Wykaz stopni w SS

lista w projekcie Wikimedia

Wykaz stopni w hitlerowskich Sztafetach Ochronnych (SS) (w nawiasach podano odpowiedniki):

Stopnie SS (1934−1945)Edytuj

Stopień Skrót Patka Naramiennik Kamuflaż Tłumaczenie Odpowiednik w SA Odpowiednik w Wehrmachcie Odpowiednik
Generalführer – Generałowie
Reichsführer-SS RfSS     Dowódca narodowy Stabschef-SA Generalfeldmarschall marszałek polny
Oberstgruppenführer (od 1942) Oberstgruf       Naczelny dowódca grupy (Dowódca-pułkownik grupy) Generaloberst generał armii/generał pułkownik[a]
Obergruppenführer Ogruf       Starszy dowódca grupy Obergruppenführer General generał broni/generał piechoty, artylerii itp.
Gruppenführer Gruf       Dowódca grupy Gruppenführer Generalleutnant generał dywizji/generał porucznik
Brigadeführer Brif       Dowódca brygady Brigadeführer Generalmajor generał brygady/generał major
Stabsführer – Oficerowie starsi
Oberführer Oberf       Starszy dowódca Oberführer brygadier[b]
Standartenführer Staf     Dowódca pułku Standartenführer Oberst pułkownik
Obersturmbannführer Ostubaf       Starszy dowódca szturmowy batalionu Obersturmbannführer Oberstleutnant podpułkownik
Sturmbannführer Stubaf       Dowódca szturmowy batalionu Sturmbannführer Major major
Truppenführer – Oficerowie młodsi
Hauptsturmführer Hstuf       Dowódca-szef szturmowy Sturmhauptführer Hauptmann/Rittmeister kapitan
Obersturmführer Ostuf       Starszy dowódca szturmowy Obersturmführer Oberleutnant porucznik
Untersturmführer[c] Ustuf       Młodszy dowódca szturmowy Sturmführer Leutnant podporucznik
Unterführer – korpus podoficerów
Sturmscharführer Stuscha       Dowódca szturmowy formacji Haupttruppführer Stabsfeldwebel starszy sierżant sztabowy
Hauptscharführer Hschf       Dowódca-szef formacji Obertruppführer Oberfeldwebel sierżant sztabowy
Oberscharführer Oscha       Starszy dowódca formacji Truppführer Feldwebel starszy sierżant
Scharführer Scha       Dowódca formacji Oberscharführer Unterfeldwebel sierżant
Unterscharführer Uscha       Młodszy dowódca formacji Scharführer Unteroffizier plutonowy
Mannschaften – Korpus szeregowych
Rottenführer Rottenf     Dowódca drużyny Rottenführer Obergefreiter kapral[d]
Sturmmann Stuma     Piechur szturmowy Sturmmann Gefreiter kapral (w Allgemeine SS) albo starszy szeregowy w Waffen-SS
Obermann (od 1942)
Oberschütze (Waffen-SS, od 1942)

Oschü
    Starszy piechur
Starszy strzelec
Oberschütze
Mann
Schütze (Waffen-SS)

Schtz
    Piechur
Strzelec
Mann Soldat szeregowy
Kandydaci
Anwärter Anw Kandydat Kandydat pełnoprawny
SS-Bewerber (od 1943) Aplikant Kandydat
 
SS-Sturmmann w szarym mundurze służbowym

Stopnie używane przez kandydatów na podoficerów i oficerówEdytuj

Kandydaci na podoficerów[e]:

Kandydaci na oficerów zawodowych:

Kandydaci na oficerów stanu wojny[f]:

Korpus specjalistówEdytuj

PatkiEdytuj

Żołnierze i funkcjonariusze SS oznaczenia stopni, oprócz naramienników, od 1929 nosili także na czarnych patkach kołnierzowych. Od stopnia Standartenführera insygnia stopnia noszono na obu patkach, stopnie do Obersturmbannführera wyłącznie na lewej. Na prawej patce znajdowały się oznaczenia związane z daną służbą[1]:

Tytuły SSEdytuj

Obcokrajowcy w Waffen-SSEdytuj

Obcokrajowcy służący w Waffen SS posiadali dokładnie te same oznaczenia stopni, co rodowici Niemcy. Różnica występowała natomiast przy tytułowaniu poszczególnych żołnierzy. Polegała ona na tym, iż Niemcy przed nazwą stopnia posiadali przedrostek „SS” (np. SS-Rottenführer), natomiast ochotnicy innych narodowości posiadali przedrostek „Waffen SS” (np. Waffen SS-Rottenführer)[potrzebny przypis].

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

  1. Stopień ustanowiono 20 kwietnia 1942.
  2. Stopnia tego nie da się jednoznacznie określić jako w pełni oficerskiego lub w pełni generalskiego z powodu dosyć skomplikowanych prerogatyw dowódczych, zbliżonych do brytyjskiego brygadiera. W przypadku oficerów liniowych, którzy posiadali także stopnie Wehrmachtu, poza nielicznymi wypadkami przyznawano im stopień pułkownika. Przez niektórych badaczy jest on jednak uznawany za najniższy stopień generalski, zwłaszcza że wzór munduru i oznaczeń był właściwy generałom.
  3. Do 15 X 1934 roku stopień ten funkcjonował pod nazwą SS-Sturmführer.
  4. Kapral w armii niemieckiej (Gefreiter) nie miał statusu podoficera.
  5. Kandydaci na podoficerów przechodzili szkolenia na szczeblu kompanii.
  6. Kandydaci chcący walczyć w Waffen-SS, nie wiążący jednak przyszłości z karierą wojskową.
  7. Podobnie, jak w Wehrmachcie, tak i w SS istniał specjalistyczny korpus funkcjonariuszy posiadających wiedzę wyłącznie specjalistyczną, bez przeszkolenia wojskowego wymaganego dla oficera.

PrzypisyEdytuj

  1. patki kołnierzowe SS, www.info-pc.home.pl [dostęp 2019-07-07].

Linki zewnętrzneEdytuj