Wymiar ochronny – określona przepisami długość złowionej ryby, poniżej której musi być z powrotem wypuszczona do wody. Długość ryby liczona jest od początku pyska do końca płetwy ogonowej. Obowiązujący w Polsce wymiar ochronny określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2023 r[1].

Od 1 stycznia 2020 r. na wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski wymiar ochronny określany jest w Zezwoleniach na amatorski połów ryb wędką, uchwalanych przez zarządy okręgów PZW – wymiar ten nie może być mniejszy niż określony w przepisach ustawowych. Poszczególne okręgi PZW w swoich zezwoleniach ustalają własne wymiary ochronne[2]. Wcześniej, do 31 grudnia 2019 r. wymiar ochronny określany był w Regulaminie amatorskiego połowu ryb, uchwalanym przez Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego[3].

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi edytuj

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi[1] niedozwolony jest połów ryb i raków, których długość mierzona od początku głowy do najdalszego krańca płetwy albo tarczy ogonowej (długość całkowita) nie przekracza wymiaru ochronnego dla danego gatunku:

boleń (Aspius aspius L.) 40 cm
brzanka (Barbus petenyi Heckel) 20 cm
brzana (Barbus barbus L.) 40 cm
brzana karpacka (Barbus cyclolepis Heckel) 20 cm
certa (Vimba vimba L.) 30 cm
głowacica (Hucho hucho L.) 70 cm
jaź (Leuciscus idus L.) 25 cm
jelec (Leuciscus leuciscus L.) 15 cm
kleń (Leuciscus cephalus L.) 25 cm
lin (Tinca tinca L.) 25 cm
lipień (Thymallus thymallus L.) 30 cm
łosoś (Salmo salar L.) 35 cm
miętus pospolity (Lota lota L.)
– w Odrze od ujścia Warty do granicy z wodami morskimi 30 cm
– w pozostałych wodach 25 cm
pstrąg potokowy (Salmo trutta m. fario L.)
– w Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia Sanu
oraz w Sanie i jego dopływach
25 cm
– w Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Czechami
do ujścia Bystrzycy oraz w Bystrzycy i jej dopływach
25 cm
– w pozostałych wodach 30 cm
rozpiór (Abramis ballerus L.) 25 cm
sandacz (Stizostedion lucioperca L.) 45 cm
sapa (Abramis sapa Pallas) 25 cm
sieja pospolita (Coregonus lavaretus L.) 35 cm
sielawa (Coregonus albula L.) 18 cm
sum europejski (Silurus glanis L.) 70 cm
szczupak pospolity (Esox lucius L.) 45 cm
świnka (Chondrostoma nasus L.) 25 cm
troć wędrowna (Salmo trutta m. trutta L.) 35 cm
troć jeziorowa (Salmo trutta m. lacustris L.) 50 cm
węgorz (Anguilla anguilla L.) 50 cm
wzdręga (Scardinius erythrophthalmus L.) 15 cm
rak błotny (Pontastacus leptodactylus Esch.) 10 cm
rak szlachetny (Astacus astacus Esch.)
– samica 12 cm
– samiec 10 cm

Okręg Mazowiecki PZW edytuj

W wodach Okręgu Mazowieckiego PZW w 2020 roku zabrania się zabierania ryb poniżej wymiaru gospodarczego (wymiary ochronne zaostrzające i uzupełniające przepisy ustawowe)[4]:

  • boleń – 45 cm
  • brzana – 50 cm
  • jaź i kleń – 35 cm
  • lin – 30 cm
  • okoń – 18 cm
  • sandacz i szczupak – 55 cm
  • węgorz – 60 cm

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj