i działających współcześnie.

W celu ułatwienia odnalezienia powiązań między drużynami istniejącymi dawniej i obecnie wykaz ma formę tabelaryczną z powtórzonymi kolumnami dotyczącymi dawnych i obecnych: numeru/nazwy, bohatera, szkoły, przy której działa(ła) drużyna, i adresu. Niektóre numery (drużyn nie powiązanych ze sobą) mogą być zdublowane, w przypadku najstarszych drużyn wynika to z oddzielnej kiedyś numeracji drużyn męskich i żeńskich, np. funkcjonowały 14 WDH im. J.K. Chodkiewicza (męska) na Żoliborzu i po wojnie na Powiślu, oraz 14 WŻDH (żeńska), późniejsza Błękitna Czternastka – na Mokotowie.

Numery 1-50

edytuj
Drużyny harcerskie w Warszawie – dane historyczne i współczesne
(Dane o drużynach o numerach 1-92, stan z 1935, z akt AAN sygn. 2411.
Dane późniejsze na podstawie informacji ze stron internetowych hufców, szczepów i drużyn oraz z innych źródeł – aktualne, chyba że zaznaczono inaczej, np. [1993])
Numer (nazwa w przypadku drużyn bez numeru) Bohater pierwotnie Pierwsza siedziba (szkoła) Adres pierwotnie Numer i nazwa późniejsza/ współczesna Bohaterowie późniejsi/ współcześni Siedziba (szkoła) późniejsza/ współczesna Adres późniejszy/ współczesny Przynależność organizacyjna (organizacja, hufiec) Okres działalności [rok aktualizacji informacji]
1 Romuald Traugutt Gimn. Państw. im. Tadeusza Reytana ul. Książęca 2 Szczep 1 WDH „Czarna Jedynka” Romuald Traugutt VI LO im. T. Reytana ul. Wiktorska 30/32 ZHP (d. hufiec Mokotów Wschód, Mokotów), następnie ZHR 1911-1949, 1956 do dzisiaj [2015]
1 Ursynowska Drużyna Harcerzy „Żagiew” 1 Ursynowska Drużyna Harcerzy „Żagiew” ZHR [2015]
2 Tadeusz Reytan T-wa im. J. Zamoyskiego ul. Smolna 30 2 WDH-ek ZHP (Śródmieście) [1935]-[1958]
3 X. Józef Poniatowski Gimn. Państw. im. Adama Mickiewicza ul. Konopczyńskiego 4 (d. Sewerynówka) 3 WDH-y Józef Poniatowski (Saska Kępa) ZHP (d. hufiec Saska Kępa) [1935]-[1958]
3 3 WDH-ek Emilia Plater ZHP (d. hufiec Filtry) [1958]
4 Tomasz Zan I Miejskie Gimn. im. gen. Sowińskiego ul. Młynarska 2 [1935]
4 Szczep 4 WDHiZ „Czwórka Warszawska”,
4 WDH-ek,
4 WDW-ek „Strzygi”,
4 WDH-ek „Samotnia”,
4 WDH-y „Wyspa”,
DW-ek „Żywioły”
Andrzej Romocki „Morro” (boh. szczepu i 4 WDH-y „Wyspa”),
Daśka Jaxa-Brykowska (boh. 4 WDH-ek w 1958), Hanka Ordonówna
ZHP (Żoliborz), następnie ZHR (WHH-ek „Koronny”, MZDH) ?[1958]-[2015]
5 płk Zygmunt Miłkowski Gimn. Państw. nr 3 im. Joachima Lelewela ul. Złota 53 5 Warszawska Drużyna Harcerzy "Złota Piątka" Henryk Dąbrowski Katolicki Zespół Szkół im. ks. Piotra Skargi Józefa Bema 73/75, 01-244 Warszawa ZHR [1921-1944], od 2021
5 5 WDH-ek,
5 WDH-y
Stefan Starzyński (boh. 5 WDH-y) ZHP (d. hufiec Mokotów Wschód) [1958]
5 5 Ursynowska DH „Puszcza” ZHR [2015]
5 5 WDW "Orkan" ZHR [2020]
6 gen. Henryk Dąbrowski Gimn. im. św. Stanisława Kostki ul. Traugutta 1 6 WDH-y gen. Władysław Sikorski (boh. 6 WDH-y),
Emilia Plater (boh. 6 WDH-ek)
27 L.O. im Tadeusza Czackiego ul.Polna 5 ZHP (6 WDH-y – d. hufiec Powiśle,
6 WDH-ek – d. hufiec Stare Miasto)

W 27 L.O.- Hufiec Śródmieście ZHP, później ZHR

[1935]-[1958]

[1970]-[2000?]

Przejęcie tradycji i odtworzenie sztandaru przedwojennej 27 WDH

7 gen. Karol Kniaziewicz Gimn. im. Tomasza Niklewskiego ul. Złota 58 [1935]
7 Ursynowska DH-y „Gniazdo” 7 Ursynowska DH-y „Gniazdo” ZHR -[1982]
7 Szczep 7 WDHiZ,
7 WDH-ek,
7 WWDH-ek „Ruczaj”,
7 WWDH-y „Koh-i-noor,
7 WGZ
Stefan Starzyński (boh. szczepu i 7 WDH-y) al. Stanów Zjednoczonych 27? ZHP (d. hufiec Saska Kępa, Praga Południe), następnie ZHR (WHH-y Saska Kępa) [1958]-[2015]
8 Kazimierz Pułaski Prywatne Gimn. Zboru Ewangelicko-Augsburskiego im. Mikołaja Reja ul. Kredytowa 2/4 8 WDH-y,
8 WDH-ek
Kazimierz Pułaski (boh. 8 WDH-ek) ZHP (8 WDH-y – d. hufiec Powiśle,
8 WDH-ek – d. hufiec Stare Miasto)
?[1935]-[1958]
8 Hanka Czarka (boh. 8 WDH-ek),
Janusz Korczak (boh. 8 WDH-y)
8 WKA „Ósemka Żoliborska” ZHP (Żoliborz) [1958]-[2010]
8 Ursynowska DH-y „Knieja” 8 Ursynowska DH-y „Knieja” ZHR -[2015]
9 gen. Józef Sowiński Państw. Średnia Szk. Techniczna Kolejowa ul. Chmielna 88/90 Szczep 9WDH 9WDH Czarna 9WDHy Błękitna 9WDHek Zielona gen. Józef Sowiński Technikum Kolejowe Ministerstwa Komunikacji im. Jana Rabanowskiego Szcześliwicka 56 ZHP (Ochota) 15.09.1912-1939 1945-1949 1957/1956?/-1994
10 Stefan Batory I Miejska Szk. Rzemieślnicza im. M. Konarskiego ul. Leszno 72 10 WDH-y (1958),
Szczep X WDHiGZ
Eugeniusz Stasiecki (boh. 10 WDH-y w 1958) ZHP (d. hufiec Młynów, Wola) [1935]-[1958]-[2010]
10 WŻDH ks. J. Sułkowski ZHP (Mokotów) [1931]-[1944]
11 Tadeusz Kościuszko Gimn. Wł. Giżyckiego ul. Puławska 113 [1935]
11 11 WDH-ek,
11 WDH „Wrzosy”
Zawisza Czarny ZHP (d. hufiec Reduta, Wola) [1958]-[2010]
12 Władysław Warneńczyk Szk. Powsz. nr 57, 126, 130, 192 ul. Otwocka 3 12 WDH-y,
Szczep 12 WDHiZ (1978–1981 Szczep 12 WDHiZ/140 WDHSPS „Promieniści”)
Aleksy Dawidowski „Alek” (boh. 12 WDH-y w 1958 i później szczepu) ZHP (d. hufiec Praga,
d. hufiec Praga Centralna,
Praga Północ)
1922-1949,
1957-2003
13 Józef Sułkowski Gimn. Unia pw. św. Kazimierza pl. Trzech Krzyży 8 ?[1935]
13 WŻDH ? Brzezińska,
Zofia Wocalewska
Szk. Powsz. nr 49,
XII Gimn. i Lic. im. Marii Curie-Skłodowskiej
ul. Szeroka (dziś Kłopotowskiego) 17,
ul. Kawęczyńska 12
okres międzywojenny
13 Jadwiga Falkowska,
Krystyna Policewiczówna
13 WDH-ek,
13 WDH-ek „JODŁY” drużyna żeńska (istniała 1985–1989).

13 WDH-y „DĘBY” drużyna męska (istniała 1985–1989).

13 WDH „BUCZKI” drużyna koedukacyjna, pierwotnie zrzeszająca tylko dzieci z klas IV (istniała 1985–1988).

Harcerski Klub Turystyczny „ZDARTY CHODAK” później przemianowany na Harcerski Klub Krajoznawczo-Turystyczny Nr 66 „ZDARTY CHODAK” (istniał 1985–1992)

Harcerski Klub Lotniczy „SKRZYDŁO” – specjalność lotnicza (istniał 1985–1986)

13 WDH-ek „LESZCZYNA” drużyna żeńska (istniała 1986-1988)

13 WDH „BRZEZINA” drużyna koedukacyjna (istniała 1986–1987)

13 WDH-y „BURZA” drużyna męska, próbna lotnicza; po zdobyciu specjalności lotniczej zmieniła nazwę na 13 WLDH-y „SKRZYDŁO” – drużyna męska o specjalności lotniczej (istniała od 1986 do 2017)

13 WLDH „WICHER” drużyna koedukacyjna o specjalności lotniczej (istniała 1986-1998)

13 WDH „SZTAG” próbna wodna (istniała 1987–1992)

13 WDH „KONAR” później 13 WRDH „KONAR” drużyna koedukacyjna o specjalności ratowniczej (istniała 1989-2003)

13 WDH-ek „TĘCZA” drużyna żeńska (istniała 1989–1991)

13 WDH próbna drużyna koedukacyjna (istniała 1992–1993 oraz 1998–2001)

13 WGZ „STUMILOWY LAS” próbna gromada zuchowa (istniała 1997–1998)

13 WGZ próbna gromada zuchowa (istniała w 1999)

13 WDH „WESOŁA” drużyna koedukacyjna (istniała 2002−2006)

Krystyna Niżyńska "Krysia Zakurzona" (boh. 13 WRDH "Konar") SP nr 328 im. Orląt Lwowskich, po reformie Gimnazjum nr 20, następnie przez chwilę w Zesp. Szk. Integr. nr 75 potem SP nr 109 ul. Abrahama 10,

ul. Bartosika 5,

ul. Przygodna 2

ZHP (d. hufiec Saska Kępa, potem Hufiec Praga Południe) 1958 oraz 1985-2017 [2020]
14 Jan Karol Chodkiewicz Gimn. Państw. im. ks. Józefa Poniatowskiego ul. Lisa-Kuli 5 14 WDH-y Jan Karol Chodkiewicz ZHP (d. hufiec Powiśle) [1935]-[1958]
14 WŻDH 10 Gimn. Żeń. im. Królowej Jadwigi „Błękitna Czternastka”,
14 WDW-ek „Navis” (2008)
Jadwiga Falkowska SP i Lic. im. Królowej Jadwigi,
SP nr 271 im. 11 Listopada,
parafia św. Maksymiliana Kolbego
ul. Puławska 113,
ul. Niegocińska 2
ZHP (d. Praga, d. hufiec Mokotów Wschód,
Mokotów), ZHR (WHH-ek „Studnia”),

Hufiec ZHP Warszawa Mokotów

1913?-1948,
1956-2008,

2021

15 Liceum Handlowe Zgr. Kupców ul. Prosta 14 15 WDH-y Tadeusz Kościuszko ZHP (d. hufiec Grzybów) [1935]
15 15 WDH-ek Królowa Jadwiga ZHP (d. hufiec Agrykola) [1958]
16 Zawisza Czarny Gimn. Państw. im. Stanisława Staszica ul. Polna 60 Szczep 16 WDHiGZ Zawisza Czarny Gimn. nr 13 im. Stanisława Staszica,

SP nr 23 im. Edwarda Szymańskiego,
Gimn. nr 14 im. Leopolda Staffa,
SP nr 9 im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego,
SP nr 61 im. Juliana Przybosia
SP nr 264 im. Gabrieli Mistral
SP nr 152 im. Marii Dąbrowskiej

ul. Nowowiejska 37a,
ul. Reja 1,
ul. Barska 32,
ul. Białobrzeska 44,
ul. Białobrzeska 27
ul. Rokosowska 4
ZHR 1911-[1958]- do dzisiaj [2020]
16 WŻDH Emilia Plater Szk. Powsz. nr 126 i 130 ul. Otwocka 3 16 WDH-ek Emilia Plater ZHP (d. Praga, Ochota) okres międzywojenny na Pradze,
[1958] – Ochota
17 gen. Jakub Jasiński Państw. Gimn. i Lic. Męskie im. króla Władysława IV ul. Jagiellońska 38 Szczep 17 WDHiGZ gen. Jakub Jasiński Gimn. i Liceum im. Króla Władysława IV,
SP nr 30
ul. Jagiellońska 38,
ul. Kawęczyńska 2
ZHP (d. Praga, d. Praga Nowa, Praga Północ) 1911-[1958]-[2015]
17 17 Ursynowska DH-ek „Eleusis” Danuta Bytnar-Dziekańska ps. Dusia -[2015]
18 (żeglarska) Stefan Rogoziński IV Miejskie Gimn. Męskie im. Jakuba Jasińskiego ul. Szeroka, ul. Skaryszewska 8 ZHP (d. Praga, w 1960 Mokotów) 1918–1939, 1946-?, 1960
18 18 WDH-ek „Przestrzeń”
18 WDH-ek „Bukowina”
18 WDW-ek „Ułanki”,
18 WGZ-ek „Poszukiwaczki Zaginionej Krainy”

18 WGZ-ek „Nieustraszone Tuptupy”

Ewa Matuszewska „Mewa” (boh. 18 WDH-ek „Bukowina”)

Cecylia Rozwadowska „Barbara” (boh. 18 WDH-ek „Przestrzeń”)

ZHR (WHH-ek „Mokotów”) 2007-

1958-
2015-
2014-
2017-

19 Ludwik Narbutt Szk. Powsz. nr 132 i 183 ul. Bema 76 19 WDH-y,
Szczep 19 WDHiGZ „Zielony płomień”
Ludwik Narbutt (boh. 19 WDH-y w 1958) ZHP (d. hufiec Reduta, Wola) 1916-[1935]-[1958]-[2010]-2014
19 WŻDH Emilia Plater Szk. Powsz. nr 48 i 136 ul. Kowelska 1 19 WDH-ek Karol Świerczewski SP nr 126? ZHP (d. hufce: Praga, Praga Centralna) okres międzywojenny i wojenny, 1958-1960
19 Ursynowska DW-ek 19 Ursynowska DW-ek „Kalina” ZHR (WHH-ek „Skarpa”) ?-[2010]
20 Andrzej Małkowski Gimn. im. E. A. Rontalera ul. Polna 46B [1935]
20 Szczep 20 WDHiZ,
20 WDH-y,
20 WDH-ek „Bukowina”,
20 WDH „Oczeret”,
20 WDH-ek „Orawa”,
20 WDW-ek „Młody Las”
Zawisza Czarny (boh. szczepu i 20 WDH-y),
Barbara Jamiołkowska „Ara” (boh. 20 WDH-ek)
SP nr 62,
parafia Nawrócenia Św. Pawła
ul. Skrajna 10 ZHP (d. hufiec Grochów, Praga Południe), następnie ZHR (WHH-y Grochów, WHH-ek Gród, WHH-ek Grochów) ?-[1958]-dziś [2015]
20 Ursynowska DH-ek „Mury” 20 Ursynowska DH-ek „Mury” ZHR [2015]
21 gen. Ignacy Prądzyński Zakład Nau. Towarzystwa Ziemi Mazowieckiej ul. Klonowa 16 21 WGZ,
XXI WDH-ek,
21 WDH-y,
21 WDW
gen. Ignacy Prądzyński (boh. 21 WDH-y i WDW),
Emilia Plater (boh. 21 WDH-ek w 1958)
SP 88
XIV LO im. St. Staszica
ul. Radarowa 4B
ul. Nowowiejska 37A
ZHP (d. hufiec Filtry, Ochota) 1913-1939, 1939–1944 (2. Harcerska Bateria Artylerii Przeciwlotniczej „Żbik”), 1945-1949, 1956 do dziś
21 WŻDH Jadwiga Jankowska Gimn. i Lic. Heleny Rzeszotarskiej ul. Konopacka 4 ZHP (d. Praga) okres międzywojenny i wojenny
22 Władysław Łokietek Szk. Powsz. nr 54 i 168,
Szk. Powsz. nr 60, 149 i 181,
Szk. Powsz. nr 92 i 167,
Prywatne Gimn. Męskie im. Brata Alberta
ul. ks. Kordeckiego 54
ul. Siennicka 15,
ul. Boremlowska 6/12,
ul. Grochowska 194
22 Szczep „Watra”,
22 WDH-ek „Brzezina”,
22 WDH-ek „Jaworzyna”,
22 WDH-ek „Olszyna”,
22 WGZ „Świetliki Z Olchowego Lasu”,
22 WDH „Płowce”,
22 WDH-y „Zieleniec”,
22 WDW-ek „Estrella Polar”,
22 WGZ „Iskierki”,
22 WGZ „Płomienni Aborygeni”
hm. Kazimierz Skorupka (boh. szczepu),
Władysław Łokietek (boh. 22 WDH „Płowce”),
Zofia Radwańska-Paryska (boh. 22 WDH-ek „Jaworzyna”),
Izabella Mazińska (boh. 22 WDH „Olszyna”),
ks. Józef Poniatowski (boh. 22 WDH-y „Zieleniec)
SP nr 60,
Prywatna SP nr 98 Didasko,
SP nr 255
ul. Zbaraska 3,
ul. Terespolska 19,
ul. Kamionkowska 36/44
ZHR (WHH-y Grochów) 1915-[1958]- do dzisiaj [2020]
22 WŻDH Jadwiga Wolska Szk. Powsz. nr 145 ul. Weterynaryjna okres międzywojenny
22 22 WDH-ek Stefan Starzyński ZHP (d. hufiec Agrykola) [1958]
23 Bolesław Chrobry Gimn. Państw. im. Stefana Batorego ul. Myśliwiecka 6 Szczep 23 WDHiZ „Pomarańczarnia”
23 WDH-ek „Przełęcz”,
23 WDH-ek „Skała”,
23 WDH-ek „Turnia”,
23 WGZ-ek „Mleczna Droga”,
23 WGZ-ek „Zaczarowana Łąka”
Krzysztof Kamil Baczyński (boh. szczepu),
Wanda Rutkiewicz (boh. 23 WDH-ek „Skała”)
Gimn. i LO im. Stefana Batorego ul. Myśliwiecka 6 ZHP (d. hufiec Agrykola, Mokotów) i
ZHR (WHH-ek Gród)
1920- do dzisiaj [2015]
24 Stanisław Staszic Szk. Powsz. nr 34 im. Juliana Smulikowskiego ul. Drewniana 8 [1935]
24 24 WDH-ek Michał Kajka ZHP (d. hufiec Saska Kępa) [1958]
25 hetman Stanisław Żółkiewski męskie Prywatne Gimn. Wojciecha Górskiego pw. św. Wojciecha ul. Hortensja 2 (obecnie Górskiego) 25 WDH-y,
25 WDH-ek
Stanisław Żółkiewski (boh. 25 WDH-y),
Emilia Plater (boh. 25 WDH-ek)
SP nr. 219 ul. Smolna 30 ZHP hufiec Śródmieście 1935 – 1989
26 płk Dionizy Czachowski Szk. Powsz. nr 48, 89 i 136 ul. Kowelska 1 26 WDH-y,
Szczep 26 WDHiGZ
Tadeusz Zawadzki „Zośka” (boh. 26 WDH-y), Batalion Harcerski „Zośka” (boh. szczepu) SP nr 275
(d. SP nr 47,
SP nr 89,
SP nr 136,
DDK „Targówek”)
ul. św. Hieronima 2
(d. ul. Olgierda 35/41)
1917-1949,
1956-[2010]
26 WŻDH Emilia Sczaniecka Szk. Powsz. nr 89 ul. Kowelska 1 okres międzywojenny i wojenny
27 Szymon Konarski Gimn. Państw. im. Tadeusza Czackiego ul. Kapucyńska 21 Szczep 27 i 279 WDHiGZ "Szaniec" im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Antoni Godlewski (boh. 27 WDH-y)

Wanda Rutkiewicz
(boh. 27 WDH-ek)

SP nr 75 im. M. Konopnickiej,
Gimn. nr 38 im. M. Skłodowskiej-Curie,
Gimn. nr 44
ul. Niecała 14,
ul. Świętokrzyska 18a,
ul. Smolna 30
SH [1910]-[2017] W 1924 na I Ogólnopolskim Zlocie ZHP otrzymała miano Najstarszej Drużyny Rzeczypospolitej oraz posiadania sztandaru na wzór wojskowy
27 WŻDH Zofia Morawska Szk. Powsz. nr 85 i 91 ul. Skaryszewska 15 okres międzywojenny
28 Kazimierz Wielki Gimn. L. Lorenza i Szk. Powsz. nr 171 ul. Hoża 13 28 WGZ,
28 WDH
Zespół Szkół Prywatnych Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 141 ZHP (Praga Południe) ?[1935]-[2010]
28 28 WDH-ek ZHP (d. hufiec Saska Kępa) [1958]
28 WDH Stanisław Konarski Seminarium Nauczycielskie im St Konarskiego ul. Złota 53 założona w 1916 r. przez W. Smoleńskiego istniała do 1929r może dłużej?
29 Stanisław Rewoliński VII Internat Kresowy Józefa Piłsudskiego ul. Sapieżyńska 4 ?[1935]
29 29 WDH-ek,
29 WDH-y
Stefan Starzyński (boh. 29 WDH-ek) ZHP (d. hufiec Grochów) [1958]
30 hetman Jan Zamoyski Szk. Powsz. nr 80 ul. Dobra 68 [1935]
30 30 WDH-y,
30 WGZ
gen. Władysław Sikorski (boh. 30 WDH-y w 1958)Wojska Ochrony Pogranicza (bohater Szczepu 30 WDHiz) SP nr 96 ul. Sarabandy 16/22 ZHP (d. hufiec Mokotów Wschód, Mokotów, Ursynów) ?[1935]-[1958]-[1998] [1998]-[2010]
31 gen. Józef Dwernicki ? (Praga) 31 WGZ,
31 WDH,
31 WDW
Zawisza Czarny (boh. 31 WDH w 1958),
Alek Dawidowski
SP z Oddz. Integr. nr 189 ul. Dwóch Mieczy 5 ZHP (Praga Południe) 1918/1919-1939,
?-[1958]-[2010]
31 Jan III Sobieski Szk. Powsz. nr 61 im. Juliusza Słowackiego ul. Filtrowa 85 ?[1935]
31 WŻDH Klementyna Hoffmanowa III Miejska Szk. Rękodzielnicza ul. Białostocka 4 okres międzywojenny
32 Jan Zamoyski Szk. Powsz. nr 60 ul. Świdrzańska 10, ul. Krypska 47 Szczep 32 WDHiGZ „Knieja” 1 Praski Pułk Zmechanizowany, Stanisław Sieradzki „Świst” SP nr 163 im. Batalionu Zośka ul. Osiecka 28/32 ZHP (d. hufiec Grochów, Praga Południe) 1917-1920,
[1958]-[2012]
32 Juliusz Słowacki Szk. Powsz. nr 22 i Zakład Wych. św. Anny ul. Elektoralna 7 ?[1935]
33 gen. Ludwik Mierosławski Szk. Powsz. nr 182 ul. Bema 76 33 WDH-y,
33 GWDH „Wierchy”
Ludwik Mierosławski (boh. 33 WDH-y w 1958) ZHP (d. hufiec Reduta, Wola) 1918–1919 na Pradze,
[1958]-1960-[2010]
33 WŻDH Eliza Orzeszkowa Szk. Powsz. nr 60 ul. Świdrzańska 10 22 WDH-ek „Olszyna” hm. Izabela Mazińska SP nr 255 im. C.K.Norwida ul. Kamionkowska 36/44 ZHR (d. hufiec: WHH-ek „Grochów-Venrosa”) [okres międzywojenny] – [2014 (obecnie)]
34 34 WDH-a Karol Świerczewski ZHP (d. hufce: Praga, Grochów) 1918–1921 na Pradze,
[1958]
34 Stanisław Szczepanowski (?) Gimn. Towarzystwa Ośw. Studium i Szk. Powsz. nr 166 ul. Krochmalna 48 [1935]
35 gen. Józef Bem Szk. Powsz. nr 125 i 197 ul. Gostyńska 9/11 1918–1920 na Pradze,?
36 Jan Skrzetuski Zakład Wych. im. Stanisława Jachowicza ul. Freta 10 [1935]
37 Szymon Mohort Szk. Powsz. nr 72,
Szk. Powsz. nr 7
ul. Złota 51,
ul. Chłodna 11
37 WDH-y Szymon Mohort al. Stanów Zjednoczonych 24 ZHP (Śródmieście, później Praga Południe) [1935]-[1958]-?
38 Jan Kiliński Zakład Wych. im. Mirosława Rago ul. Jedwabnicza 3 38 WDH-y Jan Kiliński ZHP (Śródmieście) [1935]-[1958]
39 (drużyna żeglarska pozaszkolna) Józef Wybicki Międzyszkolna Przystań Harcerska ul. Wybrzeże Saskiej Kępy 28 39 WDH-y,
39 WDH-y „Bałtyk” (1960)
Szczep 39 WWDH (1967)
Józef Wybicki SP nr 15 im. M. Buczka ZHP (d. Praga, d. Saska Kępa) od 1918,
na Pradze od 1930, [1958?] 1963-[1967]
39 Józef Wybicki 39 WDH-y Józef Wybicki ZHP (d. hufiec Koło) [1958]
40 phm. Mieczysław Bem Szk. Powsz. nr 29 ul. Zagórna 9 Szczep 40 WDHiGZ Mieczysław Bem Zespół Szkół Integracyjnych,
SP nr 307
ul. Bonifacego 10 ZHP (Mokotów) [1935]-
40 „złota” phm. Mieczysław Bem Szk. Powsz. nr 25 ul. Złota 51 [1935]
40 40 WDH-y,
Szczep 40 WDHiZ „Czarni”
Mieczysław Bem Zespół Szkół nr 17 ul. Promienista 12a (d. hufiec Włochy, Ursus) [1958]-[2017]
40 Szczep 40 WDHiZ Mieczysław Bem Szkoła Podstawowa Nr 66 Przepiórki 16/18, ZHP hufiec Ochota [2006]-[2015]
41 Bohaterowie Olszynki Grochowskiej ? (Praga) 1918–1919,
1926-1928
41 Stanisław Konarski Szk. Ćwicz. p. Pedag. Naucz. ul. Krakowskie Przedmieście 36 Szczep 41 WDH gen. Władysław Sikorski szkoła,
Zakład Wychowawczy ks. Salezjanów
ul. Karowa 4,
ul. Lipowa
ZHP (d. hufiec Agrykola) ?[1932]-[1958]
41 WŻDH Królowa Jadwiga, 41 WDH-ek (1960) Gimn. i Lic. im. Zofii Łabusiewicz ul. Kępna 17 ZHP (d. Praga, Agricola) okres międzywojenny i wojenny na Pradze, 1960 w hufcu Agrykola
42 Józef Piłsudski ? (Praga) 1919-1930
42 Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura Szk. Powsz. nr 33 ul. Kazimierzowska 60 42 WDH-ek Hanka Bińkowska (boh. 42 WDH-ek),
Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura (boh. 42 WDH-y)
ZHP (d. hufiec Mokotów Wschód) ?[1935]-[1958]
42 WŻDH Urszula Kochanowska Szk. Powsz. nr 99 ul. Inżynierska 10? 11? okres międzywojenny
43 Bolesław Prus Gimn. Towarzystwa Ośw. „Przyszłość” im. Jana Kreczmara ul. Śniadeckich 17 [1935]
43 43 WDH-ek Jakub Falkowski ZHP (d. hufiec Agrykola) [1958]
44 Stanisław Małkowski Szk. Powsz. nr 4 im. Jana Kilińskiego ul. Stara 6 [1935]
44 WDH-ek Jadwiga Falkowska SP nr 57 ? (Praga) ZHP (d. Praga Centralna) 1957-1958
44 44 WDH Jan Bytnar (boh. 44 WDH w 1958) ZHP (d. hufiec Saska Kępa) 1958
44 płk. Kazimierz Siemienowicz Technikum Chemiczne nr 3 Saska 78 44 WDH
Tadeusz Zawadzki "Zośka" (od 1976) ZHP (hufiec Praga Południe) 1965 – 1989 (?)
44 44 MDH-y „Stanica” ZHR (WHH-y Wawer) 1989 (?)
45 Marian Langiewicz Szk. Powsz. nr 196 prezydenta Ignacego Mościckiego ul. Okopowa 55A [1935]
45 45 WDH-ek,
45 WDH-y
Florian Marciniak (boh. 45 WDH-y) ZHP (Śródmieście) [1958]
46 Stefan Żeromski ? (Praga) 1926-1928
46 Roman Sanguszko Gimn. Świeżyńskiej-Słojewskiej ul. Marszałkowska 31A [1935]
46 46 WDH-a Tadeusz Kościuszko ZHP (d. hufiec Saska Kępa) [1935]
47 Stefan Batory,
ks. Ignacy Skorupka
Prywatne Gimnazjum Mechaniczne TOZ,
Bursa i Ognisko Związku Osadników,
Szk. Powsz. nr 51
ul. Targowa 86,
ul. Targowa 81,
ul. Szeroka 17 (dziś Kłopotowskiego)
47 WDH,
Szczep 47 WDH
mjr Henryk Sucharski Techn. Mech. nr 6 ul. Targowa 86 ZHP (Praga Północ) 1920–1939,
1947-1949
1960-1985,
1987, 1991
47 47 WGZ „Wesołe Kicajce”, 47 WDH „Iskra” 47 WDSW „Wataha” SP nr 2 ul. Orłów Piastowskich 47 ZHP (Ursus) 2010–2018

2006-2017 2010–2015

47 WŻDH Szk. Powsz. w Kawęczynie okres międzywojenny
48 Piotr Wysocki Miejskie Gimn. i Lic. Męskie im. płk. Leopolda Lisa-Kuli ul. Białołęcka 36,
ul. Odrowąża 68,
ul. Odrowąża 75
Szczep 48 WDH Krystyna Krahelska „Danuta” ZSZ TZF „Polfa” ZHP (d. hufiec Bródno, Praga Północ) 1926–1939,
1946–1950,
1965-2001
48 48 WDW „Szaniec” Gimn. nr 133 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Warszawska 63 ZHP (Ursus) ?-[2010]
49 gen. Józef Dwernicki Szczep 49 WDHiZ „Źródło”,
49 WDH-y „Mokradło”,
49 WDH-ek „Potomac”,
49 WDW-ek „Róża Wiatrów”
Stefan Batory (boh. 49 WDH w 1958) Szkoła Podstawowa nr 254
ul.Niepołomicka 26
? ZHP (d. hufce Praga, Grochów), następnie ZHR (WHH-y „Wawer”, WHH-ek „Wielki Wawer”) 1926-1928,
?-[2015]
49 Gabriel Narutowicz Szk. Powsz. nr 46 im. Stanisława Jachowicza ul. Krucza 21 ?[1935]
50 Adam Mickiewicz ? (Praga) 50 WDH-a ZHP (d. hufiec Saska Kępa) 1926-1928,
[1958]
50 ks. Stanisław Brzóska Szk. Powsz. nr 178 ul. Szczęśliwicka 14 ?[1935]
50 Szczep 50 WDHiZ „Semi Mundis” Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Mariana Keniga 20 ZHP (Ursus) ?[2006]
50 50 WGZ,
50 WDH-ek,
50 WDH-y
SP nr 34 im. S. Dubois,
Katol. SP nr 7 im. ks. J. Popiełuszki
ul. Kruczkowskiego 12b,
ul. Ogrodowa 3a
SH ?-[2010]

Numery 51-100

edytuj
Numer (nazwa w przypadku drużyn bez numeru) Bohater pierwotnie Pierwsza siedziba (szkoła) Adres pierwotnie Numer i nazwa późniejsza/ współczesna Bohaterowie późniejsi/ współcześni Siedziba (szkoła) późniejsza/ współczesna Adres późniejszy/ współczesny Przynależność organizacyjna (organizacja, hufiec) Okres działalności [rok aktualizacji informacji]
51 hetman Stefan Czarniecki Szk. Powsz. nr 65, 88, 105, 128 im. Stanisława Staszica i 150
SP nr 67 (1957)
ul. Białołęcka 36 (dziś Bartnicza 2)
51 WDH „Venturi”, 51 WDH „Averta” ul. Kobiałka 49 (2006–2008)
ul. Wczasowa 5 (Marki) (2007−2010)
ZHP (d. hufiec Bródno, Praga Północ) 1925? 1926-1944,
1957-1961
2006−2010
51 Szkoła Podstawowa nr 206 ul. Bartnicza 2 51 WDH-y „Zieleniec”

51 WGZ-ów „Smocze Bractwo”
51 WDH-ek „Białe Kruki”
51 WGZ-ek „Krasnoludki z Jagodowego Boru”

xiążę J. Poniatowski

(51 WDH-y Zieleniec)

Szkoła Podstawowa nr 206

Szkoła Podstawowa nr 355
Szkoła Podstawowa nr 231

ul. Bartnicza 2

ul. Ceramiczna 11
ul. Juranda ze Spychowa 10

ZHR (Obwód Praga Południe) Okres powojenny,
2006+
51 WŻDH Maria Konopnicka Szk. Powsz. nr 116 i 117 ul. Mieszka I 7 okres międzywojenny i wojenny
52 hetman Stanisław Żółkiewski Gimn. X. Marianów ul. Kamedułów 81
52 LO im. Jana Kochanowskiego w W-wie 52 WDH-ek Jadwiga Falkowska (boh. 52 WDH-ek),
Zawisza Czarny (boh. 52 WDH-y)
ZHP (d. hufiec Mokotów Zachód) [1958]

1975–1978

53 Maurycy Beniowski Szk. Powsz. nr 62 i 186 ul. Czerniakowska 128 Szczep 53 WDHiGZ gen. Józef Bem (boh. 53 WDH-y i szczepu),
Stefania Sempołowska (boh. 53 WDH-ek)
SP nr 323 ul. Warchałowskiego 4 ZHP (d. hufiec Mokotów Zachód, Mokotów) [1958]-[2019]
53 gen. Ignacy Prądzyński Szk. Powsz. nr 116 i 117 ul. Mieszka I 7 1938–1939,
1946-?
54 Władysław Jagiełło Szk. Powsz. Rodziny Wojskowej nr 607 al. Szucha 29 Szczep 54 WDHiGZ Maria Konopnicka (boh. 54 WDH-ek w 1958),
Władysław Jagiełło (boh. 54 WDH-y w 1958),
Zawisza Czarny (boh. szczepu w 2010)
ZHP (d. hufiec Mokotów Wschód, Mokotów) ?-[1958]-[2010]
54 WŻDH Eliza Orzeszkowa Szk. Powsz. nr 54 ul. Kordeckiego 54 okres międzywojenny i wojenny,
1944-1950
55 marszałek Ferdinand Foch Szk. Powsz. nr 115 ul. Chełmska 19 55 WDH-ek,
55 WDH-y
ZHP (d. hufiec Mokotów Wschód) [1935]-[1958]
56 Pius XI Salezjański Dom Sierot ul. Litewska 14 ZHP (Żoliborz) ?-[2010]
56 56 WDH-ek,
56 WDH-y
Jadwiga Falkowska (boh. 56 WDH-ek),
Eugeniusz Stasiecki (boh. 56 WDH-y)
ZHP (d. hufiec Bielany) ?-[1958]
56 WŻDH Emilia Plater Szk. Powsz. nr 126 ul. Otwocka 3 okres międzywojenny
57 Adam Mickiewicz Salezjańska (?) Szk. Rzemiosł ul. Lipowa 14
57 57 WDH-ek Wera Kostrzewa ZHP (d. hufiec Mokotów Zachód) [1958]
58 Gabriel Narutowicz Szk. Powsz. nr 35 ul. Senatorska 2/4
58 58 ZGZ „Bractwo Graala”,
58 MDH-y „Cichociemni”
? ZHR (WHH-y Wawer) ?-[2010]
59 ks. Franciszek Jakub Falkowski Państw. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych pl. Trzech Krzyży 4/6 59 WDH-y ks. Franciszek Jakub Falkowski ZHP (d. hufiec Agrykola) [1958]
60 Henryk Sienkiewicz Szk. Powsz. nr 159 ul. Elbląska
60 Szczep 60 i 148 WDHiGZ Tadeusz Zawadzki „Zośka” ZHP (d. hufiec Wilanów, Mokotów) [1958]-[2010]
60 60 WGZ „Radosne Bursztynki”,
60 Warszawska Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Amber”
Dom Kultury „Kolorowa”,
Hufiec Ursus
ul. Sosnkowskiego 16,
ul. Adamieckiego 1
ZHP (Ursus) 2008-[2023]

2006-[2023]

61 św. Jerzy Gimn. Pom. Emigr. Rosyjsk. ul. Oboźna 7
61 Karol Świerczewski

(bohater 61 WDH-ek w 1958)

ul. Różana 22/24 Szczep 61 WDHiZ „Brody”:
61 WDH-ek „Herba”
61 WDH-ek "Rivendell",
61 WGZ-ek „Elfy z Lorien”,
61 WDH-y "Ea-Thalion"
Alek Dawidowski (boh. 61 WDH-y, potem szczepu) ul. Rakowiecka 61

ul. Teresińska

ZHP (d. hufiec Mokotów Zachód, Mokotów), następnie ZHR (WHH-ek Mokotów, WHH-ek Studnia, WHH-y Rawicz) lata 20-[2017]
62 bp Władysław Bandurski (przed wojną),
Emilia Plater (boh. 62 WDH-ek w 1958),
Bojownicy o wolność Kuby (1965)
Szk. Powsz. nr 49 i 51 (przed wojną),
LO nr 20 (1965-1968),
ZSZ FSO (1970)
ul. Szeroka 17 (dziś Kłopotowskiego, przed wojną),
ul. Objazdowa 3 (1965-1968)
62 Szczep „Polanie”,
Szczep 62 „Gaudium”,
62 WDH-ek „Coor Tum”,
62 WDH-y „Templum”
Bolesław Chrobry (boh. szczepu),
Zawisza Czarny (boh. 62 WDH „Sulima”)
Gimn. nr 141 (d. SP nr 315) im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”,
SP w Markach
ul. Trocka 4,
Marki
ZHP (d. hufiec Bródno, Praga Północ),
ZHR (WHH-ek „Gród”)
1928? 1936?-1949,
1958-1968,
1970,
1983-[2015]
63 ks. Jeremi Wiśniowiecki Szk. Powsz. nr 63 ul. Wolska 125 63 WDH-y

63 WDHiZ

Sz. Pod nr 178
Sz. Podstawowa nr 292
ul. Różana 22
ul. Limanowskiego 9
ZHP Warszawa Mokotów lata 50

[1981-1993]

63 63 WDH-y Janek Krasicki ZHP (d. Praga Nowa) [1958]
64 mjr pilot Ludwik Idzikowski Szk. Powsz. nr 17 ul. Ogrodowa 69 [1935]
64 64 WDH-ek Tadeusz Kościuszko ZHP (d. hufiec Mokotów Wschód) [1958]
64 64 WDH (w 1965 nr zmieniony na 85 WDH, potem ponownie) Tech. Geol.,
SP nr 314,
SP nr 344
ul. Szanajcy?
ul. Porajów 3,
ul. Erazma z Zakroczymia 15
ZHP (Praga Północ) 1964,
1985-2008?
65 Jerzy Grodyński Szk. Powsz. nr 141 ul. Ostroroga 11 65 WDH-ek,
Szczep 65 WDHiGZ
Zofia Jaroszewicz (boh. 65 WDH-ek w 1958) ZHP (d. hufiec Koło, Wola) ?[1935]-[1958]-[2010]
65 WŻDH Maria Konopnicka Szk. Powsz. nr 42 Annopol okres międzywojenny i wojenny
66 ks. Ignacy Skorupka Szk. Powsz. nr 124 ul. Dolna 19 66 WDH-ek,
66 WDH-y
Tadeusz Zawadzki ul. Wiktorska ZHP (d. hufiec Mokotów Zachód) [1935]-[1958]
67 (żeglarska) płk Leopold Lis-Kula Szk. Powsz. nr 127,
Szk. Powsz. nr 114 (przed wojną),
SP nr 127 (po wojnie)
ul. Wileńska 31,
ul. Stojanowska 12/14 (przed wojną)
67 WWDH „Czarna Hańcza” Techn. Elektr. ul. Namysłowska 1 ZHP (Praga Północ) 1932-?
1932-1959,
1966
2003–2005?
67 67 WWDH,
67 WWDW
ZHP (Praga Południe) ?-[2010]
68 Piotr Wysocki Szk. Powsz. nr 8 i 90 ul. Karolkowa 8
68 68 WDH-y Karol Świerczewski ZHP (d. hufiec Mokotów Zachód) [1958]
69 ks. Marian Szk. Powsz. nr 156 (dla głuchoniemych) ul. Hipoteczna 5 [1935]
69 69 WDH-ek,
69 WDH-y
Bohaterowie MonteCassino Szk. Podst. nr 85 im. Benito Juareza i Szk. Podst. nr 69 im. Marii Skłodowskiej-Curie ZHP (d. Hufiec Mokotów Wschód, Mokotów) (1958–1998) [1998-?]
69 Szczep 69 WDHiGZ Bohaterowie Monte Cassino SP nr 336 ul. Małcużyńskiego 4 ZHP (Ursynów) ?-[2010]
70 Krzysztof Arciszewski Gimn. im. Stefana Żeromskiego ul. Marszałkowska 150
70 70 WDH-y Jan Kiliński ZHP (d. hufiec Mokotów Wschód) [1958]
71 gen. Józef Dwernicki Szk. Rodziny Wojskowej ul. Czarnieckiego 49 [1935]
71 71 WDH-y (1958),
Szczep 71 WDHiGZ „Ne-sken-non”
Adam Mickiewicz (boh. 71 WDH-y),
Hanka Bińkowska,
Jerzy Pepłowski,
Bolesław Kowalski (boh. poszczególnych drużyn),
Pułk AK „Baszta” (boh. szczepu)
SP nr 28,
SP nr 344
ul. Namysłowska,
ul. Gościeradowska 18/20,
ul. Erazma z Zakroczymia 15
ZHP (d. Praga Nowa, Praga Północ) 1957-[2010]
72 Kazimierz Wyrzykowski Szk. ćw. p./Sem. Naucz. E. Orzeszkowej ul. Nowolipki 11/13 [1935]
72 Szczep 72 WDHiGZ „Ostoja” mjr Jan Piwnik „Ponury”,
Kompania Maciek (boh. poszczególnych drużyn)
SP nr 84 Lic. im. L. Waryńskiego,
SP nr 84,
SP nr 114,
ul. Radzymińska 227 (d. ul. Generalska),
ul. Remiszewska 40
ZHP (d. hufiec Bródno, Praga Północ) ? [2010]
73 Cyprian Godebski Szk. Powsz. nr 97 ul. Tarczyńska 8 [1935]
73 Szczep 73 WDHiGZ „Grot”
(d. Szczep 73 WDH „Watra”)
Janek Krasicki,
Emilia Plater (boh. poszczeg. drużyn)
SP nr 136,
SP nr 89,
SP nr 4 w Markach,SP nr 298,SP nr 398
ul. Rembrandta 8 ZHP (Praga Północ) 1947-1949,
1957-1961,
1965-2016

2023

74 Bolesław Krzywousty Zakł. Wych. „Nasz Dom al. Zjednoczenia 34? 74 WDH-y Ludwik Berger ZHP (Żoliborz) [1935]-[1958]
74 Emilia Plater,
Władysław Miłosław Cieplak „Giewont”
SP nr 89,
SP nr 136
? (Praga) ZHP (d. Praga) 1959-1961
75 gen. Julian Stachiewicz (przed wojną),
Hanka Sawicka (od 1957)
Szk. Powsz. nr 42,
Szk. Powsz. nr 43? 143? (przed wojną),
LO im. Powstańców Warszawy
pl. Annopolski,
Annopol 40 (przed wojną),
?
ZHP (d. hufce: Praga, Bródno) 1934-1949,
1957-1958
75 75 PWGZ,
75 WDH-ek
Krystyna Krahelska (boh. 75 WDH-ek) SP 61 ul. Białobrzeska 27 ZHP (Ochota) ?-[2010]
76 Stanisław Wyspiański (przed wojną),
Karol Świerczewski (od 1957)
Towarzystwo Przyjaciół Pelcowizny,
Szk. Powsz. nr 113 i 160,
Szk. Powsz. nr 59 (przed wojną),
Zasadn. Szk. Metal.-Elektr. (po wojnie)
ul. Modlińska 14,
ul. Modlińska 13,
ul. Modlińska 21 (obecnie Jagiellońska, przed wojną),
?
Szczep 76 WDH „Wetlina” Franciszek Łęczycki Zespół Szk. Elektr. ? (Bródno) ZHP (d. hufiec Bródno) 1934–1939,
1957-1991
77 marszałek Józef Piłsudski Śr. Państw. Gimn. Stow. Dyr. Szkół ul. Krakowskie Przedmieście 79 ?[1935]
77 Szkoła Podstawowa nr 92 ul. Przasnyska 18 A Szczep 77 WDHiZ „Dewajtis”
77 WDH „Viva Rosa”
77 WGZ „Smokosmyki”
Tadeusz Zawadzki (boh. 77 WDH-ek w 1958),
gen. Józef Bem (boh. 77 WDH-y w 1958)
ZHP (Żoliborz) [1958]-[2013]

obecnie [2018]

78 Władysław Jagiełło Szk. Powsz. nr 15 i 30 ul. Kawęczyńska 2 Szczep 78 WDHiZ Janusz Kusociński (boh. drużyny i szczepu), Paweł Strzelecki (boh. drużyny) SP nr 30 ul. Kawęczyńska 2 ZHP (d. hufce: Praga, Praga Centralna, Praga Północ) 1934-1944,
1946–1949,
1957-1990
79 ks. Augustyn Kordecki Szk. Powsz. nr 64 ul. Felińskiego 15 Szczep 79 Warszawskich Żeglarskich Drużyn Harcerskich Emilia Plater (boh. 79 WDH-ek w 1958),
Stefan Żeromski (boh. 79 WDH-y w 1958)
gen. Mariusz Zaruski
XLI L.O. im. Joachima Lelewela ul. Kiwerska 3, wcześniej od 1953 do 1984 ul.Siemiradzkiego 2 ZHP (Żoliborz) 1935−2003
80 Jędrzej Śniedecki (1934-1938), Bolesław Chrobry (1938-teraz) III Męskie Gimnazjum im. Śniadeckich Zarządu m.st. Warszawy (obecnie XXI LO im. H. Kołłątaja) ul. Śniadeckich 8 Szczep 80 WDHiZ,

80 WGZ-ek „Wędrowiec do świtu”,
80 WDH-ek „Iskra”,
80 WDW-ek „Ostoja”,
80 WDH-y „Promień”,
80 WDW-y „Beskid”,
80 WD Wodna,
80 WDH

Bolesław Chrobry IX LO im. K. Hoffmanowej, Gimnazjum nr 92 im. J. U. Niemcewicza ul. Emilii Plater 29, ul. Koncertowa 4 ZHP (hufiec śródmieście), ZHR (hufiec „Studnia”) 1934-1945, 1947-1950, 1957-2017 obecnie
80 Szczep 80 WDH,
80 WGZ-ek „Wędrowiec do świtu”,
80 WDH-ek „Iskra”,
80 WDH-y
Bolesław Chrobry ZHP (d. hufiec Agrykola),
ZHR (obecnie)
[1958]-[2015]
81 Władysław Syrokomla Świetlica „Rodziny Kolejowej” ul. Syrokomli 2 ZHP (d. Praga) 1935-1944,
1947-1949
81 WDH-ek ZHP (d. Mokotów Zachód) 1960
82 marszałek Józef Piłsudski Szk. Powsz. nr 188 ul. Grójecka 93 [1935]
82 Szczep 82 WDHiZ,
82 WDŻ „Wędrowniczki”,
82 WDH-ek „Żywioły”,
82 WDH-y,
82 WDH-y „Zbroja”
Emilia Plater (boh. 82 WDH-ek w 1958),
Eugeniusz Bocheński (boh. 82 WDH-y w 1958),
Olga Drahonowska-Małkowska (boh. 82 WDŻ „Wędrowniczki”)
(Rembertów,
Przyczółek Grochowski)
ZHP (d. hufiec Rembertów, Praga Południe), następnie ZHR (WHH-y Grochów) [1958]-[2015]
82 82 WWDH SP nr 118,
Gimn. nr 121,
SSP nr 2
ul. Leszczynowa 5,
ul. Płużnicka 4,
ul. Dziatwy 6
ZHP (Praga Północ) 1967–1991,
1995-[2010]
83 Stanisław Staszic,
następnie marszałek Józef Piłsudski
Ognisko Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy ul. Środkowa 9 Szczep 83 WDHiZ Paweł Edmund Strzelecki (boh. 83 WDH w 1966),
Harcerski Batalion „Wigry” (boh. szczepu)
SP nr 105,
Gimn. nr 144
ul. Turmoncka 2 ZHP (Praga Północ) 1935-1939,
1965-2003
84 marszałek Józef Piłsudski Szk. Powsz. nr 11 i 21 Centralny Instytut Wychowania Fizycznego ?[1935]
84 84 WDH-y Zawisza Czarny ZHP (d. hufiec Powiśle) [1958]-1960
84 Szczep 84 WDHiGZ „Knieja” SP nr 67,
Gimn. nr 143 z Oddz. Integr.
ul. Bartnicza 8 ZHP (Praga Północ) 1966-[2024]
85 marszałek Józef Piłsudski Szk. Powsz. nr 26 ul. Miedziana 8
85 85 WDH „Czerwone Berety” (1965),
Szczep 85 WDH (1973-1985),
85 WDH „Sherwood” (2001)
Marek Długoszowski „Baobab” (boh. 85 WDH w 1965),
Bohaterowie Związku Walki Młodych (boh. szczepu),
Aleksander Kowalski „Olek”,
Bogdan Skowroński,
Franciszek Zubrzycki „Mały Franek”,
Janek Krasicki „Kazik”,
Hanka Sawicka-Szapiro „Hanka”,
Mirosław Krajewski „Pietrek”,
Zofia Jaroszewicz „Kasia”,
Tadeusz Olszewski ps. „Zawisza” (boh. drużyn)
SP nr 206,
Techn. Geodezyjne,
Zespół Szk. Geologiczno-Geodezyjno-Drogowych
ul. Szanajcy 5 ZHP (Praga Północ) 1946–1949,
1959-1961,
1964-1992,
1995,
2001
86 płk Leopold Lis-Kula Szk. Powsz. nr 13 ul. Emilii Plater 8 86 WDH-ek Tadeusz Zawadzki ZHP (d. hufiec Stare Miasto) ?[1935]-[1958]
86 Szczep 86 WDHiZ Tadeusz Kościuszko,
Janusz Korczak
SP nr 44,
SP nr 42
ul. Ratuszowa,
ul. Balkonowa 2/4
ZHP (Praga Północ) 1959-1972,
1973-2004
87 Henryk Sienkiewicz Szk. Powsz. nr 103 ul. Dworska 1/3 (obecnie ul. Kasprzaka) 87 WDH-y ZHP (d. hufiec Grzybów) ?[1935],
1958-?
87 Stefan Okrzeja SP nr 42 Szczep 87 WDHiZ Lic. Zawod. nr 12 ZHP (Praga Północ) 1966-1982,
1985–1987,
1991–1992
88 (lotnicza) Aeroklub Warszawski ul. Śmiała 5A
88 88 WDH-ek,
88 WDH-y
Cyprian Godebski ZHP (d. hufiec Agrykola) [1958]
88 88 WGZ,
88 WDH-ek „AVIS”,

88 WDH-ek „AKME”,
88 WDH-y „ATER”,
88 WDHS „AKIA”

Hanka Bińkowska (boh. 88 WDH-ek),
Stanisław Skarżyński (boh. 88 WDH-y) Mariusz Zaruski (boh. 88 WDHS)
SP nr 12 im. Powstańców Śląskich,
Pryw. Żeńska SP nr 78 im. Cecylii Plater-Zyberkówny,
Pryw. SP nr 41
ul. Górnośląska 45,
ul. Piękna 24/26,
ul. Świętojerska 24
ZHP/SH 31.01.1967-[2020]
89 Zespół Szkół Zawodowych nr 19 im. Jana Kilińskiego ul Felińskiego 13 89 SWDH 2 Korpus Polski – bohater nigdy oficjalne nie uznany przez ówczesne władze ZHP ZHP (Żoliborz) ? – 1985
89 Bolesław Prus Gimn. im. Bolesława Prusa ul. Jasna 10 89 WGZ ZHP (Żoliborz) ?-[2010]
89 89 WDH-ek Emilia Plater Szkoła Podstawowa nr 79 ul. Arkuszowa 202 ZHP (Żoliborz) ?-[2009]
90 90 WDH-ek,
90 WDH-y
Wojciech Bogusławski (boh. 90 WDH-ek w 1958),
Józef Sowiński (boh. 90 WDH-y w 1958)
ZHP (Śródmieście) [1958]
90 WWDH SP nr 14 Szczep 90 WDHiZ „Fenix” gen. Antoni Heda-Szary SP nr 14, Gim. nr 132, LVI LO im. L. Kruczkowskiego ul. Sosnkowskiego 10 ZHP (Ursus) 2002–2017
91 Stefan Okrzeja Towarzystwo Naucz. „Oświata” ul. Świętokrzyska 27
91 WDH „Jaskółczyn” Tadeusz Żeleński „Boy” i Krzysztof Kamil Baczyński XV LO im. N.Żmichowskiej Klonowa 16 91 WDH-ek,
91 WDH-y „Burza”
płk. Witold Pilecki (boh. 91 WDH-y „Burza”) ZHP (d. hufiec Filtry),
ZHR (obecnie)
[1958]-[2015]
92 Romuald Traugutt Szk. Powsz. nr 53 ul. Gdańska 1
92 92 WDH-ek,
92 WDH-y
Ludwika Wawrzyńska (boh. 92 WDH-ek),
Zawisza Czarny (boh. 92 WDH-y)
ZHP (d. hufiec Agrykola) [1958]
93 ZHP (d. hufiec Agrykola) [1958]
94 94 WDH-y (1958)
,WDS „Commando”
94 WDW „Commando”
Józef Bem (boh. 94 WDH-y w 1958) ZHP (Wola) [1958]-[2010]
94 94 WDH"Commando”
,94 WDS „Commando”
94 WDW „Commando”
ZHP (Wola) 1996-trwa nadal
95 x. Józef Poniatowski Szk. Powsz. nr 37 i 152,
Szk. Powsz. nr 70
ul. Oszmiańska 23/25,
ul. św. Wincentego 80
1936–1941,
1945-1947
96 Maria Konopnicka (boh. 96 WDH-ek) ZHP (d. hufiec Młynów) [1958]
97 Andrzej Kmicic Szk. Powsz. nr 137 ul. Bieżuńska 137 1937–1939
97 Jan Bytnar (boh. 97 WDH-y w 1958) ZHP (d. hufiec Młynów) [1958]
98 Tadeusz Kościuszko Szk. Powsz. nr 20 ul. Gocławska 2/4 1937-1941
98 98 WDH-ek Julian Konstanty Ordon ZHP (d. hufiec Reduta) [1958]-1960
99 Jeremi Korybut-Wiśniowiecki 99 WDH-ek,
99 WDH-y,
Szczep 99 WDHiGZ
Karol Świerczewski (boh. 99 WDH-ek i 99 WDH-y w 1958) SP nr 83
SP nr 24 STO
ul. Tkaczy 27
ul. Powstańców Śląskich 67a
ZHP (d. hufiec Reduta, Wola) [1937]-[1939]
[1958]-[2010]
100 Maria Konopnicka Szkoła Powsz. nr 100 ul. Chłodna 68 100 WDH-y,
Szczep 100 WDHiGZ,
100 WDH „Galaktyka”
Marcin Kasprzak (boh. 100 WDH-y w 1958),
Bohaterskie Dzieci Warszawy
(SP 90,
Szk. Zaw. nr 9),
SP nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej,
SP nr 166 im. Żwirki i Wigury
(ul. Karolkowa 30,
ul. Kasprzaka 1/3),
ul. Syreny 5/7,
ul. Żytnia 40
ZHP (d. hufiec Reduta, Wola) 1931-1934,
[1958]-[2014]

Numery 101-150

edytuj
Numer (nazwa w przypadku drużyn bez numeru) Bohater pierwotnie Pierwsza siedziba (szkoła) Adres pierwotnie Numer i nazwa późniejsza/ współczesna Bohaterowie późniejsi/ współcześni Siedziba (szkoła) późniejsza/ współczesna Adres późniejszy/ współczesny Przynależność organizacyjna (organizacja, hufiec) Okres działalności [rok aktualizacji informacji]
101 WDH-ek Maria Skłodowska-Curie Szczep 101 WDHiZ „Błękitni” Michał Kajka SP nr 218 ul. Kajki 80/82 ZHP (d. hufiec Rembertów, Praga Południe)reaktywowna w 1999 r. w ZHR [1958?] 1962–1964-
102 gen. Gustaw Orlicz-Dreszer Świetlica „Rodziny Policyjnej” ul. Wileńska 11 1938-1941
102 Ludwik Waryński Szkoła Podstawowa Nr 147 ul. Kasprzaka 1/3 102 WDH Liceum im.Sowińskiego ul. Młynarska 2 ZHP (d. hufiec Młynów) od grudnia 1956
103 WDH-a Zofia Jaroszewicz ZHP (d. hufiec Koło) [1958]
104 WDH-ek Ludwika Wawrzyńska ZHP (d. hufiec Koło, Wola) [1958]
104 104 Warszawski Krąg Starszoharcerski „Róża” ZHR [2015]
105 Romuald Traugutt 105 KI Romuald Traugutt ZHP (d. hufiec Filtry, Ochota) ?-[1958]-[2010]
106 Szkoła Podstawowa nr 66 Przepiórki 18 Warszawa 106 WDHiZ „Dębowy Gaj” ZHP „hufiec Warszawa-Ursus” 1992–1998
107 WDH-y Juliusz Dąbrowski ZHP (d. hufiec Włochy) [1958]
108 WDH-y Józef Chłopicki ZHP (d. hufiec Reduta) [1958]
109 Małgorzata Fornalska (boh. 109 WDH-ek),
Tadeusz Kościuszko (boh. 109 WDH-y)
109 WDH-y „Knieja”,

CIX WDH-ek „Choiny”

Szkoła Podstawowa nr 161, ul.Deotymy 25/33 ZHP (d. hufiec Koło, Wola) [1958]
110 Stefan Czarniecki (boh. 110 WDH-y) Szczep 110 WDHiGZ,
110 WDH „Konary”,
110 WDW „Płomienie”
ul. Brożka 15,
ul. Czumy 8
ZHP (d. hufiec Młynów, Wola) [1958]-[2014]
111 WDH-y Zawisza Czarny 111 WGZ NS,
111 WDH NS
ZHP (d. hufiec Rembertów, Praga Południe) [1958]
112 I Armia Wojska Polskiego ZSZ FSO ul. Jagiellońska (ówcześnie al. Stalingradzka) ZHP (d. hufiec Bródno,
Praga Północ)
1960-1961
112 112 WGZ „Kraina Fantastów”,
112 WDH „Czirokezi”
SP nr 141 im. mjr. Henryka Sucharskiego ul. Szaserów 117 ZHP (Praga Południe) ?-[2014]
113 Małgorzata Fornalska (boh. 113 WDH-ek),
Ludwik Waryński (boh. 113 WDH-y)
ZHP (d. hufiec Koło) [1958]
114 WDH-y ks. Józef Poniatowski ZHP (d. hufiec Rembertów) [1958]
115 WDH-y Romuald Traugutt ZHP (d. hufiec Rembertów) [1958]
116 WDH-ek ZHP (d. hufiec Rembertów) [1958]
117 WDH-ek Szkoła Podstawowa nr 76 (obecnie Gimnazjum nr 55) ul. Wojska Polskiego 1A ZHP (Żoliborz) [1997]
118 Stefan Starzyński (boh. 118 WDH-y) Szkoła Podstawowa nr 267 ul. Braci Zauskich 1 ZHP (Żoliborz) [2002]
119 WDH-ek Aleksy Dawidowski Szkoła Podstawowa nr 214 ul. Fontany 1 119 WGZ,
119 WDW
ZHP (Żoliborz) [1958]-[2013]
120 Zawisza Czarny (boh. 120 WDH-y) później Aleksy Dawidowski SP nr 133 ul. Fontany 3 120 WDH „Śmiałkowie Przestrzeni (1977 – 2006)
120 WGZ „Piorun”
120 WDH „Błyskawica”

(2008)

120 WDS

„Gromowładni”

(2013)

ZHP (Żoliborz) [1958]- 2004

2008

121 Eugeniusz Stasiecki (boh. 121 WDH-ek i 121 WDH-y) ZHP (Żoliborz) [1958]
122 Tadeusz Kościuszko XXII L.O. Im. Jose Marti ul. Staffa 111 Stefan Wyszyński ZHP (Żoliborz) [1981]-[1988]
123 Hanka Sawicka Szczep 123 WDHiGZ,
123 WGZ „Bajowa Gromada”,
123 WDH „Aventura”,
123 WDS „Rzeka”,
123 WDH-y
Zgrupowanie AK „Chrobry II” (boh. 123 WDH-y) SP nr 80 ul. Aspekt 80 d. ZHP (Żoliborz),
ZHR (obecnie)
[1958]-[2014]
124 Emilia Plater (boh. 124 WDH-ek) Szkoła Podstawowa nr 21 (już nie istnieje) ul. Zuga 16 ZHP (Żoliborz) [1989]
125 Hanka Sawicka (boh. 125 WDH-ek),
Janek Krasicki (boh. 125 WDH-y)
Szkoła Podstawowa nr 159 (obecnie Gimnazjum nr 54) ul. Elbląska 51 125 WDW HSG SDRI „GROM” ppłk Jacek Bartosiak Gimnazjum 55 im. J. Bytnara „Rudego” al. Wojska Polskiego 1A ZHP (d. hufiec Bielany, Żoliborz) ?-[1958]-[2010]-[2014]
126 Hanka Sawicka (boh. 126 WDH-ek),
Jerzy Szajnowicz-Iwanow (boh. 126 WDH-y)
Szkoła Podstawowa nr 53 ul. Rudzka 6 126 WGZ „Słowianie”,
126 WDH „Aurinko Vene”
ZHP (Żoliborz) [1958]-[2014]
127 Jarosław Dąbrowski (boh. 127 WDH-y) Szkoła Podstawowa nr 65 (127 WDH iZ) ul. Mścisławska (d. hufiec ZHP Żoliborz, Gdańska 2) 127 WDW „Plejady” do 28.12.2023r.: Żłobek „Brzdące na łące” ul. Osikowa 5 ZHP (Żoliborz) 1958-[2023]
128 Janek Krasicki (boh. 128 WDH-ek) Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Mścisławska 1 128 WDH ZHP (Żoliborz) [1958]-[2013]
129 Bohdan Gregorcewicz (boh. 129 WDH-y) ZHP (d. hufiec Bielany) [1958]
130 WDH-y Jan Bytnar ZHP (d. hufiec Rembertów) [1958]
131 Maria Kowalska „Maryna”,
Aleksy Dawidowski „Alek”,
Irena Kowalska-Wuttke
SP nr 58,
SP nr 206 (od 1961)
?
ul. Szanajcy 5 (do 1977),
ul. Bartnicza 2 (od 1977)
131 WDHiZ "Płomienie",
WGZ-ek „Planeta B-612"
Maryna Kowalska kolejno: ZHP (d. hufiec Targówek,
d. hufiec Praga Nowa,
Praga Północ – do 1990),
ZHR (od 1990, obecnie WHH-ek „Gród”)
1957-[2010]
132 WDH-ek Karol Świerczewski ZHP (d. hufiec Filtry) [1958]
133 WDH Emilia Plater (boh. 133 WDH-ek i 133 WDH-y) 133 WDHiZ SP 17 UL. Zwycięzców 7/9 ZHP (d. hufiec Saska Kępa) [1958]
134 134 WDHiGZ,
134 WDH-ek,
134 WDH-y
Krystyna Krahelska (boh. 134 WDH-ek),
Piotr Wysocki (boh. 134 WDH-y)
SP nr 29 im. G. Garibaldiego ul. Fabryczna 19 ZHP (d. hufiec Agrykola, Centrum) [1958]-[2014]
135 ? (Płudy) ZHP (Legionowo) 1945-?
135 Tadeusz Zawadzki (boh. 135 WDH-ek i 135 WDH-y) ZHP (d. hufiec Grochów) [1958]
136 WDH-y Tadeusz Kościuszko Szczep 136 WDHiZ „Zarzewie” Jerzy Janc ps. Walerian SP nr 94,
Gimn. nr 112
ul. Cietrzewia 22a,
ul. Solipska 17/19 (Włochy)
ZHP (d. hufiec Włochy) [1958]-1996-[2018]
137
138 WDH-y mjr Henryk Sucharski SP nr 171 ul. Nowogrodzka Szczep 138 WDHiZ SP nr 171 ul. Emilii Plater 31 (obecne Gminazjum nr 43) ZHP (Śródmieście) 1958-1970? [2015]
139 Janek Krasicki SP nr 118 Szczep 139 WDH „Rota” Maria Konopnicka LO nr 46,
SP nr 257
? (Wiśniewo),
ul. Podróżnicza (Henryków)
ZHP (d. hufiec Bródno, Praga Północ) 1957-1958,
1963?-1993?
140 Tadeusz Kościuszko SP nr 116 ? (Bródno) Szczep 140 WDH „Pochodnia” (1968–1969),
Szczep 12 WDHiZ/140 WDHSPS (1978–1981, od 1977 z nazwą „Promieniści”)
Jerzy Iwanow-Szajnowicz (boh. szczepu 1968–1969),
Krzysztof Kamil Baczyński (boh. 140 WDH)
Techn. Łączności nr 2,
Lic. Ekonomiczne nr 9,
Szk. Muz. nr 2 im. Stanisława Moniuszki
ul. Otwocka 3,
ul. Kawęczyńska
ZHP (d. hufiec Bródno, Praga Północ) 1957-1989
141 WDH-y Romuald Traugutt 141 WGZ,
141 WDH,
141 PWDSH
SP nr 204,
Zespół Szkół nr 70
ul. Bajkowa 17/21 (Radość) ZHP (d. hufiec Praga Południe, Wawer) [1958]-[2010]
141 141 WGZ-ek „Podróżniczki ze Szmaragdowego Okrętu” ZHR [2015]
142 Kornel Makuszyński (boh. 142 WDH-y) 142 WZDd,
142 WZDch,
142 WDH (Szczep „Wawer”)
SP nr 76 ul. Poezji 5 (Falenica) ZHP (d. hufiec Praga Południe, Wawer) [1958]-[2010]
143 Maria Konopnicka (boh. 143 WDH-ek),
Karol Świerczewski (boh. 143 WDH-y)
143 WGZ

143 WWDH ,,Falenicka Sosna"

SP nr 76 ul. Poezji 5 (Falenica) ZHP (d. hufiec Wawer) [1958]-[2022]
144 Emilia Plater (boh. 144 WDH-ek),
Zawisza Czarny (boh. 144 WDH-y)
Szczep 144

144 WGZ „Koło Ratunkowe”,
144 WDH, 144 WDSH || Tadeusz Zawadzki ,,Zośka"|| SP nr 124 im. Stanisława Jachowicza || ul. Bartoszycka 45/47 (Falenica) || ZHP (d. hufiec Wawer) || [1958]-[2022]

145 WDH-y Józef Bem Szczep 145 WDHiGZ,
145 WDH-y,
145 WDW-ek „Tewasenta”
SP nr 138 im. Józefa Horsta ul. Mieczysława Pożaryskiego 2 ZHP (d. hufiec Wawer, Praga Południe), następnie ZHR (WHH-y Wawer, WHH-ek Wielki Wawer) [1958]-[2010]
146 WDH-y Stanisław Staszic ZHP (d. hufiec Wawer) [1958]
147 WDH-y Jerzy Iwanow-Szajnowicz Szczep 147 WDHiGZ „Błękitni”,
147 WDSH „Błękitni”
Tadeusz Sygietyński SP nr 218 im. Michała Kajki,
LO nr XXVI im. gen. H. Jankowskiego „Kuby”
ul. Kajki 80/82
ul. Alpejska 16
ZHP (d. hufiec Praga Południe, Wawer) 1957-1964-[2014]
148 WDH-ek Tadeusz Zawadzki Szczep 60 i 148 WDHiGZ Tadeusz Zawadzki „Zośka” ZHP (Mokotów) [1958]-[2010]
149 Hanka Sawicka (boh. 149 WDH-ek),
Jan Sobieski (boh. 149 WDH-y)
ZHP (d. hufiec Wilanów) [1958]
150 Alek Dawidowski Szczep 150 WDHiZ 150 WGZ,
150 WDH-y
SP nr 1 im. G. Morcinka ul. Wilcza 53 SH [1968]-[2010]

Numery 151-200

edytuj
Numer (nazwa w przypadku drużyn bez numeru) Bohater pierwotnie Pierwsza siedziba (szkoła) Adres pierwotnie Numer i nazwa późniejsza/ współczesna Bohaterowie późniejsi/ współcześni Siedziba (szkoła) późniejsza/ współczesna Adres późniejszy/ współczesny Przynależność organizacyjna (organizacja, hufiec) Okres działalności [rok aktualizacji informacji]
151 151 WDW LO nr 49 ul. Wawelska 46 ZHP (Ochota) ?-[2010]
152 Tadeusz Kościuszko 152 WDH-ek "Feniks" 152 WDH "Wataha" im. Tadeusza Kościuszki Szkoła podstawowa nr. 103 ul. Jeziorna 5/6 ZHP Mokotów -[2017]
153
154 WDH-y Jan Bytnar Szkoła Podstawowa nr 101 ul. Kajakowa Szczep 154 WDHiGZ Bohaterowie Lotnictwa Polskiego Szkoła Podstawowa nr 330 i m. Nauczycieli tajnego nauczania ul. Mandarynki 1 ZHP (d. hufiec Mokotów, Ursynów, Mokotów) [1958]-[2010]
155 Joachim Lelewel (boh. 155 WDH-y) Szczep 155 i 201 WDHiGZ Aleksander Kamiński SP nr 33 ul. Cieszyńska 8 ZHP (d. hufiec Wilanów, Mokotów) [1958]-[1997 – połączenie szczepów]-[2011]
156 WDZch ZHP (d. hufiec Grzybów) [1958]
156 Szczep 156 i 414 WDHiGZ Józef Szczepański ps. „Ziutek” SP nr 70 ul. Bruna 11 ZHP (Mokotów) ?-[2010]
157 WDZd ZHP (d. hufiec Stare Miasto) [1958]
158 WDZ ZHP (158 WDZch – d. hufiec Grzybów,
158 WDZd – d. hufiec Stare Miasto)
[1958]
158 Szczep 158 WDHiGZ „Oranżeria”,
158 WDH „Błyskawica”
SP nr 25 ul. Grzybowska 35 ZHP (Wola) ?-[2014]
159 WDZch ZHP (d. hufiec Grzybów) [1958]
160 Jadwiga Falkowska (boh. 160 WDH-ek) 160 WDH SP nr 72 ul. Paca 44 ZHP (d. hufiec Grochów, Praga Południe) [1958]-[2010]
161 WDH-y Juliusz Dąbrowski ZHP (d. hufiec Saska Kępa) [1958]
162 WDH-y Zawisza Czarny ZHP (d. hufiec Grochów) [1958]
163 WDH-y Zawisza Czarny ZHP (d. hufiec Grochów) [1958]
164 WDH-a Aleksy Dawidowski ZHP (d. hufiec Grochów) 1958
165 WDH-y gen. Mariusz Zaruski ZHP (d. hufiec Grzybów) [1958]
166 WDH-ek Świętosława ZHP (Żoliborz) [1958]
166 Szczep 166 i 281 WWDHiZ SP nr 81,
SP nr 313,
SP nr 318
ul. Puszczyka,
ul. Cybisa 1,
ul. Teligi 3
ZHP (Mokotów) ?-[2010]
167 WDH-ek Tadeusz Kościuszko ZHP (Śródmieście) [1958]
168 WDH-ek Teresa Krassowska ZHP (d. hufiec Filtry) [1958]
169 Szczep 169 WDHiZ,
169 WDH-y „Rycerze”,
169 WGZ „Bractwo Króla Gór”,
169 WGZ „Wikingowie”,

169 WDW „Źródło”
169 WDH-ek „Inkaski”,

169 WGZ-ek „Mieszkańcy Tęczowej Doliny”

Maciej Aleksy Dawidowski (boh. szczepu),
Teresa Bogusławska (boh. 169 WDH-ek),
Jan Bytnar (boh. 169 WDH-y)
SP nr 157 ul. Kazimierzowska 16 ZHP (d. hufiec Mokotów Zachód, Mokotów),
następnie ZHR (WHH-ek „Mokotów”, WHH-ek „Skarpa”, UHH-y „Rawicz”)
[1958]-[2015]
170 Stanisław Wyspiański DKD „Praga” ul. Siedlecka 37 ZHP (d. Praga Centralna) 1957-[1958]
170 170 WDH ZHP (d. Agricola) 1960?
171 Andrzej Małkowski (boh. 171 WDH-y),
Powstańcy Warszawy (boh. 171 WDH-y)
Szk. TPD nr VIII,
SP nr 36
ul. Ratuszowa 13 Szczep 171 WDHiZ „Zarzewie” Andrzej Małkowski (boh. szczepu),
Barbara Plebańska „Ola”,
Janina Plebańska „Jola”
SP nr 258 ul. Brechta 8 ZHP (d. Praga Nowa, Praga Północ) 1957-1996
172 WDH-y Bolesław Chrobry ZHP (d. hufiec Włochy) [1958]
173 173 WGZ
173 WDH-ek,
173 WDH-y,
173 WDH „Biała”
Elżbieta Dziębowska (boh. 173 WDH-ek),
Krzysztof Kamil Baczyński (boh. 173 WDH-y)
SP 97 ul. Spiska 1 ZHP (Ochota) [1958]
174 „Zakurzona” (boh. 174 WDH-ek),
Stanisław Żółkiewski (boh. 174 WDH-y)
174 WDH-ek,
174 WDH-y
SP nr 264,
SP nr 87
ul. Majewskiego 17,
ul. Malownicza 31
ZHP (Ochota) [1958]-[2010]
175 Ludwik Waryński (boh. 175 WDH-ek),
Tadeusz Kościuszko (boh. 175 WDH-y)
ZHP (Ochota) [1958]
176 WDH-y Zawisza Czarny ZHP (d. hufiec Włochy) [1958]
177 Tadeusz Zawadzki „Zośka”

(boh.177 WDH-ek)

Maciej Bittner

(boh.177 WDH-y)

Szk.Podst.nr 13 ul.Raszyńska 22 ZHP (Ochota) [1958-?]
178 Karol Świerczewski (boh. 178 WDH-ek) 178 WGZ,
178 WDH-ek,
178 WDH-y,

178 WDSH

Teresa Bogusławska (boh. 178 WDH-ek)

Tadeusz Zawadzki (boh. 178 WDH-y)

SP 280 ul. Gorlicka 3 ZHP (Ochota) [1978]
179 WDH-y Andrzej Małkowski 179 WWDH (Warszawska Wodna Drużyna Harcerska), od 1978 roku jako 21 WWDH. XIV L.O. im. K. Gottwalda (obecnie St. Staszica). ul. Nowowiejska 37A ZHP (hufiec Ochota im. C. Godebskiego), HOW (Harcerski Ośrodek Wodny) w Warszawie. [1958]
180 WDH-ek Tadeusz Kościuszko ZHP (Ochota) [1958]
181
182
183 Jan Bytnar (boh. 183 WDH-y),
Teresa Bogusławska (boh. 183 WDH-ek)
ZHP (183 WDH-y – d. hufiec Powiśle,
183 WDH-ek – d. hufiec Stare Miasto)
[1958]
184 Tadeusz Kościuszko (boh. 184 WDH-y),
Maria Konopnicka (boh. 184 WDH-ek)
ZHP (184 WDH-y – d. hufiec Powiśle,
184 WDH-ek – d. hufiec Stare Miasto)
[1958]
185 WDH-y Maurycy Beniowski 185 Szczep Białe Kruki:

185 WGZ "Ogniste Świetliki"

185 WDH "Świt"

185 WDW "Equus"

Szkoła Podstawowa nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego al. Jana Pawła II 26A, 00-133 Warszawa ZHP (d. hufiec Powiśle, ob. ob. Hufiec Warszawa-Centrum) [1958] - [2022]
186 WDHiGZ „Gniazdo” Józef Bem SP nr 32 im. Ludwika Waryńskiego ul. Lewartowskiego 2 186 WGZ „Łaziki”

186 WDH-ek „Watra”

186 WDH-y „Bastion”

186 pWDS „Argonauci”

186 WDW „Viatorianie”

186 pWDW „Amonit”

186 KI

„Rubież”

Józef Bem SP nr 32 im. Małego Powstańca ul. Lewartowskiego 2 ZHP (d. Hufiec Warszawa-Śródmieście, ob. Hufiec Warszawa-Centrum) [1958]-[2017]
187 WDH-y Jan Kiliński ZHP (d. hufiec Grzybów) [1958]
188 WDH-y Ludwik Solski ZHP (d. hufiec Powiśle) [1958]
189 WDH i Z Karol Świerczewski (boh. 189 WDH-y) Szkoła Podstawowa 122 im. Hanki Sawickiej Warszawa ul. Niska 5 ZHP (189 WDH-y – d. hufiec Grzybów,
189 WDH-ek – d. hufiec Stare Miasto)
[1958]
190
191 WDH-y Juliusz Dąbrowski ZHP (d. hufiec Grzybów) [1958]
191 Szczep 191 (191 WDZ, 191 WDH-ek),
191 WDH-ek „Młody Las”
Janusz Korczak SP nr 212 im. Krystyny Krahelskiej ul. Czarnomorska 3 ZHP (Mokotów) 1990-[2016]
192 WDH-ek Karol Świerczewski ZHP (d. hufiec Reduta) [1958]
193 WDH-ek Emilia Plater ZHP (d. hufiec Reduta) [1958]
194 SP nr 150 ul. Thomméego 1 Szczep 194 WDHiGZ „Wielki Błękit”,
194 WDH-ek „Sowy”,
194 WGZ „Quesal PiPi”,
194 WDH „Miraż”,
194 WDH „Puchacze,
194 WDHS „Źródło”
Emilia Plater,
307 Dywizjon Polskich Sił Zbrojnych „Lwowskie Puchacze”
Zesp. Szk. nr 46,
SP nr 316,
Zesp. Szk. Integr. nr 71,
SP nr 132
ul. Thomméego 1,
ul. Szobera 1,
ul. Deotymy 37
ul. Grabowska 1
ZHP (d. hufiec Koło, Wola) 1956-[2014]
195 WDH Karol Świerczewski
195 WGZ „Wilczki”,
195 WDH „Uroczysko”
ul. Brygadzistów 18 ZHP (d. hufiec Koło, Wola) 1958-2020

(we wrześniu 2020 r. 195 WDH Uroczysko zakończyła działalność, gromada zuchowa została rozwiązana ok. rok wcześniej)

196 WDH-y Tadeusz Zawadzki ZHP (d. hufiec Młynów) [1958]
197 WDH Szczep 197 WDHiGZ „Empireum”,
197 WGZ „Odkrywcy Stumilowego Lasu”,
197 WDH „Przyjaciele Kubusia Puchatka”,
197 WDS „Pogromcy Hefalumpów i Wuzzli”
SP 306 im. ks. Jana Twardowskiego ul. Tkaczy 27,
ul. Rozłogi 3
ZHP (d. hufiec Koło, Wola) [1958]-2003-[2014]
198 WDH-y Stefan Żeromski ZHP (d. hufiec Koło) [1958]
199 WDH-y Tadeusz Kościuszko SP nr 160 ? (Bródno) ZHP (d. hufiec Bródno) 1957-?
200 WDH-y Jan Bytnar Szczep 200 WDHiGZ ZHP (d. hufiec Grybów, Wola) [1958]-2000-[2010]
200 WDH-ek Jan Bytnar „Rudy” Państw. Żeńska Szk. Ogólnokszt. nr 17 (d. Szk. H. Rzeszotarskiej) ul. Konopacka 4 Szczep 200 WDHiGZ Aleksander Zawadzki LO nr 50 im. Ruy Barbossy ul. Burdzińskiego 4 ZHP (d. hufiec Praga Nowa, Praga Północ) 1958-1992

Numery 201-250

edytuj
Numer (nazwa w przypadku drużyn bez numeru) Bohater pierwotnie Pierwsza siedziba (szkoła) Adres pierwotnie Numer i nazwa późniejsza/ współczesna Bohaterowie późniejsi/ współcześni Siedziba (szkoła) późniejsza/ współczesna Adres późniejszy/ współczesny Przynależność organizacyjna (organizacja, hufiec) Okres działalności [rok aktualizacji informacji]
201 Emilia Plater (boh. 201 WDH-ek),
Tadeusz Kościuszko (boh. 201 WDH-y)
Szczep 155 i 201 WDHiGZ Aleksander Kamiński SP nr 33 ul. Cieszyńska 8 ZHP (d. hufiec Mokotów Wschód, Mokotów) [1997 – połączenie szczepów]-[2011]
202 WDH-y Andrzej Romocki Szczep 202 WDH ZHP (d. hufiec Saska Kępa, Praga Południe) [1958]-do lat 80.
202 WDH-ek SP nr 134 Miedzeszyn Szczep 202 WDH ZHP (Wawer) [1958, 2015]
203
204 WDH-y ZHP (d. hufiec Mokotów Wschód) [1958]
204 WDH-y ZHP (d. hufiec Praga Centralna) 1960-1961
205 WDH-y Jędruś Szwajkert SP nr 52 ul. Samarytanka 11/13 Szczep 205 WDHiGZ gen. Mariusz Zaruski SP nr 52 ul. Samarytanka 11/13 ZHP (d. hufiec Targówek, Praga Północ) 1958-[2010]
206 Stefan Starzyński,
Henryk Sienkiewicz,
Ewa Stefanowska (boh. drużyn)
SP nr 127 Szczep 206 WDHiGZ „Wołodyjowscy” Jeremi Wiśniowiecki,
Jan III Sobieski (boh. drużyn)
SP nr 73 ul. Białostocka 10/18 ZHP (Praga Północ) 1958-[2010]
206 WDH-a Sándor Petőfi ZHP (d. hufiec Młynów) [1958]
207 WDH-ek Szczep 207 WDH Leonid Teliga SP nr 58 ul. Mieszka I 7 ZHP (d. hufiec Praga Nowa, Praga Północ) 1958-1959,
1964-1992
208 WDH-ek ZHP (d. hufiec Praga Nowa) 1958-1959
208 SP nr 113 (przekształcona w Gimnazjum nr 3) Szczep 208 WDHiZ Batalion „Parasol” Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
SP nr 191
ul. Chełmska 23,
ul. Bokserska 30
ZHP (Mokotów) 1957-[2012]
209 ZHP (Praga) 1959
210
211 Tadeusz Kościuszko (boh. 211 WDH-y w 1958) Szczep 211 WDHiGZ SP nr 246 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki ul. Białowieska 22 ZHP (d. hufiec Grochów, Praga Południe) [1958]-[2010]
212
213
214
215 WDH-y Jan Piwnik „Ponury” Ochota (Rakowiec – SP Nr 10 / Szczęśliwice) ZHP(od 1982)/ZHR (od 1990) 1982 – b.d.
216 WDH-y Marcin Kasprzak ZHP (d. hufiec Reduta) [1958]
217 WDH-ek Szczep 217 WDHiZ Teresa Bogusławska SP nr 31 ZHP (d. hufiec Praga Centralna) 1958-1961-?
217 ZHP (Wola) 2004?
218 WDHiZ Szarych Szeregów SP nr 2 im. Janka Krasickiego ul. Mokotowska 26 Szczep 218 WDHiZ Helena Zgutko, ZHP (Śródmieście) 1965 – 1972
219 WDH-y Janusz Korczak SP nr 73 ul. Białostocka 10/18 Szczep 219 WDHiZ Janusz Korczak (boh. szczepu),
Król Maciuś I (boh. 219 WDZ)
SP nr 73 ul. Białostocka 10/18 ZHP (d. Praga Centralna, Praga Północ) 1958-1995
220 WDH-y Szczep 220 WDHiGZ Kazimierz Pułaski SP nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego al. Jana Pawła II 26a ZHP (d. hufiec Grzybów, Centrum) ?-[2010]
221 Stefan Czarniecki (boh. 221 WDH-y) ZHP (d. hufiec Koło) [1958]
222 WDH-y Maria Rodziewiczówna 222 WGZ „Radośni Dakotowie” ZHP (d. hufiec Wilanów, Wola) [1958]-[2010]
223 WDH-y ZHP (Ochota) [1958]
224 WDH-ek 224 WGZ,
224 WDH-ek,
224 WDH-y,
224 PDW
Halina Grabowska (boh. 224 WDH-ek),
Piotr Wysocki (boh. 224 WDH-y)
SP nr 175,
Gimn. nr 16,
SP nr 264
SP nr 152
ul. Trzech Budrysów 32,
ul. Skarżyńskiego 8,
ul. Majewskiego 17,
ul. Powstańców Wielkopolskich 4
ZHP (Ochota) [1958]-[2010]
225 WDH-ek Teresa Bogusławska 225 WGZ,
225 WDH-ek
Halina Poświatowska (boh. 225 WDH-ek) SP 227,
Gimn. nr 1
ul. Astronautów 6,
Gimn. nr 1
ZHP (Ochota) [1958]-[2010]
226 WDH-ek ZHP (Ochota) [1958]
227 WDH-y Tadeusz Kościuszko ZHP (Ochota) [1958]
228
229 Wojciech? Górski Szczep 229 WDH
(Szczep 229 WDHSPS)
Technikum CZSP ? ZHP (Praga Północ) 1961-1992
230
231
232 Jadwiga Falkowska (boh. 232 WDH-ek),
gen. Józef Bem (boh. 232 WDH-y),
Jan Krasicki (boh. 232 WDH)
SP nr 118 Szczep 232 WDHiZ „Rezerwat” SP nr 308,
Gimn. nr 145
ul. Krasiczyńska 4/6 ZHP (Praga) 1958-2012
233 Helena Radlińska Szczep 233 WDH Zawisza Czarny (boh. 233 WDH) SP nr 231 ul. Juranda ze Spychowa 10 ZHP (d. hufiec Bródno, Praga Północ) 1958-1993
234 Szczep „Las” Techn. i ZSZ Ter. Ziel. ZHP (Śródmieście, drużyny przeniesione w 1966 do hufca Praga Północ, w l. 70. do kolejnego hufca) ?-1966–1970-?
234 Szczep 234 WDHiGZ gen. Jarosław Dąbrowski SP nr 319 ul. ZWM 10 ZHP (Ursynów) 1960?-[2010]
235
236
237
238
239
240 Bojowy Baon Armii Ludowej im. „Czwartaków” SP nr 48 ul. Sempołowskiej 2 Szczep 240 WDHiZ ZHP (d. hufiec Śródmieście) w 1971 połączenie z 263 po integracji SP w jedną [2012]
241
242
243 WIERCHY SP nr 41 Bednarska Szczep 243 WDHiZ Drewniana 8 ZHP Warszawa Śródmieście ?
244 244 WDH NS dr Grzegorz Maj ZHP (Praga Południe) ?
245
246 246 WDH Tadeusz Kościuszko ZHP (Praga Południe)
247
248
249
250

Numery 251-300

edytuj
Numer (nazwa w przypadku drużyn bez numeru) Bohater pierwotnie Pierwsza siedziba (szkoła) Adres pierwotnie Numer i nazwa późniejsza/ współczesna Bohaterowie późniejsi/ współcześni Siedziba (szkoła) późniejsza/ współczesna Adres późniejszy/ współczesny Przynależność organizacyjna (organizacja, hufiec) Okres działalności [rok aktualizacji informacji]
251
252 252 WGZ ZHP (Żoliborz) ?-[2010]
253 SP.273 im. Aleksandra Landy Ul. Balcerzaka 1

Ul. Wrzeciono 1

Ul. Szegedyńska 13

253 WGZ „Słoneczna Załoga”
253 WDH „Zaginione Miasto”

253 WDHS „Liberis Libertatis”

ZHP (Żoliborz) ?-[2010]
254 Jan Bytnar „Rudy” SP 293 im. Jana Kochanowskiego ul. Jana Kochanowskiego 8 254 WDH ZHP (Żoliborz) ?-[2014]
255
256 SP 142 ul. Gruszczyńskiego
257
258 WDH-y Krzysztof Kamil Baczyński SP nr 114 ul. Remiszewska 40 Szczep 258 WDH
(Szczep 258 WDHSPS)
SP nr 65,
LO nr XX
ul. Objazdowa 3 ZHP (d. hufiec Targówek, d. hufiec Praga Nowa) 1958-1987
259 WDH-ek Irena Kołodziejska SP nr 114 ul. Remiszewska 40 Szczep 259 WDHiZ Obrońcy Warszawy SP nr 114 ul. Remiszewska 40 ZHP (d. hufiec Targówek, Praga Północ) 1958-1995
260 Maciek Kolke SP nr 50 ul. Wójcika 5 (dziś Kłopotowskiego) Szczep 260 WDHiGZ Maciek Kolke SP nr 50 ul. Jagiellońska 7 ZHP (d. hufiec Praga Centralna, Praga Północ) 1958-2012
261 SP nr 11 ul. Koźmińska 7 261 WDHiZ Nieprzetartego Szlaku. SP 51 Óśrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących im. dr Z. Galewskiej ul. Koźmińska 7 ZHP Śródmieście
262 SP nr 247 ul Wrzeciono 9 ZHP (Żoliborz) ?-[2002]
263 Lucjan Szenwald SP 43 im. Adama Pruchnika ul. Sempołowskiej 4 263 WDHiZ Bojowy Batalion im. „Czwartaków” AL SP nr 48 ul. Sempołowskiej 2/4 ZHP (d. hufiec Śródmieście) połączenie z 240 w 1971 r. po połączeniu szkół 43 i 48 [2012]
264 264 WGZ,
264 WGZ
SP nr 158 ul. Ciasna 7 SH ?-[2010]
265 Szczep 265 WDHiGZ „Daraba”,
265 WDH-y,
265 WLDH-y,
265 WGZ,
265 WDW-ek
Synowie Pułków Ludowego Wojska Polskiego SP nr 54 ? ZHP (Praga Południe, 1977)
ZHR (WHH-y Saska Kępa, WHH-ek Przystań)
?-[1968]-1977-[2015]
266
267 267 WDH SP nr 116,
Komenda Hufca Praga Północ
?
ul. Siedlecka 37
ZHP (d. hufiec Rembertów ok. 1960,
Praga Północ)
1960,
1970-1985,
1989–1990,
1999
268 268 WDZ,
Szczep 268 WDH
Biblioteka Dziecięca,
SP Specj. nr 99
ul. Skoczylasa 9,
ul. Bartnicza 2?
ZHP (Praga Północ) 1972-1985
269
270 Szczep 270 WDHiZ ZHR 2015
271
272 SP nr 277 im. Elizy Orzeszkowej ul. Suwalska 29 Szczep 272 WDHiGZ Batalion Ruczaj SP nr 277 ul. Suwalska 29 ZHP (Praga Północ) 1970-2007
273 Stanisław Srzednicki SP nr 193 ? (Targówek) Szczep 273 WDHiGZ „Mazowsze” Władysław Broniewski SP nr 49,
Gimn. nr 30
ul. Szanajcy 17/19 ZHP (d. hufiec Targówek,
d. hufiec Praga Nowa,
Praga Północ)
1959-[2010]
274 SP nr 156 Szczep 274 WDHiZ SP nr 156 ? ZHP (Praga Północ) 1972-1988
275
276 Paweł Edmund Strzelecki SP nr 154 Szczep 276 WDHiGZ „Włóczykije” SP nr 154,
SP nr 257,
SP nr 342 i Gimn. nr 123
SP nr 156 i Gimn. nr 124
ul. Leśnej Polanki 63/65,
ul. Podróżnicza 11,
ul. Strumykowa 21,
ul. Przytulna 3
ZHP (Praga Północ) 1970-[2010]
277 Ursynowski Szczep 277 DHiZ ZHR 2015
278
279 Szczep 27 i 279 WDHiGZ "Szaniec" im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Jan Nowak-Jeziorański (boh. 279 WDH-y), Maria „Majka” Krassowska (patronka 279 WDH-ek) SP nr 211 ul. Nowy Świat 21a SH ?-[2015]
280 Stefan Starzyński Techn. Mech. ul. Konopczyńskiego 4 Szczep 280 WDH
(Szczep 280 WDHSPS,
Szczep 280/352 WDHSPS)
Techn. Mech. nr 5? d. ul. Stalingradzka 33, obecnie ul. Jagiellońska 61? ZHP (Śródmieście, Praga Północ) ?-1965-1989
281 Szczep 166 i 281 WWDHiZ SP nr 318 ul. Teligi 3 ZHP (Mokotów) ?-[2010]
281 Szczep 281 WDHiGZ Krystyna Niżyńska (boh. 281-6 WDH-ek)

2 Harcerska Bateria Artylerii Przeciwlotniczej „Żbik” (boh. 281-9 WDH-y)

SP nr 23,
SP nr 210,
Gimn. nr 36
ul. Wawelska 48,
ul. Karmelicka 13,
ul. Polna 7
SH ?-2021
282
283 Baonu Zośka i Parasol Zespół Szkół Elektronicznych ul Zajączka 7 Szczep 283WDH ZHP Warszawa Żoliborz 1965 – 1999??
284
285 SP nr 285 ul. Turmoncka 20 Szczep 285 WDHiGZ „Grodzisko” Szare Szeregi (boh. jednej z drużyn) SP nr 285 ul. Turmoncka 20 ZHP (Praga Północ) 1972-[2010]
286 SP Specj.(?) nr 254 Szczep 286 WDHiZ NS Państw. Zakł. Wych. nr 10 ZHP (Praga Północ) 1973–1991
287 ZHP (Praga Północ) 1966
288 Szczep 288 WDHiGZ Kornel Makuszyński SP nr 215 ul. Kwatery Głównej 13 ZHP (Praga Południe) 1966-1989
1992-[2011]
289
290
291 Tadeusz Zawadzki „Zośka” Szkoła Podstawowa Nr 120 ul. Międzyborska 64/70 Szczep 291 WDHiZ Batalion Zośka ZHP/ZHR
292
293 Bolesław Maj SP nr 223 ul. Kasprowicza 107 Szczep 293 WDHiZ SPzOI nr 223 ul. Kasprowicza 107 ZHP (Warszawa Żoliborz) 1963 -[2020]
294
295 Szczep 295 WDHiGZ Szare Szeregi SP nr 312,
SP nr 185,
parafia św. Ojca Pio
ul. Umińskiego 12,
ul. Bora-Komorowskiego 31,
ul. Fieldorfa 1
ZHP (Praga Południe) ?-[2010]
296 Szczep 296 WDHiGZ SP nr 168 i Gimn. z Oddz. Dwujęz. nr 25 ul. Zwycięzców 44 ZHP (Praga Południe) ?-[2010]
297 297 WGZ,
297 WDH
SP nr 171 ul. Armii Krajowej 39 (Wesoła) ZHP (Praga Południe) ?-[2010]
298
299 ZHP (Praga Północ) 1971
299 299 WDH-ek „Rude Mrówy”,
299 WDW-ek „Płaskowyż", 299 WGZ-ek „Poszukiwacze kwiatu paproci",

299 WDW-ek „Jaskinia"

ZHR (WHH-ek „Studnia”) 1984-2017
300 SP nr 51 ul. Sierakowskiego 9 Szczep 300 WDH Janusz Kusociński SP nr 51 ul. Sierakowskiego 9 ZHP (Praga Północ) 1959-2007

Numery 301-350

edytuj
Numer (nazwa w przypadku drużyn bez numeru) Bohater pierwotnie Pierwsza siedziba (szkoła) Adres pierwotnie Numer i nazwa późniejsza/ współczesna Bohaterowie późniejsi/ współcześni Siedziba (szkoła) późniejsza/ współczesna Adres późniejszy/ współczesny Przynależność organizacyjna (organizacja, hufiec) Okres działalności [rok aktualizacji informacji]
301 SP Specj. nr 6 ul. Tarchomińska 4 Szczep 301 WDHSPS NS,
301 WDZ
SP Specj. nr 6 ul. Tarchomińska 4 ZHP (Praga Północ) 1971-1987
301 Parafia św. Stanisława Kostki ul. Hozjusza 2 301 WDWek Mleczna Droga,
301 WDH-ek „Na Szlaku”,
301 WDH-y „Knieja”,
301 WGZ-ów „Strażnicy Starodębu”,
301 WGZ „Włóczykije z Krainy Legend”
Maryla Strzemboszowa, Witold Pilecki Parafia Matki Bożej Królowej Polski ul. Gdańska 6a ZHR (Niwa Marymoncka, Klucz) 2000-[2022]
302 Tadeusz Kościuszko SP nr 126 ul. Otwocka 3 302 WDHSPS,
302 WDH „Gawra”
LO nr XLVI ul. Żuromińska 4 ZHP (Praga Północ) 1959-1961,
1973–1991
303 Lic. Med. nr 2 303 WDHSPS,
303 WDH
SP nr 207 ul. Ziemskiego 22 ZHP (Praga Północ, później Praga Południe) 1974-1992
304 SP nr 217 ul. Paderewskiego 45 ZHP (Praga Południe)
305 Zgrupowanie AK "Żywiciel" SP nr 106 ul. Nocznickiego 9 Szczep 305 WGHiZ „Wir” Obrońcy Żoliborza SP nr 352 ul. J. Conrada 6 ZHP (Żoliborz) 1964- obecnie [2024]
306 306 WDH "Vento" SP nr 109 ul. Przygodna 2 ZHP (d. Praga Południe, Wawer)
307 307 dywizjon lwowskich puchaczy Szczep 307 WDHiGZ Obrońcy Westerplatte SP nr 190 im. Orła Białego ul. Zwierzyniecka 10 ZHP (Mokotów) ?-[2010]
308
309
310 Janusz Korczak SP nr 289 Broniewskiego 99A 310 Szczep WDHiZ Hufiec Warszawa Żoliborz 1970–1990
311 Pułk AK „Baszta” SP nr 119 Pułku Baszta 3 Szczep 311 WDHiZ ZHP (Mokotów)
312
313 313 WDW-ek ZHR (WHH-ek Mokotów) ?-[2010]
314 ONZ ul. Dolna 6|
315 Dzieci Warszawy Szkoła Podstawowa nr 273 ul. Balcerzaka 1 ZHP (Żoliborz)
316
317 Mieczysław Karłowicz Komenda Hufca Praga Nowa ul. Targowa,
ul. Wileńska
Szczep 317 WDH „Kuźnica”,
Harc. Zespół Artystyczny „Kuźnica”,
317 WDH,
317 WDH „Giewont”
Biblioteka Publ.,
Lic. Ekonom.
XV Oddz. Zawodowej Straży Pożarnej,
SP nr 156
ul. Skoczylasa 5,
ul. Ratuszowa
?
ul. Przytulna 3
ZHP (Praga Północ, Mokotów – HZA „Kuźnica” od lat 70.) 1959-lata 70.
1984–1987,
1994–2000
318
319
320 Szarych Szeregów SP nr 272 ul. Piaseczyńska 114/116 Szczep 320 WDH ZHP (d.hufiec Mokotów) 1967-1995

[2024]

321 Jan Bytnar „Rudy” SP nr 152 Szczep 321 DHiZ SP w Nieporęcie (Nieporęt) ZHP (Praga Północ) 1963-1964,
1987–1988
321 Szczep 321 WDHiGZ „Infinitas” ZHP (Wola) ?-[2010]
322 Janek Krasicki SP nr 118 ul. Leszczynowa 5 Szczep 322 DHiZ (lata 80.),
322 WDH „Gozdawa” (1994–1995)
SP w Białobrzegach,
Bazylika Najśw. Serca Jezusowego (1994–1995)
(Białobrzegi)
ul. Kawęczyńska 53
ZHP (Praga Północ) ?,
1985–1991,
1994–1995
323 Aleksy Dawidowski SP nr 29 323 WDH,
Szczep 323 WDHSPS
Maria Bohuszewiczówna LO nr XIII ?
ul. Oszmiańska 23/25
ZHP (Praga Północ) 1963-1964,
1970-1989
324 Hawrań Wielki SP nr 34 ul. Drewniana 8 szczep 324 WDHiZ ul. Kruczkowskiego 12 ZHP Warszawa Śródmieście 1960-2008
325 Szkoła Podstawowa nr 248 (już nie istnieje) ul. Perzyńskiego 10 ZHP (Żoliborz) ?-[1994]
326 326 WDW ZHP (Praga Południe) ?
327
328 WDH-y SP nr 18 ul. Polna 7 Szczep 328 WDHiGZ „Horda” ul. Hoża 11/15,
ul. Sempołowskiej 4,
ul. Fabryczna 4,
ul. Twarda 8/12
ZHP (Centrum) 1962-[2010]
329 329 WDZ SP w Izabelinie (Izabelin) ZHP (Praga Północ) 1987–1988
330 330 WDW ZHP (Żoliborz) ?
331 331 WDZ SP w Józefów (powiat legionowski) (Józefów) ZHP (Praga Północ) 1987–1988
332 Szczep 332 WDHiZ SP w Wólce Radzymińskiej (Wólka Radzymińska) ZHP (Praga Północ) 1987–1991
333 333 WDW-ek „Gaja” ZHR (WHH-ek „Przystań”) ?-[2010]
334
335 WDHiZ SP 225 Ul, Brożka 15 Szczep 335WDHiZ Krąg Instruktorski Płomienie ZHP Warszawa Wola 1970-1993
336
337 337 WDH-ek „Jutrzenka”, 337 WGZ „Kraina Hesperii” Wanda Węgierska KZE im. Piotra Skargi ZHR 1994-2013
338 338 WGZ,
338 WDH „Orlęta”
ZHP (Wola) ?-[2010]
339
340
341
342
343
344
345
346 346 WDW-ek Krystyna Krahelska ZHR (WHH-ek Koronny) ?-[2010]
347
348
349
350 SP ne 341 ul. Oławska 3 350 Szczep WDHiGZ „Leśne Bractwo”, 350 WGZ „Leśne Skrzaty”, 350 WGZ „Zuchy z Baśniowej Krainy”, 350 WDH „Wataha”, 350 WDW „Ignis” SP 341 ul. Oławska 3 ZHP (Żoliborz), obecnie ZHP (Wola) 1999-[2018]

Numery 351-400

edytuj
Numer (nazwa w przypadku drużyn bez numeru) Bohater pierwotnie Pierwsza siedziba (szkoła) Adres pierwotnie Numer i nazwa późniejsza/ współczesna Bohaterowie późniejsi/ współcześni Siedziba (szkoła) późniejsza/ współczesna Adres późniejszy/ współczesny Przynależność organizacyjna (organizacja, hufiec) Okres działalności [rok aktualizacji informacji]
351 SP nr 110 ul. Bohaterów 41 (Białołęka Dworska) Szczep 351 WDHiZ SP nr 110 ul. Bohaterów 41 ZHP (Praga Północ) 1969-[2010]
352 Jan Krasicki SP nr 160 Szczep 280/352 WDHiZ,
Szczep 280/353 WDHSPS
Zesp. Szk. Mech.-Elektr. nr 2 ZHP (Praga Północ) 1969-1986
353 Krzysztof Kamil Baczyński Państw. Ogólnokszt. Szk. Muz. nr 2 Szczep 353 WDHiGZ „Grań” Wanda Rutkiewicz Społ. SP nr 34,
SP nr 258
ul. Brechta 15,
ul. Brechta 8
ZHP (Praga Północ) 1969-[2010]
354 SP nr 275 ul. Hieronima 2 (obecnie ul. św. Hieronima 2) Szczep 354 WDH Kostek Jagiełło (boh. szczepu),
Stanisław Kunicki (boh. 354 WDH-ek)
SP nr 275 ul. Hieronima 2 (obecnie ul. św. Hieronima 2) ZHP (Praga Północ) 1970-2001
355 ZSZ CZSP ZHP (Praga Północ) 1970
356
357
358
359
360 360 WDH ZHP (Żoliborz) ?-[2010]
361
362
363 363 WGZ,
363 WDH,
363 WDS
ZHP (Żoliborz) ?-[2010]
364
365
366
367
368 368 WGZ "Wataha", 368 WDH "Gniazdo" SP nr. 267 ul. Braci Załuskich 1 ZHP (Żoliborz) ?-[2020]
369
370
371
372 Sczep 372 WDHiZ SP. nr 2 ul. Orłów Piastowskich 47 Ursus ?-[2007]
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

Numery powyżej 401

edytuj
Numer (nazwa w przypadku drużyn bez numeru) Bohater pierwotnie Pierwsza siedziba (szkoła) Adres pierwotnie Numer i nazwa późniejsza/ współczesna Bohaterowie późniejsi/ współcześni Siedziba (szkoła) późniejsza/ współczesna Adres późniejszy/ współczesny Przynależność organizacyjna (organizacja, hufiec) Okres działalności [rok aktualizacji informacji]
401
402
403
404 Szczep 404 WDHiGZ ZHP (Centrum) ?-[2010]
405
406
407
408
409
410 SP nr 40 Hoża 11/15 ZHP Warszawa Śródmieście 1980–2000
411
412
413 SP nr 205 Spartańska 4 Szczep 413 WDHiGZ Andrzej Romocki Spartańska 4 Spartańska 4 ZHP (Mokotów) 1966-[2023][1]
414 Szczep 156 i 414 WDHiGZ Józef Szczepański ps. „Ziutek” SP nr 70 ul. Bruna 11 ZHP (Mokotów) ?-[2010]
415 SP ul. Barcelońska 8 415 WDHiZ ZHP Hufiec Mokotów 1990–1994

?

416
417
418 418 WDH NS Zawisza Czarny ZHP (Praga Południe) ?
419 Szczep 419 WDHiGZ NS Zespół Szkół Specjalnych nr 102 ul. Przedwiośnie 1 ZHP (Praga Południe) ?-[2013]
420 Szczep 420 WDHiGZ

420 WWDH ,,Granda" 420 WGZ ,,Zaczarowani podróżnicy" || Pułk AK „Baszta” || SP nr 217 z Oddz. Integr.,
SP nr 12 im. Emanuela Bułhaka || ul. Paderewskiego 45 (Rembertów),
ul. Armii Krajowej 9 (Wesoła) || ZHP (Praga Południe) || ?-2022

421 421 WDH NS ZHP (Praga Południe) ?
422 422 WDH NS Centrum TPD „Helenów” ul. Hafciarska 80/86 ZHP (Praga Południe)
423 423 WGZ,
423 WDH,
423 WGDW
ZHP (Żoliborz) ?-[2010]
424 424 WDH ZHP (Żoliborz) ?-[2010]
425 425 WDH NS Zespół Szkół Specjalnych nr 91 ul. Weterynaryjna 3 (Praga Południe) ZHP (Praga Południe) ?
426 426 WDH NS Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa” ul. Bachusa 7 (Wawer) ZHP (Praga Południe) [2013]
427 427 WDH NS Zespół Szkół Specjalnych nr 90 ul. Kordeckiego 54 (Praga Południe) ZHP (Praga Południe) ?
428
429
999 Szkoła Podstawowa nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego al. Jana Pawła II 26A 999 WDH "Świt",

999 WGZ "Ogniste Świetliki"

Szkoła Podstawowa nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego al. Jana Pawła II 26A ZHP (Centrum) [2017] - ...
1001 1001 WDH-ek „Rzeka”
1001 WDH-ek „Strumień”,
1001 WDW-ek „Źródło”,
1001 WGZ-ek „Kraina Tęczy”
Ewa Grodecka (boh. 1001 WDH-ek „Rzeka”),
Bronisława Zaborowska (boh. 1001 WDW-ek)
ZHR (WHH-ek „Niwa Marymoncka”) ?-[2015]
1002 1002 WDH-ek „Brzezina”,
1002 WDW-ek „Olszyna”,
1002 WGZ „Legion Marsowy”
ZHR (WHH-ek „Niwa Marymoncka”) ?-[2015]

Gromady, kluby, kręgi bez numerów

edytuj
Numer (nazwa w przypadku drużyn bez numeru) Bohater pierwotnie Pierwsza siedziba (szkoła) Adres pierwotnie Numer i nazwa późniejsza/ współczesna Bohaterowie późniejsi/ współcześni Siedziba (szkoła) późniejsza/ współczesna Adres późniejszy/ współczesny Przynależność organizacyjna (organizacja, hufiec) Okres działalności [rok aktualizacji informacji]
(samodzielny pluton) gen. Julian Stachiewicz Szk. Powsz. nr 121 ul. Różana 22/24 [1935]
Harcerski Klub Włóczęgów św. Jerzy ul. Górnośląska 35 [1935]
Bolesław Chrobry Dom Akademicki [1935]
Starszoharcerska Gromada Czachowszczyków gen. Dionizy Czachowski [1935]
Gromada Rejtaniaków przy 2 WDH Tadeusz Rejtan [1935]
Koło Instruktorów im. Mieczysława Bema Dionizy Czachowski ul. Zielna 35 (komenda chorągwi) [1935]
Wodny Krąg Starszyzny Harcerskiej „Ars Vivendi” ZHP (Centrum) ?-[2010]
Wodno-Górski Krąg Akademicki „Carpe Noctum” ZHP (Centrum) ?-[2010]
HKR „Ochota” ZHP (Ochota) ?-[2010]
Krąg Instruktorów i Starszyzny „Trójka” ZHP (Praga Południe) ?-[2010]
Instruktorski Krąg Pokoleń „Romanosy” ZHP (Praga Południe) ?-[2013]
Harcerski Klub Ratowniczy „Warszawa Praga Południe” ZHP (Praga Południe) ?-[2010]
Harcerski Klub Informatyczny ZHP (Praga Południe) ?-[2010]
Krag Instruktorów Szczepu „Góra 288” ZHP (Praga Południe) 1999-[2013]
HKS „Powiśle-Ochota-Wola” ZHP (Wola) ?-[2010]
HKT „Trzy korony” ZHP (Wola) ?-[2010]
HGR „Bemowo” ZHP (Wola) ?-[2010]
HKŁ SP5ZIP hm. Wacław Łukaszewicz Szkoła Podstawowa z OI nr 223 01-823 Warszawa ul. Kasprowicza 107 ZHP (Żoliborz) 1997-[2021]
HKR „Bemowo” ZHP (Wola) ?-[2010]
HKS „Wspinek” ZHP (Wola) ?-[2010]
Krąg Instruktorski "Ułani" Hufiec ul. Adamieckiego 1 Grunwaldzki Krąg Instruktorski „Ułani” Muzeum Techniki Militarnej Ul. Dojazdowa 107 ZHP (Ursus) [2013]-[2017]


Zobacz też

edytuj

Bibliografia

edytuj
  • Akta AAN sygn. 2411
  • Grzegorz Nowik: Straż nad Wisłą. Warszawa: Wydawnictwo Rytm, 2002. ISBN 83-88794-55-8.
  • Stefan Romanowski: Chorągiew Stołeczna ZHP w latach 1956–1996, część I-III. Warszawa: Instruktorski Krąg Pokoleń „Romanosy”, Harcerskie Biuro Wydawnicze „Horyzonty”, 2000–2001. ISBN 83-86873-74-4.
  • strony internetowe hufców, szczepów i drużyn