Wykształcenie podstawowe

Wykształcenie podstawowewykształcenie, które uzyskuje się po ukończeniu szkoły podstawowej lub podstawowego studium zawodowego[1].

Absolwent sześcioklasowej szkoły podstawowej musi podjąć naukę w gimnazjum, po którym uzyska wykształcenie gimnazjalne[2] obecnie 6-klasowe szkoły i 3 letnie gimnazja już niefunkcjonują w skutek reformy polskiego systemu edukacji z 2017 roku.

Osoba, która ukończyła szkołę podstawowa ośmioklasową, może podjąć naukę w szkole ponadpodstawowej (dawniej: ponadgimnazjalnej), po której uzyska wykształcenie średnie branżowę lub wykształcenie średnie[3].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Art. 20 ust. 1 Prawa oświatowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 910)
  2. Uchylony art. 11a ust. 2 Ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327)
  3. Uchylony art. 11a ust. 3 i 4 Ustawy o systemie oświaty

BibliografiaEdytuj