Wykopbudowla ziemna w postaci odpowiednio ukształtowanej, wolnej przestrzeni, powstałej w wyniku usunięcia zalegającego w niej gruntu.

Wykopy

Wszelkie wykopy należy wykonywać wraz z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa. Nie należy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia na głębokość większą niż 1 metr w gruntach piaszczystych i 1,5 metra w gruntach gliniastych[1].

Wykopy

Wykopy można wykonywać dwiema metodami:

  • metoda czołowa – metoda ta jest skuteczna przy wykopach o dużych głębokościach, lecz małych szerokościach[2]
  • metoda warstwowa (podłużna) – metoda ta jest skuteczna przy dużych szerokościach wykopów. Można wtedy zastosować oprócz koparek także spycharki i zgarniarki, zdejmujące kolejne warstwy gruntu. W innej wersji tej metody koparka wykonuje wykop na szerokość i głębokość zasięgu łyżki, który jest następnie poszerzany przez spycharko-zgarniarki.

Rodzaje wykopów:

  • Szerokoprzestrzenne – ich szerokość i długość w znaczącym stopniu przekracza głębokość. Szerokość od 1,5 m
  • Wąskoprzestrzenne – szerokość ≤ 1,5 m, długość i głębokość dowolna
  • Jamiste – długość i szerokość ≤ 1,5 m.


Przypisy

edytuj
  1. Praca zbiorowa pod redakcją Janusza Panasa: Nowy Poradnik majstra budowlanego. Warszawa: Arkady, 2008, s. 112. ISBN 978-83-213-4247-4.
  2. Siemińska-Lewandowska A., Głębokie wykopy – projektowanie i wykonawstwo, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 2013